Impressum

Raskrinkavanje.ba je publikacija UG "Zašto ne".
AdresaEnvera Šehovića 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon+38733618461
email[email protected][email protected]

Tim Raskrinkavanja: 

  • Tijana Cvjetićanin

Tijana provjerava tačnost izjava javnih funkcionera i implementaciju predizbornih obećanja političkih partija u Bosni i Hercegovini zadnjih osam godina, a ocjenjivanjem medijskih izvještaja se bavi od decembra 2017. Osim svog rada na platformama za provjeru činjenica "Istinomjer" i "Raskrinkavanje", autorica je i koautorica nekoliko istraživanja i radova u oblastima kao što su politička odgovornost, analiza medija/diskursa, medijske slobode, EU integracije BiH i otvorenost vlade. Tijana od nedavno radi i kao urednica na projektu "FemFacts", koji je pokrenut na platformi "NewsMavens", a posvećen je fact checkingu izvještavanja o ženama i ženskim pitanjima u evropskim medijima.

  • Emir Zulejhić

Emir se pridružio Udruženju građana "Zašto ne" u maju 2017. godine.
Završio je jednogodišnji program "Akademija za mlade lidere u civilnom društvu" kao član prve generacije, a kasnije je ostao angažovan kao mentor za nove polaznike u narednim generacijama, te kao vanjski saradnik na realizaciji dijela programa. 
Dobitnik je i stipendije Digital Communications Network exchange and fellowship programa koji je tokom 2019. pohađao u SAD-u. 
Trenutno je student dodiplomskog studija za međunarodne odnose i diplomatiju na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu u Sarajevu.
Emir je aktivista od srednje škole gdje je bio prvo lokalni koordinator, a potom i član Upravnog odbora najveće srednjoškolske organizacije u Bosni i Hercegovini, gdje je pratio i koordinirao rad organizacije u više od 60 lokalnih zajednica. Iskusan u poljima planiranja projekata, grassroots aktivnostima na terenu, studentskim pravima i kvaliteti obrazovanja, radio je kao koordinator, trener, mentor i facilitator na desetinama projekata, istraživanja i aktivnosti širom zemlje.
Do sada je bio autor nekoliko istraživanja i publikacija iz oblasti kvalitete obrazovanja, političke pismenosti i medijskih dezinformacija, od kojih je najznačajnije "Istraživanje o dezinformacijama u online sferi: Slučaj BiH".
Trenutno je dio i  Alumni grupe Asocijacije srednjoškolaca u BiH, radi i kao trener u odjelu omladinskog obrazovanja Fondacije Schuler Helfen Leben, te kao povremeni edukator, trener i konsultant drugih obrazovnih i omladinskih udruženja.
 

Darko Brkan

Darko Brkan je predsjednik udruženja građana „Zašto ne“, organizacije koja je pionir promocije građanskog aktivizma, političke, medijske i društvene odgovornosti, kao i korištenja novih tehnologija i digitalnih medija u jačanju demokratije u BiH. Također je i predsjednik upravnog odbora regionalne mreže ACTION SEE (Mreže za odgovornost, tehnologije i institucionalnu otvorenost u regionu jugoistočne Evrope), član upravnog odbora TransparenCEE mreže za srednju i istočnu Evropu, kao i član međunarodnog savjetodavnog odbora ePanstwo fondacije iz Poljske. Bio je član i osnivač nekolicine prominentnih građanskih pokreta i akcija u BiH i regionu, a svoj aktivistički put počeo je prije 18 godina kao jedan od osnivača Kampanje za prigovor savjesti u BiH.
Završio je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, odsjek za Računarstvo i informatiku, a trenutno je MBA kandidat na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Zagrebu na Strateškom menadžmentu informacija.
Njegovi profesionalni interesi su uglavnom vezani za teme novih tehnologija, digitalnih komunikacija, društvenih medija, izbora i drugih političkih procesa, političkih partija i platformi, građanskog aktivizma i participacije, međunarodnih odnosa, demilitarizacije i sl.
Trenutno je Marshal Memorial fellow German Marshal fonda za godinu 2018/2019, a bio je Facebook International fellow na Personal Democracy Forum-u 2018. godine, Draper-Hills Summer fellow na Centru za demokratiju, razvoj i vladavinu prava (CCDRL) na Stanford univerzitetu, kao i Reagan-Fascell fellow u 2012. godini u Forumu za Međunarodne Demokratske Studije u Washingtonu, gdje je istraživao kako nove informacione tehnologije mogu pomoći u radu civilnog društva. Osim toga, alumni je Stanford Akademije za Lidere iz 2016. godine i Ambasador Stnaford Alumnija za Balkan, zatim alumni je Akademije Političke Izvrsnosti Vijeća Evrope iz 2008, Fletcher Instituta za napredne studije nenasilnog konflikta iz 2010. i alumni je programa razmjene Sjedinjenih Američkih Država nakon učešća u IVLP programu 2009. godine. Bio je i član upravnog odbora US Alumni asocijacije u BiH u periodu 2011-2014, te političkog savjeta ACIPS-a za period 2010-2011. Dobitnik je i međunarodne nagrade US alumni fonda za inovaciju.
Autor je nekolicine publikacija iz raznih domena njegovog interesovanja, te je redovan govornik na međunarodnim konferencijama i institucijama i sagovornik brojnih međunarodnih i lokalnih medija.

  • Biljana Livančić - Milić

Biljana je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, odsjek Žurnalistika.
Rad u medijima započela je 2004. godine na tadašnjem informativnom ISP portalu “Logosoft Online” gdje je provela nešto manje od dvije godine. Nakon toga prelazi na NTV Hayat kao urednica vijesti na teletekst platformi gdje radi do februara 2007. godine kada se pridružuje Klixu. Tamo je radila na razvoju novih rubrika u svojstvu novinara i urednika do oktobra 2007. U periodu od 2000. do 2012. godine objavljivala je članke o internet trendovima i IT industriji u informatičkom magazinu “Info”. Od avgusta 2008. godine preuzima ulogu glavnog urednika dvojezičnog turističkog vodiča “Sarajevo Navigator” gdje je provela dvije i po godine. Nakon toga pravi pauzu u radu sa medijima sve do marta 2018. godine kada se pridružuje Udruženju građana “Zašto ne” i uključije u rad redakcije “Raskrinkavanja”. 

  • Mladen Lakić

Mladen se pridružio Udruženju građana „Zašto ne“ kao dio tima Raskrinjavanje.ba u novembru 2019. Prije toga, radio je kao novinar Balkanske Istraživačke Regionalne Mreže BIRN, na regionalnom portalu Balkan Insight, kao dopisnik iz BiH.
U godinama prije toga, sarađivao na medijskim projektima sa različitim organizacijama, poput Post Conflict Reserach Centre, PCRC u BiH, Institute for War and Peace Reporting, IWPR, Mediacentar Sarajevo itd.
Dobitnik priznanja Srđan Aleksić za izvještavanje o marginalizovanim grupama u BiH, te godišnje nagrade Populacijskog Fonda Ujedinjenih Nacija u BiH, UNFPA, za izvještavanje iz oblasti seksualnog nasilja u ratu.

  • Lidija Pisker

Lidija Pisker je slobodna novinarka i istraživačica. Najčešće piše o temama koje se tiču zaštite ljudskih prava za regionalne i međunarodne medije. Pisala je za BBC, The Guardian, Radio Slobodna Evropa i CIN Sarajevo. Dobitnica je UN-ovih novinarskih priznanja za promociju borbe protiv diskriminacije i zaštitu dječijih prava.   

  • Rašid Krupalija

Rašid se pridružio timu Raskrinkavanje.ba u decembru 2019. godine. Od 2006. Do 2019. godine je uređivao Bosnia Daily, dnevne elektronske novine na engleskom jeziku, i povremeno B&H Business Daily, dnevne elektronske novine na engleskom jeziku sa vijestima iz ekonomije. Njegov prijašnji angažman uključuje reporterski rad za sarajevski Kameleon City Radio od 2004. do 2006. godine.
Rašid je sarađivao sa nekoliko organizacija i medija tokom svog bavljenja novinarstvom, uključujući UNDP, Federalnu televiziju, Pravo Ljudski filmski festival, Café Babel magazin, portal Balkan Insight, Mediacentar i portal LGBT.ba.

Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me