Raskrinkavanje.ba

Prodaja “lijeka” protiv dijabetesa uz pomoć izmišljene vladine subvencije

Prodaja čaja Diatea kao “lijeka” protiv dijabetesa reklamira se na Facebooku uz pomoć izmišljene “vijesti” da vlada sufinansira kupovinu tog “lijeka”.

Foto: suriyawutsuriya, Freepik 

Na internet-stranici Povratak prirodi 1. februara 2024. godine objavljen je promotivni tekst za prodaju preparata Diatea. Osim što je objavljen na stranici koja oponaša izgled informativnog portala s nazivom “Udarne vijesti”, tekst ima i neautentičan datum objave koji se mijenja svakog dana (u vrijeme pisanja ove analize naveden je bio 29. januar). Naslov teksta glasio je ovako: 

«Ključna odluka donesena: Od 29.01.2024. do 04.02.2024. vlada svim dijabetičarima dodjeljuje sufinansiranje od 90 KM za kupovinu lijekova, pročitati sve detaljno da bi shvatili kako se prijaviti»

Osim tvrdnji da je Diatea lijek (protiv dijabetesa), kojima smo se bavili ranije, u tekstu se navodi i niz drugih “medicinskih” učinaka ovog preparata koji navodno normalizuje nivo glukoze, regeneriše krvne sudove, poboljšava kožu, kosti i mišiće, “vidne oštrine”, rješava viška kilograma, normalizuje potenciju i slično.  

Za razliku od ranijih primjera stranica na kojima su promovisani i prodavani različiti preparati s kojim smo se susretali, u ovom se primjeru izdvajaju tvrdnje o tome da kupovinu preparata sufinansira vlada u iznosu od 90 KM. U tekstu nije precizirano koja vlada sufinansira kupovinu, ali nekoliko puta se spominje Bosna i Hercegovina, te je jasno da se misli na neku od vlada u BiH. U tekstu su, međutim, navedeni broj navodne naredbe i datum njenog donošenja: 

Naredba br 75R7218 od 30.01.2024.
Po nalogu Nacionalnog medicinskog centra za endokrinologiju Diatea je kupljena o sopstvenom trošku u količini od 74.000 pakovanja. Lijek će se isporučivati ​​poliklinikama velikih gradova radi povlaštene distribucije, a distribucija lijeka u cijeloj zemlji biće organizovana uz mogućnost naručivanja putem interneta.

(...)

Diatea je napredno sredstvo koje se na europskom tržištu dokazalo kao najbolje sredstvo za liječenje i prevenciju dijabetesa i njegovih komplikacija, kao i prevenciju pratećih bolesti kao što su (...)

Inicijativa za ovu “odluku”, navodi se, “potekla je od glavne endokrinologinje države, Lejle Ibrahimović”, kojoj su u tekstu pripisane izjave u formi intervjua. Između ostalog, pripisano joj je i stajalište da “vlasti trebaju obratiti pažnju na nedostupnost efikasnih lijekova za većinu stanovništva naše zemlje”.

Prodaja “lijeka” Protiv Dijabetesa Uz Pomoć Izmišljene Vladine Subvencije 1

Navedeni tekst je u plaćenim oglasima Facebook stranice Povratak majci prirodi predstavljan uz mamac o “preuzimanju 90 maraka klikom na uputstvo na linku”. Link na tekst ilustrovan je slikom koja sadrži ispis o vladinoj odluci o dodjeli jednokratne pomoći za oboljele od dijabetesa: 

Prodaja “lijeka” Protiv Dijabetesa Uz Pomoć Izmišljene Vladine Subvencije 2

Slika: Sponzorisana objava na Facebooku

Porudžbina preparata vrši se putem forme koja se nalazi pri dnu teksta, a zbog promotivne akcije sa 75% popusta (koja bi odgovarala vladinoj subvenciji u iznosu od 90 KM), cijena je navodno snižena sa 120 na nepunih 30 KM. 

Ograničenjem trajanja promocije, tajmerom koji odbrojava minute do kraja narudžbe i brojem preostalih komada proizvoda stvara se vještački pritisak da je kupovina u tom momentu najbolja odluka za nekoga ko je, zahvaljujući neutemeljenim navodima, obmanut o djelotvornosti preparata.

Prodaja “lijeka” Protiv Dijabetesa Uz Pomoć Izmišljene Vladine Subvencije 3

Slika: Detalji obmanjujućih elemenata u formi za naručivanje čaja

Šta su činjenice?

Odluka “vlade” o sufinansiranju “lijeka” Diatea ne postoji. Budući da tekst ne precizira koja je vlada donijela naredbu, pretražili smo stranice Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Distrikta Brčko u čijoj bi nadležnosti teoretski takva odluka mogla biti, i nismo uspjeli pronaći odluku broj 75R7218. Institucija pod nazivom “Nacionalni centar za endokrinologiju”, koji je navodno otkupio 74.000 komada čaja Diatea, ne postoji u Bosni i Hercegovini

Navodi o medicinskim učincima preparata Diatea, kao i navodi da je riječ o lijeku, nemaju utemeljenje, s obzirom na to da se navedeni preparat ne nalazi na spisku lijekova koje je  Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odobrila za promet. Diatea je čaj, biljni preparat koji se koristi kao dodatak prehrani, a proizvođač za sastojke tvrdi da su “namijenjeni očuvanju zdravlja organizma, sklonog oscilacijama šećera u krvi”. 

“Glavna endokrinologinja države” Lejla Ibrahimović također ne postoji. Osim što ta titula sama po sebi nema puno smisla, Google pretraga za navedeno ime i riječ “endokrinolog” nije dala nikakve rezultate

Fotografija “Lejle Ibrahimović” kojom je opremljen tekst ustvari je stock fotografija koju može kupiti bilo ko sa stranice Unsplash i koristiti za ilustraciju tekstova, za vizualne projekte i slično. 

Tvrdnje o odluci vlade o sufinansiranju lijekova dijabetičarima, koju je navodno pokrenula “endokrinologinja Lejla Ibrahimović”, te tvrdnje da je Diatea lijek protiv dijabetesa nisu tačne. 

Dodatno, može se zaključiti da je i ovdje riječ o prevarnom oglašavanju za prodaju preparata koje je potpomognuto neutemeljenim tvrdnjama o ljekovitosti, izmišljenim odlukama vlade za povlaštenu kupovinu proizvoda te izmišljenim medicinskim stručnjacima. 

Na osnovu navedenog, tekst sa stranice Povratak prirodi ocjenjujemo kao lažnu vijest.

 

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Lažna vijest 01.02.2024

Povratak prirodi (.online): «Ključna odluka donesena: Od 31.01.2024. do 04.02.2024. vlada svim dijabetičarima dodjeljuje sufinansiranje od 90 KM za kupovinu lijekova, pročitati sve detaljno da bi shvatili kako se prijaviti»

31.01.2024. Inicijativa za ovu odluku potekla je od glavne endokrinologinje države, Lejle Ibrahimović. Prema njezinom stajalištu, vlasti trebaju obrat...

  • Lažna vijest