Raskrinkavanje.ba

Šta je sve netačno u “savjetima za legalno odbijanje vakcinacije”

Facebook korisnici/e masovno dijele letak koji sadrži besmislene i neutemeljene savjete pomoću kojih se, navodno, legalno može odbiti vakcinacija.

Na društvenoj mreži Facebook fotografija koja, navodno, objašnjava građanima/kama kako da “legalno odbiju cijepljenje” postala je viralna. Na fotografiji se navode koraci koji, navodno, omogućavaju pojedincima da u skladu sa zakonom odbiju vakcinaciju.

KAKO LEGALNO ODBITI CIJEPLJENJE
1.korak
Nemoj na silu odbiti cjepivo. Budi inteligentan i prouči svoja prava

2. korak
Pitaj doktora da li se u cjepivu nalazi MRC-5 ili WI-38, ćelije iz abortiranog fetusa, a ako kaže DA imaš pravo odbiti cjepivo.

3. korak
Također pitaj da li postoje mogućnost “jatrogneske reakcije”- nuspojave uzrokovane višestrukim spojevima ili lijekovima koji međusobno djeluju. Ako kaže DA, a hoće ne moraš prihvatiti cjepivo.

4. korak
Liječniku možeš ponuditi da potpiše formular “3 u 1” (na kojem on preuzima odgovornost za sve nuspojave izazvane cjepivom. Formular se može isprintati sa stranica https://cijepljene.info Ako odbije, a to je 100%, imaš pravo po zakonu odbiti cijepljenje.

ZAPAMTI!!
Ti si ljudsko biće koje ima svoja prava
Nemoj dati da ti ih oduzmu

Fotografija sa ovim “pravnim” savjetima objavljena je na desetinama Facebook profila na našem govornom području, kao i na stranici Širimo ljubav.

 

Može li se legalno odbiti vakcinacija?

Sa obzirom na to da na fotografiji nije navedeno o kojoj vakcini se radi, te da je većina objava koje sadrže fotografiju dezinformativnog letka nastala u proteklim mjesecima, može se pretpostaviti da se “savjeti” odnose na odbijanje vakcine protiv Covid-19.

U tom slučaju, koraci opisani na fotografiji nemaju smisla jer se vakcinacija protiv Covid-19 u BiH, kao i u ostalim zemljama regiona, vrši na dobrovoljnoj bazi i nije obavezna. Za odbijanje vakcinacije dovoljno je jednostavno ne prijaviti se ili se ne pojaviti na vakcinalnom punktu.

Ipak, vakcinacija protiv određenih bolesti jeste obavezna u Bosni i Hercegovini, međutim objavljeni “savjeti” ni u tom slučaju nisu tačni.

Prema podacima iz Kalendara obavezne imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine od rođenja do 18. godine života za 2019. godinu, u  FBiH obavezno  je vakcinisanje protiv 10 zaraznih bolesti: difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize, ospica, rubeole, zaušnjaka, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti uzrokovanih s Haemophilus influenzae tip B. U istom kalendaru također stoji da se vakcinacija u zdravstvenim ustanovama u FBiH obavlja na temelju važećeg kalendara imunizacije za tekuću  godinu, u skladu sa zakonskim aktima (Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Naredba o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti FBiH),  koje na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine donosi federalni ministar zdravstva.

Sankcije za neispunjavanje ove zakonske obaveze navedene su u članku objavljenom na stranici Vakcine.ba 1.9.2020. godine:

U Federaciji BiH domovi zdravlja kantonalnim inspekcijskim upravama dostavljaju obavijesti s podacima djeteta koje nije vakcinisano i podacima roditelja koji odbija izvršiti zakonsku obavezu vakcinacije djeteta. Potvrdu koju potpisuje pedijatar prima Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu i djeluje dalje na način koji je propisan zakonima i pravilnicima. Kazna propisana zakonom je od 100 do 2.000 KM, ali najčešće izrečena kazna, ukoliko je izrečena, je 100 KM «zbog propuštanja brige za maloljetno lice», pojašnjavaju iz Uprave za inspekcijske poslove u Kantonu Sarajevo.

Kada primi potvrdu iz doma zdravlja Inspektorat formira predmet, te poštom šalje poziv roditelju/staratelju da dođe u prostorije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kako bi utvrdili činjenica o razlozima neizvršenja zakonske obaveze. «Inspektor roditelja/staratelja upoznaje sa zaprimljenom potvrdom kao i sa zakonskom obavezom imunizacije. Ukoliko roditelj i dalje, bez materijalnog dokaza i argumenta, odbija imunizaciju – biva novčano sankcionisan.
(...)
Ukoliko roditelj/staratelj i nakon plaćanja kazne od 100 KM odbije da izvrši svoje zakonske obaveze, inspektor pokreće prekršajni postupak kod nadležnog suda koji dalje vodi postupak i izriče oštrije kazne.

Prema podacima Kalendara vakcinacije u Republici Srpskoj za 2020. godinu, u Republici Srpskoj je obavezna vakcinacija protiv istih bolesti kao i u FBiH. Prema podacima sa web stranice Vakcine.ba, novčana kazna za odbijanje vakcinacije djeteta je od 100 do 1.000 konvertibilnih maraka. 

 

Sadrže li vakcine ćelije abortiranog fetusa?

Tvrdnjama sa ovog antivakcinacijskog pamfleta bavio se i Faktograf, naš partnerski fact-checking portal iz Hrvatske, u analizi objavljenoj 28.5.2020. godine. U svojoj analizi osvrnuli su se na tvrdnju da cjepiva sadrže ćelije abortiranog fetusa:

„Porijeklo ovog antivakcinacijskog tropa potječe od zrna istine, kojeg antivakseri preokreću do neprepoznatljivosti“, objašnjava Gorski. Zrno istine na koje se referira Gorski je činjenica da se virus u laboratoriju nužno mora uzgojiti unutar staničnih linija (nazivaju se još i stanične kulture), laboratorijski uzgojenih nakupina stanica unutar kojih virus može preživjeti i razmnožiti se.
Pa tako nije nikakva tajna, a ni novitet, da se dvije ljudske stanične linije (WI-38 i MRC-5), fibroblasti, koriste za proizvodnju nekih cjepiva.
(...)
WI-38 stanična linija izolirana je još 1962. godine na Wistar Institute for Anatomy and Biology u američkoj Philadelphiji.
(...)
S druge strane stanična linija MRC-5 (Medical Research Council cell strain 5) izolirana je 1970. godine, a od tada se uzgaja bez upotrebe fetalnog tkiva.
(...)
„Postoji ogromna razlika između stanične linije koja je izolirana iz fetusa prije više od pola stoljeća i stvarnih ‘fetalnih stanica’. Iako je točno da su WI-38 i MRC-5 izolirane iz pobačenih fetusa, mnogim su replikacijama uklonjene izvorno korištene fetusne stanice“, pojašnjava dr. Gorski, napominjući kako su cjepiva uzgojena u staničnim linijama izoliranima iz fetusa spasile milijune života i spriječile milijarde slučajeva bolesti. Gorski navodi i kako je tvrdnja o stanicama fetusa u cjepivu odavno korištena s namjerom manipuliranja vjernicima da se ne cijepe, a kasnije da se upotrebom te tvrdnje cjepiva prikažu kao nešto „prljavo“ i „bolesno“.

Dakle, vakcine ne sadrže ćelije abortiranog fetusa. U analizi Raskrinkavanja, iz decembra 2020. godine, navodi se kako je naučna blogerica Jelena Kalinić objasnila da se ćelijske linije dobijene iz fetalnog tkiva (iz embrionalnih ćelija) koriste u nauci za različita istraživanja, testiranja lijekova, izolacije virusa, uzgoj virusa i dobijene su prije toliko mnogo godina da se i ne smatraju “fetalnim tkivom”, niti potpadaju pod zakonske okvire vezane za politiku pobačaja i etičkih rasprava, pa je netačno reći da se radi o “ćelijama fetusa”.

Ona je pojasnila zašto se za razvoj određenih lijekova i vakcina moraju koristiti ćelije koje su dobivene iz abortusa.

Ali zašto onda moraju uopšte biti korištene te ćelije? Razlog je jednostavan - za neke eksperimente su nam potrebne žive ćelije. Posebno ovdje mislim na one za koje kažemo da su "imortalizirane" što znači da nisu izgubile sposobnost diobe, kakve su upravo HEK-293T i He La. Naime ni u organizmu odraslog čovjeka ne dijele se sve ćelije - dijele se ćelije kože, ali ne i bubrega, nervnog tkiva. Zato ćelije kancera i jesu tako opasne - one se ne prestaju dijeliti, a upravo su takve ćelije He La.

Neke embrionalne ćelije se također mogu dijeliti. Zato su ove ćelije pravo blago za nauku. Također, u nekim eksperimentima, poput onih s virusima koji inficiraju samo čovjeka, ne možemo koristiti životinjske ćelijske linije, jer su neodgovarajuće, u njima se ti virusi neće replicirati. Ne možemo morbilima zaraziti hrčka - zato moramo virus morbila i za žive vakcine uzgajati na humanim ćelijskim linijama. Odabir koja će se ćelijska linija koristiti za nešto ovisi o mnogo faktora i to iskusni voditelji laboratorija lako procijene.”

Iako na dezinformativnoj fotografiji nije navedeno na koje konkretno vakcine se odnosi, bitno je napomenuti da nisu sve vakcine razvijene na osnovu ljudskih staničnih linija. Kako navodi Faktograf,  “na obje ove linije može se pogodno uzgajati niz cijepnih virusa za cjepiva protiv rubeole, vodenih kozica, ospica, bjesnoće i virusa hepatitisa A”, međutim, to ne znači da je svaka vakcina proizvedena na isti način. U svakom slučaju, kako je objašnjeno u ovoj analizi, nije tačno da bilo koja vakcina na svijetu sadrži “ćelije abortiranog fetusa”.

 

Šta je “3 u 1” formular?

Na web stranici Vakcine.ba također je objašnjeno zbog čega doktori ne potpisuju “garanciju” za vakcinaciju:

Apsolutno nikakvog smisla nema da doktor, pedijatar, potpisuje dokument u kome garantuje da se djetetu neće ništa dogoditi nakon vakcinacije. Pored toga što pedijatar nije proizvođač vakcine, on je ne odobrava za upotrebu, niti je eventualno odgovoran za njen odabir i uvoz u državu koja nema svoju proizvodnju.

Dakle, sa te strane nema nikakvog smisla da pedijatar potpisuje neke garancije, a takođe ne postoje ni zakonski osnovi za potpisivanje takvog dokumenta, jer u slučajevima kada dođe do neke komplikacije uzrokovane samim vakcinisanjem, mnogi drugi faktori mogu biti i najčešće jesu odgovorni, a potpisom navedene garancije, pedijatar bi ih bez ikakvog smislenog razloga preuzeo krivicu na sebe, eliminišući tako i bilo kakvu potrebu da se radi istraga o tome šta se tačno desilo. Hipotetički, takve situacije bi se mogle lako i zloupotrijebiti na štetu doktora.

U velikom broju slučajeva pedijatar uopšte nije taj koji daje djetetu vakcinu, nego to radi medicinska sestra. Pedijatar je taj koji odobrava vakcinaciju, a to radi u skladu sa propisanim pravilnikom o imunizaciji, (https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_imunizaciji_i_nacinu_zastite_lekovima.html) te je, uz obavezno poštovanje propisanih pravila, pedijatar podložan i opštoj odgovornosti pri obavljanju svog posla, kao i svaki drugi doktor, tako da je i bez potpisanih garancija o konkretnom slučaju on u potpunosti odgovoran pred zakonom za sve što se eventualno dokaže kao njegova krivica ili greška.

U analizi koju je portal AFP činjenice objavio 27.11.2020. godine također se govorilo o tvrdnjama sa antivakcinacijskog letka. Kako se u njoj navodi, “3 u 1” formular koji se spominje u 4. koraku na viranoj fotografiji nije pravni dokument, već dokument koji je podijelila antivakcinacijska web stranica u čijem Impressumu stoji: “Osobe odgovorne za sadržaj na portalu aktivisti su Hrvatske udruge roditelja aktivista te nisu medicinski stručnjaci”.

U analizi se također navodi da je Hrvatska udruga za prava pacijenata uskratila članstvo toj antivakcinacijskoj organizaciji u aprilu 2017. godine zbog protivljenja vakcinaciji. 

Dakle, formular “3 u 1”, suprotno tvrdnjama iz spornog letka, nije pravni dokument i ne može se iskoristiti za “legalno odbijanje vakcine” ni u Hrvatskoj gdje je nastao, a zasigurno ne u zemljama regiona.

Mogućnost javljanja “jatrogenske reakcije” također nije osnova po kojoj pojedinac može legalno odbiti primanje zakonom obavezne vakcine. Kako se navodi u analizi AFP-a, jatrogenske reakcije se mogu pojaviti zbog bilo kog lijeka, i ljekari kao i pacijenti trebaju se pobrinuti da ih izbjegnu. 

U konačnici, ništa od navedenih koraka ne može pojedinca izuzeti od primanja obavezne vakcine, dok je neprimanje vakcine protiv Covid-19 nešto na što se pojedinac može odlučiti bez bilo kakvih “savjeta” i “koraka” s obzirom da ista nije obavezna.

Shodno činjenicama, tvrdnju da se vakcinisanje obaveznim vakcinama može legalno izbjeći prateći korake navedene na viralnoj fotografiji, ocjenjujemo kao lažnu vijest.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke