Raskrinkavanje.ba

Nulta tačka → Izveštaj UN-a poziva na LEGALIZACIJU droge i seksualnih aktivnosti uključujući i PEDOFILIJU

17.04.2023
Tekst članka

U novom izveštaju Ujedinjenih nacija poziva se na globalnu dekriminalizaciju svih oblika upotrebe droga i seksualne aktivnosti.

Izveštaj koji su napisali Međunarodni komitet pravnika (ICJ), UNAIDS i Kancelarija visokog komesara za ljudska prava (OHCHR), objavljen je na Međunarodni dan žena, sa ciljem da usmerava „primenu međunarodnog prava ljudskih prava na krivične zakon.” Pod nazivom „Principi 8. marta“, izveštaj poziva na dekriminalizaciju krivičnih dela u vezi sa „seksom, upotrebom droga, HIV-om, seksualnim i reproduktivnim zdravljem, beskućništvom i siromaštvom“.

Eksperti Ujedinjenih nacija kažu da kriminalizacija krivičnih dela u vezi sa ovim pitanjima predstavlja napad na ljudska prava.

„Krivični zakon je među najoštrijim alatima koji su na raspolaganju državi za vršenje kontrole nad pojedincima… kao takav, trebalo bi da bude krajnja mera, međutim, na globalnom nivou, postoji rastući trend ka prekomernoj kriminalizaciji“, Ian Seiderman, Direktor prava i politike u ICJ-u, navodi se u saopštenju za javnost. „Moramo priznati da ovi zakoni ne samo da krše ljudska prava, već i same osnovne principe krivičnog prava.

 

 

Iako na površini može izgledati relativno nekontroverzno, izveštaj poziva da se seks između odraslih i maloletnika dekriminalizuje, sve dok maloletnici „pristanu“:

U pogledu sprovođenja krivičnog zakona, svaka propisana minimalna starosna granica za pristanak na pol mora se primenjivati na nediskriminatorski način. Sprovođenje ne može biti povezano sa polom/polom učesnika ili uzrastom za pristanak na brak. Štaviše, seksualno ponašanje koje uključuje osobe ispod minimalne starosne granice propisane u zemlji za pristanak na seks može biti sporazumno, u stvari, ako nije po zakonu. U tom kontekstu, sprovođenje krivičnog zakona treba da odražava prava i sposobnost lica mlađih od 18 godina da donose odluke o upuštanju u sporazumno seksualno ponašanje i njihovo pravo da budu saslušani u stvarima koje ih se tiču.

U skladu sa svojim razvojnim kapacitetima i progresivnom autonomijom, osobe mlađe od 18 godina treba da učestvuju u odlukama koje se na njih odnose, uzimajući u obzir njihovu starost, zrelost i najbolje interese, i sa posebnom pažnjom na garancije nediskriminacije.

Maloletnici, naravno, ne mogu zaista da pristanu na seks sa odraslom osobom – nešto što bi ovi takozvani stručnjaci trebalo da znaju. Izveštaj takođe poziva na ukidanje svih krivičnih zakona koji se odnose na seksualni rad, koji bi lako mogli poslužiti za pomoć trgovcima ljudima, makroima i zlostavljačima. Zauzvrat, ovo služi i industriji abortusa, koja je pomogla trgovcima ljudima i zlostavljačima tako što nisu prijavili sumnju na zlostavljanje i vratili žrtve njihovim zlostavljačima nakon njihovog abortusa. Dekriminalizacija seksualnog rada, seksualnih zločina nad maloletnicima i abortusa bi samo dvostruko odgovarala trgovcima ljudima i zlostavljačima, za koje je poznato da koriste abortus kao sredstvo za prikrivanje svojih zločina.

Pored toga, reproduktivno zdravlje je fraza za abortus, čiji su Ujedinjene nacije strastveni pobornik. UN već dugo promovišu abortus kao takozvano „ ljudsko pravo “.

 

 

NultaTačka/UnAids

  •  
Članak indeksiran 25.04.2023. Zadnji put osvježen 25.04.2023.

Ocijenjeno u analizi