Raskrinkavanje.ba

Impressum

Raskrinkavanje.ba je publikacija Udruženja građana "Zašto ne".

Adresa: Gabriele Moreno Locatelli 21, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387/33/742-675, +387/62/033-158
E-mail: [email protected], [email protected]

Urednički kolegij

Tijana Cvjetićanin

Tijana Cvjetićanin

Tijana Cvjetićanin se već cijelu deceniju bavi onim što se na engleskom zove fact-checking, a na naš jezik bi se moglo prevesti kao "utvrđivanje činjenica", ili provjera tačnosti informacija. Tijana je učestvovala u kreiranju i vođenju dva pionirska projekta ove vrste u BiH, oba razvijena od organizacije "Zašto ne": Istinomjer (2010) i Raskrinkavanje (2017).  

Pored domaćih platformi za provjeru činjenica, Tijana je tokom 2018/2019. vodila i međunarodni projekat "FemFacts", koji je bio posvećen provjeri tačnosti i objektivnosti medijskog izvještavanja o ženama i ženskim pitanjima u evropskim medijima. Od proljeća 2019. godine, članica je Savjetodavnog odbora Međunarodne mreže za provjeru činjenica (International Fact Checking Network), koja povezuje na stotine fact-checking projekata širom svijeta. 

Pored rada na fact-checking platformama, Tijana je autorica i/ili koautorica više radova u oblastima kao što su politička odgovornost, analiza medija/diskursa, medijske slobode, medijska pismenost, EU integracije BiH i otvorenost vlada.  

Emir Zulejhić

Emir Zulejhić

Emir se pridružio UG  "Zašto ne" 2017. godine, a dio je portala Raskrinkavanje od njegovog osnivanja, od kada se bavi analizom medijskog sadržaja i gdje trenutno radi kao urednik i projekt koordinator.

Završio jednogodišnji program "Akademija za mlade lidere u civilnom društvu" fondacije SHL 2017, dobitnik je stipendije Digital Communications Network exchange and fellowship programa koji 2019. pohađao u SAD-u, a u generaciji 2020/2021 bio je polaznik Škole političkih studija Vijeća Evrope u BiH. Trenutno je student dodiplomskog studija za međunarodne odnose i diplomatiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Emir je aktivista od srednje škole, a radi i kao trener u odjelu omladinskog obrazovanja Fondacije SHL, te kao povremeni edukator, trener i konsultant mnogih organizacija civilnog društva, te je redovan govornik na domaćim i međunarodnim konferencijama. Do sada je bio autor i koautor nekoliko istraživanja, publikacija i priručnika iz oblasti kvalitete obrazovanja, političke pismenosti, medijske analize, medijskih dezinformacija i medijske pismenosti.

Darko Brkan

Darko Brkan

Darko Brkan je predsjednik udruženja građana „Zašto ne“, organizacije koja je pionir promocije građanskog aktivizma, političke, medijske i društvene odgovornosti, kao i korištenja novih tehnologija i digitalnih medija u jačanju demokratije u BiH. Također je i predsjednik upravnog odbora regionalne mreže ACTION SEE (Mreže za odgovornost, tehnologije i institucionalnu otvorenost u regionu jugoistočne Evrope), član upravnog odbora TransparenCEE mreže za srednju i istočnu Evropu, kao i član međunarodnog savjetodavnog odbora ePanstwo fondacije iz Poljske. Bio je član i osnivač nekolicine prominentnih građanskih pokreta i akcija u BiH i regionu, a svoj aktivistički put počeo je prije 18 godina kao jedan od osnivača Kampanje za prigovor savjesti u BiH. 

Završio je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, odsjek za Računarstvo i informatiku, a trenutno je MBA kandidat na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Zagrebu na Strateškom menadžmentu informacija. Njegovi profesionalni interesi su uglavnom vezani za teme novih tehnologija, digitalnih komunikacija, društvenih medija, izbora i drugih političkih procesa, političkih partija i platformi, građanskog aktivizma i participacije, međunarodnih odnosa, demilitarizacije i sl. Trenutno je Marshal Memorial fellow German Marshal fonda za godinu 2018/2019, a bio je Facebook International fellow na Personal Democracy Forum-u 2018. godine, Draper-Hills Summer fellow na Centru za demokratiju, razvoj i vladavinu prava (CCDRL) na Stanford univerzitetu, kao i Reagan-Fascell fellow u 2012. godini u Forumu za Međunarodne Demokratske Studije u Washingtonu, gdje je istraživao kako nove informacione tehnologije mogu pomoći u radu civilnog društva. Osim toga, alumni je Stanford Akademije za Lidere iz 2016. godine i Ambasador Stanford Alumnija za Balkan, zatim alumni je Akademije Političke Izvrsnosti Vijeća Evrope iz 2008, Fletcher Instituta za napredne studije nenasilnog konflikta iz 2010. i alumni je programa razmjene Sjedinjenih Američkih Država nakon učešća u IVLP programu 2009. godine. Bio je i član upravnog odbora US Alumni asocijacije u BiH u periodu 2011-2014, te političkog savjeta ACIPS-a za period 2010-2011. Dobitnik je i međunarodne nagrade US alumni fonda za inovaciju.

Autor je nekolicine publikacija iz raznih domena njegovog interesovanja, te je redovan govornik na međunarodnim konferencijama i institucijama i sagovornik brojnih međunarodnih i lokalnih medija.

Rašid Krupalija

Rašid Krupalija

Rašid se pridružio timu Raskrinkavanje.ba u decembru 2019. godine.

Od 2006. do 2019. godine je uređivao Bosnia Daily, dnevne elektronske novine na engleskom jeziku, i povremeno B&H Business Daily, dnevne elektronske novine na engleskom jeziku sa vijestima iz ekonomije. Njegov prijašnji angažman uključuje reporterski rad za sarajevski Kameleon City Radio od 2004. do 2006. godine. Rašid je sarađivao sa nekoliko organizacija i medija tokom svog bavljenja novinarstvom, uključujući UNDP, FTV, Pravo Ljudski filmski festival, Café Babel magazin, portal Balkan Insight, Mediacentar i portal LGBT.ba.

Elma Murić

Elma Murić

Elma Murić je diplomirala na Fakultetu Političkih nauka u Sarajevu, na odsjeku Novinarstvo, te ima dugogodišnje radno iskustvo u online medijima u BiH.

Problematiku govora mržnje i značaj novinarske etike u medijskim izvještajima počela je izučavati na studiju novinarstva, a nakon završetka studija se aktivnije posvećuje volonterskom radu na projektima za razvoj medija i medijske pismenosti. Uz novinarstvo, studirala je političke nauke na Univerzitetima u Grazu i Zagrebu, a 2013. godine na Univerzitetu u Oslu je završila akademsku školu Media Studies.

Timu organizacije "Zašto ne" i platformi Raskrinkavanje pridružila se u decembru 2019. godine.

Novinari/ke i istraživači/ce

Alena Beširević

Alena je diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2010. godine. Prvo novinarsko iskustvo stekla je u dnevnim novinama Oslobođenje, nakon čega se pridružila timu Udruženja/Udruge BH novinari. Kao novinarka, a kasnije i projektna koordinatorica, bavila se zaštitom novinarskih prava i medijskih sloboda te je bila angažovana na projektima koji su imali za cilj da doprinesu suzbijanju govora mržnje, širenja lažnih vijesti i podsjete na edukacijsku funkciju medija. Učestvovala je u izradi nekoliko publikacija o indikatorima medijskih sloboda i brojnih brošura, priručnika i biltena za novinare/ke i medijske uposlenike/ce.

Nakon rada koji je uključivao poticanje debata koje su imale za cilj da razjasne neka od najčešćih esnafskih etičkih pitanja, u 2016. se, angažmanom u redakcijama dnevnog lista Oslobođenje i magazina Dani, vraća klasičnom novinarstvu. Bila je i ostala posvećena temama koje su se fokusirale na socijalno marginalizovane grupe, zaštitu LGBTIQ populacije, žena, žena žrtava nasilja i porodičnog nasilja. Nastavila je tematizirati i pitanja medijske etike, sloboda i novinarskih prava te diskriminacije novinarki.

Od 2020. je autorica u projektu Naratorium, gdje i dalje, kroz novinarski angažman, nastoji otvarati debate o slobodi, jednakosti i jednakopravnosti. Osim toga, u posljednjih godinu, posvećena je temama koje se tiču energetske tranzicije. Redakciji Raskrinkavanja pridružila se u aprilu 2022.

Amar Karađuz 

Amar Karađuz

Amar je istraživač i autor na portalu Raskrinkavanje. Timu Udruženja građana i građanki "Zašto ne" pridružio se u julu 2019. godine kao intern, dok u redakciji Raskrinkavanja počinje raditi u decembru iste godine.

Ima magistarsku diplomu iz oblasti demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi s Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bologni. Dodiplomske studije međunarodnih odnosa završio je na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu. Učesnik je lokalnih i regionalnih debatnih projekata na temu euroatlanskih integracija. Koautor je više istraživačkih publikacija na temu dezinformacija, koje je objavilo Udruženje "Zašto ne".

Irna Halilović

Irna Halilović je autorica na postalu Raskrinkavanje. Timu Raskrinkavanja pridružila se u septembru 2021. godine kao internica, a od 2023. godine je i autorica na portalu. Završila je 2021. godine jednogodišnji program “Akademija za mlade lidere u civilnom društvu” fondacije SHL. Aktivistkinja je još od srednje škole, kada je svoj rad posvetila omladinskim i drugim nevladinim organizacijama.

Njen angažman je podrazumijevao rad na temama ljudskih prava i prevenciji porodičnog nasilja u BiH. Ranije je radila i kao simultani prevodilac u nekoliko organizacija. Trenutno je studentica dodiplomskog studija Engleskog jezika i književnosti na Internacionalnom Burch Univerzitetu (IBU). 

Maida Salkanović

Maida Salkanovic Raskrinkavanje (1)

Maida Salkanović je autorica na portalima Raskrinkavanje i SEE Check, regionalnoj mreži portala za provjeru činjenica. Njeno novinarsko iskustvo uključuje rad u sarajevskom Centru za istraživačko novinarstvo i portalu Klix, te saradnju sa brojnim medijima u zemlji i regionu, kao što su BIRN, Mediacentar, portali Diskriminacija, LGBTI, Female Space. Kao istraživačica radila je sa sarajevskim Mediacentrom i organizacijom Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Dobitnica je nagrade CEE SEEMO za najbolju mladu profesionalnu novinarku i USAID-ove nagrade za novinarski tekst na temu hraniteljstva, kao i nagrade za najbolji blog na temu govora mržnje magazina Buka.

Ima magistarsku diplomu iz oblasti demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi sa Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bologni, a BA diplomu iz psihologije i jezika dobila je na Occidental Collegeu u Los Angelesu. Alumna je Koledža ujedinjenog svijeta (United World College) u Montezumi. Trenutno pohađa doktorski studij medija i komunikacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Marija Ćosić

Marija Ćosić

Marija Ćosić rođena je 1997. godine u Kotoru. Timu Udruženja građana i građanki „Zašto ne“ i portala Raskrinkavanje pridružuje se u novembru 2020. godine kao internica.

Magistrirala je 2021. godine na odsjeku komunikologija/žurnalistika na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Veoma rano uključuje se u različite projekte vezane za novinarsku profesiju, volonterski i honorarno. Dobitnica je visokih priznanja na svim stepenima dosadašnjeg obrazovanja.

Marija Manojlović 

Marija Manojlović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na odsjeku Novinarstvo. Od 2014. do 2018. godine radila je u Herceg televiziji Trebinje, gdje je obavljala različite novinarske zadatke - od reportera do urednika informativnog programa. Povremeni je saradnik portala Diskriminacija, a sarađuje i sa portalom Direkt iz Trebinja. Dopisnik je portala Agroklub.ba iz Hercegovine. Pored rada u medijima, sarađivala je i sa nevladinim organizacijama u BiH i Crnoj Gori. Učestvovala je u različitih radionicama i treninzima iz oblasti novinarstva.

Mladen Lakić

Mladen Lakić

Mladen se pridružio Udruženju građana „Zašto ne“ kao dio tima Raskrinkavanje.ba u novembru 2019. Prije toga, radio je kao novinar Balkanske Istraživačke Regionalne Mreže BIRN, na regionalnom portalu Balkan Insight, kao dopisnik iz BiH.

U godinama prije toga, sarađivao je na medijskim projektima sa različitim organizacijama, poput Post Conflict Reserach Centre, PCRC u BiH, Institute for War and Peace Reporting, IWPR, Mediacentar Sarajevo itd. Dobitnik priznanja Srđan Aleksić za izvještavanje o marginalizovanim grupama u BiH, te godišnje nagrade Populacijskog Fonda Ujedinjenih Nacija u BiH, UNFPA, za izvještavanje iz oblasti seksualnog nasilja u ratu.

Nerma Šehović

Nerma Šehović

Nerma Šehović je studentica prve godine magistarskih studija na odsjeku žurnalistike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Svoje prvo radno iskustvo u medijima stekla je na portalima Monokl.online i Sarajevska sehara.

Timu Raskrinkavanja pridružila se u novembru 2020. godine kao internica.

Saradnici/e

Ismar Milak

Ismar se u februaru 2022. pridružio timu UG "Zašto ne" kao projektni koordinator, a u radu portala Raskrinkavanje učestvuje povremenim pisanjem analiza o dezinformativnim trendovima i narativima. Diplomirao je Komunikologiju na Odsjeku žurnalistike Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Još od studentskih dana radio je i volontirao kao aktivista i član upravnih odbora EkoMrezaBiH i Centar mladih Livno na pitanjima zaštite okoliša, održivog razvoja i međunarodne razmjene volontera. Radio je u mnogim diplomatskim i međunarodnim organizacijama te posjeduje dugogodišnje iskustvo u implementaciji projekata, treninga i vođenju projektnih timova, kao i u radu na brojnim reformama državne administracije koje su sprovedene u BiH. 

Mirsad Fišo 

Mirsad Fišo se u decembru 2023. godine, kao istraživač i autor pridružio timu Raskrinkavanja. Magistrirao je europsku politiku na prestižnom Masaryk Univerzitetu u Brnu. Dodiplomski studij završio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Njegova strast prema politici, socijalnim temama i zaštiti ljudskih prava odvela ga je na put aktivizma, gdje je svoje vještine i znanje koristio kao projekt koordinator u lokalnoj nevladinoj organizaciji ASUS. Kroz svoj rad u organizaciji, Mirsad je bio posvećen ostvarivanju pozitivnih promjena na lokalnom nivou i doprinosu zajednici. U organizaciji World Vision, proširio je svoje iskustvo u području humanitarne pomoći i razvoja zajednica. Trenutno djeluje kao nezavisni istraživač i analitičar (domaćih i međunarodnih) političkih događaja. Njegove analize redovno objavljuju Al Jazeera Balkans i Tacno.net.

Suljo Ćorsulić

Suljo se pridružio timu Raskrinkavanja kao istraživač i autor u decembru 2023. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija. Zvanje magistra Južnoevropskih studija je stekao 2023. godine na Univerzitetu u Glazgovu, Univerzitetu u Atini, i Univerzitetu u Madridu, kao stipendista Erasmus Mundus programa.

Iskustvo u sferi istraživanja i planiranja projekata, stekao je kroz rad i prakse u Bosni i Hercegovini, Španiji, i Velikoj Britaniji. Alumnista je programa Global UGRAD u SAD-u, MIRAI u Japanu, i Evropskog foruma Alpbach u Austriji. Do sada je bio autor nekoliko publikacija na temu kampanja dezinformacija,
regulisanja vještačke inteligencije, kao i hibridnih prijetnji i njihovog uticaja na demokratiju. Tokom studija je bio volonter na projektima o ljudskim pravima, ruralnom razvoju, i jačanju saradnje mladih na Zapadnom Balkanu.

UG Zašto ne

U radu redakcije Raskrinkavanja povremeno učestvuje i tim Udruženja građana Zašto ne, koji uključuje naš partnerski fact-checking portal Istinomjer.ba čiji impressum je dostupan ovdje, kao i naš partnerski portal javnarasprava.ba, čiji impressum je dostupan ovdje.

Grafički dizajn/Video montaža

Alisa Karović

Alisa Karović

Alisa je rođena 1987. godine u Sarajevu, a još od srednjoškolskih dana aktivno sudjeluje u brojnim inicijativama civilnog društva u BiH (Pokret DOSTA!, Fondacija CURE, Fondacija Jedan svijet, kolektiv “Hrana, a ne oružje”, Kolektiv BAZA).

Timu “Zašto ne” pridružila se 2009. godine gdje trenutno obnaša funkciju kreativne menadžerice.