Raskrinkavanje.ba

Nije tačno da Zapadnohercegovački kanton “više od dvije decenije ne priznaje Srbe kao konstitutivni narod”

Ova analiza je označena kao: Razabiranje

Portal Klix je u junu 2020. godine objavio članak u kojem se tvrdi da Zapadnohercegovački kanton “više od dvije decenije ne priznaje Srbe kao konstitutivni narod”. Iako pogrešne interpretacije vezane za konstitutivnost srpskog naroda u ovom kantonu postoje još od Presude Ustavnog suda FBiH iz 2018. godine, Srbi su u ovom kantonu konstitutivni od 2011. godine.

Portal Klix je 4.6.2020. godine objavio članak sa sljedećim naslovom:

Kanton koji više od dvije decenije ne priznaje bosanski jezik, niti Srbe kao konstitutivni narod

U uvodu članka navodi se da je iz  Parlamenta Bosne i Hercegovine “na adresu vlasti” Zapadnohercegovačkog kantona poslana urgencija da se ustav ovog kantona uskladi sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 

U članku se, potom,  navodi sljedeće:

Zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH Nenad Nešić uputio je pitanje Skupštini ZHK zbog neusklađenosti ustava budući da prema posljednjoj presudi Ustavnog suda od 29. maja 2018. ZHK se ponovo poziva da osigura punu jednakopravnost Srba kao konstitutivnog naroda, srpskog i bosanskog jezika, te ćiriličnog pisma.

Vijest su, u istom obliku i sa gotovo istim naslovima, prenijeli Blic novosti, 072 Info, Dnevne vijesti 24h, RTV USK, USK Info, Dijalog, USN,  Avaz.liveBH Dijaspora i drugi. 

Poslanik DNS u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine, Nenad Nešić, jeste 26.2.2020. godine uputio poslaničko pitanje, među ostalim, i Skupštini Zapadnohercegovačkog kantona. Njegovo pitanje je, međutim, bilo upućeno i skupštinama Hercegovačko-Neretvanskog kantona (HNK) i Posavskog kantona (PK), koji također u svojim ustavima imaju odredbe koje nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 

Poslaničko pitanje je glasilo:

Na Osnovu člana 170. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, postavljam isto pisano poslaničko pitanje predsjedniku Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, predsjedniku Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona i predsjedniku Skupštine Posavskog kantona:

Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je da su odredbe Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ustava Zapadnohercegovačkog kantona i Ustava Posavskog kantona neusklađene sa Ustavom BiH i Ustavom Federacije, odnosno da Srbi nisu konstitutivan narod i da im je u Vašem kantonu uskraćeno pravo na jezik i pismo, tj. da srpski jezik i ćirilica nisu ustavom zagarantovani i ravnopravni.

Kada će Skupština Vašeg kantona pristupiti izmjenama kantonalnog Ustava koje će Srbima omogućiti konstitutivnost i pravo na ravnopravnost i službenu upotrebu srpskog jezika.

Nenad Nešić je, međutim, u određenoj mjeri pogrešno interpretirao Presudu Ustavnog suda Federacije BiH, time što je isto pitanje - koje se odnosi i na ravnopravnost jezika i na članove ustava vezane za konstitutivnost naroda - proslijedio na adrese skupština svakog od gore navedenih kantona. 

Naime, konstitutivnost naroda u ZHK (definisana Članom 2. Ustava Zapadnohercegovačkog kantona) uopšte nije bila predmet razmatranja Presude Ustavnog suda U-48/17 od 16.05.2018, na koju su se referirali i Nešić i portal Klix.

Ustavni sud je tada utvrđivao ustavnost članova ustava HNK, PK i Kantona 10 vezanih za konstitutivnost Srba u tim kantonima, te članove Ustava vezane za službene jezike u HNK, PK, Kantonu 10 i ZHK.  

U Presudi je ustanovljeno da su članovi ustava HNK i PK vezanih za konstitutivnost naroda neustavni, budući da nisu podrazumijevati Srbe kao konstitutivan narod. 

U Presudi se dalje navodi da su članovi ustava Hercegovačko-Neretvanskog, Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona (član 10. stav 1.) vezani za službene jezike neustavni, budući da članovi ustava ovih kantona nisu podrazumijevali srpski i bosanski jezik kao službene jezike, niti ćirilicu kao službeno pismo. 

Dakle, Presudom je u Ustavu Zapadnohercegovačkog kantona utvrđena neustavnost samo člana vezanog za službene jezike, ali ne i vezano za konstitutivnost Srba.  

Štaviše, nije postojala ni pravna osnova da Ustavni sud “ZHK ponovo pozove da osigura punu jednakopravnost Srba kao konstitutivnog naroda”, kako je naveo portal Klix, jer je ovaj kanton amandmanom iz 2011. godine izmijenio član 2. Ustava, čime su Srbi tada uvršteni u konstitutivne narode. Dakle, 2018. godine, kada je donesena navedena presuda Ustavnog suda, pitanje konstitutivnosti Srba u ZHK naprosto više nije postojalo. 

U članku se nalazi još jedna zbunjujuća informacija:

Naime, ZHK je kanton koji nije čak ni implementirao presudu Ustavnog suda FBiH iz 1998. prema kojoj u Ustavu ZHK nema Srba kao konstitutivnih naroda, niti bosanskog jezika kao ni sprskog jezika kao službenog, jednako kao ni ćirilićnog pisma. 

Činjenica jeste da je Ustavni sud FBiH 1998. (Broj U-7/98, 7. srpnja 1998. godine) utvrđivao ustavnost određenih članova Ustava Zapadnohercegovačkog kantona, uključujući i članak 10. stav 1. koji se bavi službenim jezicima u tom kantonu. Naime, tada su (kao što su uostalom još uvijek) službeni jezici u ovom kantonu bili “hrvatski i bošnjački”. Prema Ustavu Federacije BiH, službeni jezici su tada bili “ bosanski jezik i hrvatski jezik” pa je ovom Presudom osporen taj članak Ustava ZHK zbog upotrebe termina “bošnjački” kao naziva za jezik. 

Međutim, konstitutivnost Srba i jednakopravnost srpskog jezika i ćirilice tada nije dovođena u pitanje, jer ni Ustav FBiH nije priznavao Srbe kao konstitutivan narod, niti srpski jezik i ćirilicu kao službeni jezik/pismo. Amandmanima (XXVII, XXVIII i XXIX) na Ustav, Srbi su  na teritoriji Federacije BiH postali konstitutivni, a srpski jezik i ćirilica kao pismo službeni, tek 2002. godine.

Dakle, Sud se u presudi iz 1998. godine nije uopšte bavio konstitutivnošću Srba, niti jednakopravnosti srpskog jezika i ćirilice u Zapadnohercegovačkom kantonu. 

U odgovoru na upit Raskrinkavanja u vezi sa netačnim tvrdnjama objavljenim u članku, sa portala Klix rečeno nam je da su problematični dijelovi teksta izmijenjeni. U odgovoru stoji i sljedeće:

 

Zabluda o konstitutivnosti Srba u ZHK traje od 2018. godine     
                                                                     

Domaći novinske agencije i medijske kuće su Presudu Ustavnog suda FBiH iz 2018. godine u vezi sa ZHK-om pogrešno interpretirali i kada je ona tek bila objavljena. 

S obzirom da je Sud ocjenjivao ustavnost istih članova vezanih za konstitutivnost naroda u dva kantona, te članova vezanih za službene jezike u tri kantona, nastala je zbunjenost, pa je ZHK bio  pogrešno uvršten u prvu grupu. 

Recimo NAP, SRNA, Radio Slobodna Evropa, Oslobođenje, Radio Sarajevo, Klix, Vijesti, i drugi su 29.5. 2018. godine također objavili pogrešnu interpretaciju presude, navodeći da su prema istoj Srbi u Zapadnohercegovačkom kantonu tek 2018. godine postali konstitutivni. Istu tvrdnju je Faktor ponovio u svom članku od 18.02.2020. godine:

Ustavni sud Federacije BiH danas [29.5.2018.] je donio odluku kojom su Srbi u Hercegovačko-neretvanskom (HNK), Zapadno-hercegovačkom (ZHK) i Posavskom kantonu (PK) konačno konstitutivni, a srpski jezik i pismo ćirilica ravnopravni sa ostala dva jezika i pismom.

U zaključku, tvrdnje portala Klix da “prema posljednjoj presudi Ustavnog suda od 29. maja 2018. ZHK se ponovo poziva da osigura punu jednakopravnost Srba kao konstitutivnog naroda” te da je to kanton koji “više od dvije decenije ne priznaje Srbe kao konstitutivni narod” nisu tačne, zbog toga što se Sud u navedenoj Presudi nije bavio pitanjem konstitutivnosti Srba u tom kantonu, jer su Srbi tu ionako konstitutivni od 2011. godine. U skladu s tim, članak ovog portala dobija ocjenu lažna vijest, a svi članci koji su istu prenijeli dobijaju ocjenu prenošenje lažnih vijesti.

Portal Klix dobija i ocjenu demantirano s obzirom da su nas obavijestili da su problematične tvrdnje u naslovu i tekstu izmijenili.

Pogledajte originalne članke
Lažna vijest 04.06.2020

Klix: Kanton koji više od dvije decenije ne priznaje bosanski jezik, niti Srbe kao konstitutivni narod

Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo otišla urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ustav...

 • Lažna vijest
 • Demantirano
Prenošenje lažnih vijesti 04.06.2020

BH dijaspora: U ovom bh. kantonu niti priznaju bosanski jezik, niti Srbe kao konstituivni narod

Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo otišla urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ustav...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 04.06.2020

USN: Kanton koji više od dvije decenije ne priznaje bosanski jezik, niti Srbe kao konstitutivni narod

Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ustav ovog k...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 05.06.2020

USK Info: KANTON KOJI VIŠE OD DVIJE DECENIJE NE PRIZNAJE BOSANSKI JEZIK, NITI SRBE KAO KONSTITUTIVNI NAROD

Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo otišla urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ustav...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 04.06.2020

RTV USK: KANTON KOJI VIŠE OD DVIJE DECENIJE NE PRIZNAJE BOSANSKI JEZIK, NITI SRBE KAO KONSTITUTIVNI NAROD

- Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo otišla urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ust...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 04.06.2020

072 Info: Kanton koji više od dvije decenije ne priznaje bosanski jezik, niti Srbe kao konstitutivni narod

Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo otišla urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ustav...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 04.06.2020

Avaz.live: U ovom bh. kantonu niti priznaju bosanski jezik, niti Srbe kao konstituivni narod

Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo otišla urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ustav...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 05.06.2020

Blic-novosti (info): SKANDALOZNO: Kanton Koji Više Od Dvije Decenije Ne Priznaje Bosanski Jezik, Niti Srbe Kao Konstitutivni Narod

Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo otišla urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ustav...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 06.06.2020

Dnevne vijesti 24sata info: Ovo je kanton u Bosni koji KAO DA NIJE U BOSNI: Bošnjake ne priznaje, Srba kao da nema

Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo otišla urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ustav...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 04.06.2020

Dijalog: KANTON KOJI VIŠE OD DVIJE DECENIJE NE PRIZNAJE BOSANSKI JEZIK, NITI SRBE KAO KONSTITUTIVNI NAROD

Iz Parlamenta BiH je na adresu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona ponovo urgencija u vezi sa presudama Ustavnog suda FBiH prema kojem se ustav ovog k...

 • Prenošenje lažnih vijesti