Raskrinkavanje.ba

Deblokada → DEBLOKADA INTERVIEW! Dervišagić: Zaposlenost u Gradačcu u stalnom porastu

04.07.2020
Tekst članka

Deblokada donosi intervju sa gradonačelnikom Gradačca Edisom Dervišagićem u kojem nas upoznaje sa megaprojektom vodosnabdijevanja ovog grada. Saznali smo i koji su koraci ka očuvanju kompleksa “Stari grad”. Dervišagić nam priznaje kako se “osvetio” dvojici protukandidata sa proteklih izbora:

Grad Gradačac je smješten na sjeveroistoku BiH i prostire se na 218 km² sa 39.340 stanovnika. Riječ je o mjestu sa bogatom historijom i nadalekom poznatim starim gradom kojeg krasi Gradina sa kulom Huseina-kapetana Gradaščevića iz 18. stoljeća. Od juna 2019. Općina Gradačac dobija status grada. Grad Gradačac je i dobitnik priznanja GLOBALLOCAL za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj poduzetništva u Srednjoj i jugoistočnoj Evropi u kategoriji „Najbolje lokalne zajednice u 2019. godini“.

DEBLOKADA: Gospodine Dervišagiću, Gradačac je svake godine sve ljepši, sve razvijeniji. Kako ste uspjeli iskonsku snagu, snalažljivost i ponos ljudi sa tih prostora integrisati i valorizirati u vidljivi napredak?

DERVIŠAGIĆ: Gradačac spada među tri najrazvijenije općine/grada u Tuzlanskom kantonu sa 52 preduzeća na 1.000 stanovnika, što je podatak koji dovoljno govori o razvijenom poduzetničkom duhu i naprednoj društveno-poslovnoj infrastrukturi. Kvalifikovana radna snaga u oblasti poljoprivrede, metalne i prerađivačke industrije, još je jedna odlika ove lokalne zajednice koja bilježi kontinuiran rast poduzetničke aktivnosti kroz partnerstvo domaćih i stranih investitora. Mogućnosti za nove investicije su brojne, od poljoprivrede, preko industrije, pa do turizma, a tu su i čak četiri industrijske, odnosno privredne zone. Osim povoljne cijene zemljišta i efikasne gradske administracije, investitori mogu računati i na druge poticaje i olakšice, a posebno se to odnosi na one privredne subjekte koji ostvaruju dobre izvozne rezultate

DEBLOKADA: Koji su aktuelni, a koji projekti koje ste planirali kako bi Gradačac i život u njemu unaprijedili?

DERVIŠAGIĆ: Jedan od najvećih projekata u historiji Gradačca jeste projekat „Vodosnabdijevanja Gradačca“. Uključuje snabdijevanje južnog dijela grada sa izvorišta „Domažić“, rekonstrukcija postojeće gradske mreže zamjenom zastarjelog cijevnog sistema, rekonstrukcije prečistača otpadnih voda i proširenja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada. Vrijednost projekta iznosi oko 30 miliona KM. Ovim projektom planirana je izgradnja preko 100 km nove vodovodne mreže  (obuhvata 20.000 stanovnika) zajedno sa objektima, te izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac skoro 40 km kanalizacione mreže (obuhvata novih 5.000 stanovnika koji će se moći priključiti) i rekonstrukcija postojećih azbestnih cijevi, vodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže u sjevernom dijelu grada (obuhvata 19.000 stanovnika). U 2017. godini izvršena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (tri miliona KM).

U narednom periodu započet će i radovi na Gradskoj garaži koja će se nalaziti u centru grada s pratećim poslovnim ugostiteljskim objektima. Također je u toku i izrada projektne dokumentacije za sanaciju kompleksa Starog grada u Gradačcu. CEB II državni projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ je također u implementaciji na području Gradačaca.

DEBLOKADA: Nećete prepustiti kompleks Starog grada zubu vremena. Šta obuhvala i šta podrazumijeva najavljena rekonstrukcija? Kula Husein-kapetana bit će zaštićenija?

DERVIŠAGIĆ: Pored gradskog trga koji je završen proteklih godina radi se na uređenju gradskih parkova i uređenju aleja (šetališta). U saradnji sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Ministarstvom okoliša i turizma FBiH u toku je izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju kompleksa Starog grad”. Rekonstrukcija u prvoj fazi odnosit će se na one dijelove Starog grada koji su najugroženiji. To se odnosi na ulazne kapi-kule, zidine i Sahat kulu. Ovim projektom bi započeli veliki projekat koji iziskuje ogromna finansijska sredstva. Neke procjene nam govore, da za cjelokupnu sanaciju Starog grada, potrebna su finansijska sredstva u iznosu od oko 15 miliona KM. Ovo su samo procjene i kada budemo imali cjelokupnu projektnu dokumentaciju tada ćemo s sigurnošću moći reći kolika su ta sredstva.

DEBLOKADA: Kako se borite sa nezaposlenošću? Da li je čovjek u Gradačcu svjestan da samo mukotrpan rad donosi rezultate i odnosi mnoge životne nedaće? Ipak, morate im malo pomoći i stvoriti dobar ambijent za privređivanje. Kako to činite?

DERVIŠAGIĆ: Grad Gradačac u okviru svojih nadležnosti nastoji obezbjediti što povoljnije uslove za razvoj privrede i veću zaposlenost kako bi se stvarao ambijent ugodnog življenja u Gradačcu i Bosni i Hercegovini. U ovim nastojanjima postignuti su značajni rezultati zahvaljujući poduzetničkom duhu privrednika i marljivosti građana u Gradaačcu. Podaci pokazuju da je zaposlenost na području općine Gradačac u stalnom porastu tako da je premašen broj zaposlenih u odnosu na predratno stanje i iznosi 9.077 zaposlenih sa 31.12.2019. Trenutno u Gradačcu je registrovano preko 500 privrednih subjekata, 326 obrta kao i oko 2.000 poljoprivrednih gazdinstava.

Gradačac je jedina općina-grad koja posjeduje BFC certifikat na području Tuzlanskog kantona. BFC certifikat predstavlja program certifikacije općina s povoljnim poslovnim okruženjem i instrument je koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećoj privredi. Program certifikacije, kroz koji je naša Općina prošla, ima za cilj unaprijeđenje saradnje svih aktera koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investicija, kao i da promoviše standarde koji utiču na kreiranje povoljne poslovne klime.

Grad Gradačac zajedno sa UNDP-om, Turskom razvojnom agencijom ( TIKA ) i privrednicima iz Gradačca realizuje projekat „ Osnivanje Trening centra za stručno osposobljavanje u sjevernoj Bosni“.

U vrijeme kada veliki broj mladih napušta Bosnu i Hercegovinu općinska administracija u Gradačcu zajedno sa partnerima radi na zaustavljanju tog negativnog trenda osnivajući Centar koji će osposobiti mlade ljude za određene poslove, a koji su deficitarni na području grada Gradačac, ali i čitave regije Sjeverna Bosna.

Cilj projekta je rješavanje nedostatka kvalificirane radne snage u ključnim privrednim granama u sjevernoistočnoj Bosni, čime se rješava jedan od glavnih razloga visoke nezaposlenosti i niske produktivnosti. Uspostavom Centra za stručno osposobljavanje u Gradačcu rješit će se pitanje ponude adekvatne radne snage u tri proizvodne grane koje imaju visoki potencijal za rast, i to: proizvodnja metala i automobila; prerada drveta i proizvodnja tekstila.

Centar pruža prilagođenu obuku za radnike i u domenu osnovnih i naprednih tehnika proizvodnje. Za kratak period to će postojeća radna mjesta učiniti sigurnijim i smanjiti izazove povezane sa potrebom za novim zaposlenicima. Dugoročno gledano, to će omogućiti transfer znanja i tehnologije iz inostranstva, čime se povećava produktivnost i stvaraju nova radna mjesta sa visokom novostvorenom vrijednošću. Projekt se oslanja na partnerstva između privatnog i javnog sektora kako bi se osigurala dugoročna održivost centra za osposobljavanje. Osim toga, kroz partnerstvo će se staviti akcenat na javno-privatni dijalog u cilju izgradnje koherentnijih i konkretnijih inicijativa za razvoj radne snage.

DEBLOKADA: Da li narod u Gradačcu i dalje voli obrađivati svoju zemlju i živjeti od njenih plodova?

DERVIŠAGIĆ: Gradačac i okolina su poznate po uzgoju šljive i predstavlja neku vrstu simbola Gradačca, a razlog je više nego očigledan. Naime, na području grada Gradačac registrovano je preko 1,4 miliona stabala šljive koja godišnje daju urod od preko 12.000 tona. Osim šljive, uzgajaju se i trešnja, jabuka, te kruška, pa se Gradačac s pravom svrstava u jedan od najvećih proizvodnih i trgovačkih centara koštičavog voća u Bosni i Hercegovini. Tradicionalni „Sajam šljive“ koji datira još od 1969. godine spada u najstarije sajamske manifestacije u našoj zemlji, a svake godine privuče veliki broj gostiju iz zemlje, ali i iz inostranstva. Regionalni lider u prehrambeno-prerađivačkoj industriji (Lactalis) se također nalazi u Gradačcu i ima uspješnu saradnju s domaćim proizvođačima mlijeka (preko 3.000 kooperanata). Gradačac je s pravom se može reći da je jedan od većih proizvodnih i trgovačkih centara u BiH i vodeća u proizvodnji koštičavog voća (šljiva). Izvoz sa područja grada Gradačac iz 2019. iznosi 367.163.722,00 KM  druga općina po izvozu u Tuzlanskom kantonu (26,25%) i peta općina po izvozu u BIH.

DEBLOKADA: Da li nam možete ponuditi primjere Vaše saradnje sa kolegama iz drugih političkih opcija? Da li znate da su građani željni saradnju koja treba zamijeniti neprekidne svađe i prebacivanja?

DERVIŠAGIĆ: U dva mandatna perioda, od 2012. do danas, u Gradskom vijeću Grada Gradačac djelovalo je nekoliko vodećih političkih opcija te određen broj samostalnih klubova i nezavisnih vijećnika. Većinu u Gradskom vijeću činili su politički subjekati okupljeni oko projekata a ne političkih ili ideoloških programa. To nam je omogućilo da bez velikih problema i nesuglasica provedemo utvrđeni program rada, redovno usvojimo sve budžete grada, usvojimo strateške dokumente i brzo rješavamo nepredviđene situacije. Gradsko vijeće je radilo efikasno, bez opstrukcija i blokada. S druge strane, kod imenovanja rukovodećih kadrova vrednovao sam rezultate rada neopterećen političkom pripadnošću što dokazuje i činjenica da sam za direktora JZU Banja Ilidža Gradačac i na čelo Privrednog savjeta Gradačac, postavio dvojicu svojih protukandidata sa prethodnih izbornih ciklusa. Smatram da to pokazuje dobru i fer saradnju među različitim političkim opcijama i da je i to, između ostalog, uticalo na razvoj Gradačca u proteklom periodu te da tako treba i nastaviti. Nastavićemo da razbijamo, nažalost ustaljenu praksu u BiH, političkih prepucavanja, međusobnog stranačkog optuživanja i traženja krivca zašto nešto nije urađeno. Ako moramo birati između političkih i Gradačačkih interesa, biramo Gradačac.

DEBLOKADA.COM

 

Članak indeksiran 13.11.2020. Zadnji put osvježen 13.11.2020.