Raskrinkavanje.ba

“BNN” protiv “Naše stranke”

Ova analiza je označena kao: Razabiranje

Portal “BNN” objavio je nekoliko pogrešnih informacija o Našoj stranci.

Članak koji govori o aktivnostima “Naše stranke” objavljen je 25. septembra pod naslovom

Naša stranka tražila smanjenje primanja za šehidsku djecu, a povećanje za kupovinu novogodišnjih ukrasa!

Na početku članka, navodi se kako su zastupnici ove stranke u Skupštini Kantona Sarajevo zatražili umanjenje primanja za šehidsku djecu za 100.000 KM:

Naša stranka je jedina stranka u historiji Kantona Sarajevo koja je, zvanično, zatražila da se smanje primanja za šehidsku djecu u Kantonu Sarajevo. Svojim amandmanima ova stranka je smatrala da šehidskoj djeci treba umanjiti primanja za 100.000KM. Amandman Naše stranke, naravno, nije prošao zahvaljujući svijesti ostalih zastupnika u Skupštini KS. Međutim, bio je to tek početak cijelog seta nastojanja Naše stranke da uvrijedi i ponizi branioce Sarajeva, njihovu djecu i simbole odbrane naše države.

Iako je u tekstu naveden još niz pogrešnih tvrdnji vezanih za rad Naše stranke, fokus članka je povećanje budžeta za ukrašavanje Sarajeva i smanjenje budžeta za šehidsku djecu. Ponovo, nigdje se eksplicitno ne tvrdi da da će jedan budžet biti veći na štetu drugog, međutim autor članka to je implicirao rečenicom koju smo boldirali u pasusu koji slijedi:

Od inovacija koje je Naša stranka željela uvesti u KS, najviše pažnje izazvao je njihov amandman da se za 500.000KM kupe novogodišnji ukrasi. Da li su mislili da se od šehidske djece treba uzeti a kupiti baloni, jelke i "deda mrazovi" ostaje neprecizno. (...) Sasvim je sigurno da djeca, čiji su očevi branili Sarajevo, ne bi željeli da im vlast čine oni zastupnici koji bi da smanje njihova primanja za školovanje dok, istovremeno, žele da kupuju novogodišnje ukrase i mjenjaju nacionalnost kao čarape - pred svaki izborni ciklus, kao "zastuonica" Ćudić čiji je otac, Sead, u Sarajevo stigao arpila 1992.godine pravo iz Beograda.

Za ono što autor tvrdi da “ostaje neprecizno”, zapravo je poprilično jasno i vidljivo iz fotografija amandmana o kojima se govori. Nakon što smo pročitali oba amandmana koja su priložena, zaključujemo da oni nemaju nikakve veze jedan sa drugim. Odnosno, novac za šehidsku djecu i novac za kupovinu ukrasa nisu nikako povezani.

U prvom slučaju, ali i drugom slučaju, radi se o prenamjeni sredstava. Naime, budžetom Kantona Sarajevo su planirana sredstva u iznosu od 600.000 KM namijenjena Fondu “Ikre”. Taj fond namijenjen je za stipendiranje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata”. Ono što je Naša stranka predložila amandmanom je kreiranje novog fonda za mobilnost studenata, koji tada nije postojao. Po tom prijedlogu, Fond “Ikre” bi umjesto 600.000 KM dobio 500.000 KM, a razlika od 100.000 KM služila bi za finansiranje fonda za mobilnost studenata. Dakle, novac namijenjen za finansijsku podršku obrazovanju i dalje bi ostao u sektoru obrazovanja (pri Ministarstvu obrazovanja), a ne bi prešao u budžet za novogodišnje ukrase, kako implicira “BNN”. Ono što je indikativno jeste i činjenica da fond mobilnosti studenata u tekstu “BNN-a” nije nikako pomenut, odnosno nije objašnjeno za šta je Naša stranka predložila da se potroši 100.000 KM za koliko su predložili umanjenje Fonda “Ikre”. Sve ovo, jasno je vidljivo i na fotografiji amandmana koja je priložena u članku “BNN-a”:

Ovo su nam također potvrdili iz Naše stranke koju smo kontaktirali sa upitom za komentar:

Naša stranka

"U vezi sa izdvajanjem za šehidsku djecu sve što smo htjeli je da se izdvajanja za studente drukčije i transparentnije troše. Uporno trošenje sredstava u netransparentnom Fondu IKRE kojeg kontroliše BPS (koji kontroliše i BNN portal) po našem mišljenju, nije najbolji, a ni jedini način da se stimuliše kvalitetan rad studenata. Na kraju krajeva, na osnovu Poslovnika Skupštine KS i ustaljene prakse u Skupštini, ovaj amandman je mogao biti prihvaćen i bez da se ova sredstva "skinu" sa ove stavke. Glasanjem protiv ovog amandmana vladajuća većina u Kantonu Sarajevo je pokazala koliko joj je stalo do mobilnosti studenata. No, smanjenje jedne stavke sa 600.000 na 500.000 ne može se smatrati uskraćivanjem podrške šehidskoj djeci." 

Drugi amandman Naše stranke se zaista odnosi na izdvajanje sredstava za novogodišnje ukrase. Međutim, ova stavka nema nikakve veze sa prethodnim amandmanom i sektorom obrazovanja, te se odnosi na dio budžeta za Ministarstvo komunalne privrede. Naime budžetom su planirana sredstva za Tekuće rezerve u iznosu od 9.156.700 KM. Amandman Naše stranke bio je zahtjev da se ova stavka umanji na 8.656.700 KM. Razlika od 500.000 KM bi se u tom slučaju bi se potrošila na “Nabavku prazničnih ukrasa” i to putem subvencije za KJPS “Park”. Ponovo, sve je jasno vidljivo i na fotografiji amandmana priloženoj u članku “BNN-a” i sve to je potvrdila i Naša stranka:

Naša stranka

"Tražili smo povećanje izdvajanja za novogodišnje ukrase jer smatramo da Sarajevo kao sredina koja pretenduje na to da bude turistička destinacija treba i može da izdvoji sredstva za ukrašavanje grada u ovom periodu. Kao što i možete vidjeti iz screenshota tražili smo da se smanje budžetska izdvajanja za budžetsku rezervu koja je bila predimenzonirana  u budžetu KS za 2018. godinu jer je tadašnji premijer Konaković iz tih sredstava planirao predizborna povećanja plata u javnom sektoru. Nevjerovatno je da već barem deset godina nismo u stanju da obnovimo novogodišnje ukrase. Ovaj amandman razmatran je potkraj decembra 2017. prilikom usvajanja budžeta za 2018. godinu."

Dakle, NS je amandmanima tražila prebacivanje dijela sredstava iz budžetske rezerve u stavku za novogodišnje ukrase, što je vezano za Ministarstvo komunalne privrede.

Također, amandmanom je tražila i prebacivanje dijela sredstava iz Fonda “Ikre” za novi fonda za mobilnost mladih, što je vezano za Ministarstvo obrazovanja.

“BNN” je vješto prikazao samo jedan dio navedenih informacija implicirajući da su povezani, iako nisu, za šta dobija ocjenu manipulacija činjenicama. “BNN” je o ovoj temi pisao i krajem 2016.

Autor članka na portalu “BNN” ne staje na navedenim manipulacijama činjenicama. Dalje se navodi još niz dezinformacija:

Pored toga, zastupnici Naše stranke, "zaspali su" kada se glasalo za ulicu Armije Republike BiH te, jednostavno, nisu glasali da Armija RBiH dobije svoju ulicu u Sarajevu. "Uvijek budni zastupnici" kažu da "nisu pratili" kada je na tačku dnevnog reda došlo izlaganje u vezi ulice Armije RBiH i tako nisu glasali za ovu tačku dnevnog reda ali su, zato, vrlo "mudro" glasali da se u Sarajevu osnuje Institut za iranistiku koji je, dakako, struktura koja bi moguće snažno uticala na vjersko raslojavanje Bošnjaka na muslimane sunite i šite.

Pitali smo Našu stranku za komentar i za navedeni pasus:

Naša stranka:

"U vezi sa glasanjem za ulicu Armije BiH, nije istina da nismo glasali za ovo. Od 5 naših zastupnika, 4 su glasala za dok je 1 bio odsutan. Nažalost, skupštinske službe Kantona Sarajevo ne vode evidenciju o glasanju pojedinih zastupnika, pa vam dokaz o tome ne možemo pružiti. Jednako tako, niti BNN ima dokaz za svoje tvrdnje.!

Istina je da skupštinske službe ne vode evidenciju o pojedinačnom glasanju, međutim postoje načini da se utvrdi da li je neko glasao za ili protiv za pojedinačna pitanja, obzirom da sjednice imaju prenos na Televiziji Sarajevo. Na Youtube-u smo pronašli snimak sjednice. Na prvog fotografiji, prikazati ćemo raspored sjedenja zastupnika u skupštinskim klupama u trenucima glasanja (na snimku 2:32:00) po ovom pitanju na 37. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo:

Četvero zastupnika Naše stranke (Sabina Ćudić, Edin Forto, Nejra Dizdarević i Predrag Kojović), bili su prisutni na sjednici što je vidljivo iz zapisnika ove sjednice, a odsutan je bio Mario Vukasović. Njihov raspored sjedenja, u četvrtom redu, označen je na prethodnoj fotografiji, a kako bi sa sigurnošću mogli reći da su u pitanju zaista zastupnici Naše stranke, slijedi još jedna fotografija:

 Ekran je u trenutku kada je glasanje završeno izgledao ovako (sa zaokruženim mjestima svih 26 zastupnika koji su glasali):

Iz navedenih činjenica zaključujemo da je tvrdnja “BNN-a” u kojoj se navodi da zastupnici Naše stranke nisi glasali za ovu odluku, kao i da je Predrag Kojović bio van sale, neistinita te je ocjenjujemo kao lažnu vijest.

Dalje autor članka govori o Edinu Forti gdje je navedeno:

Pored toga, zastupnik Naše stranke Edin Forto "istakao" se političkim igrokazom kada je primao dva paušala, u Kantonu Sarajevo i Domu naroda FBiH pa je, kada je oktriven, izjavio da "nije prmijeio da prima dva paušala".

O ovoj temi “Klix” je pisao još prije godinu dana:

Forto je kazao kako je u decembru 2015. godine u Budžet Kantona Sarajevo vratio 5.188 KM, nakon što je po samostalnoj inicijativi utvrdio da delegati u Domu naroda primaju dupli paušal (na kantonalnom i federalnom nivou). Dvije godine kasnije u javnosti su se pojavile informacije o brojnim slučajevima delegata koji i dalje primaju dva paušala te je Forto iskoristio priliku da ih pozove da vrate novac u budžet.

Međutim ovo nije jedini članak na portalu “BNN” koji sadrži gotovo identične tvrdnje. Devetnaestog septembra je objavljen i članak pod naslovom:

Naša stranka bila protiv šehidske djece, ulice Armije RBiH, podržala tri budžeta vlasti...
Malo je stranaka u sarajevskoj, zašto ne reći, mizernoj političkoj zbilji, kakva je Naša stranka, preživljavaju zahvaljujući neinformisanosti naroda kojem svakodnevno pljuju u lice, "svojim građanskim inicijativama"; poput one kada su tražili da se smanje stipendije za šehidsku djecu Sarajeva, kada nisu glasali da Armija Republike BiH dobije svoju ulicu ili kada su se pobunili "protiv obilježavanja Dana Kantona Sarajevo sa ratnom tematikom".

Također, tu je i još članaka koji su, kada je to bilo aktuelno, dalje razrađivali lažnu vijest da zastupnici Naše stranke nisu glasali za odluku o ulici Armije BiH:

Armija RBiH dobila ulicu u Sarajevu, Naša stranka nije glasala za ulicu - zastupnici se "zapričali" 
Glasanje je trebalo proći potpuno jednoglasno, kako se i očekivalo, ali su najveće iznenađenje napravila četiri zastupnika Naše stranke (Sabina Ćudić, Edin Forto i Nejra Dizdarević - dok je Predrag Kojović bio van sale) koji uopšte nisu učestvovali u glasanju za davanje ulice po Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Pored njih još jedan zastupnik, prema navodima prisutnih, onaj iz Nezavisnog bloka, nije učestvovao u glasanju za davanje ulice. S obzirom da se radi o zastupnicima koji svoju funkciju obnašaju u državi i gradu koji su opstali upravo zahvaljujući Armiji Republike BiH, ova vrsta nepažnje ili međusobnog zapričavanja (nadamo se ne i neslaganja) svakako je neprimjerena za zastupnike Naše stranke i Nezavisnog bloka čija je obaveza da u Skupštini KS obavljaju svoju funkciju, a ne da im "promiče" unutar skupštinskog ćaskanja glasanje o historijski važnim odlukama.

Sarajevo dobilo ulicu Armije Republike BiH (7.3.2018.)
Iako je javnost tada očekivala d prijedlog bude usvojen jednoglasno - zastupnici Naše stranke potpuno su se oglušili i nisu učestvovali u glasanju što je u javnosti protumačeno "potpuno neprimjerenim".

Sve članke sa navedenim tvrdnjama ocjenjujemo kao lažnu vijest. Također, obzirom da su svi članci napisani kako bi se Naša stranka prikazala kao neko ko kontinuirano radi protiv Armije BiH, šehidske djece i slično, pritom koristeći se manipulacijama činjenicama, dobijaju i ocjenu pristrasno izvještavanje.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Manipulisanje činjenicama 25.09.2018

BNN: Naša stranka tražila smanjenje primanja za šehidsku djecu, a povećanje za kupovinu novogodišnjih ukrasa!

Naša stranka je jedina stranka u historiji Kantona Sarajevo koja je, zvanično, zatražila da se smanje primanja za šehidsku djecu u Kantonu Sarajevo. S...

  • Manipulisanje činjenicama
  • Pristrasno izvještavanje
  • Lažna vijest
Manipulisanje činjenicama 19.09.2018

BNN: Naša stranka bila protiv šehidske djece, ulice Armije RBiH, podržala tri budžeta vlasti...

Malo je stranaka u sarajevskoj, zašto ne reći, mizernoj političkoj zbilji, kakva je Naša stranka, preživljavaju zahvaljujući neinformisanosti naroda k...

  • Manipulisanje činjenicama
  • Pristrasno izvještavanje
  • Lažna vijest
Pristrasno izvještavanje 31.01.2018

BNN: Armija RBiH dobila ulicu u Sarajevu, Naša stranka nije glasala za ulicu - zastupnici se "zapričali"

Skupština Kantona Sarajevo donijela je odluku da se jedna od ulica u Kantonu Sarajevo, nazove po Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Riječ je o ulic...

  • Pristrasno izvještavanje
  • Lažna vijest
Pristrasno izvještavanje 07.03.2018

BNN: Sarajevo dobilo ulicu Armije Republike BiH

Sarajevo je danas, 23 godine od kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu, dobilo ulicu Armije Republike BiH.

  • Pristrasno izvještavanje
  • Lažna vijest