Raskrinkavanje.ba

Mamografija ne povećava smrtnost od raka niti je to potvrdila studija

Na “zavjerološkom” portalu objavljen je članak u kojem se tvrdi da je, prema podacima iz “zvanične nove studije”, mamografija odgovorna za porast smrtnosti od raka dojke za 84%. Studija na koju se poziva članak nije utvrdila takvo nešto.

Foto: Freepik

Na portalu Nulta tačka 8.12.2023. godine objavljen je članak pod naslovom:

Studija: Mamografi povezani sa porastom smrtnosti od 84% od raka dojke

U članku se navodi:

Prema zvaničnoj novoj studiji, mamografija je odgovorna za povećanje od 84 odsto smrtnih slučajeva od raka dojke.

Novo istraživanje objavljeno u JAMA Oncology dokazuje da mamografi na kraju ubiju mnogo više žena nego što bi inače umrle od raka dojke da nikada nisu učestvovale u mamografskom pregledu.
Naturalnews.com izveštava: Mamografi izazivaju traumu kod pacijenata, kako fizički u tkivu dojke, tako i psihološki, emocionalno, pa čak i duhovno kod žena kojima se na kraju kaže da moraju da se podvrgnu još invazivnijim „tretmanima“ da bi preživele.

Pritisak koji mamografija vrši na tkivo dojke može sam po sebi biti uzrok raka, a da ne spominjemo svu hemoterapiju, zračenje i operacije koje obično slede. To je užasno traumatično iskustvo za žene koje mnoge od njih ostavlja sa ožiljcima za ceo život, pod pretpostavkom da čak i prežive.
(...)
Mamografija je takođe opasna po tome što je primarni modalitet koji se koristi je rendgenska tehnologija, koja zrači tkivo dojke na vrhu mašine i fizički ga pritiska. Sami gama zraci su poznati kancerogen dojke koji je posebno zabrinjavajući za žene sa takozvanim BRCA1 ili BRCA2 “mutacijama” gena.

Zvanična preporuka Smernica za preventivne usluge SAD podstiče žene da počnu da se pregledaju mamografom svake druge godine počevši od 40. godine.

„Ove smernice stavljaju milione zdravih žena u opasnost od štetnih promena na grudima izazvanih zračenjem, kao i od psihobioloških štetnosti o kojima se govori u ovom članku“, tvrdi Sayer Ji iz GreenMedInfo.

Uglavnom, medicinski establišment pokušava da se pretvara kao da je mamografija bez rizika, ignorišući mnoge poznate rizike kao što su izloženost rendgenskom zračenju, lažno pozitivne dijagnoze, preterana dijagnoza i, naravno, svi invazivni „tretmani“ koji slede.

Nulta tačka ove tvrdnje objavila je i na svom Telegram kanalu, a prenesene su i na nekoliko Facebook profila (1, 2, 3).

Da li zaista postoji studija koja je pokazala da je mamografija povezana s povećanjem smrtnosti od raka?

Mamografija je rendgenski pregled grudi koji se koristi za otkrivanje promjena u tkivu dojke ili kako bi se pobliže istražili simptomi ili promjene koje su uočene na drugim pregledima. Pregled podrazumijeva pritiskanje grudi između dvije ploče na RTG aparatu i predstavlja zlatni standard u otkrivanju raka dojke.

Članak Nulte tačke poziva se na objavu portala Naturalnews od 5.12.2023. godine. Riječ je o web stranici poznatoj po širenju lažnih vijesti i teorija zavjere o medicini i nauci. Iako studija koja navodno pokazuje da je “mamografija povezana sa porastom smrtnosti od raka za 84%” nije nav

Studija je objavljena u časopisu JAMA Oncology 2.11.2023. godine i zove se “Incidencija raka dojke nakon lažno pozitivnog rezultata mamografije”. Lažno pozitivan rezultat mamografije znači da je uočena određena promjena ili abnormalnost u tkivu dojke za koju se daljim ispitivanjima utvrdi da nije maligna. Riječ je o relativno učestalom nalazu.

U ovoj studiji, suprotno tvrdnjama s Nulte tačke i Naturalnewsa, ne tvrdi se da mamografija dovodi do porasta stope smrtnosti od raka. Provedena je u Švedskoj i proučavala je dugoročne zdravstvene ishode žena koje su imale lažno pozitivan rezultat na mamografiji. Studija je pokazala da su žene koje su imale lažno pozitivan rezultat na mamografiji, dakle kojima su pronađene određene abnormalnosti koje u vrijeme pregleda nisu bile rak, bile u većem riziku da razviju rak dojke u narednih 20 godina u odnosu na one žene koje nisu imale lažno pozitivan rezultat, odnosno čiji su mamografski nalazi bili u potpunosti normalni. Također se navodi da su žene koje su imale lažno pozitivan rezultat imale 84% veću stopu smrtnosti od raka dojke u narednih 20 godina u odnosu na žene koje nisu imale lažno pozitivan rezultat. Studija se uopšte nije bavila istraživanjem toga da li mamografija povećava smrtnost od raka niti se to ijednom tvrdi u njoj. Ta tvrdnja je naprosto izmišljena. Zaključak studije glasi:

Ova studija sugeriše da svijest o raku dojke treba dugoročno naglašavati kod žena s lažno pozitivnim nalazom mamografije; razvoj personalizovanih programa nadzora može biti od koristi za ove žene.

Da li je mamografija opasna?

Netačnim tvrdnjama o mamografiji Raskrinkavanje se već bavilo u analizi od 31.10.2023. godine. Među tvrdnjama o kojima smo pisali našla se i ona da mamografija uzrokuje rak zbog zračenja i pritiska koji se vrši na grudi prilikom pregleda. U njoj je objašnjeno:

Mamografski pregled podrazumijeva izloženost malim dozama ionizirajućeg zračenja, ali ono je ekvivalentno dozi zračenja koju bi žena dobila iz prirodnog okruženja u periodu od otprilike sedam sedmica. Dakle, postoji mali rizik od oštećenja zdravlja zbog izloženosti zračenju, ali u medicini postoji opšti konsenzus oko toga da je korist od ovog pregleda značajno veća od rizika zbog zračenja.

Komentar tvrdnji da mamografija nosi rizik izazivanja raka te da pritiskanje grudi “stimuliše rast tumora i širenje metastaza” zatražili smo od doktorice radiologije Une Delić, koja nam je rekla da su obje tvrdnje netačne. Dr. Delić je kazala da su redovni mamografski pregledi osnova borbe protiv raka dojke i da ne nose rizik od razvijanja raka. Također je kazala da pritisak tokom mamografije ne može ubrzati rast tumora i širenje metastaza.

Mamografija zasigurno ima svoja ograničenja, poput ranije spomenutih lažno pozitivnih rezultata i predijagnoziranja, što je termin koji označava situaciju u kojoj se na mamografiji otkrije, pa onda i tretira, karcinom koji nikada ne bi uzrokovao opasnost po život. Mamografija također može dati i lažno negativne rezultate, odnosno rezultate koji izgledaju normalno, iako je rak dojke prisutan. 

Ipak, korist od mamografije veća je od njenih ograničenja. Osim što je opovrgla tvrdnje o raku izazvanom mamografijom, doktorica Una Delić obrazložila je zbog čega je mamografski pregled vrlo važan u prevenciji raka dojke:

Mamografija kao metoda je najsenzitivnija u otkrivanju ranog i nepalpabilnog karcinoma dojke. Rani karcinom dojke vrlo se često prezentuje u obliku sitnih milimetarskih kalcifikata koji su vidljivi jedino na mamografskom nalazu. U svim razvijenim zemljama skrining program, odnosno program preventivnih pregleda zdrave ženske populacije, podrazumijeva mamografski pregled jednom godišnje.

I sve navedeno naučno je dokazano i publikovano u svjetskim smjernicama, a nije odlučeno od strane individualnog doktora. To su protokoli koji se poštuju u većini razvijenih zemalja.”

Shodno činjenicama, tvrdnju da je studija utvrdila da mamografija uzrokuje povećanje smrtnosti od raka dojke za 84%, prvobitno objavljenu na portalu Nulta tačka, ocjenjujemo kao lažnu vijest. Sva prenošenja ove tvrdnje ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti.

Tvrdnju da “medicinski establišment” svjesno ignoriše rizike mamografije i namjerno izlaže žene opasnosti ocjenjujemo kao teoriju zavjere.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Teorija zavjere 08.12.2023

Nulta tačka: Studija: Mamografi povezani sa porastom smrtnosti od 84% od raka dojke

Prema zvaničnoj novoj studiji, mamografija je odgovorna za povećanje od 84 odsto smrtnih slučajeva od raka dojke.

  • Teorija zavjere
  • Lažna vijest