Raskrinkavanje.ba

Rusko ljekarsko udruženje nije poslalo otvoreno pismo Putinu

Izvještavajući o zaključcima sa jednog okruglog stola u Rusiji, nekoliko medija je takve zaključke, prepune neutemeljenih i netačnih tvrdnji vezanih za COVID-19, predstavilo kao “otvoreno pismo ruskog ljekarskog udruženja”. Istina je da iza ovog pisma stoji organizacija koja se između ostalog bori za “ponovo uspostavljanje države uništene u SSSR-u”. Sa druge strane, Ruska medicinska asocijacija demantovala je da ima ikakve veze sa pismom, a njegov sadržaj je nazvala obmanjujućim. 

Na portalu Srbin je 3. marta ove godine objavljen članak sa naslovom:

RUSKO LEKARSKO UDRUŽENJE: Jel ovo borba protiv virusa ili prava ljudi? Ćuti se o 5G

Članak koji potpisuje redakcija ovog portala i u kome se ne navode nikakvi detalji o tome da li je riječ o preuzetom sadržaju, kao ni gdje je objavljen prethodno, počinje pasusom:

Mi, starosedeoci Rusije, građanski aktivisti i tim lekara sa višim medicinskim obrazovanjem, učesnici okruglog stola „Koronavirus: borba protiv virusa ili prava ljudi?“, Održanog 22. marta 2020., zahtevamo da prestanete sa panikom među stanovništvom naše zemlje. Trenutno se na svim centralnim televizijskim kanalima i u svim informativnim izvorima internet mreža 70% vesti sastoji od zastrašujuće informacije o koronavirusu, dok ni Ministarstvo zdravlja, ni Vlada, ni mediji još nisu dali tačno objašnjenje bolesti.

Nadalje se navode tvrdnje koje umanjuju opasnosti koje nosi COVID-19, te se tvrdi da iza svega stoji “međunarodno planirana panika”:

Koronavirus COVID-2019 – nije naročito opasna infekcija, već je klasična akutna respiratorna virusna infekcija.(...) S tim u vezi, verujemo da je u toku međunarodno planirana kampanja panike s pripremom tla za uvođenje elektronskog koncentracionog logora, što izgleda kao svojevrsna “podučavanja” o podvrgavanju stanovništva vojnom suzbijanju pod izgovorom životne opasnosti. I SZO, proglašavajući pandemiju, očigledno je jednostavno ispoštovala naredbu svetske elite, koja je želela da potčini stanovništvo cele planete, kao što teorija o „zlatnoj milijardi“ zahteva da se uvede Novi svetski poredak!

Na kraju članka nalazi se i spisak od 6 zahtjeva koji su zaključak članka, a među kojima se nalaze tvrdnje poput one da “postoje dokazi da živi virus COVID-2019 još uvek nije izolovan, test za njega nije stvoren, a genom nije izolovan”.

 Napominjemo da Raskrinkavanje u ovoj analizi ne provjerava tačnost navoda koji se pominju u pismu, budući da se većina ovih tvrdnji već nalazila kako u našim analizama, tako u analizama portala za provjeru činjenica iz regiona, u kojima je utvrđeno da su ovi navodi neutemeljeni i netačni.

Ilustracije radi, neke od tvrdnji za koje smo već dokazali da su netačne u našim analizama su   recimo tvrdnja da “Koronavirus COVID-2019 nije naročito opasna infekcija” ili tvrdnja da “ U Italiji..pre svega umiru stariji”.

 

Ni u jednom dijelu spomenutog teksta na portalu Srbin nema dodatnih informacija koje bi pružile odgovor na pitanje ko je tačno organizator okruglog stola, odnosno ko je izvor navedenih tvrdnji ili kome su tačno upućeni zahtjevi.

Jedini pomen neke od ovih informacija nalazi se u naslovu gdje se pominje“rusko lekarsko udruženje”, te u uvodu članka gdje stoji “mi, starosedeoci Rusije, građanski aktivisti i tim lekara sa višim medicinskim obrazovanjem”.

Članak identičnog sadržaja sa nekoliko izmjena su potom objavili portali Kolumnista, Istok, Vidovdan i Tamo daleko

Nakon što smo uporedili datum ali i vrijeme objava na ovim portalima, ustanovili smo da je Kolumnista prvi od njih članku sa portala Srbin izmijenio naslov koji u novoj verziji navodi da se radi o “otvorenom pismo ruskog lekarskog udruženja Vladimiru Putinu”:

Otvoreno pismo ruskog lekarskog udruženja Vladimiru Putinu

Kolumnista je dodao i uvodni pasus koji glasi:

Rusko lekarsko udruženje poslalo je, nakon održanog okruglog stola na temu Korona virusa, predsedniku Rusije otvoreno pismo. Tekst pisma prenosimo u celosti, uz napomenu da ono odražava stavove ruskih lekara, a ne uredništva portala Kolumnista.

U odnosu na originalni članak, Kolumnista  je dodao i pasus sa imenima i institucijama kojima je pismo namijenjeno.

Predsedniku Ruske Federacije V. V. Putinu

Vladi Ruske Federacije

Premijeru M.V. Mišustinu

Federalnoj službi za nadzor zaštite prava potrošača i dobrobit ljudi

Ministarstvu prosvete Ruske Federacije

Ministarstvu zdravlja Ruske Federacije

Nova verzija članka na portalu Kolumnista je prema rezultatima alata CrowdTangle, do trenutka pisanja ove analize ostvarila 10.360 interakcija na društvenoj mreži Facebook. 

 

 

Činjenice o ruskom “lekarskom” udruženju:

Bez obzira na dvije verzije članka, ni u jednom od njih se ne navode podaci o tome koje je to “rusko ljekarsko udruženje” poslalo otvoreno pismo predsjedniku Rusije, Vladimiru Putinu.

Pretragom termina rusko ljekarsko udruženje smo došli do podatka da u ovoj zemlji djeluje Ruska medicinska asocijacija, osnovana 1991. godine. 

Na zvaničnom sajtu te asocijacije smo pronašli obavještenje da Ruska medicinska asocijacija nema nikakve veze sa sa otvorenim pismom kao ni sa njegovim sadržajem kojeg su nazvali obmanjujućim.

PS Proteklih dana internetom kruži informacija o otvorenom pismu ruske medicinske asocijacije koje je upućeno predsjedniku Rusije, Vladimiru Putinu. 

Ruska medicinska asocijacija nema nikakve veze sa tim pismom i njegovim obmanjujućim sadržajem niti sa takozvanom “ruskom medicinskom asocijacijom”

 

Daljom pretragom smo pronašli izvor na ruskom jeziku gdje je pismo i objavljeno.

Na zvaničnom sajtu organizacije Oбщенародный Союз Возрождения России, ОСВР, odnosno u prevodu organizacije Nacionalni savez za preporod Rusije je 25. marta objavljen zaključak sa okruglog stola koji je nazvan rezolucijom i za koju se na ovom sajtu prikupljaju potpisi. Trenutno je prikupljeno 10.586 potpisa od 20.000 postavljenih kao cilj.

Šta je zapravo Nacionalni savez za preporod Rusije?

Nacionalni savez za preporod Rusije, prema podacima sa njihove web stranice iz rubrike “o nama”, je organizacija civilnog društva koja se temelji na dobrovoljnom udruživanju građana koji žele da građanskim aktivizmom i inicijativama ostvare zajedničke ciljeve.

Jedan od istaknutih ciljeva je “ujediniti sve iskrene građane i ponovo uspostaviti državu uništenu u SSSR-u, temeljenu na modernim principima demokracije”. 

Kako je navedeno u strukturi ove organizacije, osnivači su članovi Sveruskog kongresa narodnih predstavnika i on je najviši organ za upravljanje OSVR-om. U strukturi organizacije je istaknuto da je čine Komitet narodnog spasenja, Izvršni savjet i poslovni savjet. U okviru Komiteta djeluje 10 različitih odbora a jedan od njih je Odbor za socijalnu politiku i zdravstvo.

U svim nabrojanim dijelovima strukture organizacije se nigdje ne navode imena vođa organizacije, a jedino iz izvještaja sa trećeg kongresa, koji je održan posljednji, možemo vidjeti da u radu organizacije učestvuje 7.267 građana. Takođe, u kontakt formi su navedene generičke e-mail adrese.

Na platformi YouTube na kanalu Живем в России, koji je povezan sa organizacijom OSVR smo pronašli video, objavljen 23. marta, koji prikazuje pomenuti okrugli sto koji je održan virtuelno, odnosno panelisti/kinje nisu bili/e u istoj prostoriji.  

Od ukupno pet panelista/kinja troje je na video snimku predstavljeno uz doktorske titule, s tim da su dvije panelistkinje potpisane kao doktorice nauka, bez preciziranja kojih nauka, a samo je treći panelista potpisan precizno kao doktor medicinskih nauka.

Na osnovu svega navedenog jeste tačno da postoji pismo upućeno na adrese zvaničnika iz Rusije, ali je tvrdnja da je riječ o “pismu ruskog ljekarskog udruženja” sasvim netačna.

S obzirom na navedeno, tvrdnju da je riječ o “ruskom ljekarskom udruženju” koja se našla u naslovima svih članaka, ocjenjujemo kao manipulisanje činjenicama.

Budući da je u članku navedeno da iza pisma stoje “građanski aktivisti, tim lekara”, a ne “ljekarsko udruženje”, kako se tvrdi u naslovu, te u tom smislu tvrdnja iz naslova ne odgovara sadržaju članka, članak portala Srbin i sva prenošenja dobijaju i ocjenu klikbejt.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Klikbejt 03.04.2020

Srbin: RUSKO LEKARSKO UDRUŽENJE: Jel ovo borba protiv virusa ili prava ljudi? Ćuti se o 5G

Mi, starosedeoci Rusije, građanski aktivisti i tim lekara sa višim medicinskim obrazovanjem, učesnici okruglog stola „Koronavirus: borba protiv virusa...

  • Klikbejt
  • Manipulisanje činjenicama
Klikbejt 03.04.2020

Kolumnista: Otvoreno pismo ruskog lekarskog udruženja Vladimiru Putinu

Rusko lekarsko udruženje poslalo je, nakon održanog okruglog stola na temu Korona virusa, predsedniku Rusije otvoreno pismo. Tekst pisma prenosimo u c...

  • Klikbejt
  • Manipulisanje činjenicama
Klikbejt 03.04.2020

Istok rs: Otvoreno pismo ruskog lekarskog udruženja Vladimiru Putinu

Rusko lekarsko udruženje poslalo je, nakon održanog okruglog stola na temu Korona virusa, predsedniku Rusije otvoreno pismo. Tekst pisma prenosimo u c...

  • Klikbejt
  • Manipulisanje činjenicama
Klikbejt 05.04.2020

Vidovdan: Otvoreno pismo ruskog lekarskog udruženja Vladimiru Putinu

Rusko lekarsko udruženje poslalo je, nakon održanog okruglog stola na temu Korona virusa, predsedniku Rusije otvoreno pismo. Tekst pisma prenosimo u c...

  • Klikbejt
  • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 05.04.2020

Tamo daleko: Ruski lekari Putinu: Borba protiv virusa ili prava ljudi?

Rusko lekarsko udruženje poslalo je, nakon održanog okruglog stola na temu Korona virusa, predsedniku Rusije Vladimiru Putinu otvoreno pismo. Еvo šta...

  • Manipulisanje činjenicama