Raskrinkavanje.ba

O zračenju mobilnih telefona

Članci koji tvrde da mobilni telefoni izazivaju oboljenja dobiti će ocjenu lažna vijest/prenošenje lažne vijesti jer sve što znamo do ovog trena jeste da zračenje mobitela ne izaziva nikakve bolesti i neodgovorno je tvrditi suprotno.

Utjecaj mobilnih telefona na zdravlje čovjeka tema je u medijima od kako su se pojavili mobilni telefoni. I dok sve postojeće studije negiraju bilo kakvu povezanost mobilnih telefona sa utjecajem na zdravlje, to i dalje nije dovoljan razlog da se ne objavljuju članci sa naslovima poput ovog.

Ako imate neki od telefona sa ove liste, odmah ga zamenite! Ovo su telefoni koji najviše zrače i ozbiljno ugrožavaju vaše zdravlje…

Ovo je najrecentniji na koji smo naišli na anonimnom portalu “Aktuelno 24h” i u njemu nije navedena nikakva liste telefona najavljena u naslovu. Ono što je navedeno, jeste nekoliko vezanih neutemeljenih tvrdnji.

Mobilni telefoni imaju veoma štetan uticaj po vaše zdravlje, a ovi modeli mobilnih telefona važe za najopasnije. Pogledajte koji su to modeli.
Poznata je činjenica da mobilni telefoni emituju negativno zračenje, koje može štetno da utiče na zdravlje. Međutim, možda niste znali da neki telefoni više zrače od ostalih. Zbog toga je veoma važno da znate kakav uticaj mobilni telefoni imaju i kako se možete zaštititi

Objavljen je veliki broj studija o eventualnom utjecaju mobilnih telefona na zdravlje, međutim do danas nije pronađena korelacija između malignih oboljenja i upotrebe mobitela što je predstavljeno na stranicama Nacionalnog instituta za rak i Američkog društva za rak.

Što se tiče “poznate činjenice o negativnom zračenju”, zapravo je riječ o radiovalovima  ultra visoke frekvencije i niskog energetskog zračenja koji su dio spektra elektromagnetnog (EM) zračenja.

Članak objavljen na “Aktuelno 24h” je kopirao samo prvu stranicu članka koji je objavljen na više stranica na portalima “Magazin.ba”, “Novi” i mnogim drugim, a potekao je sa portala “Fokuzz” gdje je objavljen 22.10.2016. godine.

U ovom članku se nalazi i najavljena lista mobitela, koja je prilikom prenošenja članka na drugim portalima izostavljena.

Ćelije zračenja se mere u jedinicama koje se nazivaju “specifična brzina apsorpcije (SBA). Ovo je količina energije radio-frekvencije koje telo apsorbuje tokom upotrebe mobilnog telefona. Dakle, što je SBA veći, to je opasniji po zdravlje
Federalna komisija za komunikaciju sprovela je zahtev po kojem svi proizvođači treba da se drže granice svojih utvrđenih nivoa SBA. Po ovoj komisiji, SBA je ograničen na 1,6 vati po kilogramu. Međutim, neki telefoni zrače više od drugih i treba ih izbegavati.
5 modela mobilnih telefona sa najvišim nivoom radijacije su: Motorola Droid Maxx (1.54 SBA), Motorola Droid Ultra (1.54 SBA), Motorola Moto E (1.49 SBA), Alcatel One Touch Evolve (1.49 SBA) i Huawei Vitria (1.49 SBA).

Da bi se mobilni uređaj mogao pojaviti na tržištu mora biti odobren od strane regulatora za komunikaciju. Tačno je da američka Federalna komisija za komunikacije (FCC) odredila granicu SAR-a (nije specifična brzina apsorpcije, već specifična stopa apsorpcije) na 1,6 W/kg. Na stranicama FCC-a stoji da je taj standard postavljen daleko ispod količine zračenja koja bi se mogla smatrati štetnom za zdravlje. Prema evropskim standardima, SAR za mobilne uređaje može biti maksimalno 2 W/kg. To znači da su navedeni telefoni u skladu sa postojećom regulativom.

Dalje se u tekstu tvrdi da EM zračenje koje emituju mobiteli uzrokuje veliki broj bolesti.

Elektromagnetno zračenje koje emituju mobilni telefoni povezano je sa mnogobrojnim štetnim biološkim efektima i bolestima. Ovo uključuje rak, tumor mozga, srčani udar, suzbijanje imunog sistema, zujanje u ušima. Ne samo to, ovo takođe utiče na pojavu depresije, pobačaja, neplodnosti, artritisa, reume i problema sa kožom.

Kao što smo ranije naveli, ne postoje dokazi ni za jednu navedenu tvrdnju da EM zračanje koje emituju mobilni telefoni uzrokuje navedene bolesti i tegobe.

Inače, ova lista telefona potekla je sa YouTube kanala portala “CNET”, jednog od najvećih medija koji se bavi tehnologijom u SAD-u. U segmentu koji se zove “Top 5” novinar nabraja telefone koji su najbliži gornjoj granici koju je FCC postavio, bez ikakvih tvrdnji da izaziva bilo kakve bolesti. Ovaj video klip, koji zbija šale sa tvrdnjama o štetnosti mobilnih telefona, nalazi se u člancima koji su predmet analize.

Šta su činjenice?

Kako stoji na stranici Svjetske zdravstvene organizacije, međunarodna analiza podataka koji su prikupljeni iz 13 zemalja nije pronašla povećani rizik od tumora na mozgu kod korištenja mobilnih telefona duže od 10 godina. Postoje naznake povećanog rizika kod onih koji su u prvih 10% po količini vremena provedenih na telefonu, iako nije postojao dosljedan trend povećanja rizika s većim trajanjem upotrebe telefona. Istraživači su zaključili da predrasude i pogreške ograničavaju snagu ovih zaključaka i sprječavaju uzročno tumačenje.

Ipak, temeljeno uglavnom na ovim podacima, Međunarodna agencija za istraživanje raka pri UN-u klasificirala je radiofrekventna elektromagnetska polja u grupu 2B, kao mogući kancerogen. Riječ je o kategoriji koja se koristi kad se uzročna povezanost smatra vjerodostojnom, ali kada ne postoje dokazi uzročnosti niti se ona može isključiti sa sigurnošću. To zapravo znači da tu oblast i dalje treba istraživati.


Manipulacijom činjenicama bit će ocijenjeni svi članci koji tvrde da su određeni telefoni štetni iako su u okviru propisane specifične stope apsorpcije, dok će članci koji tvrde da mobilni telefoni izazivaju oboljenja dobiti ocjenu lažna vijest/prenošenje lažne vijesti, jer sve što sada znamo do ovog trenutka jeste da zračenje mobitela ne izaziva nikakve bolesti i neodgovorno je tvrditi suprotno. Oni članci koji u naslovu najavljuju listu telefona, a u tekstu je nema dobit će ocjenu klikbejt. Dok nauka ne dođe do konkretnog odgovora, eventualni rizik možete svesti na minimum odmičući telefon od sebe dok razgovarate, odnosno koristeći zvučnik ili slušalice sa mikrofonom.

(Raskrikavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Manipulisanje činjenicama 22.10.2016

Magazin.ba: UPOZORENJE!! Ovo su telefoni koji najviše zrače i ozbiljno ugrožavaju vaše zdravlje

Mobilni telefoni imaju veoma štetan uticaj po vaše zdravlje, a ovi modeli mobilnih telefona važe za najopasnije. Pogledajte koji su to modeli.

 • Manipulisanje činjenicama
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 14.12.2018

Aktuelno 24h: Ako imate neki od telefona sa ove liste, odmah ga zamenite! Ovo su telefoni koji najviše zrače i ozbiljno ugrožavaju vaše zdravlje…

Mobilni telefoni imaju veoma štetan uticaj po vaše zdravlje, a ovi modeli mobilnih telefona važe za najopasnije. Pogledajte koji su to modeli.

 • Klikbejt
 • Manipulisanje činjenicama
 • Prenošenje lažnih vijesti
Manipulisanje činjenicama 27.10.2017

Novi: UPOZORENJE!! Ovo su telefoni koji najviše zrače i ozbiljno ugrožavaju vaše zdravlje

Mobilni telefoni imaju veoma štetan uticaj po vaše zdravlje, a ovi modeli mobilnih telefona važe za najopasnije. Pogledajte koji su to modeli. Pozn...

 • Manipulisanje činjenicama
 • Prenošenje lažnih vijesti
Manipulisanje činjenicama 22.10.2016

Haber: AKO IMATE NEKI OD TELEFONA SA OVE LISTE, ODMAH GA ZAMIJENITE: OVO SU TELEFONI KOJI NAJVIŠE ZRAČE

Mobilni telefoni imaju veoma štetan utjecaj po vaše zdravlje, a ovi modeli mobilnih telefona važe za najopasnije. Pogledajte koji su to modeli.

 • Manipulisanje činjenicama
 • Prenošenje lažnih vijesti
Manipulisanje činjenicama 22.10.2016

Fokuzz: Ako imate neki od telefona sa ove liste, odmah ga zamenite! Ovo su telefoni koji najviše zrače i ozbiljno ugrožavaju vaše zdravlje

Mobilni telefoni imaju veoma štetan uticaj po vaše zdravlje, a ovi modeli mobilnih telefona važe za najopasnije. Pogledajte koji su to modeli.

 • Manipulisanje činjenicama
 • Lažna vijest
Manipulisanje činjenicama 26.10.2016

Glas Bosne: AKO IMATE NEKI OD TELEFONA SA OVE LISTE, ODMAH GA ZAMIJENITE: OVO SU TELEFONI KOJI NAJVIŠE ZRAČE

Mobilni telefoni imaju veoma štetan utjecaj po vaše zdravlje, a ovi modeli mobilnih telefona važe za najopasnije. Pogledajte koji su to modeli.

 • Manipulisanje činjenicama
 • Dezinformacija
Manipulisanje činjenicama 22.10.2016

Znamo.ba: Ako imate neki od telefona sa ove liste, odmah ga zamijenite: Ovo su telefoni koji najviše zrače

Mobilni telefoni imaju veoma štetan uticaj po vaše zdravlje, a ovi modeli mobilnih telefona važe za najopasnije. Pogledajte koji su to modeli.

 • Manipulisanje činjenicama
 • Prenošenje lažnih vijesti
Klikbejt 01.08.2018

Novi - izvor: Ako imate neki od telefona sa ove liste, odmah ga zamenite! Ovo su telefoni koji najviše zrače i ozbiljno ugrožavaju vaše zdravlje

Mobilni telefoni imaju veoma štetan uticaj po vaše zdravlje, a ovi modeli mobilnih telefona važe za najopasnije. Pogledajte koji su to modeli.

 • Klikbejt
 • Manipulisanje činjenicama
 • Prenošenje lažnih vijesti