Raskrinkavanje.ba

Manipulativno prikazivanje rezultata studije o učestalosti ozljeda miokarda nakon vakcinacije

Izvještavajući o rezultatima studije o učestalosti ozljeda miokarda nakon vakcinacije booster dozom Modernine vakcine protiv Covid-19, portali Nulta tačka i Epoha su izostavili informacije da su uočeni indikatori moguće ozljede miokarda bili blagi i privremeni.

Foto: freepik

Na portalu Nulta tačka objavljen je 29. jula 2023. godine članak opremljen naslovom: 

Nova studija iz Švajcarske: mRNA vakcine izazvale oštećenje srca kod desetina miliona ljudi

Nulta tačka se u članku poziva na studiju objavljenu u časopisu European Journal of Heart Failure, koja je radila grupa istraživača iz Švajcarske, a u kojoj je učestvovalo 777 zaposlenih u Univerzitetskoj bolnici u Bazelu. Kako se navodi u članku, njima je mjerena količina troponina u krvi treći dan nakon što su primili booster dozu Modernine vakcine protiv Covid-19. U tekstu je objašnjeno da je riječ o proteinu koji se oslobađa u krv usljed povreda srca. Studija je, kako se dalje u članku navodi, pokazala da su vakcine “povrijedile” srce 3% vakcinisanih.

Švajcarski istraživači su otkrili da je doza Modernine Covid vakcine povredila srca oko 3% ljudi koji su je primili .

Vakcinisani nisu pokazivali očigledne znake oštećenja srca. Ali kada su istraživači uradili testove krvi tri dana nakon vakcinacije otkrili su visok nivo troponina, proteina kojeg srce oslobađa kada je povređeno, kod mnogih primalaca.

U članku se dalje iznose detalji rezultata studije:

Testovi krvi nakon vakcinacije otkrili su da je 40 osoba koje su primile vakcinu imalo visoko povišene nivoe troponina, iznad 99. procenata za prosečne žene ili muškarce. Otprilike pet puta više ljudi imalo je izuzetno visok troponin nego što bi trebalo da ima u slučajnom uzorku.

Studija je sadržala još jedan upečatljiv nalaz.

Istraživači su izvestili da su 20 povređenih bile žene, dok su samo dva bila muškarci. Čak i ako se prilagodi činjenici da je više žena testirano, žene su imale skoro pet puta veće šanse da imaju povišen troponin.

Pozivajući se na rezultate ove studije, autor članka Nulte tačke je izračunao koliko je ovakvih ozljeda bilo na globalnom nivou. Pritom se povrede pripisuju mRNA vakcinama uopšte.

Preko milijardu ljudi je primilo mRNA vakcine. Studija sugeriše da je desetine miliona njih možda pretrpelo oštećenje srca – a čak ni ne znaju da su povređeni.

Portal Epoha je o analazima ove studije izvijestio na identičan način.

 

Šta su činjenice?

 

Članak koji su objavili Nulta tačka i Epoha prevod je dijela članka koji je 28. juna objavio Alex Berenson na Substacku (pojedini dijelovi su izostavljeni). Berenson je bivši novinar New York Timesa koji je ranije širio dezinformacije o vakcinama.

Studija na koju se poziva Nulta tačka objavljena je 20. jula u časopisu European Journal of Heart Failure. Kako je u studiji navedeno, grupa švajcarskih naučnika istraživala je učestalost i potencijalne mehanizme oligosimptomatske povrede miokarda nakon booster doze Modernine vakcine na uzorku od 777 zaposlenih u bolnicu u Bazelu. Oligosimptomatski označava stanje koje ima malo simptoma ili blage simptome. Prosječna starost učesnika studije bila je 37 godina a njih 69.5% bile su žene.

Istraživači su treći dan nakon vakcinacije mjerili količinu visokoosjetljivog srčanog troponina T (hs-cTnT) kod vakcinisanih. Riječ je o vrsti proteina koji se nalazi u srčanom mišiću i koji ulazi u krvotok kada je mišić oštećen. Povećane koncentracije u krvi mogu ukazivati na oštećenja miokarda.

Ozljeda miokarda povezana sa vakcinom u studiji je definirana kao akutno dinamičko povećanje koncentracije visokoosjetljivog srčanog troponina T (hs-cTnT) iznad gornjih granica koje su uobičajene kod žena i muškaraca treći dan nakon vakcinacije (48–96 h), bez dokaza o drugom uzroku.

Rezultati analize krvi su pokazali da su povećane količine ovog troponina u odnosu na gornje granice koje su uobičajene kod žena i muškaraca ([ULN] 8,9 ng/L kod žena i 15,5 ng/L kod muškaraca, granica detekcije 3 ng/L) pronađene kod 40 učesnika studije. Istraživači su  zaključili da se kod 22 radilo o ozljedama povezanim sa vakcinom. Dvadeset slučajeva bilo je kod žena (3,7%), dva kod  muškaraca (0,8%). Za 18 je utvrđeno da vjerojatno postoji drugo objašnjenje. 

Kako količine visokoosjetljivog srčanog troponina T ((hs-cTnT) nisu mjerene prije vakcinacije, istraživači su u obzir uzimali nekoliko faktora prilikom prosuđivanjama o uzrocima. 

Za diferencijaciju akutne ozljede miokarda povezane s mRNA vakcinom protiv COVID-19 u odnosu na moguću već postojeću hroničnu ozljedu miokarda, korištena su četiri kriterija: prvo, stepen povećanja hs-cTnT (što je povećanje veće to je vjerojatnije akutna); drugo, stepen promjene hs-cTnT od 3. do 4. dana (što je veća promjena to je vjerojatnije da je akutna); treće, prethodna mjerenja hs-cTnT ako su dostupna u anamnezama učesnika; i četvrto, vjerovatnoća povišenog hs-cTnT prema poznatim uzrocima hronične ozljede miokarda, uključujući dob i već postojeće kardiovaskularne bolesti. Da bi se naglasilo kako ljekari mogu propustiti ozljedu miokarda povezanu s mRNA vakcinom protiv COVID-19 kod žena, za prosuđivanje je korištena analiza osjetljivosti, korištenjem jedinstvene gornje granice normalne vrijednosti (14 ng/L). Da bi se dodatno potvrdilo da vakcinacija mRNA booster dozom  protiv COVID-19 može povećati koncentraciju hs-cTnT, koncentracija hs-cTnT treći dan u ukupnoj kohorti koja je primila mRNA booster dozu protiv COVID-19 uspoređena je s odgovarajućim kontrolama.

Istraživači su u ovoj studiji  pretpostavili da bi ozljede miokarda mogle biti češće nego što se misli jer simptomi mogu biti blagi i odsutni, i kako takvi neće biti detektovani pasivnim nadzorom, koji otkriva samo slučajeve koji zahtijevaju ljekarsku pomoć. Kako se u studiji navodi, ovo istraživanje je potvrdilo navedenu hipotezu. 

Povišenje markera ozljede miokarda povezanog s primanjem booster doze mRNA-1273 dogodilo se kod otprilike jedne od 35 osoba (2,8%), što je veća incidenca nego što je procijenjeno u meta-analizama hospitalizovanih slučajeva s miokarditisom (procijenjena incidenca 0,0035%) nakon primanja druge doze.

U zaključku studije se navodi:

Ozljeda miokarda povezana sa mRNA-1273 vakcinom bila je češća nego što se ranije mislilo, bila je blaga i prolazna, i češća kod žena u odnosu na muškarce.

Nulta tačka i Epoha tačno prenose da su kod 40 učesnika treći dan nakon vakcinacije zabilježene povećane količine hs-cTnT u odnosu na gornje granice koje su uobičajene kod žena i muškaraca, no iz samih članaka nije jasno da su autori studije ova povećanja povezali sa vakcinacijom samo kod 22 učesnika.


Tumačenje rezultata izvan konteksta

 

Iako je to jasno navedeno u samoj studiji, portali Nulta tačka i Epoha su izostavili  informacije jasno navedene u studiji - da su  povećanja nivoa Hs-cTnT bila blaga i samo privremena. U studiji se između ostalog navodi:

Povišenja Hs-cTnT bila su blaga i samo privremena. Nijedan pacijent nije imao elektrokardiografske promjene, niti su se kod jednog razvili ozbiljni štetni srčani događaji unutar 30 dana (0% [95% CI 0–0.4%]). U ukupnoj kohorti onih koji su primili booster dozu, koncentracije hs-cTnT (3. dan; medijana 5, interkvartilni raspon [IQR] 4–6 ng/L) bile su značajno veće u poređenju sa odgovarajućim kontrolama (n = 777, medijana 3 [IQR 3–5] ng /L, p < 0,001).

Dakle portali Nulta tačka i Epoha su izostavljanjem ovih informacija stvorili utisak da je riječ o ozbiljnim povredama, odnosno trajnim oštećenjima miokarda. Utisak o štetnosti vakcina dodatno je pojačan ekstrapoliranjem rezultata ove studije na desetine miliona vakcinisanih. Iako se rezultati studije odnose samo na Moderninu vakcinu, Nulta tačka i Epoha govore o efektima mRNA vakcina uopšte. 

Rezultati ove studije su manipulativo predstavljani i van našeg govornog područja. Širenju ovakvih dezinformacija doprinio je i John Campbell, penzionisani medicinski tehničar hitne pomoći, odranije poznat po širenju dezinformacija o Covid-19 i vakcinama. O ovome su pisale  strane fact-checking platforme Health Feedback, Fact check i Lead stories.

Stručnjaci koje su kontaktirale ove platforme ukazali su da količine Hs-cTnT pronađene kod učesnika studije predstavljaju mala povećanja, te da “vjerojatno nisu klinički značajni događaji". Kako navodi HealtFeadback, naučnica Susan Oliver je u osvrtu na video u kojem je Campbell širio dezinformacije o studiji objasnila da hs-cTnT može porasti na sličan nivo čak i nakon normalne fizičke aktivnosti, poput intenzivnog tjelesnog vježbanja.

Meta-analiza studija o nivoima troponina tokom fizičke aktivnosti otkrila je da vježbe izdržljivosti povećavaju nivo hs-cTnT u prosjeku na 26 ng/L [2]. Nakon intenzivne vježbe plivanja, hs-cTnT dosegao je maksimum između 11,9 i 22,7 ng/L kod tinejdžera i odraslih [3]. Slično, centralna vrijednost hs-cTnT porasla je na 21 ng/L kod odraslih i djece nakon nekoliko sati igranja fudbala [4].

Poređenja radi, [srednja vrijednost] hs-cTnT bila je samo 5 ng/L među učesnicima studije, a dosegla je 13,5 ng/mL među 2,8% onih koji su možda imali ozljedu srca povezanu s mRNA vakcinom.

U samoj studiji se navodi da je maksimalna koncentracija hs-cTnT zabilježena u studiji bila 35 ng/L.

 Kao jedno od ograničenja studije Health FeedBack spominje i to što istraživači nisu izmjerili osnovni nivo hs-cTnT prije vakcinacije. Kako se navodi, bez obzira na to što su isključeni učesnici kod kojih su se ovi povišeni nivoi mogli objasniti drugim razlozima, nije sigurno da su svi preostali imali nivoe hs-cTnT unutar normalnog raspona prije vakcinacije. I sami autori studije su ukazali na mogućnost pogrešnog klasifikovanja malog broja učesnika, upravo zbog izostanka mjerenja prije vakcinacije.

 Izostavljanjem ovih podataka u člancima portala Epoha i Nulta tačka šalje se iskrivljena slika o nalazima ove studije, a samim tim i o eventuelnoj štetnosti vakcina protiv Covid-19. 

Miokarditis (upala srčanog mišića-miokarda) i perikarditis (upala srčane ovojnice-perikarda ) su rijetke nuspojave mrNA vakcina protiv Covid-19. Ova stanja su znatno češće izazvana infekcijom Covid-19 nego vakcinacijom. Na to je ukazano i u samoj studiji:

Dugoročne posljedice ozljeda miokarda povezanih sa vakcinama, otkrivene prolaznim i uglavnom blagim povišenjem hs-cTnT drugi ili treći dan, nisu poznate. S obzirom na mali stepen povrede kardiomiocita, odnosno nivoe hs-cTnT od oko četvrtine onih uočenih kod bolesnika sa spontanim mioperikarditisom, i njegovu prolaznu prirodu, mogu se očekivati dobri dugoročni ishodi.

Covid-19 se povezuje sa znatno većim rizikom od miokarditisa u odnosu na vakcinaciju mRNA vakcinama, i miokarditis povezan s infekcijom Covid-19 pokazuje veću smrtnost od miokarditisa povezanog s mRNA vakcinama. Stoga, za većinu pojedinaca, sveukupni vrlo povoljan omjer rizika i koristi dopunske vakcinacije i dalje ostaje. Međutim, potrebne su dalje studije za procjenu utjecaja ozljede miokarda povezane s mRNA vakcinom na dugoročni rizik od srčanih aritmija i zatajenja srca.

Christian Müller, jedan od autora studije, dao je u novembru 2022. godine intervjuu u kome je govorio o rezultatima ove studije, koja tada još uvijek nije bila objavljena. On je tada apostrofirao značaj vakcinacije kardiovaskularnih bolesnika:

Osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima jedna su od grupa kojima se preporučuje vakcinacija. Hoće li novi rezultati uticati na ovu preporuku?

Ne, preporuka ostaje nepromijenjena. Ove grupe su u većem riziku od teških slučajeva bolesti s ozbiljnim zdravstvenim posljedicama. Visoka korist jake zaštite vakcinacijom kod ove grupe nije upitna. 

Neki su ljudi su i dalje skeptični prema vakcinaciji mRNA vakcinama, jer kažu da nisu dovoljno ispitane. Jesu li u pravu?

Ne bih to rekao. mRNA tehnologija je fantastičano otkriće. Učinkovita zaštita koju su pružile vakcine Moderna i Pfizer/Biontech bila je medicinska senzacija – bez ovog otkrića šteta uzrokovana pandemijom bila bi puno gora. Vakcine su spasile milione života.

Lead Stories je kontaktirao Muellera. On je ovoj platformi rekao da “studija govori sama za sebe”, ali i dodao:

Nažalost, čak i sada u ljeto 2023. čini se da je teško imati uravnoteženu raspravu o ovoj nuspojavi [ozljeda miokarda]. Neki ljudi, poput ovih koje navodite, neumjereno pretjeruju, drugi to potpuno ignorišu. Obje reakcije jasno ne izgledaju prikladne iz moje perspektive. Ovo bi istraživanje trebalo da pomogne i pomoći će proizvođačima u pravljenju još sigurnijih vakcina tako što će izbjeći ili barem smanjiti učestalost ove nuspojave.

Tvrdnju da je studija pokazala da su mRNA vakcine uzrokovale oštećenje srca kod desetina miliona ljudi u člancima portala Nulta tačka i Epoha ocjenjujemo kao manipulisanje činjenicama.

Istu ocjenu dajemo tvrdnji da su kod 40 učesnika treći dan nakon vakcinacije zabilježene povećane količine hs-cTnT u odnosu na gornje granice uobičajene kod žena i muškaraca. To je tačno ali nije objašnjeno da su samo kod 22 učesnika u studiji povezane sa vakcinacijom.

(Raskrinkavanje.ba) 

Pogledajte originalne članke
Manipulisanje činjenicama 29.07.2023

Epoha: Nova studija iz Švicarske pokazuje da mRNA cjepiva uzrokuju oštećenje srca kod desetaka milijuna ljudi

Švicarski istraživači otkrili su podatke koji pokazuju da su neki primatelji cjepiva Moderna doživjeli oštećenje srca, iako se nisu pojavili znakovi o...

  • Manipulisanje činjenicama