Raskrinkavanje.ba

Facebook provjere

Raskrinkavanje je u septembru 2020. godine postalo jedan od partnera u Facebookovom nezavisnom programu provjere činjenica (Third-Party Fact-Checking Program). Na ovom smo mjestu kompilirali najznačajnije informacije o Facebookovom programu provjere činjenica, uključujući i dijelove inicijalno preuzete od kolega/ica iz Faktografa, na čemu im srdačno zahvaljujemo. 

Kako funkcioniše naše partnerstvo s Facebookom?

Nezavisni fact-checkeri, među kojima je i Raskrinkavanje, u sklopu Third-Party Fact-Checking (3PFC) programa provjeravaju činjeničnu tačnost tvrdnji koje se dijele putem društvenih mreža u vlasništvu kompanije Meta: Facebooka i Instagrama.

Objavama koje Raskrinkavanje ocijeni kao činjenično netačne Facebook smanjuje doseg, a poduzima i druge mjere. Između ostalog, obavještava autore/ice da je njihov sadržaj ocijenjen kao netačan, kao i korisnike i korisnice Facebooka da su podijelili/e sadržaj koji je ocijenjen kao netačan. 

Cilj mjera je da korisnici/e budu što manje izloženi/e činjenično neutemeljenim, to jest netačnim informacijama. Više o principima i smjernicama 3PFC programa možete čitati na linkovima koji se nalaze ovdje i ovdje (na engleskom jeziku).

Šta znače ocjene koje se pojavljuju nakon provjere tačnosti sadržaja na Facebooku

Facebook smanjuje doseg objavama koje nezavisni fact-checkeri ocijene jednom od tri sljedeće ocjene:

 • Netačno: Sadržaj koji nema utemeljenje u činjenicama (sadrži u potpunosti netačne, falsifikovane i/ili fabrikovane tvrdnje; izmišljene citate; tvrdnje o zavjerama iznesene bez dokaza; tvrdnje za koje je nemoguće da su tačne). 
 • Djelimično netačno: Sadržaj čiji su dijelovi činjenično netačni (netačne interpretacije stvarnih podataka; “miks” tačnih i netačnih tvrdnji, pri čemu netačne nisu u većini; mišljenje predstavljeno kao činjenica, bazirano na netačnim informacijama).
 • Izmijenjena fotografija/snimak: Slika ili audio/video sadržaj koji je kreiran, montiran, manipulisan, te na bilo koji način lažiran sa namjerom ili efektom obmane osoba koje ga gledaju ili slušaju. 
 • Nedostaje kontekst: Sadržaj koji bez dodatnog objašnjenja (konteksta) može navesti na pogrešne zaključke; koji implicira netačne tvrdnje; sadržaji sa preuređenim ili izostavljenim informacijama kojima se mijenja kontekst snimka, izjave i sl
 • Satira: Sadržaj u kojem se ironija, preuveličavanje ili apsurd koriste za kritiku ili podizanje svijesti, posebno u kontekstu političkih, vjerskih i društvenih tema, a za koje se može opravdano pretpostaviti da ih publika neće nužno prepoznati kao satiru. Ovakav sadržaj može dolaziti sa stranica za koje nije opštepoznato da su satirične, ili koje nisu jasno predstavljene kao satirične. 
 • Tačno: Sadržaj koji ne sadrži netačne ili obmanjujuće informacije.

Detaljan opis ocjena dostupan je na ovom linku (engleski jezik).

Kako se mogu ispraviti netačne informacije ili osporiti ocjena tačnosti?

Ako izdavači naknadno isprave informacije koje su ocijenjene kao netačne, ocjena im se povlači i Facebook povlači mjere ograničavanja dosega prema njihovim stranicama ili grupama. Izdavači također mogu osporiti ocjenu koju je dobila njihova objava ukoliko smatraju da je došlo do pogreške prilikom provjere, to jest utvrđivanja činjenica. 

Oba procesa mogu se pokrenuti na dva načina: putem mobilne aplikacije ili direktnim kontaktom putem e-maila. Više o tome pročitajte dalje u tekstu. 

1. Ispravke

Facebook je propisao formu u kojoj ispravka mora biti objavljena da bi se uklonila ocjena data nakon provjere činjenica. Izdavač mora ispraviti netačan sadržaj i jasno navesti da je izvorno iznesena tvrdnja bila činjenično netačna, zbog čega je ispravljena.

- Izdavač na svojim internetskim stranicama unosi ispravku u tekst koji je ocijenjen kao netačan. Ispravka se ne objavljuje kao novi tekst. Ispravka mora biti naznačena u svakom dijelu teksta u kojem je postojala netačna informacija (u naslovu ili tijelu teksta), te u originalnoj objavi linka tog teksta na Facebooku.

- Ako želite ispraviti Facebook ili Instagram objavu koja sadrži fotografiju ili videozapis, ažurirajte tekst objave i jasno navedite da je izvršena ispravka. Ispravka može uključivati i link na dodatnu objavu koja sadrži ažuriranu, ispravljenu verziju fotografije/videozapisa ili link na članak u kojem je taj sadržaj ocijenjen kao netačan.

- Ako namjeravate unositi ispravku, važno je da ne brišete svoju izvornu objavu s Facebooka. Brisanje objave, odnosno teksta koji je ocijenjen kao netačan, onemogućava uvažavanje ispravke, te osporavanje ocjene.

Izdavači moraju unijeti ispravku u roku od sedam dana od dana kad su dobili notifikaciju da je njihov sadržaj ocijenjen kao činjenično netačan da bi im ocjena objave bila promijenjena. Više čitajte na ovom linku (engleski jezik).

2. Osporavanje ocjene

Ako smatrate da smo pogriješili u svojoj ocjeni, javite nam se na e-mail adresu [email protected] ili pokrenite proces žalbe unutar Facebook aplikacije (više o tome dalje u tekstu). 

Na osporavanje ocjena imaju pravo izdavači sadržaja koji je ocijenjen kao dezinformativan. Izdavači imaju pravo osporiti ocjenu u roku od sedam dana od dana kad su dobili notifikaciju da je njihov sadržaj ocijenjen kao činjenično netačan.

Da biste osporili dodijeljenu ocjenu, obratite nam se s obrazloženjem, odnosno jasnim argumentima koji govore u prilog vašoj tvrdnji da je izvorna ocjena pogrešno dodijeljena.

Kako se ulaže žalba ili zahtjev za uvažavanjem ispravke?

Ukoliko ste administrator/ica Facebook stranice ili grupe, možete podnijeti žalbu na ocjenu sadržaja koji je stranica ili grupa podijelila ako mislite da je došlo do greške u provjeri činjenica ili poslati zahtjev za uvažavanje ispravke ako ste ispravili sadržaj koji je objavljen. 

Žalbe se obično obrađuju u roku od tri radna dana. Možete posjetiti Kvalitet stranice ili Kvalitet grupe da biste vidjeli trenutni status svoje stranice ili grupe. Tamo možete vidjeti da li je vaš sadržaj prošao provjeru činjenica, te da li su na vašu stranicu ili grupu primijenjene bilo kakve kazne.

Ukoliko ste administrator/ica stranice ili grupe čija je objava ocijenjena, a koristite Facebook aplikaciju na Android, iPhone ili iPad uređajima, od 15.11.2021. uveden je novi proces ulaganja žalbi i zahtjeva za uvažavanje ispravki. Zahtjevi za ispravke ili izmjene ocjena sada se mogu slati direktno iz aplikacije, u proceduri opisanoj dalje u tekstu. Ovaj postupak još nije dostupan za žalbe za objave sa ličnih profila. 

Više informacija o novom načinu ulaganja žalbi i slanja zahtjeva (na engleskom jeziku) možete pronaći na ovom linku

Za administratore/ice koji/e svojim stranicama i grupama pristupaju sa drugih uređaja i dalje je dostupan raniji način komunikacije putem e-maila [email protected].

Procedura za izmjenu ocjene putem aplikacije na Android, iPhone i iPad uređajima

Da biste uložili/e žalbu ili tražili/e uvažavanje ispravke na svojoj stranici:

 1. U aplikaciji Facebook odaberite”Vaši profili i stranice”, zatim Stranice i idite na svoju stranicu. Ako ne vidite Stranice, kliknite Vidi više
 2. Ispod naziva stranice povucite meni ulijevo i dodirnite ...Više
 3. Odaberite Kvalitet stranice
 4. Dodirnite Kršenja i odaberite Ne slažem se s odlukom
 5. Odaberite Ispravio sam informacije koje su provjerene ili Mislim da je došlo do pogreške u provjeri činjenica
 6. Slijedite upute, a zatim odaberite Podnesi

Da biste uložili/e žalbu ili tražili/e uvažavanje ispravke u svojoj grupi:

 1. Dodirnite ”Vaši profili i stranice”, zatim Grupe i Vaše grupe i idite na svoju grupu. Ukoliko ne vidite Grupe, dodirnite Vidi više
 2. Dodirnite meni ”Administratorska početna stranica” u gornjem dijelu ekrana, zatim odaberite Vidi sve alate
 3. Odaberite Kvalitet grupe
 4. Kliknite na Kršenja i odaberite Ne slažem se s odlukom
 5. Odaberite Ispravio sam informacije koje su provjerene ili Mislim da je došlo do pogreške u provjeri činjenica
 6. Slijedite upute, a zatim odaberite Podnesi

Postupak za izmjenu ocjene putem e-maila

Kako bismo olakšali i ubrzali proces komunikacije u vezi sa ispravkama ili osporavanjem ocjena, objavljujemo prevedene Facebookove "formulare" za obavještenje o unesenoj ispravci ili zahtjev za osporavanje ocjene.

Predloške e-maila koji možete poslati na [email protected] preuzmite s ovih linkova:

 • Predložak ispravke preuzmite OVDJE
 • Predložak osporavanja ocjene preuzmite OVDJE

 

U skladu sa Facebookovim pravilima, ispravak ili osporavanje ocjene podnose se u roku od sedam dana od dana kada primite obavijest Facebooka da je sadržaj stranice označen kao netačan, djelomično netačan ili kao izmijenjen audio/vizuelni sadržaj.

Potvrdu primanja e-maila dobit ćete u roku od jednog radnog dana. Komunikacija sa izdavačima obavlja se radnim danima od 9h-17h. Odgovore na e-mailove zaprimljene nakon tog vremena, tokom vikenda ili praznika dostavit ćemo prvog radnog dana.

 

Napomene i dodatne smjernice za podnošenje žalbe ili ispravke

 • Uputite žalbu ili zahtjev u roku od sedam dana. Ne možemo garantovati da ćemo moći obraditi žalbe podnesene nakon isteka sedmodnevnog roka.
 •  
 • Ako obrišete objavu, bit ćemo onemogućeni da obradimo vaš zahtjev.
 •  
 • Obavezno uključite sve relevantne informacije u svoju žalbu ili zahtjev. Bez tih informacija, odgovor na vašu žalbu ili zahtjev može biti odložen ili onemogućen.
 •  
 • Prema Facebookovim pravilima, fact-checkeri nisu dužni odgovarati na žalbe i zahtjeve koji sadrže uznemiravajući govor, govor mržnje ili druge vrste prijetećeg govora. Apelujemo da se u svojim žalbama i zahtjevima držite standarda pristojnosti u javnoj komunikaciji.
 •  
 • Nastojimo sve zahtjeve obraditi u roku od tri radna dana i obavijestiti vas o odluci.
 •  
 • Ako se ocjena promijeni na temelju ispravke ili žalbe, ukida se smanjivanje dosega sadržaja, odbijeni oglasi povezani sa ocijenjenom objavom mogu biti vraćeni, te se briše “strike” koji bi inače doprinio da stranica bude označena kao stranica koja opetovano krši pravila o dezinformacijama.
 •  
 • Može proći nekoliko dana dok se ova ažuriranja ne realizuju. Na obnovu dosega i oglašavanja mogu utjecati i druge intervencije protiv dezinformacija, poput ograničenja za klikbejt ili odbacivanje oglasa zbog kršenja Pravila oglašavanja na Facebooku.
 •  
 • Ako je vaš sadržaj ocijenilo više fact-checkera, vaša žalba uložena putem aplikacije će automatski biti poslana svakom fact-checkeru koji je ocijenio vaš post. Svaki fact-checker mora ukloniti svoje ocjene kako bi se u potpunosti ukinule posljedice ocjenjivanja

 

Šta u slučaju da administrator/ica stranice nije autor/ica ni izdavač, već samo dijeli sadržaj ocijenjen kao netačan? Postoji li za takve slučajeve mogućnost ispravke ili osporavanja ocjene?

Administratori/ce stranica odgovorni/e su za tačnost sadržaja koji dijele, čak i ako ga nisu kreirali/e sami/e. Administratori/ce stranica u takvim situacijama nemaju mogućnost ispravke niti osporavanja ocjene. Međutim, ako izdavač koji je objavio netačno ocijenjen sadržaj uspješno ispravi sadržaj ili uspješno ospori ocjenu, Facebook ukida ograničenja i za administratore/ice stranica koji/e su podijelili/e taj sadržaj.

Brisanje takve objave nije dovoljno da bi stranici bila ukinuta ograničenja. Stranice vremenom mogu obnoviti raniji nivo dosega, monetiziranja i oglašavanja – ako prestanu dijeliti dezinformacije. Više čitajte na ovom linku (engleski jezik).

Ostalo

Za dodatne informacije i pitanja tu je Facebookov Centar za pomoć izdavačima, koji uključuje često postavljana pitanja (FAQ), obrasce za podršku i informacije za upravljanje računima (još uvijek nije dostupan na našem jeziku). 

Ako smatrate da ste oštećeni nekom odlukom Raskrinkavanja, slobodni ste obratiti se izravno Facebooku putem Centra za pomoć

Vezano za problematiku slobode govora, žalbu možete uputiti na Facebookov Oversight Board, arbitražno tijelo pokrenuto da odlučuje o tim pitanjima.

*Ova stranica ažurirana je 16.11.2021. Kako je izgledala ranije, možete vidjeti na arhiviranom linku ovdje.