GRANIČNI POLICIJI NA AERODROMU U SARAJEVU ZANIJEMILI: Pogledajte šta su našli kod putnika…

Izvor/medij: CIK
Ocjena: Klikbejt
Raskrinkano u: Kada suho meso ostavi policajce bez riječi

Službenici Granične policije Bosne i Hercegovine ostali su u šoku kada su prilikom rutinskog pregleda nekoliko putnika, koji su se ukrcavali u avion, a krajnja im je destinacija Sjedinjene Američke Države pronašli ni manje ni više nego suho meso i suhi sir.

Policajci nisu mogli da vjeruju da neko iz Bosne nosi u Ameriku suho meso (jer se i u Americi i to čak jeftnije može kupiti suho meso) i suhi sir.

Također služnenici imaju na umu da je zabranjeno unostiti proizode animalnog porijekla u Sjedinjene Države, te će ovom putniku meso i sir biti oduzeti ili će morati lažno napisati podatke o robi koju unosti Američkim službenicim kad bude ulazio u Ameriku.

Jednostavno je neobjašnjivo zašto naši ljudi u Ameriku u kofer sa stvarima stavljaju suho meso i sir.

AKO PUTUJETE U SUSJEDNE DRŽAVE OBRATITE PAŽNJU NA OVO:

Ljeto je sve bliže, a sa njim i sezona godišnjih odmora, zbog čega svi koji planiraju da putuju izvan BiH treba pažljivo da spakuju kofere kako bi izbjegli neprijatne situacije sa graničarima.

Bilo da na izabranu destinaciju krećete automobilom, autobusom ili avionom, važno je da se dobro informišete i pripremite prije polaska na put, jer se pravila koja vladaju na graničnim prelazima moraju poštovati, piše ATV.

U Upravi za indirektno-oporezivanje BiH (UIO BiH) kažu da se preko granice mogu prenijeti samo hermetički upakovane namirnice i hrana namijenjena za jednokratnu ličnu upotrebu. U EU je zabranjeno unošenje mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda.

“Putnici lijekove mogu prenijeti preko granice, ali u količinama neophodnim za uobičajene terapije i uz obavezno posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije”, ističu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Putnici koji u Hrvatsku krenu na ljetovanje mogu sa sobom ponijeti lijekove koje će najduže koristiti mjesec, i uz to moraju posjedovati nalaz, potvrdu doktora ili recept.

Lični prtljag nije ograničen vrijednošću i količinom, a odnosi se na svaku osobu – putnika koji ulazi u carinsko područje, bez obzira nosi li je sa sobom ili dolaszi posebno.

U okviru ličnog prtljaga mogu se unijeti sljedeći proizvodi u propisanim količinama uz oslobađanja od plaćanja carine:

a) duhan i duhanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu) ili 50 cigara ili 250 g duhana za pušenje, odnosno, srazmjerna kombinaciju navedenih količina duhanskih proizvoda;

b) alkohol i alkoholna pića: destilovana i žestoka alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 %, etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % i više (1 litra) ili destilovana i žestoka alkoholna pića, aperitivi iz vina ili alkohola i slična pića s udjelom alkohola 22 % i manje te pjenušava i desertna vina do 2 litre te ostalo vino (2 litre), odnosno, odgovarajuća srazmjerna kombinacija količine navedenih pića;

c) parfemi do 50 ml i toaletne vode do 25 ml;

d) lijekovi i medicinski proizvodi u količini neophodnoj za putnikove lične potrebe, uz medicinsku dokumentaciju – istorija bolesti (prema mišljenju Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite neophodnim lijekovima smatra se količina potrebna najduže za jednomjesečnu uporabu);

e) homeopatski proizvodi (čajevi, tinkture, kapljice, ampule, kapsule, masti, kreme i sl.): najviše jedno pakovanje.

Šta treba da znate kada putujete u Crnu Goru ?

Uz lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina u Crnu Goru možete unijeti i 200 cigareta ili 50 cigara ili 100 cigarilosa ili 250g duhana.

Moguće je unijeti razumne količine hrane, namijenjene za lične potrebe putnika, koja čini dio putničkog prtljaga i namijenjena je korišćenju tokom putovanja. Za tu hranu nije potrebna propisana međunarodna sanitarna potvrda (certifikat). Ostali proizvodi podliježu kontroli i moraju posedovati odgovarajuće sertifikate.

Dozvoljenom vrstom i količinom hrane, koja se koristi tokom putovanja, a koja se može unijeti na teritoriju Crne Gore smatraju se:

– proizvodi za ishranu djece i dijetetska hrana koja se koristi iz medicinskih razloga, pod uslovom da ti proizvodi ne zahtijevaju posebne uslove čuvanja, da su deklarisani, neoštećene ambalaže, osim u slučaju da se trenutno koriste;
– svježe voće i povrće (osim krompira) ukupne težine do 5kg;
– sušeno voće, povrće, sušene gljive, sirova kafa,kakao u zrnu, čajevi ukupne težine do 1kg;
– alkoholna pića u originalnoj ambalaži, deklarisana, u ukupnoj težini do 1 litra;
– ostala pića u originalnoj ambalaži, deklarisana u ukupnoj količini do 5 litara
– flaširana voda u originalnoj ambalaži deklarisana, u ukupnoj količini do 5 litara.
– kombinovana i ostala hrana koja je u originalnoj ambalaži, deklarisana, koja ne zahtijeva poseban režim čuvanja,osim ako se trenutno koristi u ukupnoj količini do 1 kg.
Lice koje ulazi u zemlju ili iz nje izlazi, može nositi razumnu količinu lijekova koja mu je potrebna za ličnu upotrebu ili za životinju koju unosi, najviše za 6 mjeseci.

Posjedovanje lijeka koji sadrži opojnu drogu bez odgovarajuće medicinske dokumentacije ili neprijavljivanje lijeka predstavlja prekršaj, a takav lijek se oduzima i zadržava pod posebnim nadzorom.

Rezident, odnosno nerezident može da, bez prijavljivanja carinskom organu, fizički unese u Crnu Goru odnosno iznese iz Crne Gore gotov novac, u eurima i/ili valuti koja nije euro, u ukupnom iznosu, odnosno protivvrijednosti iznosa do 10.000 eura.

Platne kartice i drugi slični prenosivi instrumenti plaćanja moraju se prijaviti carinskom organu prilikom unošenja, odnosno iznošenja iz Crne Gore.

Putovanja sa kućnim ljubimcem

Svi koji godišnje odmore ne žele provesti bez kućnih ljubimaca, dodatno moraju spremiti i svoje male prijatelje.

“Neophodno je imati validni pasoš, koji izdaje uprava za veterinu pod određenim brojem. Dobijanje pasoša u vezi je sa elektronskom identifikacijom, odnosno, obilježavanjem, na primjer psa mikročipom “, objašnjavaju u UIO BiH.

Pored mikročipa, životinje koje se prenose preko granice treba da imaju potvrdu o vakcinaciji protiv bjesnila kao i sertifikat koji se radi minimum mjesec nakon vakcinacije.

“Potrebno je obaviti i klinički pregled neposredno prije puta (48 sati) kod veterinara i tu potvrdu kao i ostale prethodno obezbijeđene potvrde priložiti veterinarskoj inspekciji za finalni sertifikat za putovanje životinja u zemlje EU”, navode u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Agencije upozoravaju na poštovanje pravila

U banjalučkoj turističkoj agenciji “Cepter pasport” kažu da sve klijente prije polaska na putovanje obavezno upozore da moraju poštovati određena pravila prilikom putovanja.

”Skrenemo im posebno pažnju na težinu prtljaga ukoliko se ide čarter ili redovnim letovima, kao i šta sve mogu u avion unijeti kao ručni prtljag “, ističu u ovoj agenciji.

Ista situacija je i u ostalim agencijama. Uglavnom, kako kažu, nastoje putnike savjetovati kako izbjeći potencijalne neprijatnosti koje mogu da se dese na svakom putovanju.

Novac i parfemi

Novac, kreditne kartice, putne čekove i sve ostalo što ima novčanu vrijednost, u agencijama savjetuju putnicima da bi trebalo nositi u ručnom prtljagu.

“Ako izgubite novac u predatom prtljagu, aviokompanije nisu obavezne nadoknaditi taj gubitak”, upozoravaju iz agencija. Isto tako, parfemi ili gelovi koje nose na put ne smiju biti veći od 100 mililitara, ukoliko putnici nisu spremni da rizikuju da im budu oduzeti na aerodromu.

Šta trebate znati ako idete u Hrvatsku?

Glede carinskih procedura sa robom i proizvodima (osobna prtljaga, hrana, oprema za kampiranje, uključujući npr. i uređaje kao što su to prijenosni TV aparati, prijenosna računala, fotoaparati, kamere i slično), koje turisti uobičajeno unose u carinsko područje Republike Hrvatske, vrijede propisi koji omogućavaju nesmetani unos takve robe uz obvezu, u pravilu, samo usmenog deklariranja te robe uređujućem carinskom službeniku.

Ističemo da unos osobne prtljage u carinsko područje Republike Hrvatske nije ograničen njenom vrijednošću i količinom, a odnosi se na svaku osobu – putnika koji ulazi u carinsko područje, bez obzira nosi li je sa sobom ili je prispjela zasebno.

Predmeti osobne prtljage, neovisno o njihovoj pojedinačnoj ili sveukupnoj vrijednosti (izuzev količinskih ograničenja za određene proizvode, što pojašnjavamo u nastavku), oslobođeni su od plaćanja carine pri unosu u Republiku Hrvatsku.

U okviru osobne prtljage mogu se unijeti sljedeći proizvodi u propisanim količinama uz oslobađanja od plaćanja carine:

a) duhan i duhanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu) ili 50 cigara ili 250 g duhana za pušenje, odnosno, srazmjerna kombinaciju navedenih količina duhanskih proizvoda;

b) alkohol i alkoholna pića: destilirana i žestoka alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 %, etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % i više(1 litra) ili destilirana i žestoka alkoholna pića, aperitivi iz vina ili alkohola i slična pića s udjelom alkohola 22 % i manje te pjenušava i desertna vina do 2 litre te ostalo vino (2 litre), odnosno, odgovarajuća srazmjerna kombinacija količine navedenih pića;

c) parfemi do 50 ml i toaletne vode do 25 ml;

d) lijekovi i medicinski proizvodi u količini neophodnoj za putnikove osobne potrebe, uz predočenje osobne medicinske dokumentacije – povijest bolesti (prema mišljenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi neophodnim lijekovima smatra se količina potrebna najduže za jednomjesečnu uporabu);

e) homeopatski proizvodi (čajevi, tinkture, kapljice, ampule, kapsule, masti, kreme i sl.): najviše jedno pakovanje.

Putnici do 17 godina starosti robu pod a i b nemaju pravo unositi u kao predmete osobne prtljage!

Za puštanje u slobodan promet osobne prtljage podnosi se, kako je navedeno, samo usmena carinska deklaracija, odnosno robu je potrebno samo usmeno deklarirati (prijaviti).

Roba nekomercijalne naravi, u vrsti i količinama koje nisu namijenjene preprodaji, već osobnim potrebama putnika i članova njegove obitelji, također se oslobađa od plaćanja carine, ukoliko njezina ukupna vrijednost ne prelazi 1000 kuna.

Živežne namirnice, neovisno o količini koja se unosi, moraju udovoljavati propisima o hrani i podliježu pregledu sanitarnog inspektora na graničnim prijelazima ulaska, dok je unos proizvoda životinjskog podrijetla (mesa i mesnih prerađevina i svih drugih proizvoda koji sadrže meso, jaja, mlijeko, sir i druge mliječne proizvoda te hrana za životinje životinjskog podrijetla), slobodan u smislu veterinarskog pregleda pri ulasku u Republiku Hrvatsku do količina navedenih u Tablici 1, po putniku, ovisno o državi iz koje se unosi. Unos veće količine moguć je samo uz posjedovanje propisanog certifikata veterinarske službe zemlje iz koje se roba unosi i obvezatni veterinarski pregled. Svi proizvodi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima bit će oduzeti putniku i uklonjeni od strane veterinarske ili sanitarne inspekcije.

Pri tome je potrebno napomenuti da se to odnosi isključivo na veterinarsku kontrolu navedenih proizvoda, međutim što se tiče carinskih propisa, na navedenu robu je također primjenjivo oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a do vrijednosti 300 kuna, dok je za unos robe vrijednosti veće od označene potrebno obračunati i naplatiti carinski dug.

Stranu gotovinu i čekove te gotovinu i čekove u kunama strani putnici mogu unositi ili iznositi bez ograničenja, ali su obvezni cariniku prijaviti unošenje ili iznošenje svote u protuvrijednosti 10.000,00 eura ili više. Iznošenje strane valute ograničeno je isključivo za hrvatske državljane – rezidente na 3.000,00 eura u gotovini, dok je za iznošenje veće svote potrebno odobrenje Hrvatske Narodne banke. Unos i iznošenje domaće valute, tj. kuna, je za rezidente ograničen na iznos od 15.000,00 kuna, dok unos ili iznošenje veće svote podliježe posebnom odobrenju Hrvatske narodne banke.

Privremeni unos i iznos kućnih ljubimaca (kao što su psi, mačke, zamorci, hrčci i sl.) na kraće razdoblje (turističko putovanje, godišnji odmor), može se dopustiti preko svih graničnih prijelaza i bez provedbe veterinarskog pregleda, uz uvjete da vlasnik posjeduje međunarodnu svjedodžbu o zdravlju životinja te da udovoljavaju ostalim uvjetima, ovisno o vrsti kućnih ljubimaca te zemlji iz koje se unose.

Osim navedenih oslobođenja, temeljem Aneksa B6. Konvencije o privremenom uvozu fizičke osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u inozemstvu mogu uz oslobođenje od plaćanja carine privremeno unositi (dakle uz obvezu ponovnoga iznošenja) razne predmete radi njihova korištenja za svoje osobne potrebe, kao i potrebe članova obitelji za vrijeme privremenoga boravka na carinskom području Republike Hrvatske.

Pod osobnim predmetima smatraju se: video kamere, prijenosni TV aparati i audio uređaji, fotoaparati, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp-kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ukoliko su putniku neophodni).

Unos ove robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti usmenim deklariranjem na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način.

Kad putnik iznosi/unosi u/iz inozemstva profesionalnu opremu te vrjednije ili neuobičajene predmete, pri izlasku/ulasku iz/u Republike Hrvatske na graničnom prijelazu iznimno i prema ocjeni uređujućega carinskog službenika uputit će se na popunjavanje obrasca Popis robe, kojega dobiva od navedenog službenika.

Pravila koja važe u Srbiji

Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumijeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna za vrijeme njegovog putovanja (obuća, odjeća, higijenske potrepštine itd.). Vrsta i količina robe u u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode .

Akcizna roba (duhan, alkohol)

U vazdušnom i pomorskom saobraćaju dozvoljeno je od duhanskih prerađevina nositi:

200 cigareta ili
100 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu) ili
50 cigara ili
250 grama duhana za pušenje

U drumskom saobraćaju dozvoljeno je od duvanskih prerađevina nositi:

40 cigareta ili
20 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu) ili
10 cigara ili
50 grama duhana za pušenje

Lica starija od 17 godina u ličnom prtljagu mogu prenijeti:

1 litar alkoholnog pića sa udelom alkohola većim od 22% vol. ili
2 litre alkoholnog pića sa udelom alkohola manjim od 22% vol. ili
4 litre vina ili
12 litara piva

Unos i iznos novca

Na temelju Uredbe Evropske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska sa područija EU, putnici su obavezni da prilikom ulaska ili izlaska prijave carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom i to u iznosu od 10.000 evra ili više (odnosno u protivvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, kao što su na primjer čekovi).

Članak indeksiran 20. 11. 2017 Zadnji put osvježen prije 3 godine
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me