Raskrinkavanje.ba

Svjetska zdravstvena organizacija ne traži “ovlasti” za praćenje stanovništva

Na portalu Epoha objavljeno je da Svjetska zdravstvena organizacija zahtijeva proširenje ovlasti za “praćenje ljudi” te da nastavlja sa svojim naporima da članice uvjeri da joj “predaju suverenitet”. To nije tačno. Radi se o izmišljenim nastojanjima koja se pripisuju ovoj organizaciji.

Foto: Freepik

Na portalu Epoha 1. februara 2024. godine objavljen je članak sa sljedećim naslovom:

WHO zahtijeva nadzorne ovlasti za praćenje svakog muškarca, žene i djeteta u svrhu ‘kontrole bolesti’

U članku se dalje navodi: 

Prema šefu WHO-a Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu, neizabrani birokrati zahtijevaju veće ovlasti nadzora kako bi pratili javnost i pratili “zdravlje ljudi, životinja i ekosustava”.

Ne zadovoljavaju se nadziranjem vas i svakog člana vaše obitelji , ovi ludaci za kontrolom planiraju nadzirati i vaše kućne ljubimce .

Za one koji se pitaju kako bi WHO uopće mogla opravdati zadiranje u privatnost svake pojedine osobe na zemlji, odgovor je očit. Globalistička elita treba ove nove ovlasti kako bi se vlade mogle pripremiti u slučaju “sljedeće pandemije”.

WHO poziva na proširenje ovlasti praćenja u najnovijem nacrtu svog međunarodnog sporazuma o pandemiji. Tako je – još uvijek se zalažu za sporazum o pandemiji, što znači da nisu odustali od uvjeravanja nacija da predaju svoj suverenitet globalnoj instituciji koju financira Bill Gates.

Kako smo izvijestili već u više navrata, navedeni sporazum će WHO-u dati široke globalne ovlasti nad čovječanstvom ako bude usvojen. (...)

U biti, ugovor o pandemiji će Billu Gatesu dati pravo da piše međunarodne zakone.

Za razliku od procesa donošenja zakona u većini zapadnih zemalja, gdje su izabrani dužnosnici odgovorni za donošenje zakona za biračko tijelo, proces WHO-a omogućuje malom broju globalnih predstavnika, često neizabranih diplomata, da nametnu međunarodne zakone svim državama članicama WHO-a.

Članak je podijeljen na nekoliko Facebook stranica i grupa (1, 2, 3), a dijelili/e su ga i korisnici/e na svojim profilima (1).

 

Šta je sporazum o pandemiji?

Tvrdnje iz članka portala Epoha originalno je objavio portal The People's Voice 1. februara 2024. godine. 

“Najnoviji Nacrt međunarodnog sporazuma o pandemiji”, koji “poziva na proširenje ovlasti praćenja”, odnosi se na Prijedlog međunarodnog pandemijskog sporazuma Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), čiju je prvu verziju pod nazivom “Nulti nacrt” (eng. Draft Zero) SZO objavila u februaru 2023. godine. 

Prijedlog predviđa uspostavljanje konvencije, sporazuma ili drugog međunarodnog instrumenta za prevenciju, spremnost i odgovor u slučaju pandemija, o čemu je SZO izvijestila i u martu 2023. godine, navodeći da su zemlje članice, na osnovu predloženog nacrta, počele pregovore o ovom globalnom sporazumu čiji je cilj zaštita nacija i zajednica od budućih vanrednih situacija u vezi s pandemijama.

Svjetska zdravstvena organizacija je u oktobru 2023. objavila i novi Prijedlog pregovaračkog teksta sporazuma SZO o pandemiji (eng. Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement).

Informacije o predloženom sporazumu mogu se pronaći i na stranicama Vijeća Evrope na hrvatskom jeziku na ovom linku.

 

Svjetska zdravstvena organizacija i “nadzor” stanovništva

Tvrdnje da Svjetska zdravstvena organizacija “zahtijeva nadzor” nad svjetskim stanovništvom i zagovara usvajanje sporazuma kojim bi države “predale suverenitet” ovoj organizaciji bile su viralne i izvan našeg govornog područja, a njihovom provjerom bavile su se fact-checking platforme Lead Stories i USA Today.

Osvrćući se na tvrdnje da SZO zahtijeva veće ovlasti nadzora za praćenje “zdravlja ljudi, životinja i ekosistema”, USA Today u svojoj analizi ističe da se fraza “zdravlje ljudi, životinja i ekosistema”, kao i termin “praćenje”, u Nacrtu spomenutog sporazuma zaista i pojavljuju, ali u sasvim drugačijem kontekstu od onog koji se širi u viralnim objavama.

Dok se ta specifična fraza (op.a. zdravlje ljudi, životinja i ekosistema) pojavljuje na 6. stranici Nacrta sporazuma koji ima 32 stranice, tvrdnja brka značenje nadzora u kontekstu javnog zdravlja s onim kako se taj termin upotrebljava u radu policije ili vojske. Iako se riječ “nadzor” u dokumentu pojavljuje šest puta, nijedno njeno spominjanje nije povezano sa špijuniranjem ili skrivenim praćenjem ljudi. Radi se o praćenju zdravstvenih podataka.

Što se tiče samog termina “nadzor javnog zdravlja”, USA Today dodaje i da, prema SZO-u, taj nadzor predstavlja “kontinuirano i sistematsko prikupljanje, redovnu konsolidaciju i evaluaciju relevantnih (zdravstvenih) podataka uz brzo prosljeđivanje rezultata onima koji za njih trebaju znati, posebno onima koji su u poziciji da nešto poduzmu”.

U analizi platforme Lead Stories dodatno se ističe i da se u viralnim tvrdnjama prijedlog SZO-a pogrešno opisuje kao “zahtjev”, odnosno da se pogrešno opisuje odnos SZO-a i zemalja članica. Ovo je za Lead Stories potvrdila i sama Svjetska zdravstvena organizacija, navodeći da “njihovi eksperti daju preporuke, ali njihovu implementaciju mogu provesti samo zemlje članice ukoliko usvoje prijedloge SZO-a”.

Navodeći da set prijedloga SZO-a u okviru budućeg sporazuma o pandemiji ima za cilj suzbijanje posljedica potencijalnih budućih pandemija proširenjem postojećih međunarodnih zdravstvenih propisa, Lead Stories dalje navodi da se u Prijedlogu teksta sporazuma o pandemiji iz oktobra 2023, u članu 4 pod naslovom “Prevencija pandemije i nadzor javnog zdravlja”, između ostalog poziva i na “jačanje saradnje među državama članicama, efikasniju razmjenu podataka, jačanje i održavanje laboratorijskih i dijagnostičkih kapaciteta javnog zdravlja, kao i periodično preispitivanje prevencije pandemije”.

U zaključku ovog poglavlja, u Nacrtu se navodi i da će “svaka potpisnica razvijati, jačati i održavati kapacitete za sprovođenje integrisanog nadzora javnog zdravlja, a u pogledu infektivnih bolesti kod ljudi i životinja koje predstavljaju značajne rizike u prenošenju zoonoza (op.a. grupe zaraznih bolesti koje se mogu prenositi sa životinja na ljude i obratno)”.

 

SZO i navodi o “oduzimanju suvereniteta” državama

Pored manipulativnih i netačnih tvrdnji da SZO “zahtijeva proširenje ovlasti za praćenje” ljudi i životinja, u članku portala Epoha navodi se i da SZO “nije odustala od uvjeravanja nacija da joj predaju svoj suverenitet”.

Tvrdnje da Svjetska zdravstvena organizacija želi “oduzeti” suverenitet članicama ili da od ovih država traži da joj one “predaju” suverenitet u ranijem su periodu opovrgnute u više navrata. Hrvatsko izdanje njemačkog Deutsche Wellea je u junu 2023. objavilo fact-checking analizu nekoliko netačnih tvrdnji o spomenutom sporazumu o pandemiji, osvrćući se i na onu da SZO “zadire u suverenitet država”.

“U trenutnom nacrtu ugovora ili sporazuma o pandemiji naglašeno je da države zadržavaju svoj suverenitet u određivanju mjera prevencije i djelovanja u slučaju pandemije", rekao je za DW stručnjak za međunarodno pravo Pedro Villarreal, koji provodi istraživanje o globalnom zdravstvenom pravu i ulozi SZO-a na Institutu Max Planck za komparativno i javno pravo.

SZO je međunarodna organizacija i odgovorna je za koordinaciju mjera u slučaju izbijanja zaraznih bolesti – primjerice za razmjenu informacija s državama članicama. Može davati preporuke, ali ne može izreći nikakve sankcije, kaže Villareal za DW.

Raskrinkavanje je u brojnim analizama pisalo o netačnim tvrdnjama vezanim za rad Svjetske zdravstvene organizacije, uključujući i netačne tvrdnje da ova organizacija želi ugroziti suverenitet država.

Povodom aktuelnih tvrdnji prema kojima SZO navodno od država članica potražuje “ustupanje suvereniteta” Lead Stories je u februaru 2024. godine kontaktirao ovu organizaciju, a u odgovoru koji su dobili od Tarika Jašarevića, glasnogovornika SZO-a, navedeno je sljedeće:

“Plan (op.a. sporazuma o pandemiji) neće kreirati međunarodni, međuvladin plan nadzora za praćenje ljudi (...)”. 

“Države donose sve odluke o zdravstvenim mjerama koje sprovode za svoje stanovništvo i kao dio procesa dogovora o pandemiji naglasile su princip da će države, kao i uvijek, biti zadužene za donošenje svih zdravstvenih odluka i neće ustupiti nikakav suverenitet SZO-u (...)”.

“Svjetska zdravstvena organizacija daje preporuke o nizu mjera javnog zdravlja kako bi se spriječilo širenje bolesti, te je to navela u vezi s mjerama izolacije. Vlade su te koje donose takve odluke”.

Lead Stories u svojoj analizi dodaje i da SZO ne može primorati nijednu državu da ove preporuke usvoji, odnosno da će vlade same odlučivati ​​o aktivnostima u skladu sa sporazumom uzimajući u obzir svoje državne zakone i propise.

Shodno navedenom, navodi iz članka portala Epoha u kojima se tvrdi da Svjetska zdravstvena organizacija putem sporazuma o pandemiji zahtijeva ovlasti za nadzor stanovništva pod izgovorom kontrole bolesti dobijaju ocjene lažna vijest i teorija zavjere.

Iste ocjene dobija i tvrdnja da SZO putem ovog sporazuma od država članica traži da se odreknu svog suvereniteta.

Sva kasnija prenošenja ovih tvrdnji dobijaju ocjene prenošenje lažnih vijesti i teorija zavjere.

(Raskrinkavanje.ba)

 

Pogledajte originalne članke
Teorija zavjere 01.02.2024

Epoha: WHO zahtijeva nadzorne ovlasti za praćenje svakog muškarca, žene i djeteta u svrhu ‘kontrole bolesti’

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zahtijeva značajno povećanje ovlasti nadzora kako bi pratila svakog pojedinog muškarca, ženu i dijete na zemlj...

  • Teorija zavjere
  • Lažna vijest