Raskrinkavanje.ba

FK “Sarajevo” neće mijenjati ime, niti plaćati pravo na njegovo korištenje

Na osnovu upita čitatelja, analizirali smo članak koji govori da će FK “Sarajevo” morati mijenjati ime ili platiti taksu uslijed izmjena zakonskih regulativa.

Cijela priča oko korištenja imena Grada Sarajeva aktualizirana je nakon što je uprava Grada Sarajeva, “sazvala” administratore Facebook stranica u čijem nazivu se koristi riječ “Sarajevo” na zvanični sastanak i zaprijetila im “zakonskim mjerama” ukoliko ne ozvaniče korištenje imena. Taj postupak je mnoge naveo na zaključak da je došlo do promjena u pravilima koja regulišu upotrebu imena grada, te da će to uticati i na sportske klubove.

Članak koji smo analizirali objavljen je 19. januara na portalu “BiH” sa naslovom:

FK Sarajevo mora mijenjati ime ili platiti taksu državi?

U članku se navodi da su izmijenjene zakonske regulative u kojima se privrednim subjektima zabranjuje korištenje imena glavnog grada BiH:

Naime, izmjene zakona lokalnih vlasti zabranjuju privrednim društvima korištenje naziva glavnog grada BiH bez da to posebno plate.
Prema tome FK Sarajevo mora ili promijeniti svoj naziv ili platiti lokalnoj vlasti taksu.
Ovakva odluka lokalnih vlasti vjerovatno je bila usmjerena ka privatnim kompanijama koje na osnovu renomea grada Sarajeva zarađuju novac, bez da od tog glavni grad BiH ima koristi.
Stoga se svi iskreno nadamo kako će FK Sarajevo i svi slični subjekti koji decenijama globalno popularišu Sarajevo i doprinose razvoju Sarajeva biti isključeni od plaćanja ovakvih taksi.
Vjerujemo u brzu reakciju vlasti u interesu sporta, posebno zato što predstavnici lokalne zajednice već godinama direktno podržavaju FK Sarajevo i FK Željezničar.

Tvrdnja u kojoj se govori da je došlo do izmjena lokalnih zakona o privrednim društvima nije tačna. Za početak, na lokalnom nivou se ne usvajaju zakoni, pa tako ni ova materija nije regulirana zakonom, već odlukom koja je usvojena još 2006. godine. U međuvremenu nije došlo ni do kakvih promjena lokalne regulative.

 

Zakon u skladu sa kojim je donijeta odluka gradskih vlasti je “Zakon o privrednim društvima Federacije BiH”. Prvi put je usvojen 1999. godine, a Član 17. navedenog zakona reguliše pitanje naziva privrednih subjekata.

Pogledaj fotografiju u punoj rezoluciji

 

Izmjene ovog zakona su usvajane više puta (2000. 2002. 2003. 2005. 2007. 2008. 2009. 2010. i 2013. godine). Novi zakon je usvojen 2015. godine, a član koji reguliše naziv privrednog subjekta doživio je samo neznatne ispravke, tako da u trenutno važećem zakonu glasi:

Pogledaj fotografiju u punoj rezoluciji

 

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je “Odluku o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva”, objavljenu u službenom listu Kantona Sarajevo u 2006. godini. Kriteriji za upotrebu imena grada regulisani su Članom 17:

Član 17.
Pravnim osobama koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, imaju mali obim poslovanja, produktivnost i dobit, a koje zapošljavaju do 10 radnika, utvrđuje se godišnja naknada za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 720,00 KM.
Pravnim osobama koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, imaju srednji obim poslovanja, produktivnost i dobit, a koje zapošljavaju do 30 radnika, utvrđuje se godišnja naknada za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 1.200,00 KM.
Pravnim osobama koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, imaju veliki obim poslovanja, produktivnost i dobit, a koje zapošljavaju više od 30 radnika, utvrđuje se godišnja naknada za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 4.800,00 KM.
Pravnim osobama čija djelatnost nije usmjerena na stjecanje dobiti utvrđuje se godišnja naknada za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 100,00 KM.

Član 18.
Izuzetno od odredaba člana 17., naknadu za upotrebu grba ili imena Grada Sarajeva ne plaćaju javna preduzeća i druge pravne osobe čiji je osnivač Grad Sarajevo i pravne osobe koje obavljaju djelatnost od posebnog društvenog interesa ili posebnog interesa za Grad Sarajevo.

 

Kontaktirali smo portal “BiH” sa upitom za izvor tvrdnji objavljenih u spornom članku. U odgovoru smo dobili informaciju da su kao izvor ove vijesti koristili članak o ovoj temi koji je tog dana objavio “Faktor”. Sagovornik “Faktora” je bio Sanjin Smajlović, pravobanilac Grada Sarajeva, koji je naveo sljedeće:

Upotrebu imena grada plaćaju FK Sarajevo, Sarajevostan, Sarajevoputevi, Sarajevska pivara, Sarajevo City Center i mnoge druge pravne osobe koji u imenu firme imaju Sarajevo - pojasnio je Smajlović.

 

Povodom ovih tvrdnji kontaktirali smo i gospodina Smajlovića i upravu FK “Sarajevo”.

 

Iz FK “Sarajevo” rekli su nam da je ovaj klub zaštitio svoj grb i ime, te da nema obavezu plaćanja naknade za korištenja imena glavnog grada:

FK Sarajevo:

"Udruženje građana - Fudbalski klub Sarajevo zaštitio je svoj naziv, grb i boje kluba u skladu sa pravnim aktima  Bosne i Hercegovine u Ministarstvu pravde, te se kao takav ne tereti obavezama koje su navedene"

Sanjin Smajlović: "kolegica na bolovanju"

Od pravobranioca Grada Sarajeva, Sanjina Smajlovića, nismo uspjeli dobiti konkretan odgovor na upit za komentar ovih navoda.Kada smo, nakon više pokušaja da ostvarimo kontakt sa njim, u tome i uspjeli, sve što nam je rekao bilo je da je uposlenica koja se bavi tom vrstom poslova otišla na bolovanje, te da on nije u mogućnosti “pretraživati njene dokumente”. Iako je prethodno o tome dao vrlo konkretnu javnu izjavu, u telefonskom razgovoru Smajlović je rekao tek to da “postoji dosta pravnih subjekata koji naknadu plaćaju” i da “pretpostavlja da se na tom spisku nalazi i FK Sarajevo”.

 

Gradskoj upravi Grada Sarajeva smo također poslali upit vezan za korištenje imena Sarajeva, konkretno, koliko je novca FK Sarajevo do sada uplatilo za korištenje imena glavnog grada - u skladu sa izjavom koju je Smajlović dao za “Faktor”. Do trenutka objave ovog teksta nismo dobili odgovor. Ukoliko dobijemo odgovor na naš upit, analiza će biti dopunjena u skladu sa istim.


S obzirom da se analizirani članak temelji na netačnoj izjavi gradskog zvaničnika, isti ocjenjujemo kao grešku.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Greška 19.01.2018

Reprezentacija BiH: FK Sarajevo mora mijenjati ime ili platiti taksu državi?

Sarajevske vlasti napravile neočekivani problem za FK Sarajevo

  • Greška