Raskrinkavanje.ba

Na granici kažnjavani građani bez propisanih putnih isprava, a ne “Hrvati”

Ova analiza je označena kao: Razabiranje

Portal "Hercegovina" je objavio seriju članaka u kojima su problemi BiH državljana s dvojnim državljanstvom na granici predstavljeni kao “tretiranje Hrvata kao građana trećeg reda”. Razlog zbog kojeg su nekima od njih izdati prekršajni nalozi prilikom ulaska u zemlju, ipak, nije bio njihovo dvojno državljanstvo, već nedostatak valjanih putnih dokumenata.

Portal Hercegovina je 20. maja objavio članak u kojem se tvrdi da su Hrvati iz BiH postali “taoci” jer moraju platiti novčanu kaznu ukoliko se vraćaju u BiH bez putnih isprava izdatih od strane institucija u BiH. Članak je opremljen naslovom: 

PREKRŠAJNI NALOG ZA BH. HRVATE Hrvati i službeno taoci i građani trećeg reda, a hrvatska politika kunja

U članku se “pojašnjava” tvrdnja iz naslova:

Hrvati Bosne i Hercegovine i službeno su ovih dana postali građani trećeg reda. Oni mogu prijeći u Hrvatsku, koja će ih primiti kao svoje državljne, no u BiH se više ne mogu vratiti. Zapravo, vratiti se mogu s osobnom iz BiH, ali će im biti uručena novčana kazna jer ne posjeduju valjan putni dokument Bosne i Hercegovine, a o čemu je odlučilo Vijeće ministara, dok će ih Federacija počastiti s 14 dana samoizolacije.

Članak su prenijeli portali Artinfo, Centralna, Dnevnik i Poskok - koji je svoj članak opremio naslovom:

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU BH HRVATA I MIGRANATA: Migranti slobodno ulaze u BIH

Istog dana, 20. maja, portal Hercegovina je “ispratio priču” novim člankom, u kojem se navodi da “pravnik Ivan Ćuro zahtjeva ocjenu ustavnosti i zakonitosti postupanja granične policije”:

Nakon što je pročitao niz tekstova na našem portalu o maltretiranju Hrvata na granicama, pravnik Ivan Ćuro pisao je predsjedniku Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine.

Zahtjeva ocjenu ustavnosti i zakonitosti postupanja granične policije, koja po naputku Vijeća ministara, piše prekršajne naloge Hrvatima koji ulaze u BiH.

U zahtjevu kojeg je prenio portal Hercegovina, navodi se sljedeće:

Dakle, granična policija postupa po naredbi FSCZ br. 12-40-6-148-7/20 od 17. 03. 2020. godine, te prilikom redovne granične kontrole izdaje prekršajne naloge većinom Hrvatima iz BiH koji se vraćaju kući, a granicu prelaze sa važećim putnim ispravama Republike Hrvatske.

Ugovorom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu br. 11/12 od 22. 12. 2011. godine, Hrvati iz BiH imaju pravo i na državljanstvo RH, a bez da se moraju odreći državljanstva BiH.(...)

Dakle, granična policija izdaje prekršajne naloge građanima koji sa putnim ispravama RH žele doći svojim kućama, te se poziva na naredbu FSCZ o zabrani ulaska stranaca na područje BiH, čime automatski svakog građanina koji pokuša preći granicu sa putnim ispravama RH proglašava strancem, iako je i državljanin BiH po navedenom međunarodnom sporazumu.
 

Sljedećeg dana, 21. maja, portal Hercegovina donosi “nastavak priče”, ovaj put sa slikama prekršajnih naloga izdatih državljanima BiH koji su prešli granicu sa ispravama Republike Hrvatske.  

FOTO  OVO SU ZA BIH “STRANCI” Evo prekršajnih naloga koje pišu Hrvatima na granici

Evo kako izgledaju prekršajni nalozi osoba hrvatske nacionalnosti koje pokušavaju doći na svoju djedovinu u BiH.

Pravnik Ivan Ćuro, koji je tražio ocjenu ustavnosti ovakvih naloga, ustupio je našem portalu prekršajne naloge koje su članovi njegove obitelji i prijatelji dobili na granici.

(...)

Na nalozima piše da su predočili dokumente koji nisu propisani za prelazak bh. granice.

Zanimljivo je da Vijeće ministara danas raspravlja o ovoj temi – odnosno “ulasku stranaca u BiH”. Takav naslov su prenijeli brojni mediji, premda je posve jasno da se ovdje ne radi o strancima, nego o državljanima BiH koji rade ili se školuju u RH i dalje, ali im je majka postala maćeha.

Članke su prenijeli brojni portali, uključujući Hrvatski medijski servis, Dnevnik, Postaju i Radio Ljubuški.

Šta su činjenice?

Tvrdnje da su državljani BiH hrvatske nacionalnosti postali “građani trećeg reda” u BiH, da ih se “maltretira” na graničnim prijelazima sa Hrvatskom, te da su im “važeće putovnice proglašene nevažećim” ili da su “proglašeni strancima”, predstavljaju manipulativne interpretacije stvarnih situacija s kojima su se suočili neki građani BiH koji također imaju i hrvatsko državljanstvo.

Njihov problem s prelaskom granice nije, naime, bio u državljanstvu - već u pravilima o ličnim i putnim dokumentima koji su potrebni za ulazak u BiH.

Realan problem građana sa dvojnim državljanstvom BiH i Hrvatske koji nisu imali bh. pasoš pri ulasku u zemlju je na portalu Hercegovina predstavljen kao slučaj diskriminacije jedne etničke grupe, “dokazan” nizom netačnih tvrdnji kojima se bavimo u ovoj analizi.

U zahtjevu koji je pravnik Ivan Ćuro uputio predsjedniku Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine, navodi se da Granična policija BiH postupa prema naredbi Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) br. 12-40-6-148-7/20 od 17. marta kada “izdaje prekršajne naloge većinom Hrvatima iz BiH koji se vraćaju kući, a granicu prelaze sa važećim putnim ispravama Republike Hrvatske”, što nije tačno. 

Naredbe FŠCZ-a ne govore ništa o ličnim i putnim dokumentima s kojima građani BiH i stranci mogu ući u zemlju. U navedenoj naredbi se govori da se bosanskohercegovački i strani državljani koji uđu u zemlju stavljaju u izolaciju u trajanju od 14 dana. Ista mjera, kojom se predviđa boravak u izolaciji za BiH i strane državljane koji uđu u zemlju, nalazila se i u naredbi donesenoj u aprilu, a ukinuta je 21. maja.

Pravila o dokumentima potrebnim za ulazak u zemlju ne donosi FŠCZ, već Vijeće ministara BiH, koje je odluku o tome donijelo na sjednicama u martu ove godine, navodi se u saopštenju/demantu kojeg je Granična policija BiH objavila 21. maja. Saopštenje, koje je potpisao direktor te policijske agencije, Zoran Galić, je objavljeno kao reakcija na medijske izvještaje o informaciji koju je Ministarstvo pravde BiH dostavilo Vijeću ministara, a koja se tiče “sprječavanja ulaska BiH državljana u Bosnu i Hercegovinu”. Portal Bljesak je o tome pisao 20. maja:

"Iz pritužbi smo saznali da je od strane policijskih službenika Granične policije BiH državljanima BiH onemogućen povratak, odnosno ulazak u Bosnu i Hercegovinu, s obrazloženjem da ne posjeduju važeću putnu ispravu inzistirajući na posjedovanju putovnice izdane od strane organa Bosne i Hercegovine. Službenici Granične policije nisu priznavali posjedovanje osobne iskaznice BiH kao dovoljan dokaz posjedovanja državljanstva, uslijed čega su još izdavali i prekršajni nalog“, istaknuo je ministar Josip Grubeša. 

Kako se navodi u saopštenju Granične policije, Vijeće ministara BiH je na sjednicama održanim 15, 17. i 24. marta donijelo Odluku o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, kojom je propisano da “stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu isključivo sa važećom putovnicom”. Tom odlukom je privremeno suspendovana ranija odluka Vijeća ministara, na osnovu koje su državljani zemalja EU mogli u BiH ući samo sa ličnom kartom izdatom u svojoj zemlji. U saopštenju je naglašeno da je odluka donešena kao jedna od epidemioloških mjera protiv širenja COVID-19, te da je u donošenju odluke učestvovao i ministar pravde - čija je izjava i bila povod za ovo oglašavanje Granične policije.

U saopštenju se, dalje, osvrće na probleme sa prelaskom granice sa kojima su se susretale osobe sa dvojnim, BiH i RH državljanstvom:

Imajući u vidu činjenicu da se u proteklom razdoblju na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pojavio i stanovit broj državljana Bosne i Hercegovine koji posjeduju i državljanstvo Republike Hrvatske i koji prilikom svojih putovanja koriste putne isprave Republike Hrvatske kao i da ti državljani s tzv.dvojnim državljanstvom nisu bili upoznati s prethodno donesenim Odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojima je zabranjen ulazak strancima osim propisanih izuzetaka i nakon obavještenja od strane policijskih službenika Granične policije BiH o zabrani ulaska, dvojni državljani u cilju ulaska u svoju zemlju prezentiraju osobnu iskaznicu Bosne i Hercegovine.

Nakon toga u svim tim slučajevima državljanima Bosne i Hercegovine je omogućen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, dakle netočno je da je državljanima Bosne i Hercegovine koji su posjedovali važeći identifikacijski dokument Bosne i Hercegovine zapriječen ulazak u zemlju.

Takvi slučajevi niti su evidentirani niti postoje pritužbe naših građana koji bi takvim eventualno nepropisnim postupanjem policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine bili uskraćeni u svom zajamčenom pravu da uđu odnosno borave na teritoriji vlastite države.

Dakle, prema pravilima koja su bila na snazi, BiH državljani su mogli ući u zemlju uz validan pasoš, izdat od strane BiH institucija. Kao što je vidljivo iz saopštenja, nisu tačne tvrdnje portala Hercegovina o tome da se “građani koji pokušavaju preći granicu sa putnim ispravama RH proglašavaju strancima”, s obzirom da im je nakon pokazivanja bh. lične karte, kao državljanima BiH, omogućen ulazak u zemlju, ali uz kaznu za nepoštivanje propisanih pravila, odnosno neposjedovanje bh. pasoša. Da su zaista “proglašeni strancima”, ne bi im bio dozvoljen ulazak u zemlju prema tada važećim pravilima.

Iz Granične policije su upozorili da postoje zakonski osnovi za prekršajne mjere koje su izdate BiH državljanima koji su ušli u zemlju samo sa bh. ličnom kartom, čime su demantovane tvrdnje portala Hercegovina o tome da je u pitanju “nezakonito” i “diskriminatorno” djelovanje koje je “u suprotnosti sa Ustavom BiH”. Napomenuli su i da BiH i Hrvatska nemaju bilateralni sporazum na osnovu kojeg bi prelazak granice između ove dvije zemlje bio moguć sa bh. ličnom kartom. 

Također,podsjećamo da je čl.4. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine propisano i  što se smatra putnom ispravom, a tu se ne navodi osobna iskaznica, a također je istim zakonom propisano da su  drugi dokumenti “osim putnih isprava propisanih ovim zakonom“ kojima se omogućava putovanje našim državljanima van BiH samo oni  „dokumenti predviđenim bilateralnim i multilateralnim ugovorom“. 

Obzirom da između BiH i R.Hrvatske ne postoji bilateralni sporazum o međusobnom priznanju BH osobne iskaznice kao putne isprave kojom se može prelaziti granica između ovih država, ne postoji mogućnost da državljani BiH koriste osobnu iskaznicu prilikom prelaska ove granice,kao što je to slučaj sa korištenjem BH osobne iskaznice kao putne isprave prilkom prelaska granice između R.Srbije i Crne Gore.
Dakle, neposjedovanje važeće putne isprave prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine doista predstavlja zakonski osnov za  prekršajno procesuiranje jer je posjedovanje važeće putne isprave,ponavljamo, obligatoran uvjet za regularan prelazak državne granice propisan čl.7.st.(2) Zakona o graničnoj kontroli.

U saopštenju se također kaže da su u Graničnoj policiji svjesni manjkavosti ovih propisa, te da su na njih ranije upozoravali, ali da su dužni osigurati njihovu provedbu.

Vijeće ministara BiH je 21. maja, istog dana kada je objavljeno ovo saopštenje, održalo sjednicu na kojoj je dopunilo odluku o ulasku stranaca u BiH, u kojoj je posebnim paragrafom precizirano da građani BiH sa dvojnim državljanstvom ipak mogu ući u zemlju samo sa bh. ličnom kartom: 

Odredbe o zabrani ulaska  iz članka 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s osobnom iskaznicom  izdanom od strane nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.   

Prekršajni nalozi su, dakle, izdati onima koji nisu imali validne putne isprave prema odluci Vijeća ministara koja je bila na snazi do 21. maja. Prema dopuni odluke od 21. maja, BiH državljanima koji imaju dvojno državljanstvo je dozvoljen ulazak u BiH iz Hrvatske sa ličnom kartom. Ovo su za Raskrinkavanje potvrdili i iz Granične policije, nakon što smo ih kontaktirali sa upitom o tvrdnjama iznesenim na portalu Hercegovina.

Pored tvrdnji o navodnoj diskriminaciji na nacionalnoj/etničkoj osnovi, huškački naslov na portalu Poskok o “migrantima koji slobodno ulaze u BiH”, za razliku od “BH Hrvata”, sadrži i dodatne netačne tvrdnje. Naime, ne postoje zapreke za ulazak u BiH građanima koji imaju BiH državljanstvo i validne putne dokumente, dok je stranim državljanima još uvijek zabranjen ulazak u zemlju - osim propisanih izuzetaka, koji ne obuhvataju migrante. Sama tvrdnja da “migranti slobodno ulaze u BiH” je takođe netačna, o čemu dovoljno govore informacije iz Granične policije o sprječavanju ilegalnih prelazaka granice.

Tvrdnju iz naslova portala Hercegovina o tome da su “Hrvati Bosne i Hercegovine službeno postali građani trećeg reda” zbog prekršajnih naloga izdatih od Granične policije, ocjenjujemo kao dezinformaciju i pristrasno izvještavanje, budući da se odluke o validnim dokumentima potrebnim za prelazak granice odnose na sve građane BiH i na sve strance.

Tvrdnju da se “Hrvatima” pišu prekršajni nalozi na granici, ocjenjujemo kao manipulaciju činjenicama, jer su prekršajni nalozi izdavani BiH državljanima bez propisanih putnih dokumenata, bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost.

Iako su BiH državljanima bez validnih putnih dokumenata izdavani prekršajni nalozi, Granična policija ih nije vraćala sa granice ukoliko su imali validne lične dokumente izdate od strane Bosne i Hercegovine, zbog čega tvrdnju portala Hercegovina da su proglašavani “strancima” ocjenjujemo kao dezinformaciju i pristrasno izvještavanje.  Iste ocjene dajemo i tvrdnji da je pisanje prekršajnih naloga osobama koje na granici nisu imale propisne putne isprave “diskriminatorno, nelegalno i antiustavno”. 

Tvrdnju da su prekršajni nalozi izdavani na granici na osnovu naredbi Federalnog štaba Civilne zaštite ocjenjujemo kao lažnu vijest, budući da je odluke o pravilima ulaska u zemlju donosilo Vijeće ministara BiH. Istu ocjenu dajemo i tvrdnji iznesenoj na portalu Poskok, da “migranti slobodno ulaze u BiH, za razliku od bh. Hrvata”. Ove tvrdnje na drugim portalima ocjenjujemo kao prenošenje lažne vijesti.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Manipulisanje činjenicama 20.05.2020

Hercegovina.info: PREKRŠAJNI NALOG ZA BH. HRVATE Hrvati i službeno taoci i građani trećeg reda, a hrvatska politika kunja

Hrvati Bosne i Hercegovine i službeno su ovih dana postali građani trećeg reda. Oni mogu prijeći u Hrvatsku, koja će ih primiti kao svoje državljne, n...

 • Manipulisanje činjenicama
 • Pristrasno izvještavanje
 • Dezinformacija
Manipulisanje činjenicama 20.05.2020

Hercegovina.info: PRAVNIK PISAO KLUBU HRVATA Hrvate proglašavaju strancima u vlastitoj zemlji

Nakon što je pročitao niz tekstova na našem portalu o maltretiranju Hrvata na granicama, pravnik Ivan Ćuro pisao je predsjedniku Kluba delegata hrvats...

 • Manipulisanje činjenicama
 • Pristrasno izvještavanje
 • Lažna vijest
 • Dezinformacija
Manipulisanje činjenicama 21.05.2020

Hercegovina.info: FOTO OVO SU ZA BIH “STRANCI” Evo prekršajnih naloga koje pišu Hrvatima na granici

Evo kako izgledaju prekršajni nalozi osoba hrvatske nacionalnosti koje pokušavaju doći na svoju djedovinu u BiH.

 • Manipulisanje činjenicama
 • Pristrasno izvještavanje
 • Dezinformacija
Manipulisanje činjenicama 20.05.2020

Poskok: KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU BH HRVATA I MIGRANATA: Migranti slobodno ulaze u BIH

Hrvati Bosne i Hercegovine i službeno su ovih dana postali građani trećeg reda. Oni mogu prijeći u Hrvatsku, koja će ih primiti kao svoje državljne, n...

 • Manipulisanje činjenicama
 • Pristrasno izvještavanje
 • Lažna vijest
 • Dezinformacija