Raskrinkavanje.ba

Andreas Noack i grafen hidroksid koji to nije: Nema “žileta” u vakcinama protiv Covid-19

Neutemeljene tvrdnje Andreasa Noacka o navodnom pronalaženju grafen hidroksida u vakcinama protiv Covid-19 viralne su na društvenim mrežama. Njegovi “nalazi” bili su povod i za kreiranje široke teorije zavjere o njegovom navodnom ubistvu. Ništa od toga, ipak, nije tačno.

Kompleksna teorija zavjere o navodnom ubistvu njemačkog hemičara Andreasa Noacka zbog njegovog navodnog otkrića vezanog za grafen u vakcinama viralna je na društvenim mrežama i pojedinim portalima. Prema “zavjerološkim” navodima, Noack je navodno otkrio da se u vakcinama protiv Covid-19 nalaze “čestice grafen hidroksida”, koje je on opisao kao “žilete nano veličine”. 

Andreas Noack objavio je 23. novembra 2021. godine na svom Telegram nalogu videosnimak u trajanju od oko 17 minuta u kom iznosi tvrdnje o navodnom postojanju grafen hidroksida u vakcinama protiv Covid-19 proizvođača Pfizer/BioNTech. Prvu objavu ovog snimka sa umetnutim prevodom na naš jezik pronašli smo na profilu Milan Zec 30. novembra 2021. godine

U snimku se Noack poziva na “otkrića” Pabla Campra Madrida sa univerziteta u Almeriji, pogrešno označenog kao Paolo Campra. Kako se u snimku navodi, Campra Madrid je “proučavao vakcine na prisustvo grafen oksida koristeći Micro-Raman spektroskopiju.” O neutemeljenim tvrdnjama Campra Madrida, Raskrinkavanje je pisalo u analizi iz jula 2021. godine, koju možete pročitati ovdje

Na 27. sekundi snimka, Noack navodi da se “pokazalo da nije grafen oksid već prije da je grafen hidroksid”, ne precizirajući kako se to “pokazalo”, ko je “pokazao”, to jeste bez navođenja bilo kakvih izvora ili dokaza. S obzirom na to da se na još nekoliko mjesta Noack referiše na Campra Madrida, navodeći konstrukcije poput "on je istražio", nejasno je da li se sve vrijeme govori o njegovom istraživanju kojem Noack daje novo tumačenje, tvrdeći da zaključak nije navodno postojanje grafen oksida, nego grafen hidroksida. Ako to nije slučaj, te ako je Noack provodio svoje istraživanje ili se referiše na neko drugo, nikakve informacije o tome nisu prikazane niti ih on spominje.

Noack u snimku takođe tvrdi da je “specijalista za aktivni karbon”, koji je u svojoj “doktorskoj tezi konvertovao grafen oksid u grafen hidroksid”. “Nano strukture” koje su navodno pronađene u vakcinama Noack poredi sa žiletima koji su “biološki nerazgradivi” te implicitno, govoreći o vakcinaciji, tvrdi da je riječ o “ruskom ruletu”. Spominjući navodno djelovanje “žileta” koji bivaju ubrizgani vakcinacijom, Noack tvrdi da će oni “više štete nanijeti ako krv brže teče”, čime “objašnjava” navodnu povećanu smrtnost kod sportista. Ove “žilete” Noack proglašava “odgovornima” za navodnu pojavu kardiovaskularnih bolesti, srčanih i moždanih udara nakon vakcinacije. 

Kao hemičar, ako ovo unesete u krv, znate da ste ubica.
(...)
Ovi ljudi su imali lošu sreću u ruskom ruletu. Vjerovatno je vena pogođena iglom.

Šta su činjenice?

O navedenim Noackovim tvrdnjama vezanim za navodno postojanje grafen hidroksida u vakcinama protiv Covid-19 pitali smo prof. dr Sanjina Gutića, doktora fizičkohemijskih nauka i vanrednog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i mr. sc. Dalibora Karačića, magistra hemijskih nauka, nastavnika hemije i doktoranta iz oblasti fizikalne hemije materijala i elektrohemije na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Kako su na naš upit odgovorili, najjednostavniji tačan odgovor na pitanje šta je zapravo grafen hidroksid bio bi: ništa. 

Grafen hidroksid ne postoji. Malo bolji poznavaoci hemije (kategorija u koju bi trebao da spada i Noack) znaju da se razlog za ovo nalazi u nemogućnosti odvajanja OH grupe, kovalentno vezane na C atom (u ovom slučaju iz grafenske strukture), u formi OH- jona.
(...)
„Stručnjak za karbonske materijale“, kako Noack sebe naziva u nastavku, morao bi znati da grafen hidroksid ne postoji ni u teoriji ni u praksi, kao i da se (mikro)ramanska spektroskopija ne može koristiti za razlikovanje funkcionalnih grupa na grafenskim materijalima.

Na pitanje za šta grafen hidroksid služi, te da li tvrdnja da se nalazi u vakcinama ima smisla, Gutić i Karačić su nam odgovorili:

Obzirom da ne postoji, ne služi ničemu i ne nalazi se u vakcini protiv Covid-19. S druge strane, grafen oksid je zajednički naziv za grupu materijala u čijoj se osnovi nalazi grafenska struktura na koju su vezane oksigenske funkcionalne grupe, i to epoksidne (-O-), na koje Andreas Noack vjerovatno misli kada kaže „dvostruko vezani oksigen“ i hidroksilne (-OH) na grafenskoj ravni, kao i karboksilne (-COOH) i fenolske (R-OH) na rubovima grafenske ravni. Koristeći naziv „grafen hidroksid“, Andreas Noack pokazuje elementarno nepoznavanje nauke o grafenskim materijalima, što dodatno dolazi do izražaja u izjavi da u „grafen oksidu imate dvostruko vezani oksigen, a u grafen hidroksidu imate OH grupu“.

Dakle, grafen oksidom se može nazvati materijal koji sadrži bilo koju funkcionalnu grupu koja sadrži oksigen, kao i bilo koju kombinaciju dvije ili više grupa koje sadrže oksigen, uključujući epoksid („dvostruko vezani oksigen“) i OH grupu.
(...)
Noack se služi analogijom da je sve što sadrži OH grupu hidroksid, čime dodatno diskvalifikuje sebe kao osobu čiji su stavovi relevantni. Gimnazijsko gradivo hemije obuhvata niz spojeva koji sadrže OH grupu, a nikako se ne mogu smatrati hidroksidima, obzirom da su hidroksidi, poznati još i kao baze ili alkalije, spojevi koji u vodenom rastvoru mogu dati slobodan, negativno naelektrisan jon koji se sastoji od jednog atoma kiseonika i jednog atoma vodonika: OH- ili hidroksidni jon. S druge strane, veliki broj spojeva koji posjeduju OH grupu ne spada u hidrokside, obzirom da se takva OH grupa ne može osloboditi u obliku jona. Primjeri spojeva koji sadrže OH grupu, a nisu hidroksidi, jesu: sumporna, azotna i fosforna kiselina, sve organske (karboksilne) kiseline, svi alkoholi, kao i fenoli. Grafen oksid takođe spada u ovu kategoriju, obzirom da su OH grupe vezane za grafensku strukturu zapravo vezane direktno za atom ugljenika, što je slučaj kod organskih kiselina, alkohola i fenola.

Dakle, tvrdnje da se u vakcinama nalazi grafen hidroksid nemaju uporište u realnosti. Isto je za platformu AFP Provera činjenica potvrdio i  istraživač u Istraživačkom centru “Pol Paskal” Philippe Poulin, koji specijalizira grafen. U analizi AFP-a od 22. decembra 2021. godine navodi se:

"'Grafen hidroksid' je naziv koji ne znači ništa. U naučnoj zajednici radije koristimo generički naziv 'grafen oksid'," objasnio je on (Poulin, prim. aut.) za AFP 13. decembra 2021.

"'Grafen hidroksid' nije poznat kao derivat grafena: pretraga internet stranice koja sadrži indeks naučnih radova, Web of Science, daje vrlo malo naslova u kojima se govori o strukturama bliskim grafen oksidu. Sa druge strane, grafen oksid (GO) i njegova redukovana forma (RGO) su veoma poznati i lako se dobijaju iz grafita", objašnjava Stefan Bersio (Stéphane Berciaud), istraživač pri Institutu za fiziku i hemiju materijala u Strazburu - koji je zajednički projekat Univerziteta u Strazburu i CNRS-a.
(...)
U svakom slučaju, molekul koji je Noak nacrtao u svom videu ne odgovara grafenu, kaže Filip Pulen, dodajući da "ne bismo koristili izraz grafen oksid za to što pokazuje na tabli. To je policiklični aromatični hidrokarbonski molekul."

Jednako bez uporišta su i tvrdnje o postojanju grafen oksida u vakcinama. O tvrdnjama da se strukture navodno pronađene u vakcinama ponašaju kao “žileti”, Gutić i Karačić su rekli:

Poređenje grafenske strukture i žileta je zapravo ekser u ignoratski kovčeg Andreasa Noacka. Žilet je makroskopski objekat od čelika, koji je u stanju da napravi makroskopske povrede tkiva. Grafenska ili grafen oksidna nanostruktura je (sub)mikroskopski objekat koji može da uđe u žive ćelije putem endocitoze. Ulazak ovakvog objekta u ćelije se ni u najnespretnijem pojednostavljenju ne može poistovijetiti sa žiletom koji se zabija u meso, obzirom da je ćelija u stanju da „proguta“ molekule različitih veličina i oblika, pri čemu dimenzije i oblik grafena i grafen oksida ne predstavljaju nikakav specijalan slučaj.

Detaljnu analizu tvrdnji koje u snimku iznosi Noack, čiji su autori Gutić i Karačić, možete pročitati ovdje. U svom tekstu koji su u odgovoru na upit dostavili Raskrinkavanju, oni dokazuju činjeničnu neutemeljenost niza tvrdnji vezanih za hemiju koje Noack iznosi. 

Dakle, tvrdnja da se u vakcinama protiv Covid-19 nalazi grafen hidroksid nije tačna. Shodno činjenicama, tvrdnje iz snimka Andreasa Noacka ocjenjujemo kao lažnu vijest i pseudonauku

Tvrdnjama o navodnom ubistvu Andreasa Noacka, Raskrinkavanje će se baviti u svojoj sljedećoj analizi.

(Marija Ćosić i Denis Čerkadžić, Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Pseudonauka 30.11.2021

Facebook profili i stranice: Milan Zec: Andreas Noack

  • Pseudonauka
  • Lažna vijest