Raskrinkavanje.ba

Biometrijska lična karta ne sadrži informaciju o “dvojnicima”

Informacija da jedan broj na ličnoj karti zapravo označava broj osoba koje liče na vas nije tačna.

Od 2014. godine pa do danas, po internetu se prenosi vijest o tome kako jedan broj na biometrijskoj ličnoj karti označava koliko ljudi zapravo liči na vas. Ova priča je krenula sa biometrijskom ličnom kartom koja se izdaje građanima Srbije, da bi u jednom trenutku ta informacija bila preslikana na ličnu kartu koja se izdaje u BiH.

Najranije pojavljivanje vijesti o srbijanskoj ličnoj karti bilježimo na portalu “Press” 27.2.2014. godine, gdje je kao izvor članka naveden srbijanski “Telegraf”. Ipak, vijest iz 2014. godine više ne postoji na “Telegrafu”, ali smo našli identičnu koja je objavljena u 27. februaru ove godine pod naslovom “Ovo je broj na ličnoj karti koji govori koliko ljudi u Srbiji liči na vas! (FOTO)”.

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Saznajte kako to možete da proverite.

Vijest se od tada pojavljivala sporadično i tematizirala je uvijek lične karte građana Srbije. Prvi članak koji sadrži tvrdnje vezane za za bh. ličnu kartu nalazimo na portalu “Novi”, 5. januara 2018. godine .

ŠTA STE VI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Kao tekst su prenesena četiri pasusa iz “Telegrafovog” članka, a tamo gdje je stajalo “Srbija”, u članku portala “Novi” stoji “zemlja”. Također, umjesto slike lične karte iz Srbije, objavljena je ona koja se izdaje u BiH.

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da provjerite!
(...)
Dakle, ukoliko želite da znate koliko ljudi liči na vas, samo bacite pogled na poslednju cifru u drugom redu, na poleđini lične karte.

Iako sama logika nalaže da ovakvo nešto ne može biti tačno jer svake godine hiljade osoba  vade takav dokument prvi put, kontaktirali smo Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH) kako bismo provjerili ovu informaciju.

Sa odgovorom se javio Goran Rakić, šef Kabineta direktora Agencije koji nam je rekao kako nije tačno da posljednji broj u drugom redu na poleđini lične karte predstavlja broj osoba na koje neko liči. Uz taj odgovor, dobili smo i dokument sa izvodom iz Zakona o ličnoj karti  i šemom na kojoj piše šta zapravo znači svaka pojedinačna stavka na ličnoj karti.

Imjaući predhodno u vidu da je naša lična karta urađena u skladu sa ICAO 9303, na slici u nastavku vam dostavljamo objašnjenje za svaki  karakter u mašinski čitljivoj zoni, koje je deinisano od strane međunarodne agencije za civilni avionski saobraćaj ICAO dokumentom DOC 9303 Part 5 — Specifications for TD1 size Machine Readable Official Travel Documents (MROTDs) .

Dakle, riječ je o kontrolnom broju koji se sastoji od jedne cifre i koja se izračunava na osnovu specifičnih numeričkih elemenata koji se nalaze u prvom i drugom redu mašinski čitljive zone. Kompletan dokument specifikacija mašinski čitljivog putnog dokumenta koji se primjenjuje i u BiH i u Srbiji (ISO/IEC 7810) možete pronaći na engleskom jeziku na stranici Međunarodne agencije za civilni avionski saobraćaj ICAO.

 Portal “Novi” je istu vijest objavio još dva puta, i to 3.6.2018. i 9.9.2018. godine sa nešto drugačijim dijelovima teksta i jednim drugačijim naslovom.

HITNO PROVJERITE: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama! (3.6.2018.)

ODMAH PROVJERITE: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama! (9.9.2018.)

Dakle, iako je nije bilo teško doći do tačne informacije, ova vijest cirkuliše kako anonimnim, tako i portalima koji imaju impressum bez da je iko provjerio da li je tačno to što prenose.

Članak koji je objavio “Telegraf”  dobit će ocjenu lažna jer nije tačna tvrdnja koju su iznijeli u članku. Svi oni koji su prenijeli tu vijest, dobit će ocjenu prenošenje lažne vijesti.

Članak iz januara koji je objavljen na portalu “Novi” će također dobiti ocjenu lažna vijest, jer je preslikao netačnu tvrdnju na lični dokument koji se izdaje u BiH. Portali koji su prenijeli članak objavljen na portalu “Novi” dobit će ocjenu prenošenje lažne vijesti. Također, svi članci osim onih na portalima "Telegraf", "Press online" i " 021" će, zbog nedorečenih naslova i senzacionalističkog pristupa izvještavanju, dobiti i ocjenu klikbejt

Dopuna analize 17.8.2019. godine

Nakon naše inicijalne analize iz novembra 2018. godine, u kojoj smo utvrdili da spomenuti broj na ličnoj karti ne označava broj osoba koje liče na vlasnika tog identifikacijskog dokumenta, samo u posljednja tri mjeseca, ova neistinita priča objavljena je još 14 puta.

Svi mediji koji su objavili tu netačnu informaciju dobit će ocjenu prenošenje lažne vijesti i klikbejt.

Napomena 

07.12.2020: Članak portala Znanje je moć je u međuvremenu obrisan te dobija i ocjenu demantovano.

08.12.2021: Portal  Source je izmijenio netačne navode u članku pa je članku dodana i ocjena ispravljeno.

16. 08.2023: Portal Telegraf je izmijenio netačne navode u članku pa je članku dodana i ocjena ispravljeno.

07.10.2023: Članak portala Dobar dan koji je ocijenjen u ovoj analizi naknadno je povezan sa analizom zbog tehničkih razloga.

(Raskrinakavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Klikbejt 05.01.2018

Novi: ŠTA STE VI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da pro...

 • Klikbejt
 • Lažna vijest
Lažna vijest 27.02.2018

Telegraf: Ovo je broj na ličnoj karti koji govori koliko ljudi u Srbiji liči na vas! (FOTO)

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Saznajte kako to možete d...

 • Lažna vijest
 • Ispravljeno
Klikbejt 03.06.2018

Novi: HITNO PROVJERITE: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Lažna vijest
Klikbejt 22.01.2018

Sarajevo Grad: Šta ste vi? Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto nevjerovatno o vama

Kad su nove, biometrijske lične karte, najavljivane građanima je bilo poznato da će se na njima nalaziti isti podaci koji su se nalazili na starim, pa...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 03.03.2018

Dnevno24: ŠTA STE VI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da pro...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 20.09.2018

Alo: ZNATE LI ŠTA ZNAČI OVAJ BROJ NA LIČNOJ KARTI? On policiji govori nešto o vama, evo šta!

Kad su nove, biometrijske lične karte, najavljivane građanima je bilo poznato da će se na njima nalaziti isti podaci koji su se nalazili na starim, pa...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 09.09.2018

Novi: ODMAH PROVJERITE: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 28.05.2018

Svenadlanu: ŠTA STE VI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da pro...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 07.01.2018

Haber: ŠTA STE VI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Kad su nove, biometrijske lične karte, najavljivane građanima Bosne i Hercegovine je bilo poznato da će se na njima nalaziti isti podaci koji su se na...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 29.01.2018

Znanje je moć: ŠTA STE VI: BROJ U DONJEM DESNOM UGLU VAŠE LIČNE KARTE GOVORI POLICIJI NEŠTO NEVEROVATNO O VAMA

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da pro...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Demantirano
 • Demantirano
Klikbejt 06.01.2018

Cure: ŠTA STE VI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da pro...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 28.02.2018

021.rs: Kako preko lične karte da saznate koliko ljudi liči na vas

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da pro...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 09.09.2018

Red mag: ODMAH PROVJERITE: BROJ U DONJEM DESNOM UGLU VAŠE LIČNE KARTE GOVORI POLICIJI NEŠTO NEVJEROVATNO O VAMA!

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 04.06.2015

Skandalozno: UPOZORENJE: Na vašim biometrijskim ličnim kartama postoji tajni kod (INFO)

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Saznajte kako to možete d...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 27.02.2014

Press Online: Ovo je broj na ličnoj karti koji govori koliko ljudi u Srbiji liči na vas!

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Saznajte kako to možete d...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 04.10.2018

Prati svoje snove: ONO ŠTO SIGURNO NISTE ZNALI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte otkriva nešto NEVEROVATNO!

Kad su biometrijske lične karte najavljivane građanima bilo je poznato da će se na njima nalaziti isti podaci koji su se nalazili na papirnim dokument...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 01.10.2018

Kreacije: Ovo odmah trebate provjeriti: Broj koji se nalazi u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto veoma zanimljivo o vama

Lična karta je inače javna isprava uz čiju pomoć građani mogu da dokaži svoj identitet. Taj dokument je bitan i ne smije se izgubiti, a u tome slučaju...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 15.09.2015

Moj kutak: ŠTA STE VI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVEROVATNO!

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da pro...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 28.11.2018

Dobar Dan: Niste ga ni primjećivali: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto nevjerovatno o vama

MEĐU PODACIMA KOJI SE NA BIOMETRIJSKI LIČNIM KARTAMA NALAZE, NALAZI SE I BROJ ČIJA LICA SLIČNE KARAKTERISTIKE KAO VAŠE IMAJU.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 14.08.2019

Hamelj: PROVJERITE ODMAH: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 14.08.2019

072 Info: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto nevjerovatno o vama

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 13.08.2019

Civilis: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto nevjerovatno o vama

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 04.08.2019

Istinite-ispovesti: ŠTA STE VI: Broj U Donjem Desnom Uglu Vaše Lične Karte Govori Policiji Nešto NEVJEROVATNO O Vama!

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da pro...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 13.08.2019

Source.ba: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto nevjerovatno o vama

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Klikbejt 13.08.2019

Doza korisnog: PROVJERITE ODMAH: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 13.08.2019

Haber: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto nevjerovatno o vama

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 02.06.2019

Aktuelno 24h: ŠTA STE VI: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori policiji nešto NEVJEROVATNO o vama!

Međutim, jedan od brojeva koji se nalazi na vašem biometrijskom dokumentu otkriva koliko ima osoba u zemlji čija lica, sudeći po fotografiji koja je u...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 13.08.2019

BH Info magazin: NISTE NI SVJESNI: Provjerite broj u donjem desnom uglu lične karte, on govori nešto vrlo važno o vama

Utvrđivanje identiteta lica i vođenje evidencije o izdatim ličnim kartama, kao posebna upravna materija, regulisani su Zakonom o ličnoj karti (2007).

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 08.07.2019

Moj video: ŠTA STE VI: BROJ U DONJEM DESNOM UGLU VAŠE LIČNE KARTE GOVORI POLICIJI NEŠTO NEVEROVATNO O VAMA

Među podacima koji se nalaze na biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao vaše. Evo kako to možete da pro...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 12.08.2019

Super Čarobni Svijet: Odmah provjerite: Broj u donjem desnom uglu vaše lične govori policiji nešto nevjerovatno o vama

Osobna iskaznica je javni dokument koji ovjerava građane. Osobna iskaznica služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje se nalaze u njoj. Ako je tako o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 13.08.2019

Novi: Jeste li se ikada zapitali šta znači ovaj BROJ u donjem desnom uglu vaše LIČNE KARTE - Taj BROJ govori POLICIJI NEŠTO NEVJEROVATNO O VAMA

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 13.08.2019

Hayat: PROVJERITE ODMAH: BROJ U DONJEM DESNOM UGLU VAŠE LIČNE KARTE GOVORI POLICIJI NEŠTO NEVJEROVATNO O VAMA

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to o...

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 13.08.2019

Slobodna Bosna: A NISTE NI SVJESNI: Provjerite broj u donjem desnom uglu lične karte, on govori nešto vrlo važno o vama

Utvrđivanje identiteta lica i vođenje evidencije o izdatim ličnim kartama, kao posebna upravna materija, regulisani su Zakonom o ličnoj karti (2007).

 • Klikbejt
 • Prenošenje lažnih vijesti