Raskrinkavanje.ba

Ni u Zenici nisu postavljene “5G bazne stanice” tokom pandemije

Nakon što smo analizirali fotografije objavljene na Facebook stranici Građansko buđenje, u kojima se tvrdi da je na munaru u Donjem Vakufu i na nekoliko lokacija u Sarajevu postavljena “5G bazna jedinica”, analiziramo i kompilaciju fotografija iz Zenice sa istim tvrdnjama.

Na Facebook stranici Građansko buđenje 11. augusta objavljena je kompilacija fotografija iz Zenice uz tvrdnje da fotografije prikazuju “5G bazne jedinice”. 

Do sada smo već pisali o lažnim tvrdnjama sa ove Facebook stranice o postavljanju “5G baznih jedinica” u Sarajevu, ali i na munaru džamije u Donjem Vakufu.

Kao i u u prethodnom slučaju kada se galerija sastojala od fotografija iz Sarajeva, i objava sa kompilacijom fotografija iz Zenice sadrži tvrdnje da se “5G bazne stanice” postavljaju noću i bez svjedoka tokom pandemije, te da 5G signal izaziva sterilitet:

PODIJELI !!! 5G BAZNE JEDINICE U ZENICI ?
Građanima Zenice se savjetuje da borave što dalje od ovih lokacija.
Svaki dan primjećujemo nove jedinice, međutim nikada ne vidimo - ko ih postavlja ?
Zašto se ovo radi noću, bez svjedoka ?
Ako ne treba da brinemo, zašto se kriju?
Od montera BH Telecoma smo dobili informaciju, da se za postavljanje bazne jedinice moraju ispoštovati mjere zaštite, a to je gašenje sve opreme. Dobili su upozorenje da čak kratkim minutnim stajanjem pored upaljene bazne jedinice mogu ostati sterilni. Dok su navedeni postavljeni iznad mjesta stanovanja i boravljenja, te stavljaju u direktnu opasnost živote građana izlaganjem ovom zračenju.
Ove jedinice su postavljene proteklih mjeseci, a započeli su za vrijeme samoizolacije i policijskog sata, još na početku ove pandemije.
Nema potrebe da sumnjamo u to da li se radi o 5G. To se sasvim lako može procijeniti na osnovu toga, da je 5G jedina koja zahtjeva gusto raspoređene jedinice. To nije bilo potrebno ni za jednu drugu klasu tehnologije osim za 5G.

I ova objava kao i prethodna uključuje i tvrdnje o istraživanju čiji “rezultati i zaključak tvrde da 5G oštećuje ćelije i ljudski DNK”:

"Efekat 5G na stanice čovjeka i indukcija koronavirusa,"
Rezultati i zaključak istraživanja tvrde da 5G oštećuje ćelije i ljudski DNK
Ćelije potom stvaraju koronavirusne strukture unutar sebe, čiji se uzorak uzima i testira PCR testovima i pokazuje kao pozitivan slučaj na COVID 19, ovisno o nivou izloženosti zračenju.
PCR test prenaglašava uzeti uzorak i genetski materijal. Koji potom pokazuje "predispoziciju" za oboljenje ( koronavirusne strukture uzete u ranoj fazi izlaganja 5G.

Postoji li 5G u BiH?

5G mreža još uvijek ne postoji u upotrebi u Bosni i Hercegovini. BiH je tek u 2019. godini počela sa uvođenjem 4G mobilne mreže, a o tome da je BiH još uvijek daleko od uvođenja mreže sljedeće, pete generacije, svjedoče i izjave savjetnika generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH Aleksandra Mastilovića, kao i kompanija BH telecom i HT Eronet.

BH Telecom je 17. maja ove godine objavio saopštenje u kom se navodi kako je ova kompanija “završila testiranje 5G mreže”, a koje možete pročitati na ovom linku. U saopštenju je tada navedeno da će “Širenje 5G mreže uslijediti u BiH onda kad korisničke potrebe za brzinama i mogućnostima 5G mreže budu iskazane, a usklađeno sa propisima nadležnih ministarstava i državnog regulatora koji između ostalog upravljaju frekvencijskim spektrom”. Iz saopštenja BH Telecoma dakle zaključujemo da u BiH jeste testirana mogućnost rada 5G mreže, ali da ova mreža nije puštena u promet, niti je dostupna građanima ove zemlje. 

Također, iz BH Telecoma su nam odgovorili da ova kompanija “nema instalirane 5G bazne jedinice na svojim baznim stanicama u BiH, niti vrši postavljanje opreme/baznih stanica bez najave”. Potpuni odgovor koji je Raskrinkavanje dobilo tokom istraživanja istih tvrdnji vezanih za Sarajevo, glasi:

„BH Telecom nema instalirane 5G bazne jedinice na svojim baznim stanicama u BiH, niti vrši postavljanje opreme/baznih stanica bez najave. Sa svim informacijama o razvoju 5G mreže BH Telecom redovno informiše javnost i to isključivo činjenicama. Podsjećamo da je BH Telecom prvi u BiH testirao 5G u maju 2020. godine, u kontrolisanim uvjetima na lokaciji u prostorijama BH Telecoma, te nisu provođene dodatne aktivnosti na širenju, niti komercijalizaciji 5G mreže. Sve instalirane antene BH Telecoma koriste se za 2G/3G/4G mrežu, a infrastruktura se postavlja po strogim standardima. Testiranje utjecaja bazne stanice od strane relevantnih tijela je preduslov za upotrebnu dozvolu i puštanje opreme u rad“, istakao je v.d. izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa, gosp. Adnan Huremović.
Također, najava svih radova BH Telecoma, sa preciznim terminima, se dostavlja nadležnim institucijama i objavljuje na web stranici BH Telecoma, a o čemu svjedoči način na koji je javnost bila upoznata tokom instalacije 4G mreže.  

U odgovoru na upit Raskrinkavanja iz HT Eroneta su također demantovali tvrdnje da se radi o “5G baznim jedinicama”: 

“U BiH za sada i u skorijoj budućnosti nema planova za puštanje u rad tzv. 5G-tehnologije za mobilne mreže. Ni od strane Regulatorne agencije za telekomunikacije nema nikakvih najava za skoru dodjelu radio-frekvencijskih opsega za 5G. Bez dozvole za rad u dodijeljenom frekvencijskom opsegu, mobilni operateri u BiH ne mogu pustiti u rad nikakve bazne stanice za mobilnu mrežu, dakle ni 5G.”

Iz HT Eroneta su također naveli da je postavljanje ovakve tehnologije tokom noći i bez svjedoka “tehnički neizvedivo obzirom na kompleksnost i složenost takvih instalacija.”

Šta prikazuju fotografije iz Zenice?

Objavljene fotografije iz Zenice za koje se tvrdi da prikazuju “5G bazne jedinice” nastale su u različitim dijelovima grada i prikazuju desetak različitih objekta. Neke od fotografiju prikazuju hotele, stadion, te nekoliko stambenih zgrada. 

Raskrinkavanje je kontaktiralo Hotel “Dubrovnik”, Hotel “Zenica” i nogometni klub Čelik u čijem vlasništvu je stadion “Bilino Polje”, kako bismo dobili odgovor na pitanje šta su zapravo uređaji koji se nalaze na objavljenim fotografijama koje prikazuju ove objekte. Do objavljivanja ove analize, odgovor smo dobili samo od Hotela “Dubrovnik”. 

Hotel “Dubrovnik”

Voditeljica marketinga i prodaje Hotela “Dubrovnik”, Amila Dilberović, odgovorila nam je da tvrdnje da se radi o “5G baznoj jedinci” nisu tačne, te da je uređaj vidljiv na fotografiji postavljen još prije 7 godina, a ne “tokom pandemije” kako se tvrdi u objavi stranice Građansko buđenje. 

“Naime, na zgradi Dubrovnik City Centra nije postavljena 5G bazna stanica, niti je to izvršeno tokom noći. Radi se odašiljaču signala M tel mreže, te isti postoji na zgradi već sedam godina.
Gore navedene informacije možete provjeriti i sa M tel-ovom administracijom.”

Stadion “Bilino Polje”:

 Da uređaji sa objavljene fotografije reflektora stadiona “Bilino Polje” nisu “5G bazne jedinice” postavljene tokom pandemije, svjedoče fotografije sa stranice Google Maps, kako je portal za provjeru činjenica AFP utvrdio u svojoj analizi o fotografijama sa Facebook stranice Građansko buđenje od 19.8.2020. Fotografiju na kojoj se vide isti uređaji na reflektorima je na Google Maps objavio profil Miroslav Mičić još u julu 2017. godine, davno prije pandemije Covid-19.

Parking tržnog centra “Džananović” i hotela “Zenica”:

 Jedna od objavljenih fotografija na stranici Građansko buđenje prikazuje i parking tržnog centra “Džananović” i hotela “Zenica”.

AFP je također na osnovu fotografija sa stranice Google Maps utvrdio da fotografija sa Građanskog buđenja ne predstavlja “5G baznu jedinicu” postavljenu tokom pandemije.

Fotografija koju je objavio profil Emir Velagić, a koja prikazuje isti uređaj, objavljena je u oktobru 2019. godine, dakle nekoliko mjeseci prije početka pandemije. 

Jednu od fotografija stambenih objekata su prepoznali korisnici Facebooka, koji su naveli da je uređaj sa fotografije postavljen “prije 5 godina”. 

Izaziva li 5G sterilitet? 

U prethodnoj analizi o istim tvrdnjama vezanim za Sarajevo, pisali smo i o tvrdnjama da 5G mreža izaziva sterilitet, te utvrdili da su one netačne.

U istoj analizi smo se bavili i istraživanjem koje se spominje u objavi Građanskog buđenja - “Efekat 5G stanice čovjeka i indukcija koronavirusa”. Ovaj rad je povučen sa stranice PubMed  na kojoj je prvobitno objavljen, sa napomenom “retracted”, što znači da je rad povučen. Prema metodologiji PubMeda, napomenu “retracted” dobivaju članci koji imaju greške koje se prožimaju kroz cijeli članak, koji su neutemeljeni ili imaju neuporedive podatke relevantan izvor. 

Opširnije o tome zašto nije tačno da 5G mreža izaziva sterilitet ili na bilo koji način šteti ljudskom tijelu, čitajte u analizi na linku ispod.

Shodno činjenica, tvrdnje sa stranice Građansko buđenje o “5G baznim jedinicama” u Zenici, ocjenjujemo kao lažnu vijest. 

Ocjenu teorija zavjere dobija tvrdnja da su ove antene postavljene kasno u noć tokom pandemije Covid-19.

Tvrdnje o tome da 5G mreža izaziva sterilitet ili šteti ljudskim ćelijama, ocjenjujemo kao pseudonauku, jer nisu zasnovane na naučnim činjenicama. 

(raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Teorija zavjere 11.08.2020

Facebook profili i stranice: Građansko buđenje: PODIJELI !!! 5G BAZNE JEDINICE U ZENICI ?

Građanima Zenice se savjetuje da borave što dalje od ovih lokacija.

  • Teorija zavjere
  • Pseudonauka
  • Lažna vijest