Impressum

Raskrinkavanje.ba je publikacija Udruženja građana "Zašto ne".
 

Adresa: Gabriele Moreno Locatelli 21, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387/33/618-461
E-mail: [email protected], [email protected]

Urednički kolegij:

 

Tijana Cvjetićanin


Tijana Cvjetićanin se već cijelu deceniju bavi onim što se na engleskom zove fact-checking, a na naš jezik bi se moglo prevesti kao "utvrđivanje činjenica", ili provjera tačnosti informacija. Tijana je učestvovala u kreiranju i vođenju dva pionirska projekta ove vrste u BiH, oba razvijena od organizacije "Zašto ne": Istinomjer (2010) i Raskrinkavanje (2017).  

Pored domaćih platformi za provjeru činjenica, Tijana je tokom 2018/2019. vodila i međunarodni projekat "FemFacts", koji je bio posvećen provjeri tačnosti i objektivnosti medijskog izvještavanja o ženama i ženskim pitanjima u evropskim medijima. 

Od proljeća 2019. godine, članica je Savjetodavnog odbora Međunarodne mreže za provjeru činjenica (International Fact Checking Network), koja povezuje na stotine fact-checking projekata širom svijeta. 

Pored rada na fact-checking platformama, Tijana je autorica i/ili koautorica više radova u oblastima kao što su politička odgovornost, analiza medija/diskursa, medijske slobode, medijska pismenost, EU integracije BiH i otvorenost vlada.  


Emir Zulejhić


Emir se pridružio UG  "Zašto ne" 2017. godine, a dio je portala Raskrinkavanje od njegovog osnivanja, od kada se bavi analizom medijskog sadržaja i gdje radi kao urednik i projekt koordinator.

Završio jednogodišnji program "Akademija za mlade lidere u civilnom društvu" fondacije SHL 2017, dobitnik je stipendije Digital Communications Network exchange and fellowship programa koji 2019. pohađao u SAD-u, a u generaciji 2020 dio je Škole političkih studija Vijeća Evrope u BiH. Trenutno je student dodiplomskog studija za međunarodne odnose i diplomatiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Emir je aktivista od srednje škole, a radi i kao trener u odjelu omladinskog obrazovanja Fondacije SHL, te kao povremeni edukator, trener i konsultant mnogih organizacija civilnog društva, te je redovan govornik na domaćim i međunarodnim konferencijama. Do sada je bio autor i koautor nekoliko istraživanja, publikacija i priručnika iz oblasti kvalitete obrazovanja, političke pismenosti, medijske analize, medijskih dezinformacija i medijske pismenosti.


Darko Brkan


Darko Brkan je predsjednik udruženja građana „Zašto ne“, organizacije koja je pionir promocije građanskog aktivizma, političke, medijske i društvene odgovornosti, kao i korištenja novih tehnologija i digitalnih medija u jačanju demokratije u BiH. Također je i predsjednik upravnog odbora regionalne mreže ACTION SEE (Mreže za odgovornost, tehnologije i institucionalnu otvorenost u regionu jugoistočne Evrope), član upravnog odbora TransparenCEE mreže za srednju i istočnu Evropu, kao i član međunarodnog savjetodavnog odbora ePanstwo fondacije iz Poljske. Bio je član i osnivač nekolicine prominentnih građanskih pokreta i akcija u BiH i regionu, a svoj aktivistički put počeo je prije 18 godina kao jedan od osnivača Kampanje za prigovor savjesti u BiH.

Završio je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, odsjek za Računarstvo i informatiku, a trenutno je MBA kandidat na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Zagrebu na Strateškom menadžmentu informacija.

Njegovi profesionalni interesi su uglavnom vezani za teme novih tehnologija, digitalnih komunikacija, društvenih medija, izbora i drugih političkih procesa, političkih partija i platformi, građanskog aktivizma i participacije, međunarodnih odnosa, demilitarizacije i sl. Trenutno je Marshal Memorial fellow German Marshal fonda za godinu 2018/2019, a bio je Facebook International fellow na Personal Democracy Forum-u 2018. godine, Draper-Hills Summer fellow na Centru za demokratiju, razvoj i vladavinu prava (CCDRL) na Stanford univerzitetu, kao i Reagan-Fascell fellow u 2012. godini u Forumu za Međunarodne Demokratske Studije u Washingtonu, gdje je istraživao kako nove informacione tehnologije mogu pomoći u radu civilnog društva. Osim toga, alumni je Stanford Akademije za Lidere iz 2016. godine i Ambasador Stnaford Alumnija za Balkan, zatim alumni je Akademije Političke Izvrsnosti Vijeća Evrope iz 2008, Fletcher Instituta za napredne studije nenasilnog konflikta iz 2010. i alumni je programa razmjene Sjedinjenih Američkih Država nakon učešća u IVLP programu 2009. godine. Bio je i član upravnog odbora US Alumni asocijacije u BiH u periodu 2011-2014, te političkog savjeta ACIPS-a za period 2010-2011. Dobitnik je i međunarodne nagrade US alumni fonda za inovaciju.

Autor je nekolicine publikacija iz raznih domena njegovog interesovanja, te je redovan govornik na međunarodnim konferencijama i institucijama i sagovornik brojnih međunarodnih i lokalnih medija.

Rašid Krupalija

Rašid se pridružio timu Raskrinkavanje.ba u decembru 2019. godine.
Od 2006. Do 2019. godine je uređivao Bosnia Daily, dnevne elektronske novine na engleskom jeziku, i povremeno B&H Business Daily, dnevne elektronske novine na engleskom jeziku sa vijestima iz ekonomije. Njegov prijašnji angažman uključuje reporterski rad za sarajevski Kameleon City Radio od 2004. do 2006. godine.

Rašid je sarađivao sa nekoliko organizacija i medija tokom svog bavljenja novinarstvom, uključujući UNDP, Federalnu televiziju, Pravo Ljudski filmski festival, Café Babel magazin, portal Balkan Insight, Mediacentar i portal LGBT.ba.

 

Novinari/ke i istraživači/ce:

Elma Murić


Elma Murić je diplomirala na Fakultetu Političkih nauka u Sarajevu, na odsjeku Novinarstvo, te ima dugogodišnje radno iskustvo u online medijima u BiH. Problematiku govora mržnje i značaj novinarske etike u medijskim izvještajima počela je izučavati na studiju novinarstva, a nakon završetka studija se aktivnije posvećuje volonterskom radu na projektima za razvoj medija i medijske pismenosti, uključujući aktivnosti u kampanji Vijeća Evrope, "No Hate Speech Movement",  Erasmus+ projekte te aktivnosti na projektima organizacije European Youth Press. Uz novinarstvo, studirala je političke nauke na Univerzitetima u Grazu i Zagrebu, a 2013. godine na Univerzitetu u Oslu je završila akademsku školu Media Studies. Timu organizacije "Zašto ne" pridružila se u decembru 2019. godine.

Mladen Lakić


Mladen se pridružio Udruženju građana „Zašto ne“ kao dio tima Raskrinkavanje.ba u novembru 2019. Prije toga, radio je kao novinar Balkanske Istraživačke Regionalne Mreže BIRN, na regionalnom portalu Balkan Insight, kao dopisnik iz BiH. U godinama prije toga, sarađivao je na medijskim projektima sa različitim organizacijama, poput Post Conflict Reserach Centre, PCRC u BiH, Institute for War and Peace Reporting, IWPR, Mediacentar Sarajevo itd. Dobitnik priznanja Srđan Aleksić za izvještavanje o marginalizovanim grupama u BiH, te godišnje nagrade Populacijskog Fonda Ujedinjenih Nacija u BiH, UNFPA, za izvještavanje iz oblasti seksualnog nasilja u ratu.

 

 

Amar Karađuz 

Amar je student završne godine dodiplomskih studija međunarodnih odnosa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Timu Udruženja građana “Zašto ne” pridružuje se u mjesecu julu 2019. godine kao intern, dok biva aktivno angažovan na radu u redakciji Raskrinkavanja od decembra iste godine. Učesnik je lokalnih i regionalnih debatnih projekata na temu euroatlanskih integracija. 

Amina Čeliković

Amina Čeliković trenutno završava dodiplomski studij za međunarodne odnose i europske studije na Internacionalnom Burč univerzitetu u Sarajevu. Udruženju građanja „Zašto ne?“ prvi put se priključila u septembru 2019. godine radeći praksu za Istinomjer, a zatim i monitoring za Regionalni index otvorenosti. Ekipi Raskrinkavanja pridružila se u decembru iste godine. Dugogodišnja je aktivistkinja, trenerica je Fondacije Schüler Helfen Leben na programu omladinskog obrazovanja, a već nekoliko godina je dio Alumni grupe Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. 

Spoljni/e saradnici/e:

 

Dalio Sijah 


Dalio je studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju i sociologiju, a završio je Visoku školu novinarstva MEDIA Plan 2005. godine.


Član je tima U.G. “Zašto ne” od jula 2011. godine, a osim što radi kao istraživač i urednik na Istinomjeru, učestvuje u realizaciji svih ostalih projekata organizacije, a također obavlja ulogu osobe za odnose sa javnošću.

Tokom pandemije koronavirusa SARS-Cov-2, pomaže u radu portala Raskrinkavanje. 

 

 

 

 

Biljana Livančić-Milić

 

Biljana je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, odsjek Žurnalistika.


Radila je na portalu Klix, na TV Hayat te kao urednica publikacije Sarajevo Navigator. Nakon pauze u radu s medijima, u martu 2018. godine se pridružuje Udruženju građana “Zašto ne” gdje se uključuje u rad redakcije “Raskrinkavanja”.


Od februara 2020. godine pridružuje se timu Istinomjera. Tokom pandemije koronavirusa SARS-Cov-2, pomaže u radu portala Raskrinkavanje. 

 

 

Selma Ašćerić 


Selma je diplomirana pravnica sa petogodišnjim radnim iskustvom u struci nakon završenog univerzitetskog obrazovanja i položenim stručnim-upravnim ispitom za rad u javnoj upravi.
Radno iskustvo je stekla baveći se pravno-konsultantskim poslovima, marketing i PR poslovima, izradama svih vrsta pravnih akata, obligaciono-pravnih ugovora, ugovora iz oblasti radno-pravnih odnosa.
U Istinomjeru obavlja funkciju istraživačice.

Tokom pandemije koronavirusa SARS-Cov-2, pomaže u radu portala Raskrinkavanje. 

 

 

 

Amina Izmirlić 


Amina je rođena je 1993. godine u Sarajevu.
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. U timu U.G. “Zašto ne” radi od decembra 2018. godine, na poziciji istraživačice na projektu Regional Openness Index. Od marta 2019. godine radi kao istraživačica na projektu “Istinomjer”.

Tokom pandemije koronavirusa SARS-Cov-2, pomaže u radu portala Raskrinkavanje. 

 

 

 

 

 

 

Grafički dizajn/Video montaža:

Alisa Karović


Alisa je rođena 1987. godine u Sarajevu, a još od srednjoškolskih dana aktivno sudjeluje u brojnim inicijativama civilnog društva u BiH (Pokret DOSTA!, Fondacija CURE, Fondacija Jedan svijet, kolektiv “Hrana, a ne oružje”, Kolektiv BAZA).

Timu “Zašto ne” pridružila se 2009. godine gdje trenutno obnaša funkciju kreativne menadžerice.

Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me