Raskrinkavanje.ba

Nije tačno da je najavljena “velika vojna vježba” Oružanih snaga

Pojedini portali su najavu posmatračkog leta iznad BiH, koji se početkom septembra provodi u okviru međunarodnog ugovora “Otvoreno nebo”, pogrešno predstavili kao “veliku vojnu vježbu”.

Foto: Wikimedia Commons

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je 1. septembra 2023. godine objavilo saopštenje za javnost u kojem je najavljena realizacija posmatračkog leta iznad naše zemlje u periodu od 4. do 8. septembra, a koji se provodi u okviru međunarodnog ugovora “Otvoreno nebo” sa ciljem snimanja teritorije.

Posadi aviona sa pripadnicima oružanih snaga Ujedinjenog Kralјevstva, Kanade, Češke i Švedske, pridružit će se tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a provodit će se iznajmlјenim avionom zračnih snaga Savezne Republike Nјemačke, navedeno je u saopštenju.

Međutim, u naslovu teksta objavljenog 1. septembra na portalu Radio Sarajevo u kojem je preneseno ovo saopštenje, tvrdi se da “najavljena velika vojna vježba” u kojoj će Oružane snage BiH koristiti njemačke “avione”:

'Otvoreno nebo': Najavljena velika vojna vježba Oružanih snaga, koristit će njemačke avione

U tekstu se pak tvrdnje o vojnoj vježbi ne spominju. U njemu je dosljedno preneseno navedeno saopštenje u kojem je objašnjeno da će aktivnost posmatranja biti provedena jednim iznajmljenim avionom zračnih snaga Savezne Republike Njemačke: 

Građani se obavještavaju da se radi o najavlјenoj aktivnosti, tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a provest će se iznajmlјenim avionom zračnih snaga Savezne Republike Nјemačke. 

Naslove u kojima se tvrdi da je riječ o “vojnoj vježbi” objavili su još portali Cazin net i Etto

 

Posmatrački let nije vojna vježba

Da bismo potvrdili da li se navedena posmatračka aktivnost može smatrati vojnom vježbom, obratili smo se Ministarstvu odbrane BiH. U odgovoru iz ove institucije navedeno je da je ovu aktivnosti potpuno pogrešno nazvati “vojnom vježbom”:

Vezano za medijske napise na koje ste nas upozorili u upitu, možemo reći da su u oba slučaja korektno preneseni navodi iz našeg saopćenja od petka 01. rujna 2023. godine, kojim najavljujemo aktivnosti vezane za promatrački let po Ugovoru „Otvoreno nebo“, od 04. do 08. rujna. No, u naslovima se potpuno pogrešno navodi da se radi o vojnoj vježbi.

U odgovoru je i detaljno objašnjeno koje to aktivnosti podrazumijeva vojna vježba i zašto najavljene aktivnosti u sklopu ugovora “Otvoreno nebo” to nisu:

Vojna vježba podrazumijeva aktivnost u kojoj pripadnici oružanih snaga provjeravaju i usavršavaju svoja znanja i sposobnosti u nekoj zamišljenoj situaciji. Ovdje se ne radi o provjeri znanja ili vježbi, nego, kako je i navedeno u najavi, promatračkom letu kojim se snimaju dogovoreni objekti na zemlji, i koji se provodi u okviru međunarodnog ugovora, kao mjera izgradnje povjerenja u regiji.

Osim toga, posmatrački let će biti izvršen jednim avionom iz sastava Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke, naglašeno je u odgovoru: 

Također, ne radi se o više aviona, nego samo o jednom promatračkom avionu, opremljenom senzorima i kamerama, koji je u sastavu njemačkog ministarstva obrane, odnosno njemačkih oružanih snaga, i u kojem će letjeti inspektori oružanih snaga Ujedinjenog Kralјevstva, Kanade, Češke, Švedske, kao i Oružanih snaga BiH. 

Uzajamni posmatrački letovi su obaveza preuzeta iz međunarodnog ugovora “Otvoreno nebo”, o kom se više informacija može pronaći, između ostalog, na stranici komisije zadužene za implementaciju ugovora pri OSCE-u (Open Skies Consultative Commission), kao i u tekstu ugovora koji je objavila ista međunarodna organizacija. Bosna i Hercegovina je ugovoru pristupila još 2003. godine, a svrha ugovora i učešća u njemu objašnjena je i u samom saopštenju Ministarstva odbrane BiH od 1. septembra:

Ugovor „Otvoreno nebo“ predstavlјa jedan od sigurnosnih aranžmana, koji zemlјama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlјa posmatrački let, u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova, kako iznad teritorije BiH tako i iznad teritorije ostalih zemalјa članica.

Posmatrački letovi u sklopu ovog ugovora provedeni su u Bosni i Hercegovini i u julu ove godine, te u više navrata proteklih godina

Shodno činjenicama, tvrdnju iz naslova navedenih portala o tome da je “najavljena velika vojna vježba Oružanih snaga”, ocjenjujemo kao dezinformaciju

Navod da će biti korišteni “njemački avioni” također ocjenjujemo kao dezinformaciju, budući da je u saopštenju jasno naglašeno kako će biti korišten jedan avion. 

Naslove analiziranih portala ocjenjujemo i kao klikbejt.

 

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Klikbejt 01.09.2023

Radio Sarajevo: 'Otvoreno nebo': Najavljena velika vojna vježba Oružanih snaga, koristit će njemačke avione

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine izvještava javnost da će se, u periodu od 4. do 8. septembra 2023. godine, nad našom zemljom obaviti planirani...

  • Klikbejt
  • Dezinformacija
Klikbejt 01.09.2023

Cazin net: 'Otvoreno nebo': Najavljena velika vojna vježba Oružanih snaga, koristit će njemačke avione

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine izvještava javnost da će se, u periodu od 4. do 8. septembra 2023. godine, nad našom zemljom obaviti planirani...

  • Klikbejt
  • Dezinformacija
Klikbejt 01.09.2023

Etto: Najavljena velika vojna vježba Oružanih snaga, koristit će njemačke avione

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine izvještava javnost da će se, u periodu od 4. do 8. septembra, nad našom zemljom obaviti planirani promatrački...

  • Klikbejt
  • Dezinformacija