Tabela Svjetske banke nije “dokaz” da su sve vlade ovog svijeta naručile opremu za Covid-19 prije tri godine

Besmislene priče o “planiranoj pandemiji” dobile su novi zamah u nedavnim objavama na Facebooku i YouTube-u, u kojima se tvrdi da podaci sa stranice Svjetske banke “dokazuju” da su države kupovale opremu za Covid-19 još 2018. godine. Zabunu je stvorila retroaktivna primjena nove klasifikacije naziva određenih medicinskih proizvoda - koje je Svjetska banka u međuvremenu promijenila kako bi otklonila pomutnju.

Na Facebook stranici 2012 Transformacija svijesti, 5.9.2020. godine objavljen je video koji prikazuje podatke sa web stranice World Integrated trade solutions (skraćeno WITS), prema kojim je, navodno, oprema Covid-19 testove bila nabavljana još 2018. - godinu dana prije pojave virusa SARS-CoV-2 koji izaziva ovu bolest. To je upravo ono što se tvrdi za Hrvatsku u opisu ovog videa:  

Dakle u ovim online dokumentima Svjetske banke stoji kako je Hrvatska vlada 2018 godina kupila testove za KOVID-19??? 2018 godine!!! Godinu dana prije "pojave virusa"!!!

WITS - Svjetsko integrirano trgovinsko rješenje je trgovinski softver koji nudi Svjetska banka za korisnike na upit za nekoliko međunarodnih baza podataka o trgovini.

LINK: https://wits.worldbank.org/…/pa…/ALL/nomen/h5/product/902780

U spomenutom videu neimenovani narator tvrdi da je time “razotkrivena urota” oko Covid-19:

Radi se o tome da je ova urota oko Covida-19 napokon razotkrivena. Naime, sve vlade ovoga svijeta, sve vlade ovoga svijeta naručile su opremu za Covid-19 i popratnu opremu i testove još 2018. godine. 
(...)
Naručile su to od World Integrated Trade Solutions koja pripada Svjetskoj banci

Za potrebe demonstracije, muškarac u videu skreće pažnju na proizvod koda 902780, uvezenog 2018. godine, za koji  je u rubrici “Opis proizvoda” u prikazanoj tabeli navedeno da se radi o “COVID-19 Diagnostic Test Instruments and apparatus” (“Instrumenti i aparatura za dijagnostičke testove za COVID-19”).

 

Na samom kraju videa, u uobičajenom “zavjerološkom” maniru,  narator se obraća njima (nije precizirano kome) uz poruku da je njihov tajni plan razotkriven:

Kako ste dvije i osamnaeste godine znali da će biti pandemija i kako ste se lijepo pripremili pa kupili opremu i zafrkavate cijeli svijet. Znači ovo je definitivno plandemija, ovo je definitivno plandemija, definitivno ste sve isplanirali da bi narod bacili u lance, da bi srušili sve ekonomije svijeta, da bi stavili ljude u ropstvo i da bi bili neprikosnovene gazde ovoga planeta. Znači, znamo šta vodi: da li je čipiranje, da li je cijepljenje, da li su sva ona čuda. Dakle, sve ste isplanirali i sada ste otkriveni.

Do objave ove analize, ovaj video stranice 2012 Transformacija svijesti je ostvario više od 7.850 interakcija na Facebook-u.

Identičan video je podijeljen i na Facebook profilu Dejan Đokić, te objavljen 5.9.2020. na YouTube kanalu Svet na dlanu i iskorišten kao insert u videu na kanalu Ključevi Univerzuma.  Slične tvrdnje su se pojavile i u videu sa kanala FES TV koji je sada nedostupan na YouTube-u, ali se može pogledati na platformi Bit Chute. Ovi su video klipovi objavljeni sa naslovima:

Predrag Petković, PREVARA "SMRTONOSNOG" VIRUSA SAD JE DEFINITIVNO ZVANIČNO OTKRIVENA” 

 UHVAĆENI SU! KONAČNO JAK DOKAZ DA JE SVE ISPLANIRANO!”.  

Isti snimci, ili slične tvrdnje o “dokazima”, pojavile su se i u objavama na mnogim Facebook profilima: u objavi na profilu Iman Sara (6.9.2020.); Vesna Šimić (6.9.2020.), Erna Selimović (6.9.2020.),  Milenija Reljic (7.9.2020.), i Draga Ana (6.9.2020).

Pored proizvoda sa šifrom 902780, koji je prikazan na stranici 2012 Transformacija svijesti, u ostalim objavama pojavljuju se i screenshotovi poizvoda sa šiframa 300215 i 382200, koji se u tabelama također pojavljuju sa terminom “COVID-19” u nazivu.

 

Screenshot videa objavljenog na YouTube kanalu FES TV.

Šta je WITS i šta predstavljaju navedene šifre?

Stranica World Integrated Trade Solutions (WITS), sa koje su izuzimani - te pogrešno interpretirani - ovi podaci, razvijena je od strane Svjetske banke u saradnji sa UNCTAD-om i omogućava besplatan pristup podacima o međunarodnoj trgovini i tarifama. Dakle, radi se o softveru koji omogućava pristup bazama podataka, a ne o nekom proizvođaču medicinske opreme od kojeg bi “svjetske vlade naručile opremu za Covid-19”, kako se to tvrdi u videu sa stranice 2012 Transformacija svijesti.

Spomenute šifre (902780, 300215, 382200) predstavljaju šifre proizvoda u sklopu  Harmoniziranog sistema opisa i kodiranja robe (HS) - Harmonized Commodity Description and Coding Systems (HS). Radi se o međunarodnom sistemu nomenklature proizvoda koje omogućavaju zemljama da koriste jedinstvenu klasifikaciju robe za carinske svrhe. 

Podaci o značenju svih šifri po HS nomenklaturi iz 2017. godine su dostupni na stranici Svjetske carinske organizacije (World Customs Organization - WCO). Tu se mogu naći i opisi svih šifri koje su iskorištene za “dokazivanje plandemije” u spomenutim objavama (300215, 382200  i 902780). 

Nasuprot pogrešnim tvrdnjama raznih “zavjerologa”, tokom 2017. i 2018. godine nazivi ovih proizvoda nisu sadržavali riječ “Covid-19”. 

Uzmemo li, recimo, tabelu iz 2018. godine koja prikazuje podatke o tarifama između Evropske Unije i Etiopije, može se vidjeti da su u proizvodi sa ovim šiframa imali druge nazive, u kojima se - naravno - ne spominje “Covid-19”, budući da ovaj izraz tada nije ni postojao. 

Opisi proizvoda u ovoj tabeli, dakle, odgovaraju onima iz HS nomenklature:

  • 300215 - “Immunological products, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale” (“Imunološki proizvodi, pripremljeni u odmjerenim dozama ili u obliku pakiranja za maloprodaju”),

  • 382200 - “Reagents; composite diagnostic or laboratory reagents, other than those of heading no. 3002 or 3006” (“Reagensi; kompozitni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, osim onih iz tarifnog broja br. 3002 ili 3006”),

  • 902780 - “Instruments and apparatus; for physical or chemical analysis, for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or quantities of heat, sound or light, n.e.s. in heading no. 9025” (“Instrumenti i aparatura; za fizičku ili hemijsku analizu, za merenje ili provjeru viskoznosti, poroznosti, ekspanzije, površinskog napona ili količine toplote, zvuka ili svetlosti, n.d. u naslovu br. 9025”)

Sve se ovo još uvijek može vidjeti na navedenim linkovima, te screenshotima originalnih tabela iz 2018. godine (slike se u punoj veličini mogu pogledati na ovim linkovima: link, link, link). 

Dakle, ne radi se o proizvodima i opremi vezanim isključivo za pandemiju Covid-19, već o reagensima i instrumentima za analizu koji se generalno koriste u dijagnostici, te za kojima je postojala potreba i puno prije Covid-19 pandemije. Shodno tome, nema govora ni o tome da se radi o “dokazima zavjere” kako se to predstavlja na društvenim mrežama. 

No, činjenica je da je pojava termina “Covid-19” uz godine 2017 i 2018 zbunila mnoge korisnike/ce društvenih mreža, te niz naših čitatelja/ki koji su nam se obratili sa zahtjevom za provjeru ovih tvrdnji. Pogledajmo, dakle, kako je uopšte došlo do takve situacije. 

Zbog čega je nastupila zabuna?

Pričom da podaci sa web stranice Svjetske banke “dokazuju da je pandemija planirana”, bavio je se Glas Amerike u članku “Podaci sa weba Svjetske banke ne dokazuju postojanje testova na COVID-19 prije pandemije” koji je objavljen 7.9.2020. godine.

U članku autorice Jelene Kalinić navodi se da su Svjetska carinska organizacija i Svjetska zdravstvena organizacija zbog situacije izazvane pandemijom, u aprilu dogovorile promjenu klasifikacije naziva proizvoda/roba vezanih za COVID-19:

Zbog vanredne situacije izazvane pandemijom, Svjetska carinska organizacija (World Customs Organization - WCO) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) su 9. aprila dogovorile promjenu klasifikacije [9.4.2020.] zbog velikog uvoza i izvoza tvari-reagenasa potrebnih za testiranje na COVID-19 kako bi olakšali protok ovih specifičnih roba u trenutku kada vlada vanredna situacija i enormna potražnja.

Prema toj promijenjenoj, odnosno ažuriranoj listi, nazivi proizvoda sa šiframa 300215 i 382200 su pojednostavljeni u “COVID-19 Test Kits”, dok je naziv proizvoda sa šifrom 902780 promijenjen u “COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus”. Podsjetimo, to su nazivi proizvoda koji su se mogli vidjeti u gore nabrojanim objavama. Međutim, iz dodatnog opisa ovih proizvoda jasno je da se radi o dijagnostičkoj opremi (reagensima i instrumentima) definisanoj po HS nomenklatori,  koja se koristi i za Covid-19 testove:

U članku Glasa Amerike se pojašnjava da se ovi reagensi koriste jednako za testiranje na gripu kao i za testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2. Iste hemikalije su se uvozile i izvozile 2018. godine jer su korištene za PCR testove za druga oboljenja - a ne zato što je tada “planirana pandemija”:

COVID-19 test u osnovi je PCR test za koji trebaju određeni reagensi koji su se godinama proizvodili, uvozili i izvozili. Radi se o različitim hemikalijama, primjerice, enzimima, solima, puferima za regulaciju pH vrijednosti i prajmerima potrebnim i za bilo koji drugi PCR test. Različite vrste dijagnostika, poput testiranja na gripu, ali i upotrebe DNK u forenzici ovise o ovim hemikalijama. Samo je protokol za testiranje na SARS-CoV-2 optimiziran upravo na ovaj virus, ali je glavnina hemikalija zapravo kao i za druge PCR testove.

Razlog zbog kojeg je došlo do zabune, a posljedično i do novih tvrdnja o “plandemiji”, je to što su novi nazivi proizvoda u bazi podataka WITS primjenjeni i retroaktivno, pa je zbog toga bilo moguće vidjeti opis “COVID-19 Testna oprema”, za proizvod sa šifrom 300215, u tabeli sa podacima za 2017. i 2018. godinu.

Ova nomenklatura se primjenjivala retroaktivno na sve proizvode koji potpadaju pod spomenute šifre od 2017. Reagensima proizvedenim 2017. još uvijek nije istekao rok i na tržištu su, te su i oni bili objedinjeni ovom nomenklaturom.

Ovom temom bavio je se i partnerski fact-checking portal iz Hrvatske, Faktograf, u analizi “Netočno je da su se “testovi za Covid-19” prodavali već prije dvije godine”, koja je objavljenja 7.9.2020. godine. Ovaj portal je naveo da je retroaktivna primjena novih naziva trebala olakšati uvid u postojeće zalihe medicinskih sredstava: 

Riječ je o retroaktivnom preimenovanju klasifikacijskih oznaka, kako bi se vladama olakšao uvid u postojeće zalihe medicinskih potrepština vezanih za borbu protiv pandemije.

U međuvremenu su zbunjujući nazivi na stranici WITS-a promijenjeni. Kategorija proizvoda sa šifrom 902780, koja je od aprila do septembra imala naziv “COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus”, sada nosi naziv “Medical Diagnostic Test instruments and apparatus” (“Instrumenti i aparatura za medicinske dijagnostičke testove”). 

Isto tako, naziv kategorije proizvoda sa šiframa 300215 i 382200 promijenjeni su iz “COVID-19 Test Kits” u “Medical test kits” (“Medicinski testovi”).

Na dan 7.9.2020. na stranicama Svjetske Banke opis „COVID-19 test kits“ zamijenjen je s opisom „Medical test kits“ (šifre 300215 i 382200) kako bi se otklonila mogućnost zabune koja doprinosi teorijama zavjere.

Obratili smo se i Svjetskoj banci sa upitom vezanim za navedene tvrdnje, ali i promjenu naziva proizvoda na stranici WITS-a. Odgovor do objave ove analize nismo uspjeli dobiti, no objašnjeno nam je da je to zbog praznika u Sjedinjenim Državama. Po prispijeću, odgovor ćemo uvrstiti u analizu.

Napomena 9.9.2020. godine

U odgovoru na naš upit, iz Svjetske banke su nas uputili na zvanično saopštenje ove institucije, objavljeno 8.9.2020. godine. U saopštenju, koje je na engleskom jeziku i može se pročitati na ovom linku, objašnjeno je da su zbog rastućeg značaja medicinskih proizvoda za dijagnostiku i liječenje Covid-19, njihovi raniji - tehnički opisi - u martu 2020. godine zamijenjeni "manje tehničkim". Primjer tog promijenjenog opisa je "Covid-19 Test Kits". Ovo je, uz objavu liste ključnih proizvoda u pandemiji Covid-19 sa tim novim opisima, trebalo da olakša praćenje njihovih zaliha. 

Dakle, tvrdnje da su “sve vlade svijeta” naručile opremu za Covid-19 još 2018. godine, te da su vlade tu opremu naručile od World Integrated Trade Systems-a i/ili Svjetske banke nisu tačne. Radilo se naprosto o tome da su nazivi određenih kategorija proizvoda promijenjeni te primjenjeni retroaktivno na prijašnje izvještaje, kako bi se olakšao uvid u postojeće zalihe medicinskih potrepština vezanih za borbu protiv pandemije. Shodno tome, objava sa stranice 2012 Transformacija svijesti dobija ocjenu lažna vijest.

Sva prenošenja ovih, te objave sličnih navoda ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti. Ove objave dobijaju i ocjenu teorija zavjere, s obzirom da se nesipravnim tumačenjem podataka nastoji “dokazati” da je pandemija oboljenja Covid-19 “unaprijed planirana” od strane vlada doslovno svih država na svijetu. 
 

Napomena 2.11.2020. godine

Ovaj dezinformativni video sa stranice 2012 Transformacija svijesti dijelio je se u javnim grupama na Facebooku i u oktobru 2020. godine. 

U grupi BALKAN INFO BEČ FOR ALL BALKANS IN VIENNA objava je 27.10.2020. godine "podignuta" kao novi post (arhivirani link), a u opisu istog je pored videa stojalo sljedeće:

“Da li je ovo moguće???

Dakle u ovim online dokumentima Svjetske banke stoji kako je Hrvatska vlada 2018 godina i Srbija i ceo Svet kupila testove za KOVID-19??? 2018 godine!!! Godinu dana prije "pojave virusa"!!!

WITS - Svjetsko integrirano trgovinsko rješenje je trgovinski softver koji nudi Svjetska banka za korisnike na upit za nekoliko međunarodnih baza podataka o trgovini. Deli dalje.”

S obzirom da je riječ o dezinformaciji koja je identična onoj koju smo već ocijenili, i ova objava dobija ocjene prenošenje lažnih vijesti i teorija zavjere. 

(Raskrinkavanje.ba)

Autor: Amar Karađuz Objavljeno: 08. 09. 2020 | Zadnji put osvježeno: prije 2 godine

Posljednje objavljene analize

Lažna vijest
Izmišljeni doktor s izmišljenog univerziteta preporučuje “lijek” Hyperdrops

Prodaja navodnog lijeka pod nazivom Hyperdrops nastoji se pospješiti objava...

Lažna vijest
Lažna vijest
Paralelna stvarnost teorije zavjere: Šta su činjenice, a šta izmišljotine o digitalnim valutama i ugljičnim kreditima?

Intervju s navodnom finansijskom investitoricom Melissom Cuimmei u kojem iz...

Lažna vijest Teorija zavjere
Lažna vijest
Branimir Nestorović i dalje promoviše teorije o tajnom postavljanju 5G opreme

Isječak gostovanja ljekara Branimira Nestorovića iz Srbije u kojem tvrdi da...

Lažna vijest
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me