Raskrinkavanje.ba

Vakcinacija protiv Covid-19 ne “povećava rizik od pobačaja za osam puta”

U viralnoj i manipulativnoj interpretaciji istraživanja CDC-a tvrdi se da imunizacija protiv Covid-19 utiče na stopu pobačaja. Istraživanje je, zapravo, utvrdilo da je stopa pobačaja kod vakcinisanih trudnica bila približno jednaka zabilježenoj u ranijim studijama.

Na Facebook stranici Branimir Bunjac, 29. augusta 2021. godine, objavljen je status koji govori o navodnom povećanju broja pobačaja nakon vakcinacije protiv Covid-19:

Cjepivo protiv COVID-a povećava rizik od pobačaja za osam puta. Tko ga i zašto nudi trudnicama? 

Photo: Screenshot objave sa profila Branimir Bunjac, 3.9.2021. 

Do vremena pisanja ove analize, pomenuta objava ostvarila je više od 1.000 interakcija na ovoj društvenoj mreži, te ju je podijelilo 70 drugih korisnika/ca. 

Bunjac, bivši zastupnik Hrvatskog Sabora, za svoju tvrdnju ne iznosi nikakav dokaz koji bi njenu autentičnost mogao potvrditi, niti precizira iz kog izvora tvrdnja potiče. 

Navode o osam puta većem broju pobačaja nakon vakcinacije ranije je iznio Vladimir Zelenko, poznat po širenju dezinformacija o pandemiji. Njegove tvrdnje je do sada analizirao niz fact-checking i drugih medija u svijetu (1, 2, 3, 4). 

Detaljnu analizu snimka u kojem kojem Zelenko iznosi ovu i druge tvrdnje, Raskrinkavanje je objavilo 8. septembra 2021. godine, a možete je pročitati u nastavku. 

 

Tvrdnju o navodnom povećanju broja pobačaja osam puta nakon imunizacije protiv Covid-19 Zelenko iznosi na 5:30 minutu snimka, te navodi:

I treći (akutni) problem, koji najviše zabrinjava je, prema preliminarnim podacima iz članka New England Journal of Medicine, stopa pobačaja u prvom tromjesečju trudnoće. Ako trudnica dobije cjepivo u prvom tromjesečju trudnoće, stopa pobačaja raste sa 10% na 80%. Želim da razumijete šta sam upravo rekao. Stopa pobačaja trudnica u prvom tromjesečju trudnoće raste za 8 puta. To su preliminarni podaci koji se mogu promijeniti sa vremenom, ali iznosim vam trenutačno stanje. To je najmanji problem.

Šta su činjenice?

Navodna povezanost vakcinacije protiv bolesti Covid-19 i reproduktivnog zdravlja žena jedna je od najviralnijih tvrdnji koju su širili antivakcinacijski krugovi. Tako se za vakcine tvrdilo da izazivaju sterilitet, da štete trudnicama, da kontakt sa vakcinisanima može izazvati pobačaje, te da je imunizacija dovela do povećanja stope i/ili broja pobačaja. Raskrinkavanje je o ovim dezinformacijama pisalo u nizu analiza (1, 2, 3). 

Istraživanje na koje se poziva Zelenko i koje se navodi kao izvor pomenute dezinformacije objavljeno je 21. aprila 2021. godine u The New England Journal of Medicine, pod nazivom Preliminarni nalazi o bezbjednosti mRNK vakcina protiv Covid-19 kod trudnica. Samo istraživanje došlo je do zaključka da su slučajevi neželjenih neonatalnih ishoda i neželjenih ishoda u trudnoći kod žena vakcinisanih protiv Covid-19 bili približno jednaki onima zabilježenim kod trudnica prije pandemije ove bolesti.

Iako nisu direktno uporedivi, izračunati omjeri neželjenih ishoda u trudnoći i neonatalnih neželjenih ishoda kod osoba vakcinisanih protiv Covid-19, a koje su imale završenu trudnoću, bili su slični incidencijama zabilježenim u studijama na trudnicama, koje su sprovedene prije pandemije Covid-19.

Samo istraživanje je u antivakcinacijskim krugovima prikazivano na posve pogrešan način, te se predstavljalo kao “dokaz” za dezinformaciju o navodnom povećanju stope pobačaja od 80%. O manipulativnim tumačenjima rezultata ovog istraživanja također je bilo riječi u člancima: PolitiFacta, Reutersa, Full Facta i Health Feedbacka

Ista pogrešna interpretacija nalaza preliminarnog istraživanja bila je viralna širom svijeta, a bazirala se na neadekvatnoj interpretaciji brojčanih nalaza. Naime, studija je uključivala 3.958 žena iz pomenutog registra. Od njih su, nakon što su ih autori/ke istraživanja kontaktirali/e tri mjeseca poslije vakcinacije protiv Covid-19, prikupljeni sljedeći podaci: 712 je rodilo zdrave bebe, 104 je doživjelo pobačaje, jedan je bio slučaj mrtvorođenog djeteta, dok je bilo 10 slučajeva izazvanog pobačaja i ektopične trudnoće. Preostale učesnice još uvijek su bile trudne ili još nisu kompletirale kontakte sa autorima/kama istraživanja. 

Kako se navodi u analizi PolitiFacta o tvrdnjama koje pogrešno interpretiraju istraživanje:

Rezultati su pokazali da je stopa pobačaja 12,6% od 827 posmatranih trudnoća, što je uporedivo sa prosječnom stopom pobačaja od 10 - 20%. (Neki stručnjaci/kinje vjeruju da je ova brojka veća.)

Stopa pobačaja od 12,6% samo odražava završene trudnoće za koje su autori/ke znali u vrijeme objavljivanja rada.

Zagovornici/e tvrdnje kažu da je 700 od tih 827 trudnica primilo vakcinu kada su već bile u trećem tromesečju, u trenutku kada su fetusi daleko razvijeniji, a pobačaj rijeđi. Tako su promijenili nazivnik isključivši tih 700 da bi izračunali novu stopu pobačaja od oko 82%. Drugi postovi na društvenim medijima naveli su i čak 84%.

Dakle, manipulativna prikazivanja istraživanja bazirana su na potpuno pogrešnom prikazivanju stvarnih podataka. Isključivanjem 700 trudnica vakcinisanih u trećem tromjesečju prikazuju se posve iskrivljeni podaci koji ne odražavaju stvarne rezultate. 

Razlog zbog kojeg su pojedini/e na ovaj način tumačili preliminarno istraživanje, navodi Reuters, jeste tvrdnja da se pobačaji uglavnom češće dešavaju u prvom i drugom tromjesečju, te je tako istraživanje navodno trebalo uključivati samo trudnice vakcinisane u tom periodu trudnoće. Takva premisa, ipak, nije utemeljena, jer u potpunosti isključuje značajan dio žena u studiji. Kako Reuters objašnjava:

127 trudnoća bile su one koje su bile završene do vremena sprovođenja preliminarnog istraživanje i [u žena] koje su primile vakcinu u prvom ili drugom tromesečju - ne ukupan broj žena koje su primile vakcinu u prvom ili drugom tromesečju (1.132 i 1.714).

Ishodi mnogih trudnoća koje su bile dio preliminarne studije CDC-a još nisu poznate - jer su mnoge još bile u toku.

Vakcinacija se, u skladu sa dostupnim podacima, preporučuje trudnicama. CDC je 11. augusta 2021. godine objavio nove podatke o sigurnosti vakcinacije protiv Covid-19 u trudnoći. Kako se u objavi sa sajta CDC-a navodi, vakcinacija se preporučuje svima iznad 12 godina.

„CDC podstiče sve trudnice ili osobe koji razmišljaju o trudnoći i koje doje da se vakcinišu kako bi se zaštitili od Covida-19“, rekla je direktorka CDC-a dr Rochelle Walensky. "Vakcine su sigurne i efikasne i nikada nije bilo hitnije povećati broj vakcinacija jer se suočavamo sa visoko prenosivom Delta varijantom i vidimo ozbiljne probleme uzrokovane Covidom-19 među nevakcinisanim trudnicama."

CDC-ova nova analiza trenutnih podataka iz registra trudnoće V-safe procijenila je vakcinaciju u ranoj trudnoći i nije otkrila povećan rizik od pobačaja među skoro 2.500 trudnica koje su primile mRNK vakcinu protiv Covid-19 prije 20. nedjelje trudnoće. Pobačaj se obično javlja u oko 11-16% trudnoća, a ova studija je pokazala da je stopa pobačaja nakon primanja vakcine protiv Covid-19 oko 13%, slično očekivanoj stopi pobačaja u opštoj populaciji.

Dakle, relevantne dostupne studije ne ukazuju na povećanje broja pobačaja nakon vakcinacije protiv Covid-19. Imunizacija se, štaviše, trudnicama preporučuje. 

Tvrdnja o navodnom “povećanju rizika od pobačaja za osam puta” nakon vakcinacije protiv Covid-19, koju je promovisao Vladimir Zelenko, dobija ocjenu prenošenje lažnih vijesti na Facebook stranici Branimir Bunjac, te u drugim objavama.

(Marija Ćosić i Emir Zulejhić, Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Prenošenje lažnih vijesti 29.08.2021

Facebook profili i stranice: Branimir Bunjac: Pobačaji

  • Prenošenje lažnih vijesti