Raskrinkavanje.ba

Ravnozemljaški video privlači hiljade gledatelja/ki uprkos nebrojenim dokazima da Zemlja nije ravna

Činjenica da planeta Zemlja ima oblik sfere naučno je potvrđena na više načina kroz istoriju. Neki je, ipak, još uvijek odbijaju prihvatiti te i dalje šire narativ o Zemlji kao ravnoj ploči.

Na YouTube kanalu GORAN POTKONJAK objavljen je 1. oktobra 2021. godine snimak koji navodno iznosi dokaze da je Zemlja zapravo ravna ploča. Naziv objavljenog snimka glasi:

ZABRANJENA ISTINA - Otkriće koje će promeniti svet! (Specijalna emisija) 

Slika: Screenshot videa s kanala GORAN POTKONJAK, 11.10.2021. 

Objavljeni videozapis traje nešto više od sat  i 30 minuta i predstavlja svojevrsnu kompilaciju niza snimaka na engleskom jeziku, u kojima se iznose “dokazi” da je Zemlja ravna ploča, a ne u obliku sfere. To, navodno, od ljudi kriju “oni” koji “kontrolišu svijet”. 

Snimak je do vremena pisanja ove analize zabilježio više od 43 hiljade pregleda na YouTubeu. Prema analizi Facebookovog alata CrowdTangle, ostvario je gotovo šest hiljada interakcija na ovoj društvenoj mreži.

Videozapis započinje jednom od najpopularnijih teza među teoretičarima/kama zavjere, prema kojoj vlade ne postoje zbog ljudi, već zbog sopstvene koristi, te da postoji jedinstvena organizacija koja kontroliše svijet. Da su “oni” na koje autori/ke videosnimka misle zapravo iluminati, jasno je i iz jednog od kadrova u snimku, na kojem se vidi simbol koji se vezuje za ovo tajno društvo. 

Slika: Screenshot videa s kanala GORAN POTKONJAK, 11.10.2021. 

Tvrdnje o tome da članovi/ice ovog tajnog društva navodno kontrolišu svijet na razini su teorije zavjere, budući da za njih ne postoje nikakvi dokazi. Više o prirodi i razvoju ovog društva pročitajte u analizi Raskrinkavanja ovdje

Snimak nadalje prikazuje niz isječaka različitih videozapisa, u kojima se iznose neki od najčešćih argumenata zagovornica/ka ravnozemljaškog narativa. Kompletni snimci iz kojih su izdvojeni ovi isječci mogu se pronaći na YouTube kanalu Vivid Light 888, koji se, uz Gorana Potkonjaka i Vesnu Simović, navodi kao autor “specijalne emisije” na kanalu GORAN POTKONJAK. 

U jednom od isječaka, koji se može vidjeti na 18:08 minuti snimka, između ostalog, navodi se:

Sve drevne civilizacije, od početka vremena, opisivale su ravnu, zatvorenu Zemlju. Dakle, imamo ovu kosmologiju ravne Zemlje sve do 1900-ih, kada je napravljen veliki preokret kako mi živimo na ovoj okrugloj rotirajućoj lopti, koja leti oko Sunca. 
(...)
Ali, što više istražujete, to više vidite da ne možete dokazati Zemlju kao rotirajuću kuglu. Osim ako ne patite od kognitivne disonance, i programirani ste celog života, svi naučni eksperimenti pokazuju da su nas lagali oko onoga što zvanična nauka kaže u vezi sa Zemljom. 

Autori/ke snimka “krive” sistem obrazovanja za to da je činjenica o sferičnom obliku planete Zemlje opštepoznata i prihvaćena, navodeći da se djeca od malena “indoktriniraju”. U značajnoj mjeri, snimak prožima i religijski dogmatizam te se, između ostalog, osporava i “veliki prasak” i teorija evolucije. 

Šta kaže nauka?

Vjerovanje o zemlji kao ravnoj ploči vremenom je preraslo u globalnu teoriju zavjere s velikim brojem zagovornica/ka, a naročit procvat doživjelo je zaživljavanjem interneta. Teoretičari/ke zavjere su ovom vjerovanju dodali/e tvrdnje da se stvarni oblik Zemlje namjerno krije od ljudi. Dokazi da Zemlja ima oblik sfere su brojni i nedvojbeni, a argumenti ravnozemljaša/ica višestruko opovrgnuti. 

Tvrdnja iz pomenutog videosnimka o tome da je “kosmologija ravne Zemlje postojala do 1900-ih” nije sasvim tačna. U tekstu objavljenom 21. decembra 2020. godine na internet-stranici američke Nacionalne aeronautičke i svemirske administracije (National Aeronautics and Space Administration - NASA) iznosi se niz istorijskih događaja vezanih za snimanje i fotografisanje, koji su potvrdili stvarni oblik Zemlje. U članku NASA-e objašnjava se:

Posredni dokazi o Zemljinom sferičnom obliku postoje dugo vremena, ali fotografski dokaz je nedostajao do sredine 20. vijeka. Stari Grci su vjerovali da je Zemlja okrugla i izračunali su njen obim s izuzetnom tačnošću, dok su posmatrači zaključili da bi oblik naše planete mogao biti takav na osnovu zakrivljene sjenke koju je bacala na mjesec tokom pomračenja. 

Filozofi i matematičari u antičkoj Grčkoj imali su svijest o stvarnom obliku Zemlje. Kako se u članku Independenta iz decembra 2017. godine navodi, Pitagora je ideju o sferičnom obliku Zemlje zagovarao 500 godina prije nove ere, a onda ju je podržao i Aristotel nekoliko vijekova kasnije. Grčki matematičar Eratosten uspio je veoma precizno izračunati prečnik planete Zemlje, “koristeći samo štap i svoj mozak”. 

U članku NASA-e, namijenjenom učenicima/ama dobi od petog do osmog razreda, objavljenom u oktobru 2017. godine, na jednostavan se način objašnjava kako, nakon antičke Grčke, moderni/e naučnici/e dokazuju da je Zemlja zapravo oblika sfere:

Danas naučnici/e koriste geodeziju, nauku o mjerenju Zemljinog oblika, gravitacije i rotacije. Geodezija pruža tačna mjerenja koja pokazuju da je Zemlja okrugla. Pomoću GPS-a i drugih satelita, naučnici/e mogu mjeriti veličinu i oblik Zemlje do jednog centimetra. Slike iz svemira takođe pokazuju da je Zemlja okrugla poput mjeseca.

Iako je naša planeta sferičnog oblika, ona nije savršena sfera. Zbog sile koju proizvodi rotacija Zemlje, Sjeverni i Južni pol su blago ravni. Rotacija Zemlje, klimavo kretanje i druge sile čine da planeta vrlo sporo mijenja oblik, ali je i dalje okrugla.

Veliki broj fotografija Zemlje, nastalih na različite načine, dostupan je na stranici NASA-e Zemljin opservatorij

Slika: NASA Earth Observatory, The Blue Marble

Ako nije ravna, kako ne spadnemo sa nje?

Jedno od pitanja koje zagovornici/e teorije zavjere o ravnoj Zemlji često koriste kao argument jeste zašto, ukoliko je Zemlja okrugla, ne padnemo sa nje. Odgovor na to pitanje je gravitacija. Gravitacija je, objašnjava Britannica, “univerzalna sila privlačenja koja djeluje među svom materijom”. Ova sila na Zemlji, suštinski, privlači sve objekte prema sredini planete, ne dozvoljavajući im tako da sa nje spadnu, odnosno stvarajući osjećaj da je tlo dolje, a nebo gore

Koji praktični dokazi potvrđuju da Zemlja nije ravna ploča?

U članku portala Space, iz septembra 2020. godine, autora astrofizičara Paula Suttera, naslovljenom “Kako debatirati sa ravnozemljašem/icom”, navodi se nekoliko jednostavnih “eksperimenata” koji dokazuju stvarni oblik Zemlje. Tako se, primarno, kao dokaz navodi horizont, to jest činjenica da u situacijama kad gledamo objekat koji nestaje na horizontu, recimo brod, taj objekat nestaje na specifičan način. Tačnije, prvo nestaje njegovo dno, pa tek onda vrh, upravo zbog zakrivljenosti Zemlje. Nadalje, kao nedvojben dokaz navodi se i činjenica da se sa različitih dijelova planete vide različite zvijezde i sazviježđa na nebu. Isto dokazuje, recimo, i činjenica da se zvijezde na nebu mogu vidjeti samo do horizonta, ne i dalje, jer to ne dozvoljava Zemljin oblik. 

Magazin Forbes u članku iz novembra 2017. godine navodi pet činjenica koje ne bi bile tačne da je Zemlja zapravo ravna ploča: pomračenje mjeseca se ne dešava samo u ponoć, različiti dijelovi svijeta imaju ista godišnja doba u različito vrijeme, različite zvijezde vidljive su sa različitih geografskih širina, izlasci i zalasci sunca dešavaju se u različito vrijeme, zavisno od geografske širine, te posebno zanimljiva činjenica koja glasi “ne možete vidjeti Kawaikini sa vrha Mauna Kea”. Naime, kako se u članku objašnjava, Mauna Kea najviši je vrh na havajskim ostrvima. Na ostrvu Kauai nalazi se sedamnaesti najviši vrh na Havajima, Kawaikini. Kada bi se nacrtala prava linija između vrha Mauna Kea i vrha Kawaikini, distanca među njima iznosila bi oko 487 kilometara. Budući da je riječ o ostrvima, okruženim isključivo morem i nekoliko drugih ostrva, posmatrač/ica bi trebao/la biti u mogućnosti da s jednog vidi drugi vrh. Ipak, zbog zakrivljenosti Zemlje, granica vidljivosti na visinama ovih vrhova iznosi oko 374 km. 

Na zanimljiv način se i u članku koji je u februaru 2020. godine objavio The Washington Post dokazuje da Zemlja nije ravna ploča. Autor članka je meteorolog Matthew Cappucci, a u njemu se govori o načinima na koji nam vremenske prilike ukazuju na oblik Zemlje. Tako se, između ostalog, navodi da u scenariju u kom bi Zemlja bila ravna ploča, grad i kiša bi, vučeni silom gravitacije prema centru za koji ravnozemljaši/ce tvrde da je Sjeverni pol, padali bočno, sunce nikada ne bi zalazilo, pomračenje mjeseca ne bi se dešavalo, ne bi se formirali uragani i slično. 

Dakle, nebrojeno je mnogo teorijskih i empirijskih dokaza koji potvrđuju činjenicu da Zemlja nije ravna ploča i da ima oblik sfere. Shodno tome, tvrdnjama iz navedenog videa dajemo ocjenu lažna vijest. Video dobija i ocjenu teorija zavjere, zbog navoda da se ljudi “programiraju” da vjeruju kako je Zemlja okrugla.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke