Raskrinkavanje.ba

Prijavite članak

Molimo vas da navedete šta smatrate spornim u prijavljenom članku. Nakon provjere, vaša prijava će, zajedno sa odgovorom, biti objavljena na ovom linku.

Ukoliko članak koji želite prijaviti bude sadržao neki od oblika manipulacija u skladu sa našom metodologijom, članak će biti ocijenjen a Vaša prijava povezana sa našom analizom. Ukoliko članak ne bude imao osnov da bude ocijenjen u skladu sa našom metodologijom, u odgovoru na Vašu prijavu ćemo obrazložiti zbog čega je to tako. Sve dosadašnje prijave možete naći klikom na "Prijavljeni članci" gdje ćemo nakon obrade objaviti i Vašu prijavu sa pripadajućim odgovorom.
Pogledajte sve sugestije