Jacques Attali nije najavio da će pandemija “omogućiti globalnu vladu”, niti je “prst i nokat” sa Billom Gatesom

Slobodna Dalmacija je objavila autorski tekst u kojem se tvrdi kako je COVID-19 pandemija došla kao “kec na desetku filantropskoj kliki” da ostvari svoje “orvelovske snove o globalnoj dominaciji”. Kao dokaz je ponuđena mješavina lažnih vijesti i dezinformacija.

Portal Slobodna Dalmacija je 25. maja objavio tekst autora Ivice Šole, čiji uvod govori o teorijama zavjere a zatim i sam prelazi na jednu konkretnu - onu po kojoj Bill Gates nastoji da ostvari “globalnu kontrolu”. 

Autor navodi da je Gatesova ambicija da preuzme kontrolu nad zdravstvom i obrazovanjem, te da je pandemija COVID-19, pored toga što predstavlja stvarna opasnost, ujedno i uvod u ostvarenje takvih planova “filantropske klike”. On vidi “vezu” između pandemije i globalne dominacije u sljedećem pasusu:

Naime, Jacques Attali, jedan od arhitekata EU-a, koji je s Gatesom prst i nokat, koji je siva eminencija mnogih francuskih predsjednika i koji je zagovarao državnu eutanaziju staraca jer “previše koštaju sustav” (to sada odrađuje korona), za L’Express 3. svibnja 2009. godine je izjavio: “Jedna mala pandemija dozvolit će nam da ustrojimo globalnu vladu.” I dodao, nema promjena dok ljudima ne uđe strah u kosti.

Nisam “teoretičar zavjere”, ali propitujem, sa zaključkom: za Gatese i Attalije korona je izvrsna prilika da ostvare svoje orvelovske snove, teoriju zavjere.

Članak je prenijelo nekoliko portala, uključujući Kamenjar, Croativ i Promise.

Jacques Attali je savjetnik bivšeg francuskog predsjednika i prvi čelnik Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, EBRD. Tvrdnja da je Attali zagovarao eutanaziju staraca je popularna teorija zavjere koja se zasniva na manipulaciji izjavama koje je Attali dao u intervjuu objavljenom 1981. godine. Francuski portal Liberation je u svojoj fact-checking sekciji Check News objavio analizu ove tvrdnje, u kojoj se navodi nekoliko takvih primjera koji kruže po internetu. 

Kako navodi Check News, u jednom dijelu intervjua čija je tema bila “budućnost života”, novinar Michel Salomon je pitao Attalija da li je moguće ili poželjno da ljudi žive 120 godina. Attali je odgovorio da je njegovo uvjerenje da će cilj društva u budućnosti biti da se unaprijedi kvalitet života, a ne da se produži životni vijek. Attali je rekao da smatra da bi tako troškovi zdravstva bili što manji za društvo, budući da ljudi stariji od 65 godina više ne stvaraju i da predstavljaju trošak za društvo. 

Attali se dotiče eutanazije u drugom dijelu intervjua, u odgovoru na pitanje novinara o tom problemu, i iznosti svoje uvjerenje kako će u budućnosti postojati pravo na eutanaziju, bilo da je društvo socijalističko ili kapitalističko. On kaže da je po uvjerenju socijalist, i problem postavlja ovako: logika socijalizma je sloboda, a pravo na samoubistvo je jedna od osnovnih sloboda, te je pravo na direktno ili indirektno samoubistvo - što je eutanazija - pitanje osnovnih sloboda.

Chek News navodi da je kontaktirao Attalija, koji je opovrgnuo tvrdnje da je zagovarao eutanaziju za starije ljude i dodao da je na sudu već dobijao sporove protiv osoba koje je tužio za klevetu zbog takvih tvrdnji.  

Porijeklo ove izjave je zbirka intevjua koje je vodio Michel Salomon i koja je objavljena prije skoro 30 godina, 1981. godine, pod naslovom “Budućnost života”, u kojoj je učestvovao publicist [Attali]. Citirani ulomci (spojeni, često izmjenjeni, i gotovo uvijek izvan konteksta) dolaze iz te zbirke, do koje je došao Check News. Jaques Attali ni u jednom momentu nije predložio eutanaziju za osobe starije od 65 godina. Ali tačno je da se dotakao tema trajanja životnog vijeka, samoubistva i eutanazije.

Attali nije rekao ni to da će “nam mala pandemija dozvoliti da uspostavimo svjetsku vladu”. U kolumni za L’Express iz maja 2009. godine, na koju se poziva autor teksta, pišući o tada aktuelnoj pandemiji svinjske gripe, Attali je naveo kako bi velika pandemija podigla svijest o potrebi za altruizmom - čak i ako je motivisan sebičnim razlozima -  budući da bi bogatije sjeverne zemlje vidjele interes u suzbijanju pandemije u siromašnijim južnim zemljama. Rezultat toga bi bio da bi bogatije zemlje, makar iz sopstvenog interesa, morale osigurati siromašnima pristup lijekovima koji su tada, za vrijeme svinjske gripe, bili dostupni samo bogatima. 

Nigdje u kolumni se ne spominje “mala pandemija”, a citat o svjetskoj vladi zapravo glasi ovako:

I čak i ako ova kriza [svinjska gripa iz 2009. godine] nije veoma ozbiljna, kako se naravno moramo nadati, ne smijemo zaboraviti da naučimo nešto iz nje, kao i iz ekonomske krize, tako da prije sljedeće [pandemije] - koja je neizbježna - imamo mehanizme prevencije i kontrole, kao i logističke procese za ravnopravnu raspodjelu lijekova i vakcina. Da bismo to postigli, morat ćemo uspostaviti globalnu policiju, globalno skladištenje i shodno tome globalni porezni sistem. Tada ćemo doći do polaganja temelja jedne prave svjetske vlade, puno brže nego samo iz ekonomskih razloga.

Dakle Attali nije rekao da će “pandemija dozvoliti stvaranje svjetske vlade”, već da bi stvaranje globalnog sistema upravljanja, koje on naziva “svjetskom vladom”, trebalo prethoditi nekoj budućoj pandemiji - za koju kaže da je neizbježna - i to u kontekstu spremnosti da se na nju brže i efikasnije odgovori. 

Za tvrdnju da su Attali i Bill Gates bliski kao “prst i nokat” nismo uspjeli naći potvrdu. Internet pretraga pokazuje tek da se njihova imena povremeno pojavljuju zajedno u istim tekstovima u kojima su kontaktirani da daju izjave nevezano jedan za drugog, kao u ovom članku o Bitcoinu.

Povodom ove tvrdnje smo se obratili Slobodnoj Dalmaciji, te pokušali dobiti objašnjenje od autora, no do trenutka objavljivanja ove analize nismo uspjeli dobiti odgovor.

O tome kako Gates “koristi” pandemiju da ostvari globalnu dominaciju, autor kaže:

Trenutno je svijet opsjednut borbom protiv koronavirusa. Sve opasnosti i potrebne mjere za borbu protiv njega ne negiram, naprotiv. No, kao i kod interneta i Zuckerberga, uvijek se nađe faca koja tu ostvari svoju “teoriju zavjere” i zaskoči ljude, stavi im okove, a misle da ih se štiti ili promiče slobodu.

Jedna od osoba koja se najviše istaknula u toj borbi je Bill Gates. Njegova zaklada već dugo vremena u fokusu financiranja ima dvije ključne ljudske stvari, a to su zdravstvo i obrazovanje. Plus kontrola “mainstream” medija.

Nakon što se Donald Trump povukao i začepio pipu, Gates je među najvećima, ako ne i najveći donator Svjetske zdravstvene organizacije. Filantrop, a kako će se drugačije takvi predatori samotitulirati. 

Tačno je da je fondacija Bill i Melinda Gates je najveći pojedinačni donator Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) osim vlade SAD, što se vidi i u izvještaju o rezultatima rada WHO za period 2018.-2019. godina.
Također, u analizi njemačkog fact-checking portala Correctiv se kaže da Bill i Melinda Gates fondacija, iako drugi po redu donator WHO-a, ima učešće od 11.4% u cjelokupnom finansiranju te organizacije. 

Prema podacima WHO-a, Bill & Melinda Gates fondacija je drugi po veličini donator iza SAD-a - ali njene donacije čine 11.41% finansiranja. Donacije Gavi Vaccination Alliance organizacije čine 6.49%.

Gavi Vaccination Alliance je velikim dijelom finansirana od strane Gates fondacije (oko 17% od 2016. do 2020. godine; tabela “Godišnji doprinosi 31. decembar 2019.)

Ali čak i kad se saberu, donacije te dvije organizacije ne čine ni blizu 80% ukupnog finansiranja WHO-a.

Tvrdnja kako je fondacija Bill i Melinda Gates drugi po veličini donator WHO-a, i prvi u slučaju da SAD obustave finansiranje te organizacije, je tačna. No ona može stvoriti pogrešan dojam da prilog te fondacije, iako nesumnjivo značajan, čini “kontrolni paket” u cjelokupnom finansiranju WHO-a. 

No, Donald Trump još uvijek nije trajno ukinuo američko finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije, koja je dio Ujedinjenih nacija. Kako je najavljeno, finansiranje je zamrznuto dok Trumpova administracija ne ispita kako je ta organizacija odgovorila na COVID-19 pandemiju. Trump je u maju zaprijetio da će trajno ukinuti finansiranje ukoliko WHO ne pokaže “ozbiljan napredak”. Njegova administracija je ranije prekinula ili značajno smanjila finansiranje nekoliko agencija i projekata Ujedinjenih nacija. No, nije jasno da li bi Trump može “progurati” svoju prijetnju da će obustaviti finansiranje WHO-a, za šta mu, prema mišljenju nekih eksperata,treba odobrenje Kongresa, gdje su Republikanci i Demokrati podijeljeni oko tog pitanja

Kada je u pitanju “kontrola mainstream medija”, autor kaže:

Ujedno svojim donacijama [Gates] kontrolira i globalne medije, što je egzaktno istražio FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting, https://fair.org).

NOVA KONSTRUKCIJA SVIJETA

Tako je, spomenut ću samo jedan od medija koje on donira, Guardianu, iako im piše na stranicama da su “neovisni od bilo kakvih sponzora”, Gates 2014. godine donirao 5,69 milijuna dolara. Isti je Guardian potom počeo hvale na Gatesov račun, “vizije svijeta Gates Foundation”, s naglaskom da nastavu, danas kažemo na daljinu, “treba digitalizirati”.

Pod istraživanjem Gatesove kontrole nad “mainstream” medijima, autor podrazumijeva članak na portalu Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) iz 2016. godine, čije dijelove je preveo i uvrstio u članak na Slobodnoj Dalmaciji

FAIR je medijska platforma koja, kako se navodi, kritički sagledava pristrasnost i cenzuru u medijima. U pomenutom članku od 4. septembra 2016. godine, autor Adam Johnson piše o tome kako Gates fondacija donira novac medijima, između ostalih i britanskom magazinu Guardian, tačnije njegovoj sekciji Global Development (Globalni razvoj). U članku se kaže da je Guardian potom pozitivno izvještavao o privatizaciji škola u Liberiji, bez navođenja veza Gates fondacije sa Bridge International Academies, jednom od organizacija koje su učestvovale u privatizaciji. 

Pomenuti članak Guardiana o privatizaciji škola u Liberiji, koji je objavljen u sekciji Global development, je četiri dana nakon objavljivanja analize FAIR, dopunjen napomenom kojom se čitatelji/ke informišu o vezi imeđu Gates fondacije i organizacije koja se spominje u članku:

Ova fusnota je dodana 8. septembra 2016. godine. Bill Gates je investitor u Bridge International Academies. Fondacija Bill i Melinda Gates, koja podržava Global development stranicu, nema učešća u uređivanju sadržaja

Sa druge strane, u sekciji Global Development je još od 2011. godine jasno navedeno da je Fondacija Bill i Melinda Gates jedan od njenih donatora, što je napomenuto i u analizi stranice FAIR. Stoga ni implikacije autora da je Guardian “krio” sponzorstvo ove fondacije - ili da je prvu donaciju iste dobio tek 2014. godine - nisu tačne. 

Osim toga, u sekciji Global development je objavljivan sadržaj koji kritikuje Gatesa, uprkos donacijama. Tako je 29. septembra 2010. godine objavljen članak u kojem se Fondacija Bill i Melinda Gates kritikuje zbog nedostatka transparentnosti svoje vizije za unaprjeđenje poljoprivrede u siromašnim zemljama, nakon što je investirala u kontroverzne kompanije Monstanto i Cargill. Članak koji kritikuje Gatesovo zanemarivanje obrazovanja je objavljen 9. novembra 2011. godine. 

Tvrdnji da je Jacques Attali zagovarao eutanaziju staraca dajemo ocjenu lažna vijest. Radi se o dijelovima citata, izvađenim iz konteksta i spojenim u nešto što Attali nije rekao. Istu ocjenu dajemo i tvrdnji da je Attali rekao kako će “nam mala pandemija dozvoliti uspostavljanje svjetske vlade”, kao i opisu odnosa između Attalija i Gatesa kao “prsta i nokta”. Ovim tvrdnjama na drugim portalima dajemo ocjenu prenošenje lažne vijesti.

Tvrdnji da je Bill Gates najveći donator WHO-a nakon što je “Trump obustavio finansiranje” ove organizacije dajemo ocjenu dezinformacija, budući da je finansiranje tek privremeno suspendovano i još uvijek nije jasno da li će Fondacija Bill i Melinda Gates zaista postati najveći pojedinačni donator WHO. 

Implikacija da je Guardian na neki način krio finansijsku podršku Gates fondacije, te da je prvu takvu donaciju dobio tek 2014. godine, također ocjenjujemo kao dezinformacija. Fondacija Bill i Melinda Gates finansijski podržava sekciju Global development tog medija od 2010. i ta finansijska podrška je bila transparentna od početka. 

Napomena

12.5.2021: Na Facebook profilu Saša Borojević su 14.4.2021. podijeljene tvrdnje koje smo ocijenili u ovoj analizi, nakon čega su se u formi slike ili statusa našle na još nekoliko drugih Facebook profila.

Jacques Atalli, autor kojem se citat iz ovih objava pripisuje, za AFP je rekao: “Ovde kao i uvek, optužen sam da priželjkujem ono što samo predviđam i osuđujem. Ta nova verzija samo je iluzorno produženje lažnog citata koji sam 1983. godine osudio zbog klevete.”

Zbog toga, objavu Facebook profila Saša Borojević ocjenjujemo kao lažnu vijest, s obzirom na to da je to prva objava ovog citata na toj društvenoj mreži. Sve naknadne objave u kojima se citat pripisuje Atalliju ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti.

Analiza je 31.5.2021. dopunjena objavom sa Facebook profila Boris Gubo, u formi slike, sa tvrdnjama da je Jacques Attali zagovarao eutanaziju starih lica. Objavu ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti. Slika je sa ovog profila podijeljena 1.800 puta.

 6.8.2021: Lažni citat Jacquesa Attalija dijeljen je opet u junu i julu 2021. godine. U formi screenshota, objavljen je na Facebook stranici sturlicani.Net. Objava na Facebook profilu Anom Vesti Newspaper zabilježila je preko hiljadu dijeljenja. U formi statusa, “citat” smo pronašli i na Facebook profilima Dragan Maličević, Arhangel Mihail, Jashar Lin Dacic i Vigor Colnar II. Sve navedene objave dobijaju ocjenu prenošenje lažne vijesti.

26.8.2021.Lažni citat Jacquesa Attalija u avgustu je opet dijeljenjen na društvenim mrežama. U formi screenshota objavljen je na Facebook strani Crnjaci, javnoj grupi Moja zemlja Кosovo-Srbija/Moja Zemlja Кosovo-Srbija!!!!!!, te na blizu dvadesetak privatnih profila (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18).  Sve navedene objave dobijaju ocjenu prenošenje lažne vijesti.

(Raskrinkavanje.ba)

Autor: Rašid Krupalija Objavljeno: 16. 06. 2020 | Zadnji put osvježeno: prije 1 godina

Posljednje objavljene analize

Lažna vijest
Izmišljeni doktor s izmišljenog univerziteta preporučuje “lijek” Hyperdrops

Prodaja navodnog lijeka pod nazivom Hyperdrops nastoji se pospješiti objava...

Lažna vijest
Lažna vijest
Paralelna stvarnost teorije zavjere: Šta su činjenice, a šta izmišljotine o digitalnim valutama i ugljičnim kreditima?

Intervju s navodnom finansijskom investitoricom Melissom Cuimmei u kojem iz...

Lažna vijest Teorija zavjere
Lažna vijest
Branimir Nestorović i dalje promoviše teorije o tajnom postavljanju 5G opreme

Isječak gostovanja ljekara Branimira Nestorovića iz Srbije u kojem tvrdi da...

Lažna vijest
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me