Raskrinkavanje.ba

Nije tačno da “DF i GS u Banjoj Luci ide na izbore sa SNS-om”

Ova analiza je označena kao: Razabiranje

Informaciju da Demokratska fronta, Građanski savez i Srpska napredna stranka (RS) u Banjaluci zajednički nastupaju na Lokalnim izborima 2020. godine objavio je portal Pressmedia. Ovu informaciju, koju je navedeni portal zasnovao na pogrešnim navodima iz Rješenja Apelacionog odjela Suda BiH po žalbi Nihada Čolpe, opovrgnuli su DF, SNS, GS a i sam Čolpa.

Portal Pressmedia je 15.8.2020. godine objavio članak sa tvrdnjama da Demokratska fronta (DF) i Građanski savez (GS) na predstojeće Lokalne izbore u Banjaluci izlaze “u koaliciji sa Aleksandrom Vučićem”, odnosno sa Srpskom naprednom strankom (SNS-RS) .

Znali smo da vole SDA, ali koalicija s Aleksandrom Vučićem je iznenađenje: DF i GS u Banjoj Luci ide na izbore sa SNS-om

Demokratska fronta koju predvodi Željko Komšić i Građanski savez kojeg trenutno vodi Muhamed Fazlagić Fazla na ovogodišnje lokalnim izborima u Banja Luci izaći će sa Srpskom naprednom strankom (SNS), piše PRESS.

U članku se navodi da je ova koalicija “otkrivena” na osnovu rješenja Apelacionog odjeljenja Suda BH po žalbi Nihada Čolpe, člana Građanskog saveza, čija je fotografija priložena u članku, a čiji izvor nije naveden:

Koalicija Željka Komšića, Muhameda Fazlagića Fazle i Vučićevih naprednjaka otkrivena je na osnovu rješenja koje je Apelacioni odjel Suda Bosne i Hercegovine donio po žalbi svrgnutog predsjednika GS-a Nihada Čolpe.

Dio Rješenja Apelacionog odjela Suda BiH po žalbi Nihada Čolpe, koji prema portalu Pressmedia “otkriva” koaliciju navedenih stranaka, sadrži nejasne i nedovršene formulacije, kao i gramatičke/štamparske greške. Ipak, tačno je da je u dokumentu Srpska napredna stranka pomenuta u kontekstu koalicije Demokratske fronte i Građanskog saveza. 

Odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, broj: 06-1-07-3-874/20 od 01.08.2020. godine, overena je prijava koalicije pod nazivom Demokratska Fronta, Građanski Savez (kod 02930) sa sjedištem u Banja Luci, koji čine političke stranke Srpska napredna stranka (02930) iza učešće na lokalnim izborima 2020. godine, za 12 općina, dok je odbijena priajva navedene koaliiije za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine za općinu Zavidovići za organe vlasti OV/SO/GV/SG. 

Već na prvi pogled je vidljivo da je u rečenici u kojoj je pomenuta Srpska napredna stranka, pored naziva te stranke navedena šifra političkog subjekta 02930, ali i da je u istoj rečenici i za “koaliciju pod nazivom Demokratska Fronta, Građanski Savez” navedena šifra 02930. 

Osim toga, nigdje u dokumentu ne piše da je u pitanju koalicija DF-a, GS-a i SNS-a koja će učestvovati na izborima u Banjaluci, te nije jasno na osnovu čega je portal Pressmedia zaključio da je u pitanju koalicija koja se odnosi na ovaj grad. U dokumentu je navedeno da je sjedište koalicije DF i GS u Banjaluci, ali i to da se prijava ove koalicije odnosi na učešće na izborima za 12 općina, a ne za Banjaluku. 

Iz svih navedenih nelogičnosti se moglo pretpostaviti da je dio rečenice koji smo u citatu iznad naglasili, a u kojem je pomenut SNS RS, vjerovatno greškom dospio u tekst ovog dokumenta, te bi zbog toga prije tumačenja dokumenta i objavljivanja i predstavljanja tumačenja kao činjenica, navode trebalo provjeriti i za njih tražiti komentare nekih od aktera. Međutim, umjesto traženja pojašnjenja i potvrda tačnosti ove nejasne informacije iz dokumenta, portal Pressmedia je navodima iz dokumenta dodao i nove tvrdnje - o tome da je u pitanju koalicija za Banjaluku, iako u dokumentu piše da se prijava odnosi za “12 općina”, a da je sjedište koalicije u Banjaluci. 

Još jedna činjenica koja ne ide u prilog tvrdnjama o koaliciji navedenih stranaka, jete to da se naziv SNS-a osim u navedenoj rečenici ne pominje nigdje u dokumentu i da su na svim ostalim mjestima navedeni samo DF i GS.

Također, u prvom pasusu dokumenta se jasno navodi da je Sud razmatrao žalbu na odluku CIK-a o ovjeri  “koalicije pod nazivom DEMOKRATSKA FRONTA – GRAĐANSKI SAVEZ (02930).

Osim što je u članku navedeno da je na osnovu ovog dokumenta “otkrivena” koalicija političkih subjekata koja će navodno učestvovati na predstojećim Lokalnim izborima u Banjaluci, u članku se ne navode izjave aktera, odnosno stranaka uključenih u priču, niti bilo kakav drugi dokaz ili izvor koji bi potvrdio ove navode, uključujući i zvanične dokumente Centralne izborne komisije. U članku također nije navedeno ni da li je portal Pressmedia pokušao dobiti komentar do DF-a, GS-a, SNS-a, CIK-a ili Suda BiH, niti da li je na bilo koji način pokušao provjeriti ove navode.

Članke sa istim navodima, ali nešto drugačijim naslovima, 15.8.2020. objavili su i portali Crna Hronika i Ilijaš.

DF i GS u Banjoj Luci na izbore izlaze sa strankom Aleksandra Vučića!?

Šta su činjenice?

Implicitna informacija o postojanju navedene koalicije, koja se našla u zvaničnom dokumentu Suda BiH punom grešaka i nedovršenih formulacija, mogla se prije objave članka provjeriti na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije, kojoj politički subjekti dostavljaju prijave za učešće u izbornom procesu. Samim uvidom u listu ovjerenih političkih subjekata za Lokalne izbore 2020. godine za općinska/gradska vijeća/skupštine objavljenu na stranici CIK-a 10.8.2020. godine, (5 dana prije objavljivanja članka na portalu Pressmedia) utvrdili smo da za grad Banjaluku, koalicija DF-GS-SNS(RS) nije ovjerena. Dodatno, ni koalicija Demokratske fronte i Građanskog saveza (šifra subjekta 02930), nije ovjerena za učešće na izborima u ovom gradu.

Iz istog dokumenta je jasno da u ovom gradu Demokratska fronta nastupa samostalno, sa svojom listom za skupštinu grada - pod šifrom subjekta 01698, dok Građanski savez nema prijavljenu/ovjerenu listu za izbore učešće u izborima u ovom gradu.

Povodom navedenog dokumenta se i sam Nihad Čolpa očitovao na svom Facebook profilu ubrzo nakon objavljivanja članka također 15.8.2020. godine. Vezano za dio iz obrazloženja o navodnoj koaliciji, čiju je fotografiju i priložio, Čolpa je napisao sljedeće:3/ da se postupajućim sudijama Apelacionog odjeljenju Suda BiH iz nama nepoznatih razloga toliko žurilo da odbiju moju žalbu da su u obrazloženju naveli kao regularnu ovjeru nevjerojatne koalicije: Demokratska fronta i Građanski savez sa sjedištem koalicije u Banja Luci sačinjen od kadrova Srpske napredne stranke.
Nemoguće shvatiti kome i čemu služi ovo pravno nasilje na legitimnim rukovodstvom GS-a i hiljadama njegovih aktivista.

Ironično ili ne, ovaj status Nihada Čolpe, kojim kritikuje Rješenje Apelacionog odjela Suda BiH, naknadno je dodan u članak portala Pressmedia.

Muhamed Fazlagić je također na Facebooku i Twitteru demantovao navode portala Pressmedia, napisavši da je informacija o koaliciji Demokratske fronte, Građanskog saveza i Srpske napredne stranke “čista laž”. U navedenim objavama na društvenim mrežama Fazlagić je naveo i to da GS nije “predao potpise za Banja Luku, niti registrovao koaliciju za taj grad, niti ima organizaciju u tom gradu”.

Povodom navedenih medijskih tvrdnji, portal Raskrinkavanje se upitom za komentar obratio Sudu BiH, Demokratskoj fronti, Građanskom savezu, Srpskoj naprednoj stranci, te portalu Pressmedia.

Iz Suda BiH su za Raskrinkavanje pojasnili kako je ”greškom navedena Srpska napredna stranka (SNS) umjesto Demokratska Fronta i Građanski Savez”.

Poštovana,

Tačno je da je u obrazloženju predmetne odluke (samo u prvom pasusu) greškom navedena Srpska napredna stranka (SNS) umjesto Demokratska Fronta i Građanski Savez. Međutim, iz obrazloženja navedene odluke, prilikom ocjene osnovanosti žalbe i stanja spisa, jasno proizilazi da je označena prijava koalicije koju čine Demokratska Fronta i Građanski Savez. U preostalom dijelu je na jasan i nedvosmislen način cijenjena Odluka CIK-a koja je predmet preispitivanja po žalbi Nihada Čolpe u vezi sa koalicijom pod nazivom DEMOKRATSKA FRONTA – GRAĐANSKI SAVEZ (02930), a za učešće na lokalnim izborima 2020. godine. Dakle, riječ je o tehničkoj grešci jer se prijava ne odnosi na SNS.

Demokratska fronta je u svom odgovoru za Raskrinkavanje demantovala navode da ova stranka u Banjaluci nastupa u bilo kakvoj koaliciji, s obzirom da DF samostalno učestvuje u izborima za Skupštinu tog grada. U istom odgovoru nam je potvrđeno da portal Pressmedia nije kontaktirao ovu stranku povodom objavljenih tvrdnji. 

Građanski savez je u svom odgovoru za Raskrinkavanje tvrdnje o navodnoj koaliciji okarakterisao “apsolutno netačnim”, te potvrdio da ih niko iz redakcije portala Pressmedia nije kontaktirao prije objavljivanja članka. 

I Srpska napredna stranka (RS) u svom odgovoru za Raskrinkavanje demantuje tvrdnje o postojanju koalicije sa DF-om i GS-om. U odgovoru je navedeno da ova stranka nije prijavljena za izbore u Banjaluci, a jedino mjesto gdje ova stranka izlazi na izbore u koaliciji je Derventa.

Dakle, tvrdnja da će DF i GS “u Banjaluci na Lokalne izbore izaći sa Srpskom naprednom strankom (SNS)” nije tačna, i zasnovana je na pogrešnoj interpretaciji dokumenta koji sadrži pogrešne i nejasne navode, u kom čak nije naveneda ni formulacija koju je predstavio portal Pressmedia

U zaključku, portal Pressmedia nije provjerio tačnost implicitnih i nepotpunih informacija iz Rješenja Apelacionog odjela Suda Bosne i Hercegovine prije nego je tvrdnju o navodnoj koaliciji zasnovao na istom, bez obzira što je preliminarna lista ovjerenih političkih subjekata Centralne izborne komisije za Lokalne izbore 2020. godine u kojoj su se navodi mogli provjeriti bila objavljena 5 dana prije članka ovog portala.

Štaviše, ovaj portal se nije obratio nikom od aktera obuhvaćenih ovom tvrdnjom, s ciljem potvrde i/ili pojašnjenja informacija iz dokumenta, nego je dodatno izmislio tvrdnje koje ne postoje u dokumentu i predstavio ih kao činjenice. 

Portal Pressmedia do objavljivanja ove analize nije odgovorio na upit Raskrinkavanja,

U skladu s navedenim, članak portala Pressmedia ocjenjujemo kao lažnu vijest, a članke portala koji su prenijeli iste tvrdnje, ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti.

Napomena 20.8.2020. godine

Nakon upita Raskrinkavanja, redakcija portala Ilijaš net je u svoj članak uvrstila i ispravku pogrešnih navoda. U skladu s tim, članak ovog portala dobija i ocjenu demantirano.

Napomena 21.8.2020. godine

Neposredno nakon upita koji smo poslali redakciji Pressmedia, a na koji još uvijek nismo dobili odgovor, od urednika ovog portala Hazima Okanovića zaprimili smo upit sljedeće sadržine:

Poštovani,

primite srdačne pozdrave. S obzirom na to da analizirate naš rad stavasmo da bi bilo krajnje korektno da nam dostavite informacije na osnovukojih možemo steći saznanja o tome ko ste vi.

Tim povodom, za potrebe portala Pressmedia.ba, molimo Vas da namdostavite slijedeće informacija i dokumente:

1.     Na koji način se finansira Raskrinkavanje.ba?

2.     Ko su konkretno vaši donatori? (molimo kompletnu listu finansijera s tačnim iznosima)

3.     Koliko profesionalnog novinarskog staža imaju vaši stručnjaci koji se bave analizom pisanja medija, u kojim su medijima radili i kojim tema su se bavili? (pod „profesionalnim radnim stažom“ mislimo na evidentirani staž nakon sticanja VSS-a, a ne volontersko iskustvo)

4.     Gdje je sjedište Udruženja „Zašto ne“? (na web stranici navedena je jedna adresa, a u Registru udruženja druga)

5.     Da li biste nam mogli dostaviti finansijske izvještaje Udruženja„Zašto ne“ za 2017., 2018. i 2019. godinu? (prošle godine imali ste ogromne prihode u iznosu od 1.136.653 KM i mislimo da finansijski izvještaji trebaju biti objavljeni transparentno kao što to radi npr.SOC)

6.     Ako nam ne želite dostaviti finansijske izvještaje, molimo za pojašnjenje, kako bi izvještaje mogli tražiti iz Ministarstva pravde FBiH ili Finansijsko-informatičke agencije.

7.     Od NED-a ste 2016. godine dobili novčana sredstva u iznosu od 71.000 američkih dolara. Da li vam je poznato ime Ivane Cvetković, supruge Reufa Bajrovića i da li ste ikada komunicirali tj. vidjeli se s njom?

8.     U periodu od 2018. do 2019. godine imovina Udruženja „Zašto ne“uvećana je za 223.314 KM. Do kraja 2019. godine u svom vlasništvu ste imali imovinu vrijednu  573.982 KM. Šta tačno posjedujete od imovine?

9.     Na kraju 2019. godine imali ste devet uposlenika. Koliko je novčanih sredstava od 1.136.653 KM potrošeno na bruto plate tih devet uposlenika, a koliko na njihove reprezentacije?

Unaprijed vam se zahvaljujemo na odgovorima.

Hazim Okanović

PRESS

Odgovore na ova pitanja smo uputili na adresu navedenog portala, a iste ćemo objaviti u cijelosti nakon što to uradi Pressmedia.   

 

Napomena 23.10.2020.

Portal Crna hronika nas je obavijestio da je članak uklonjen sa njihove stranice, zbog čega je ocijenjen i kao demantovano.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Lažna vijest 15.08.2020

PressMedia: Znali smo da vole SDA, ali koalicija s Aleksandrom Vučićem je iznenađenje: DF i GS u Banjoj Luci ide na izbore sa SNS-om

Demokratska fronta koju predvodi Željko Komšić i Građanski savez kojeg trenutno vodi Muhamed Fazlagić Fazla na ovogodišnje lokalnim izborima u Banja L...

  • Lažna vijest
Prenošenje lažnih vijesti 15.08.2020

Crna Hronika BIH: DF I GS U BANJOJ LUCI NA IZBORE IZLAZE SA STRANKOM ALEKSANDRA VUČIĆA!?

Demokratska fronta koju predvodi Željko Komšić i Građanski savez kojeg trenutno vodi Muhamed Fazlagić Fazla na ovogodišnje lokalnim izborima u Banja L...

  • Prenošenje lažnih vijesti
  • Demantirano
Prenošenje lažnih vijesti 15.08.2020

Ilijaš Net: DF i GS u Banjoj Luci na izbore izlaze sa strankom Aleksandra Vučića!?

Koalicija Željka Komšića, Muhameda Fazlagića Fazle i Vučićevih naprednjaka otkrivena je na osnovu rješenja koje je Apelacioni odjel Suda Bosne i Herce...

  • Prenošenje lažnih vijesti
  • Demantirano