Raskrinkavanje.ba

Trebinje059 → Crkva sv. Arhanđela Mihaila proglašena nacionalnim spomenikom BiH

28.04.2018
Tekst članka

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o proglašenju Crkve sv. Arhanđela Mihaila nacionalnim spomenikom BiH.

Crkva Svetog Arhanđela Mihaila i nekropola sa stećcima u Aranđelovu se nalaze ispod srednjovekovnog grada Klobuka. Sagrađena je vjerovatno u razodblju između prve polovine 16. i početkom 17. vijeka. Crkva je ugrožena zbog velike količine kapilarne vlage i posljedičnih oštećenja na konstrukciji objekta te na freskama.

Crkva posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu nalazi se u pravoslavnom groblju, na istoj parceli sa nekropolom i stećcima, kao i nadgrobnim spomenici novijeg datuma.

Hram je jednobrodna građevina pravougaone osnove, dimenzija oko 11,00 x 5,30 m, sa polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu. Orentacija crkve je u pravcu istok-zapad sa ulazom na zapadnoj strani, sa masivnim kamen zidovima od krupnih pravilno klesanih kamenih blokova čija debljina iznosi oko 75 cm. Zidovi priprate na severnoj i južnoj strani leže na stećcima a i unutar Crkve su sačuvana dva stećka koji služe kao kamene klupe.

Nije poznato tačno vrijeme kada je crkva oslikana, kao ni njen fresko- slikar. Na zapadnom zidu, u prostoru u kojem obično stoji podatak o ktitoru, vremenu oslikavanja crkve i autoru fresaka, otpao je malter sa freske.

Članak indeksiran 04.05.2018. Zadnji put osvježen 04.05.2018.

Ocijenjeno u analizi