Raskrinkavanje.ba

Proglašena 2005; ugrožena 2018.

Mediji su izvijestili kako je komisija nacionalnim spomenikom proglasila Crkva sv. Arhanđela Mihaila u Trebinju. Komisija je to naime uradila još prije 13 godina, a na posljednjoj sjednici ovo nacionalno dobro proglašeno je ugroženim.

Na portalu “Radio Trebinje” 28. aprila je objavljen članak pod naslovom:

[1]Crkva sv. Arhanđela Mihaila proglašena nacionalnim spomenikom BiH

Već u prvoj rečenici teksta donosi se informacija najavljena u naslovu:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o proglašenju Crkve sv. Arhanđela Mihaila nacionalnim spomenikom BiH.

Ostatak teksta donosi historijske činjenice i informacije o samoj crkvi:

Crkva Svetog Arhanđela Mihaila i nekropola sa stećcima u Aranđelovu se nalaze ispod srednjovekovnog grada Klobuka. Sagrađena je vjerovatno u razodblju između prve polovine 16. i početkom 17. vijeka. Crkva je ugrožena zbog velike količine kapilarne vlage i posljedičnih oštećenja na konstrukciji objekta te na freskama. Crkva posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu nalazi se u pravoslavnom groblju, na istoj parceli sa nekropolom i stećcima, kao i nadgrobnim spomenici novijeg datuma. Hram je jednobrodna građevina pravougaone osnove, dimenzija oko 11,00 x 5,30 m, sa polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu. Orentacija crkve je u pravcu istok-zapad sa ulazom na zapadnoj strani, sa masivnim kamen zidovima od krupnih pravilno klesanih kamenih blokova čija debljina iznosi oko 75 cm. Zidovi priprate na severnoj i južnoj strani leže na stećcima a i unutar Crkve su sačuvana dva stećka koji služe kao kamene klupe. Nije poznato tačno vrijeme kada je crkva oslikana, kao ni njen fresko- slikar. Na zapadnom zidu, u prostoru u kojem obično stoji podatak o ktitoru, vremenu oslikavanja crkve i autoru fresaka, otpao je malter sa freske.

Sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održana je 26. aprila 2018. godine nakon čega je ova komisija izdala i saopštenje za javnost. Na navedenoj sjednici donesene su odluke o uvrštavanju 3 objekta na listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, međutim ni jedan od njih nije navedena crkva u Trebinju.

Na 20. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na listu spomenika uvršteni su:

 1. Željeznička stanica sa trgom, općina Novo Sarajevo

 2. Zgrada Kantona i Općine Centar u Sarajevu, općina Centar

 3. Crkva Prenosa moštiju Svetog Nikolaja Čudotvorca sa pravoslavnim grobljem u Grmljanima, Grad Trebinje.

Crkva sv. Arhanđela Mihaila koja je navedena u člancima nije među nabrojanim iz razloga što je na spisak nacionalnih spomenika uvrštena još prije 13 godina - 9. novembra 2005:

Međutim, na sjednici komisije 26. aprila 2018. jeste donesena odluka vezana za Crkvu cv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom. Ovo nacionalno dobro je zbog stanja u kojem se nalazi uvšteno na listu ugroženih nacionalnih spomenika. U navedenim člancima pominje se i rečenica koja govori upravo o tome:

[2]Crkva je ugrožena zbog velike količine kapilarne vlage i posljedičnih oštećenja na konstrukciji objekta te na freskama.

Ovo je naime dio citata iz saopštenja za javnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika:

[3]Na protekloj sjednici članovi Komisije su zaključili da se dva dobra uvrste na Listu ugroženih spomenika BiH:
- Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu, Grad Trebinje – koja je ugrožena usljed pojave velike količine kapilarne vlage, a koja je izazvala oštećenja na konstrukciji objekta i oštećenja na freskama.
- Most na Viševskom potoku u Dolovima, općina Rudo – koji je ugrožen zbog teških oštećenja konstrukcije, samonikle vegetacije i onemogućenog pristupa mostu.

Dakle, Crkva sv. Arhanšela Mihaila uvrštena je na listu nacionalnih spomenika još 2005. godine, a na posljednjoj sjednici komisije proglašena je ugroženom.

Portal “Radio Trebinje” prilikom izvještavanja izostavio je riječ “ugroženim”, prenio samo dio citata iz saopštenja Komisije i izvijestio kao da je tek sada ovo dobro uvršteno na listu zaštićenih spomenika. Istu dezinformaciju proširili su i portali koju su članak prenijeli.

Kontaktirali smo sve portale koji su objavili navedenu vijest, međutim do trenutka pisanja ove analize dobili smo odgovor samo od portala "Trebinje 059". Rečeno nam je da oni nisu autori vijesti te da se obratimo autorima (Radio Trebinje).

Članake na svim navedenim portalima ocjenjujemo kao dezinformaciju.

(raskrinkavanje)

Footnotes

 1. ^ Citat: "Radio Trebinje"
 2. ^ Citat: "Radio Trebinje"
 3. ^ Citat: "Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika"
Pogledajte originalne članke
Dezinformacija 28.04.2018

Radio Trebinje: Crkva sv. Arhanđela Mihaila proglašena nacionalnim spomenikom BiH

SARAJEVO │ Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o proglašenju Crkve sv. Arhanđela Mihaila nacionalnim s...

 • Dezinformacija
Dezinformacija 28.04.2018

Rejting: Crkva sv. Arhanđela Mihaila proglašena nacionalnim spomenikom BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o proglašenju Crkve sv. Arhanđela Mihaila nacionalnim spomenikom B...

 • Dezinformacija
Dezinformacija 28.04.2018

Trebinje059: Crkva sv. Arhanđela Mihaila proglašena nacionalnim spomenikom BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o proglašenju Crkve sv. Arhanđela Mihaila nacionalnim spomenikom B...

 • Dezinformacija
Dezinformacija 28.04.2018

Herceg TV: Crkva Svetog Arhanđela Mihaila u Aranđelovu proglašena nacionalnim spomenikom BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o proglašenju Crkve sv. Arhanđela Mihaila nacionalnim spomenikom B...

 • Dezinformacija
Dezinformacija 28.04.2018

Istok rs: Crkva sv. Arhanđela Mihaila proglašena nacionalnim spomenikom BiH

SARAJEVO │ Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o proglašenju Crkve sv. Arhanđela Mihaila nacionalnim s...

 • Dezinformacija