Nije tačno da će se “ubuduće za vrijeđanje poslanika Muhammeda ići u zatvor”

U Facebook objavama, a potom i u člancima nekoliko medija, pojavila se tvrdnja da je Evropski sud za ljudska prava izrekao presudu prema kojoj će vrijeđanje poslanika Muhammeda biti krivično djelo. Riječ je o netačnom tumačenju stvarne presude ovog suda iz 2018. godine.

Ocijenjeni članci
Facebook profili i stranice Lažna vijest; Manipulisanje činjenicama; Facebook profili i stranice Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Facebook profili i stranice Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Facebook profili i stranice Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Facebook profili i stranice Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Facebook profili i stranice Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Facebook profili i stranice Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Facebook profili i stranice Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Facebook profili i stranice Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Patria Lažna vijest; Manipulisanje činjenicama; Ispravljeno; Source.ba Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Ispravljeno; Sarajevska Sehara Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Tuzlanski info portal Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; FACE TV Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Čitaj (ba) Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Slobodna Bosna Prenošenje lažnih vijesti; Manipulisanje činjenicama; Ispravljeno;

Na Facebook profilu Sefadil Ličina je 22.2.2021. godine objavljen status sa tvrdnjom da je Evropski sud za ljudska prava “u četvrtak izrekao presudu da će vrijeđanje poslanika Muhammeda biti kažnjivo djelo”:

PRESUDA JE PALA: MUHAMMED S.A.W.S VIŠE NEĆE BITI VRIJEĐAN.
Evropski sud za ljudska prava (ECHR) izrekao je u četvrtak presudu da će vrijeđanje Allahovog poslanika  Mohammeda s.a.w.s biti kažnjivo djelo i neće se računati pod "slobodu izražavanja".
Vijeće od sedam sudija reklo je da klevetanje ili ponižavanje Poslanika  a .s.prelazi okvire objektivne rasprave i da bi moglo izazvati predrasude u društvu i riskirati vjerski mir.
Vrijeđanje proroka Muhameda (a.s.) u Evropi može vas odvesti u zatvor, kaže sud.

Status je do objave ove analize ostvario 231 interakciju uz 31 komentar, te je podijeljen 376 puta.

Osim privatnih profila korisnika/ca ove društvene mreže, status su objavile i Facebook stranice Istina dobrote i ABH Islamic Society Dzemat Smithfield, ali i Facebook profil Džemaat Novi Bar.

Na Facebooku se, osim pomenutih statusa, dijelio i screenshot sa identičnim tvrdnjama, i to na sljedećim stranicama: Moje šeher Tuzi, Ja volim islam, Bošnjaci, Džemat Duga Poljana i SPP Duga Poljana.

Tvrdnje iz statusa Facebook korisnika Sefadil Ličina našle su se i u nekoliko medijskih izvještaja. Tako je novinska agencija Patria 23.2.20201. objavila članak sa naslovom:

KRIVIČNO DJELO Evropski sud presudio: Ubuduće će se za vrijeđanje poslanika Muhammeda ići u zatvor

U članku se kao izvor navodi Sefadil Ličina.

SARAJEVO, (Patria) - Evropski sud za ljudska prava (ECHR) izrekao je u četvrtak presudu da će vrijeđanje poslanika islama Mohammeda biti kažnjivo djelo i neće se računati pod "slobodu izražavanja".
Vijeće od sedam sudija reklo je da klevetanje ili ponižavanje poslanika prelazi okvire objektivne rasprave i da bi moglo izazvati predrasude u društvu i riskirati vjerski mir.
Vrijeđanje proroka Muhameda (a.s.) u Evropi može vas odvesti u zatvor, kaže sud.
Ovu informaciju objavio je Šefadil Ličina, predsjednik Džemata Pariz.

Članak su potom objavili i portali Source, Sarajevska Sehara, Tuzlanski info portal, Face, Čitaj, te Slobodna Bosna. Od svih navedenih portala jedino je Slobodna Bosna članak opremila nešto drugačijim naslovom.

TO SE VIŠE NEĆE RAČUNATI KAO "SLOBODA IZRAŽAVANJA": Ubuduće će se za vrijeđanje poslanika Muhammeda...

Šta su činjenice?

Pretraga ključnih riječi na engleskom jeziku pokazuje da ne postoji nikakva presuda iz februara 2021. godine u vezi sa vrijeđanjem poslanika Muhammeda. Da takve skorašnje presude nema, potvrđuje i pregled zvanične stranice Evropskog suda za ljudska prava, na kojoj se nalaze sve odluke ovog suda. 

Dakle, nije tačno da je “u četvrtak” ovaj sud donio bilo kakvu odluku vezanu za ovu temu. 

Tvrdnja da je navodno ECHR “u četvrtak” presudio da se zbog vrijeđanja poslanika Muhammeda može završiti u zatvoru dijelila se u novembru 2020. na društvenim mrežama na engleskom jeziku, o čemu je detaljnije pisao The Quint u analizi objavljenoj 13.11.2020. 

Zaključeno je da su te objave nastale na osnovu članka portala Milli Chronicle iz 2018. godine. Članak ovog portala je sadržao identičnu tvrdnju koja se našla u objavama na engleskom jeziku u novembru 2020, kao i na našem jeziku u februaru 2021 - o tome da je “Evropski sud za ljudska prava u četvrtak donio presudu prema kojoj će vrijeđanje poslanika Muhammeda biti kažnjivo djelo zbog kojeg se može završiti u zatvoru”.

Na portalu Mili Chronicle je navedeno da je sud bio “prisiljen da donese presudu nakon što je Austrijanka vrijeđala proroka na dva različita seminara”. 

Članak Mili Chronicle se zapravo poziva na odluku Evropskog suda za ljudska prava koji je 25.10.2018. donio presudu u predmetu u kojem je državljanka Austrije E. S. tužila svoju zemlju pred ovim sudom. Ona je ranije u Austriji osuđena zbog nepoštivanja vjerskih doktrina, a svoju zemlju je tužila pred Evropskim sudom za ljudska prava jer je navela da presuda koju je dobila narušava njeno pravo na slobodu govora. 

E. S. je u Austriji osuđena nakon što je ustanovljeno da je, tokom dva seminara koja su održana 2008. godine, poslanika Muhammeda nazvala “pedofilom”. 

Presudu nije željela prihvatiti, vjerujući da njene izjave spadaju pod slobodu govora, koje štiti član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravim i slobodama govora, te je tužila državu Austriju.

Apelacija je ECHR-u predata 2015. godine sa namjerom da E. S. dokaže kako je Austrija ugrozila njeno pravo na slobodno izražavanje, kaznivši je novčanom kaznom zbog tvrdnji sa seminara. ECHR je ovu apelaciju u konačnici odbacio 2018, navodeći da u ovom slučaju nije bilo kršenja prava na slobodu izražavanja, te da je sud u Austriji postupio ispravno. 

U informacijama o presudi je navedeno da je osobi koja je podnijela tužbu zagarantovana anonimnost. Otkriveno je da je riječ o osobi rođenoj 1971. godine, koja živi u Beču i koja je 2008. godine održala nekoliko seminara na desničarkom institutu Freedom Party Education Institute. Jednom od tih seminara prisustvovao je i novinar jedne medijske kuće, čije je izvještavanje i iniciralo istragu vlasti u Austriji o izjavama sa seminara. Slučaj je rezultirao presudom u Austriji 2011. godine, prema kojoj je E. S. osuđena na kaznu od 480 eura (939 KM). Kako navodi The Quint, ukoliko osuđena ne bi platila novčanu kaznu, to bi “rezultiralo kaznom zatvora od 60 dana”. 

Naređeno joj je da plati troškove postupka i dnevnu novčanu kaznu od četiri eura u trajanju od 120 dana (što ukupno iznosi 480 eura), a što bi u slučaju neizvršenja kazne rezultiralo kaznom zatvora od 60 dana (...)
Sud ju je proglasio krivom za javno omalovažavanje vjerskih doktrina, tačnije Muhammeda, poslanika islama - na način koji je mogao izazvati opravdano ogorčenje (geeignet, berechtigtes Ärgernis zu erregen).

ECHR je, obrazlažući odluku o odbijanju ove apelacije, u tačkama 57. i 58. naveo da u ovom slučaju nije prekršeno pravo na slobodu izražavanja i da je sud u Austriji postupio ispravno.
 

(...) 57. Zaključno, Sud smatra da su u ovom slučaju domaći sudovi sveobuhvatno procijenili širi kontekst izjava podnositeljice zahtjeva i pažljivo uravnotežili njeno pravo na slobodu izražavanja s pravima drugih na zaštitu njihovih vjerskih osjećaja i očuvanja vjerskog mira u austrijskom društvu. Domaći sudovi su raspravljali o dopuštenim granicama kritike vjerskih doktrina spram njihovog omalovažavanja i utvrdili da su izjave podnositeljice zahtjeva vjerovatno izazvale opravdano ogorčenje kod muslimana. Pored toga, Sud smatra da pobijane izjave nisu formulisane na neutralan način s ciljem da daju objektivan doprinos javnoj raspravi o dječjim brakovima (za razliku od Aydın Tatlav i Giniewski, obje gore citirane), već predstavljaju generalizaciju bez utvrđivanja činjeničnog stanja. Dakle, smatrajući da prelaze dopuštene granice objektivne rasprave i klasifikujući ih kao nasilni napad na Poslanika islama, koji je mogao potaknuti predrasude i dovesti u pitanje vjerski mir, domaći sudovi došli su do zaključka da su sporne činjenice sadržavale elemente poticanja na vjersku netrpeljivost. Sud prihvaća da su oni iznijeli relevantne i dovoljne razloge i utvrđuje da je miješanje u prava podnositeljice zahtjeva iz člana 10. doista odgovaralo hitnoj društvenoj potrebi i bilo proporcionalno legitimno cilju kojem se teži.
58. Stoga Sud smatra da domaći sudovi nisu prekoračili svoju široku slobodu procjene u ovom slučaju kada su osudili podnositeljicu zahtjeva za omalovažavanje vjerskih doktrina. Sukladno tome, nije došlo do kršenja člana 10. Konvencije.
IZ TIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO,
Proglašava zahtjev prihvatljivim;
Utvrđuje da nije došlo do kršenja člana 10. Konvencije.

Dakle, ECHR nije donio nikakvu “presudu da će vrijeđanje poslanika Muhammeda biti kažnjivo djelo i neće se računati pod slobodu izražavanja” niti da će se “ubuduće za vrijeđanje poslanika Muhammeda ići u zatvor”, kako je to navedeno u Facebook statusu Sefadila Ličine, a potom i na raznim portalima. 

Ovako sročene tvrdnje navode na zaključak da je usvojena određena vrsta promjene zakonske regulative ili donesena obavezujuća odluka prema kojoj će svako naredno vrijeđanje biti kažnjivo djelo zbog kojeg će se ići u zatvor, što nije tačno.

ECHR jeste 2018. godine donio odluku o odbijanju apelacije državljanke Austrije protiv njene zemlje, te je u istoj odluci potvrdio prethodnu presudu lokalnih sudova u Austriji, prema kojim je ona osuđena zbog raspirivanja vjerske mržnje. ECHR je ustanovio da nije došlo do povrede prava na slobodu izražavanja, kako je državljanka Austrije tvrdila. 

ECHR ne može da donosi presude koje postaju važeće bilo gdje, kako se to sugeriše u analiziranim objavama, nego postupa po konkretnim slučajevima - u ovom slučaju po apelaciji državljanke Austrije. 

Portal Milli Chronicle, odakle je ova dezinformacija potekla još 2018. godine, tačno je prenio informacije u vezi ove konkretne presude, te naveo i citat iz stvarne presude. No, pored toga je objavio i netačne tvrdnje koje su se našle i u Facebook statusu Sefadila Ličine, a potom i na portalima. Na našem govornom području, međutim, ni u jednom prenošenju nisu iznesene tačne i konkretne informacije o slučaju austrijske državljanke iz članka portala Milli Chronicle

Dodatno, u objavama na našem jeziku je navedeno samo da će se “ubuduće za vrijeđanje poslanika Muhammeda ići u zatvor”. 

U originalnom članku, iako se ista tvrdnja našla u naslovu, jasno je navedeno da je kazna u ovom konkretnom slučaju iznosila 480 eura, a da bi tek neplaćanje novčane kazne moglo rezultirati kaznom od 60 dana zatvora. Na osnovu pretrage nije bilo moguće saznati da li je osuđena platila novčanu kaznu ili je završila u zatvoru zbog neplaćanja novčane kazne. Međutim, u svakom slučaju, nije tačno da je sud rekao kako se zbog “vrijeđanja proroka Muhameda u Evropi može ići u zatvor”. 

Tvrdnju iz Facebook statusa Sefadila Ličine, a potom i portala Patria o tome da je Evropski sud za ljudska prava donio “presudu da će vrijeđanje Allahovog poslanika Mohammeda s.a.w.s biti kažnjivo djelo", to jest da je isti sud rekao da “vas vrijeđanje proroka Muhameda (a.s.) u Evropi može odvesti u zatvor”, ocjenjujemo kao lažnu vijest. Sve kasnije objave ove tvrdnje ocjenjujemo kao prenošenje lažne vijesti.

Tvrdnju da je sudsko vijeće “u četvrtak” donijelo odluku da “klevetanje ili ponižavanje Poslanika  a .s. prelazi okvire objektivne rasprave i da bi moglo izazvati predrasude u društvu i riskirati vjerski mir” ocjenjujemo kao manipulisanje činjenicama, budući da su informacije stare skoro tri godine predstavljene kao aktuelne, te da su u objavama i člancima izostavljene informacije o kontekstu i stvarnom predmetu odlučivanja u navedenoj presudi suda. 

Napomena: 12.3.2021.

Redakcija portala Slobodna Bosna nas je 12.3.2021. obavijestila o izmjenama prvobitno objavljenog članka, koji je dopunjen tačnim navodima te je ocijenjen i kao ispravljeno. 10.5.2021. redakcija agencije Patria nas je obavijestila da je prvobitni članak izmijenjen u skladu sa tačnim navodima te je ocijenjen i kao ispravljeno. 9.6.2021. i redakcija portala Source je izmijenila prvobitni članak u skladu sa tačnim navodima, te je ocijenjen i kao ispravljeno.

(Elma Murić, Mladen Lakić, Raskrinkavanje.ba)

Autor: Mladen Lakić Objavljeno: 11. 03. 2021 | Zadnji put osvježeno: prije 4 mjeseca

Posljednje objavljene analize

Lažna vijest
Nebojša Vukanović nije objavio sliku “budućeg pasoša Republike Srpske”

Mnogobrojni mediji su fotografiju koju je Nebojša Vukanović objavio na svom...

Lažna vijest Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti
Sportski novinar Milojko Pantić ponovo promoviše lažne vijesti o pandemiji

U viralnom videosnimku, sportski novinar Milojko Pantić bavi se “porijeklom...

Prenošenje lažnih vijesti Dezinformacija Teorija zavjere
Lažna vijest
Huškanjem do klikova: Gorica Dodik nije “tvitnula” da su Bošnjaci izmišljeni

Portal BiH News je “nadogradio” tweet Gorice Dodik, u kojem se izjašnjava k...

Lažna vijest Klikbejt
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me