Raskrinkavanje.ba

Zatvor za “piratsko” gledanje filma “Toma” samo u klikbejt naslovima

Mnogi mediji izvještavali su o mogućim kaznama za osobe koje su ilegalno distribuirale i “piratski” gledale film “Toma”, često koristeći manipulativne taktike za prikupljanje klikova.

Pojava piratske verzije filma “Toma”, srbijanskog režisera Dragana Bjelogrlića, na internetu je pokrenula polemiku oko krivične odgovornosti osoba koje su objavljujući, dijeleći linkove ili samo gledajući film na internetu kršile autorska prava. 

Na portalu Mondo, 11.10.2021. godine objavljen je članak pod naslovom: 

ČEKA LI VAS KAZNA AKO STE GLEDALI TOMU NA INTERNETU: Stručnjaci za MONDO otkrivaju - u ovom slučaju 3 godine ZATVORA

U članku je citiran Mirko Mrkić, “advokat i predavač medijskog i IT prava na Fakultetu za medije i komunikacije”, koji je za ovaj portal objasnio da je, prema važećem Krivičnom zakonu u Srbiji, zabranjeno objavljivanje, snimanje i umnožavanje zaštićenog autorskog djela:

"Osoba ili grupa koja širi piratski snimak, krši imovinska i moralna prava onih čiji je taj film delo. 
(...)
Postoji krivična i pravna odgovornost za pirateriju i zaprećene kazne nisu zanemarljive. Ko neovlašćeno iskoristi autorsko delo tako što ga objavi, snimi ili umnoži, kazniće se zatvorom do tri godine. Isto tako, ko ovo delo stavi u promet ili ga umnoži u toj nameri, takođe će biti kažnjen", kaže advokat za MONDO. 

Istog dana, članak s portala Mondo prenijeli su BN, Kakanj24 i Skandalozno te ga “ukrasili” senzacionalističkim naslovima:

Moguće kazne za one koji su gledali film "Toma" na intetnetu (BN)

KO JE KLIKNUO NE PIŠE MU SE DOBRO! HOĆE LI BITI KAŽNJENI ONI KOJI SU GLEDALI “Tomu” preko Interneta? (Skandalozno)

No, kada je riječ o korisnicima/cama interneta koji su samo pogledali/e film putem linka koji su, recimo, dobili u poruci, Mrkić je objasnio da oni nisu u opasnosti od krivičnog gonjenja, a time ni od “mogućih kazni”:

Međutim, po zakonu, korisnici ovih usluga koji samo gledaju pomenuti sadržaj, u zakonu nisu spomenuti, objašnjava naš sagovornik. 

"Za one koji ne dele snimak, već ga samo otvore ili proslede jednom broju telefona, zakonska kazna ne postoji. Nemoguće je utvrditi da li je neko namerno ili slučajno otvorio link koji mu je neko poslao, kao i da li je znao šta se na njemu nalazi. Onaj ko to uradi, uvek može da  tvrdi da je to uradio nehotice, da nije znao šta se nalazi u njemu, kao i da ga je slučajno poslao neku adresu", kaž Mirko Mrkić.

U drugoj verziji članaka na ovu temu, objavljivani su naslovi u kojima se također sugeriše da oni koji su pogledali film na internetu mogu biti krivično gonjeni. Naslov članka objavljenog 12.10.2021. godine na portalu Kurir glasio je:

AKO STE GLEDALI PIRATSKU VERZIJU TOME POLICIJA VAM MOŽE ZAKUCATI NA VRATA! Sledi procesuiranje, a kazne su i do 5 godina zatvora

Prenoseći Kurirovog članak, Nportal je 12.10. objavio sljedeći naslov:

GLEDALI STE PIRATSKU VERZIJU TOME? Možete završiti u zatvoru

U članku je citiran Marko Mudrinić, predstavljen kao IT stručnjak, po čijem tumačenju zakona oni koji su pogledali film trebaju biti procesuirani zbog prekršaja: 

Ukoliko ste samo pogledali "Tomu" sa linka mogli biste biti procesuirani i kažnjeni.

- Ukoliko ste narezali na neki disk ili stavili na neki USB bili biste u problemu. A ako ste samo odgledali film, zakonski gledano bili biste u prekršaju i trebalo bi da budete procesuirani, ali treba se fokusirati na to kako je film procurio - kaže IT stručnjak.

Naslov i članak s Kurira preuzeli su Ekskluziva, E-turneja i Glamur press. Naslov sličan Kurirovom imao je i članak portala Hayat od 13.10, s tim da se u članku navodi upravo suprotno - da skidanje i gledanje filma kod kuće nije nelegalno. 

Ko će biti krivično gonjen zbog piratske verzije filma?

Prema odredbama Krivičnog zakona Republike Srbije, zemlje porijekla filma “Toma”, u članu 199. navedeno je šta se smatra kažnjivim djelima u pogledu neovlaštenog iskorištavanja autorskog djela ili predmeta srodnog prava:

Član 199

(1) Ko neovlašćeno objavi, snimi, umnoži, ili na drugi način javno saopšti u celini ili delimično autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju, računarski program ili bazu podataka, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko stavi u promet ili u nameri stavljanja u promet drži neovlašćeno umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije, računarskog programa ili baze podataka.

(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno u nameri pribavljanja imovinske koristi za sebe ili drugog, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Prema pisanju portala BBC News na srpskom, Zakonom je zabranjeno pravljenje kopija sadržaja na računar, kao i “podizanje” fajlova na torrent stranice: 

Zabranjeno je objavljivanje, snimanje (u elektronskom obliku), pravljenje kopija, što podrazumeva i skidanje na sopstveni računar.

Pored toga, kažnjava se i omogućavanje drugima da preuzmu tuđu intelektualnu svojinu ili drugim rečima aploud na torent sajtove.

Propisane kazne su do tri godine zatvora ili do pet godina ukoliko se ovim putem pribavlja imovinska korist.

Prema Zakonu, dakle, neovlašteno objavljivanje, podizanje, preuzimanje i dijeljenje zaštićenog autorskog djela je nedozvoljeno. Međutim, gledanje sadržaja kojeg je neko već “podigao” na internet i podijelio link gdje se taj sadržaj nalazi nije definisano. 

Osim toga, u gostovanju u emisiji “Uranak”, emitovanoj 12.10.2021. godine na televiziji K1, direktor Antipiratske agencije Srbije (SAPA) Vladimir Rajčić rekao je da čak ni skidanje filma s namjerom gledanja nije nelegalno: 

Vladimir Rajčić: Nije nelegalno downloadovati film i odgledati ga kod kuće.

Jovana Joksimović: Dakle ako sam dobila film, mogla sam da ga skinem i ja sam mirna?

Rajčić: .. možete da ga pogledate i vi ne odgovarate. 

Joksimović: A ako pošaljem vama?

Rajčić: Odgovara osoba koja je vama poslala, jer samim tim stavlja u distribuciju autorsko delo i krši zakon. 

U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine navodi se:

Član 243

(1) Ko bez odobrenja autora ili drugog nosioca autorskog prava, odnosno lica koje je ovlašteno dati odobrenje kada je odobrenje prema zakonu Bosne i Hercegovine potrebno, ili protivno njihovoj zabrani, fiksira na materijalnu podlogu, reproducira, umnoži, stavi u promet, iznajmi, uveze, prenese preko državne granice, prikaže, izvede, odašilje, prenese, učini dostupnim javnosti, prevede, prilagodi, obradi, preradi ili na drugi način upotrijebi autorsko djelo, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se ko bez odobrenja umjetnika izvođača, odnosno lica koje je ovlašteno dati odobrenje, kada je prema odredbama zakona Bosne i Hercegovine ono potrebno ili protivno njihovoj zabrani, snimi, reproducira, umnoži, stavi u promet, iznajmi, uveze, prenese preko državne granice, prikaže, izvede, odašilje, prenese, učini dostupnim javnosti ili na drugi način upotrijebi izvedbu umjetnika izvođača.

(3) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se ko u namjeri da omogući neovlaštenu upotrebu autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača proizvede, uveze, prenese preko državne granice, stavi u promet, iznajmi, omogući drugome upotrebu ili korištenje bilo koje vrste opreme ili sredstva kojem je osnovna ili pretežna svrha omogućiti neovlašteno otklanjanje ili osujećivanje kojeg tehničkog sredstva ili računarskog programa namijenjenog zaštiti prava autora ili umjetnika izvođača od neovlaštene upotrebe.
(...) 
(5) Ako je učinjenjem krivičnog djela iz st. 1. do 3. ovog člana pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzrokovana znatna šteta, a počinilac je postupao s ciljem pribavljanja takve imovinske koristi ili prouzrokovanja takve štete, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

U članku objavljenom 13.10.2021. godine na portalu N1  citira se Iza Razija Mešević, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu:

Mešević je kazala da ne zna trebaju li se građani BIH koji su dijelili i gledali ovaj video plašiti, ali također ne zna ni trebaju li mirno spavati.

“Naravno da su na meti nadležnih organa te osobe koje su link stavile na raspolaganje, iz razloga što je uvijek glavni cilj da se ukloni izvor od kojeg potiče povreda prava, odnosno taj piratski izvor”, kazala je.

Smatra da postoji pravni osnov da čak i krajnji korisnici budu sankcionisani.

“U svijetu veoma rijetko nadležni organi idu ka krajnjim korisnicima, upravo jer to nije cilj. Kada se to radi, radi se upravo kao neki vid odgojne mjere i zastrašivanja”, dodala je.
(...)
Pojašnjava da ono što su krajnji korisnici uradili je akt streaminga.

“A streaming jeste vid reprodukcije, a reprodukcija je isključivo pravo autora, bez obzira na to što je streaming privremeno reproduciran, on je poticao iz nezakonitog izvora, prema tome postoji i odgovornost krajnjih korisnika”, kazala je.

Sudeći po izjavama stručnjaka i zvaničnika, neovlaštena distribucija zaštićenog djela, da li putem podizanja na torrenting stranice ili dijeljenja linka na društvenim mrežama, predstavlja krivično djelo u Srbiji za koje je zaprijećena kazna od tri do pet godina (u slučaju distribucije zbog dobiti).

Međutim, samo gledanje filma putem linka piratske verzije, iako predstavlja zloupotrebu, nije akt koji je kažnjiv, zbog otežanog procesa dokazivanja namjere. Stoga su svi citirani naslovi dezinformativni, jer se u njima ili sugeriše ili eksplicitno tvrdi da je samo gledanje filmova kažnjivo, i to kaznom do pet godina zatvora. 

Tvrdnje da svi koji su gledali piratsku verziju filma “Toma” mogu biti kažnjeni dobijaju ocjenu dezinformacija.

Osim toga, naslovi članaka na portalima BN, Kartera, Kakanj24, Skandalozno i Hayat ne odgovaraju informacijama iznesenim u samim člancima s obzirom na to da se u njima navodi da gledanje piratske verzije na internetu nije kažnjivo. U člancima Kurira i portala koji su članak prenijeli ne spominje se, pak, da je za gledanje filma predviđena kazna od pet godina zatvora, kako stoji u naslovu. Shodno tome, ovi naslovi dobijaju i ocjenu klikbejt.  

Napomena

18.10.2021: Portali Glamur press, E-turneja, Hayat, Kurir, Skandalozno i N portal u originalnim su člancima ispravili netačne tvrdnje, pa je člancima ovih portala dodana i ocjena ispravljeno.

19.10.2021: Portal BN je također ispravio netačne tvrdnje u ocijenjenom članku. Stoga je i ovom članku dodana  ocjena ispravljeno. 

20.10.2021: Ispravku je u ocijenjeni tekst unio i portal Mondo, pa članak i ovog portala dobija ocjenu ispravljeno.

27.10.2021: I portal Ekskluziva je u ocijenjeni članak unio izmjene, pa stoga i ovaj članak dobija ocjenu ispravljeno.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Klikbejt 10.11.2021

RTV BN: Moguće kazne za one koji su gledali film "Toma" na intetnetu

Piratska verzija filma širi se internetom. Hoće li oni koji je dele, gledaju i šalju snimak biti kažnjeni?

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Klikbejt 10.11.2021

Katera: Moguće kazne za one koji su gledali film "Toma" na internetu

Piratska verzija filma širi se internetom. Hoće li oni koji je dijele, gledaju i šalju snimak biti kažnjeni?

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
Klikbejt 13.10.2021

Hayat: AKO STE GLEDALI PIRATSKU VERZIJU TOME, POLICIJA VAM MOŽE ZAKUCATI NA VRATA!

Snimak filma "Toma" neovlašteno je počeo da se širi društvenim mrežama prošle sedmice, a o tome koje su kazne za počinioce ovakvih krivičnih djela i k...

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Klikbejt 11.10.2021

Skandalozno: KO JE KLIKNUO NE PIŠE MU SE DOBRO! HOĆE LI BITI KAŽNJENI ONI KOJI SU GLEDALI “Tomu” preko Interneta?

Film “Toma” izazvao je veliko interesovanje publike u Srbiji i regionu i za samo tri nedelje 500.000 ljudi ga je pogledalo u bioskopu. Međutim, na int...

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Klikbejt 11.10.2021

Kakanj24: Ako ste Tomu pregledali online ili kopiju skinuli na računar ili telefon, prijeti Vam zatvor od tri do pet godina

Film “Toma” izazvao je veliko interesovanje publike u Srbiji i regionu i za samo tri nedelje 500.000 ljudi ga je pogledalo u bioskopu. Međutim, na int...

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
Klikbejt 12.10.2021

Kurir: AKO STE GLEDALI PIRATSKU VERZIJU TOME POLICIJA VAM MOŽE ZAKUCATI NA VRATA! Sledi procesuiranje, a kazne su i do 5 godina zatvora

Film "Toma" ušao je na spisak najgledanijih domaćih filmova.

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Klikbejt 12.10.2021

N portal: GLEDALI STE PIRATSKU VERZIJU TOME? Možete završiti u zatvoru

HIT film "Toma" Dragana Bjelogrlića do sa da je u bioskopima gledalo više od pola miliona ljudi, a samo za protekli vikend zabeleženo je više od 75.00...

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Klikbejt 13.10.2021

E-Turneja: Ako ste gledali piratsku verziju Tome policija vam može zakucati na vrata: Slijedi procesuiranje, a kazne su i do 5 godina zatvora!

Film “Toma” ušao je na spisak najgledanijih domaćih filmova. U bioskopima ga je do sada gledalo više od pola miliona ljudi, a samo za protekli vikend...

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Klikbejt 12.10.2021

Ekskluziva: Ako ste gledali piratsku verziju Tome policija vam može zakucati na vrata: Slijedi procesuiranje, a kazne su i do 5 godina zatvora!

Film "Toma" ušao je na spisak najgledanijih domaćih filmova. U bioskopima ga je do sada gledalo više od pola miliona ljudi, a samo za protekli vikend...

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Klikbejt 11.10.2021

Mondo.rs: ČEKA LI VAS KAZNA AKO STE GLEDALI TOMU NA INTERNETU: Stručnjaci za MONDO otkrivaju - u ovom slučaju 3 godine ZATVORA

Piratska verzija filma širi se internetom. Hoće li oni koji je dele, gledaju i šalju snimak biti kažnjeni?

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Klikbejt 13.10.2021

Glamur Press: Ako ste gledali piratsku verziju Tome policija vam može zakucati na vrata: Slijedi procesuiranje, a kazne su i do 5 godina zatvora!

Film “Toma” ušao je na spisak najgledanijih domaćih filmova. U bioskopima ga je do sada gledalo više od pola miliona ljudi, a samo za protekli vikend...

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno