Raskrinkavanje.ba

"Novi.ba" i 4 puta ponovljena laž

Od 2014. godine pa do danas, po internetu se prenosi vijest o tome kako jedan broj na biometrijskoj ličnoj karti označava koliko ljudi zapravo liči na vas. Ova priča je krenula sa biometrijskom ličnom kartom koja se izdaje građanima Srbije, da bi u jednom trenutku ta informacija bila preslikana na ličnu kartu koja se izdaje u BiH.

"Raskrinkavanje" je sredinom novembra ove godine pisalo o lažnoj vijesti koja govori o pogrešnom tumačenju elemenata lične karte, i to u analizi "Biometrijska lična karta ne sadrži informaciju o “dvojnicima”.

Najranije pojavljivanje vijesti o srbijanskoj ličnoj karti zabilježili smo na portalu “Press” 27.2.2014. godine, gdje je kao izvor članka naveden srbijanski “Telegraf”. Vijest se od tada pojavljivala sporadično i tematizirala je uvijek lične karte građana Srbije. Prvi članak koji sadrži tvrdnje vezane za za bh. ličnu kartu nalazimo na portalu “Novi”, 5. januara 2018. godine .

ŠTA STE VI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Kao tekst su prenesena četiri pasusa iz “Telegrafovog” članka, a tamo gdje je stajalo “Srbija”, u članku portala “Novi” stoji “zemlja”. Također, umjesto slike lične karte iz Srbije, objavljena je ona koja se izdaje u BiH.

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da provjerite!
(...)
Dakle, ukoliko želite da znate koliko ljudi liči na vas, samo bacite pogled na poslednju cifru u drugom redu, na poleđini lične karte.

Portal “Novi” je istu vijest objavio još dva puta, i to 3.6.2018. i 9.9.2018. godine sa nešto drugačijim dijelovima teksta i jednim drugačijim naslovom.

HITNO PROVJERITE: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama! (3.6.2018.)

ODMAH PROVJERITE: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama! (9.9.2018.)

Za potrebe pisanja analize kontaktirali smo Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH). Goran Rakić, šef Kabineta direktora Agencije, je rekao kako nije tačno da posljednji broj u drugom redu na poleđini lične karte predstavlja broj osoba na koje neko liči. Uz taj odgovor, dobili smo i dokument sa izvodom iz Zakona o ličnoj karti  i šemom na kojoj piše šta zapravo znači svaka pojedinačna stavka na ličnoj karti.

Imjaući predhodno u vidu da je naša lična karta urađena u skladu sa ICAO 9303, na slici u nastavku vam dostavljamo objašnjenje za svaki  karakter u mašinski čitljivoj zoni, koje je deinisano od strane međunarodne agencije za civilni avionski saobraćaj ICAO dokumentom DOC 9303 Part 5 — Specifications for TD1 size Machine Readable Official Travel Documents (MROTDs) .

Svega nekoliko dana nakon objavljivanja naše prvobitne analize, portal "Novi" odlučio je ponovo objaviti istu vijest. Ovaj put naslov članka glasi:

NISTA GA NI PRIMJEĆIVALI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Članak ne donosi nikakve nove informacije, te predstavlja ponovno recikliranje stare lažne vijesti. Obzirom na odgovor koji smo dobili iz navedene agencije, i ovaj članak na portalu "Novi", koji predstavlja četvrto ponavljanje iste netačne informacije, ocjenjujemo kao prenošenje lažne vijesti. Obzirom da je naslov članka nedorečen i predstavlja senzacionalističko izvještavanje, članak ocjenjujemo i kao klikbejt. Svi portali koji su prenijeli ovu vijest, dobili su iste ocjene. 

Pogledajte originalne članke
Klikbejt 28.11.2018

Socni-Recepti: Niste ga ni primjećivali: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto nevjerovatno o vama

MEĐU PODACIMA KOJI SE NA BIOMETRIJSKI LIČNIM KARTAMA NALAZE, NALAZI SE I BROJ ČIJA LICA SLIČNE KARAKTERISTIKE KAO VAŠE IMAJU.

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 28.11.2018

Samo Pozitivasp: Niste ga ni primjećivali: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto nevjerovatno o vama

MEĐU PODACIMA KOJI SE NA BIOMETRIJSKI LIČNIM KARTAMA NALAZE, NALAZI SE I BROJ ČIJA LICA SLIČNE KARAKTERISTIKE KAO VAŠE IMAJU.

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 02.12.2018

Nove-Vijesti: NISTE GA NI PRIMJEĆIVALI: BROJ U DONJEM DESNOM UGLU VAŠE LIČNE KARTE GOVORI POLICIJI NEŠTO NEVJEROVATNO O VAMA

Da li ste primjetili ovaj detalj na biometrijskim dokumentima tipa pasosa i licne karte? U pitanju je broj koji se nalazi u donjem uglu na pasosu ili...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 29.11.2018

Region Mag: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto nevjerovatno o vama!

Na svim biometrijskim licnim kartama, medu podacima na njima, nalazi se broj cije osobe imaju slicne osobine kao vase. Gradanima je receno po izlasku...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 27.11.2018

Novi: NISTA GA NI PRIMJEĆIVALI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. 

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 01.12.2018

Fazon: NISTA GA NI PRIMJEĆIVALI: BROJ U DONJEM DESNOM UGLU VAŠE LIČNE KARTE GOVORI POLICIJI NEŠTO NEVJEROVATNO O VAMA!

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete provje...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti