Raskrinkavanje.ba

Nulta tačka → Kanadska vlada priznaje da 74% trostruko vakcinisanih sada ima imunitet na nivou AIDS-a

04.10.2023
Tekst članka

Zvanični podaci koje je objavila kanadska vlada otkrivaju da najmanje 74% vakcinisane populacije širom Kanade sada ima potpuni sindrom imunodeficijencije stečenog vakcinom (VAIDS).

Podaci otkrivaju da je dvostruko vakcinisana populacija širom Kanade sada izgubila u proseku 74% svoje sposobnosti imunog sistema, a trostruko vakcinisana populacija širom Kanade je sada izgubila u proseku 73% sposobnosti svog imunog sistema u poređenju sa prirodnim imunološkim sistemom svog nevakcinisanog kolege.
Expose-news.com izveštava: Sada je učinjeno toliko štete da brojke pokazuju da je duplo vakcinisana populacija ima u proseku 3,8 puta veću verovatnoću da će biti zaražena Covid-19 i 3,3 puta veću verovatnoću da će umreti od Covid-19 nego nevakcinisana populacija.

Ali to je još gore za trostruko vakcinisanu populaciju u smislu rizika od smrti. Zvanični podaci pokazuju da je u proseku 3,7 puta veća verovatnoća da će biti zaraženi Covid-19, ali 5,1 puta veća verovatnoća da će umreti od Covid-19 nego nevakcinisana populacija.
Ove brojke stoga sugerišu da je i dvostruko i trostruko vakcinisana populacija u Kanadi sada toliko oštetila svoj imunološki sistem injekcijama Covid-19 da su sada razvili sindrom stečene imunodeficijencije.

Kanadske brojke o Covid-19 objavila je Vlada Kanade (pogledajte ovde).

Vlada Kanade objavljuje svoje zvanične podatke o Covid-19 na način koji čini da se čini da Kanada u velikoj meri doživljava „pandemiju nevakcinisanih“ i da su vakcine protiv Covid-19 očigledno efikasne. Ali ovi podaci su prevara.

Stranica 20 pa nadalje u pdf-u za preuzimanje sadrži podatke o slučajevima Covid-19, hospitalizacijama i smrtima od samog početka kampanje vakcinacije protiv Covid-19 u Kanadi 14. decembra 20. pa sve do 27. februara.

I upravo ovaj parametar datuma čini predstavljene podatke krajnje pogrešnim, jer je došlo do ogromnog porasta slučajeva Covid-19, hospitalizacija i smrti u januaru 2021. kada se samo 0,3% Kanade smatralo potpuno vakcinisanim.

Ali zahvaljujući poklonu „WayBackMachine“, možemo da pogledamo prethodne izveštaje Vlade Kanade o Covid-19 „Daily Epidemiologi Update“ kako bismo zaključili ko je zapravo odgovoran za većinu ovih smrtnih slučajeva, hospitalizacija i slučajeva.

Evo tabela iz 30. januara, 6. februara, 13. februara, 20. februara i 27. februara, dnevnih izveštaja Vlade Kanade o Covid-19 o epidemiologiji, koji pokazuju broj slučajeva, hospitalizacija i smrtnih slučajeva prema statusu vakcinacije od 14. decembra 2020., kao i ukupne veličine populacije svake vakcinalne grupe u vreme svakog izveštaja –

Kao što vidite, nevakcinisana populacija je imala najmanji broj slučajeva svake nedelje, i oni su pali iz nedelje u nedelju sa 6.932 u nedelji koja se završava 6. februara, na 2.993 u nedelji koja se završava 27. februara.

Dok su slučajevi među dvostruko i trostruko vakcinisanim bili astronomski veći, ali su i dalje padali iz nedelje u nedelju, osim nedelje koja se završava 27. februara gde možemo videti da su slučajevi među trostruko vakcinisanim ponovo počeli da rastu.

„Ali ovo je za očekivati kada je nevakcinisana populacija tako mala!“, čujemo da tvrdite. Ali, nažalost, grešite.
Stanovništvo Kanade je oko 38,01 miliona.

Stoga, na osnovu brojki koje je dala Vlada Kanade u gornjim tabelama, evo grafikona koji prikazuje veličinu populacije prema statusu vakcinacije širom Kanade svake nedelje između 31. januara i 27. februara 2022 –

Veličina nevakcinisane populacije se izvodi jednostavnim oduzimanjem ukupne veličine populacije onih koji su primili najmanje jednu dozu vakcine Covid-19 u Kanadi od ukupne veličine populacije od 38,01 miliona. Veličina duplo vakcinisane populacije jednostavno se zaključuje oduzimanjem trostruko vakcinisane populacije od ukupne veličine populacije onih koji su primili najmanje dve doze u Kanadi.

Kao što vidite, najveća veličina populacije je zapravo nevakcinisana populacija, koja je pala sa 13,31 miliona u nedelji koja se završava 6. februara na 13,11 miliona u nedelji koja se završava 27. februara. Dok je trostruko vakcinisana populacija porasla sa 10,9 miliona u nedelji koja se završava 6. februara na 12,9 miliona u nedelji koja se završava 27. februara.
Pa zašto, zaboga, ima toliko više slučajeva među dvostruko vakcinisanom i trostruko vakcinisanom populacijom kada –
a) Imaju manju populaciju od nevakcinisanih? &
b) Imali su vakcinu koja im navodno smanjuje rizik od zaraze sa Covid-19?
Odgovor je očigledan. To je zato što vakcine protiv Covid-19 oštećuju imuni sistem i povećavaju verovatnoću da će primaoci dobiti Covid-19.
Sledeći grafikon prikazuje stopu slučajeva Covid-19 na 100.000 osoba prema statusu vakcinacije širom Kanade nedeljno između 31. januara i 27. februara 2022.

Stopa slučajeva se izvodi tako što se prvo podeli ukupna veličina populacije svake vakcinisane grupe sa 100.000. Broj slučajeva u svakoj grupi vakcina se zatim deli sa odgovorom na prethodnu jednačinu da bi se izračunala stopa slučajeva.
na primer. –
13,31 miliona / 100 000 = 133,1
6.932 slučaja / 133.1 = 52.08 slučajeva na 100.000 osoba

Kao što vidite, stopa obolelih je astronomski veća i među dvostruko i trostruko vakcinisanim najmanje od 31. januara 2022. Sada kada znamo stope slučajeva, možemo da koristimo Pfizerovu formulu efikasnosti vakcine da bismo utvrdili stvarnu Covid-19 efikasnost vakcine i među dvostruko vakcinisanim i trostruko vakcinisanim populacijama.

Ta formula je –
Stopa nevakcinisanih slučajeva – Stopa vakcinisanih slučajeva / Stopa nevakcinisanih slučajeva x 100 = Efikasnost vakcine %

Sledeći grafikon pokazuje efektivnost vakcine protiv Covid-19 u stvarnom svetu širom Kanade među dvostruko vakcinisanom i trostruko vakcinisanom populacijom na osnovu stopa slučajeva iznad-

U nedelji koja se završava 6. februara efektivnost vakcine u stvarnom svetu među dvostruko vakcinisanim je bila apsolutno šokantnih minus-221,16%. Ali do nedelje koja se završava 27. februara ovo je još više palo na minus 276,16%.

Ali trostruko vakcinisana populacija, iako je bila nešto bolje, zabeležila je mnogo veći pad. U nedelji koja se završava 6. februara efektivnost vakcinisanih u stvarnom svetu među trostruko vakcinisanim je i dalje bila šokantnih minus -197,79%. Ali do nedelje koja se završava 27. februara ovo je palo na minus-269,87%.
To znači da je u proseku dvostruko vakcinisana populacija ima 3,8 puta veću verovatnoću da će se zaraziti Covid-19 nego nevakcinisana, a trostruko vakcinisana populacija ima 3,7 puta veću verovatnoću da će dobiti Covid-19 od nevakcinisanih.

Ali efikasnost vakcine zapravo nije mera vakcine, to je mera učinka imunog sistema primaoca vakcine u poređenju sa performansama imunog sistema nevakcinisane osobe.
Vakcina Covid-19 bi trebalo da obuči vaš imuni sistem da prepozna šiljasti protein originalnog soja virusa Covid-19. To radi tako što daje uputstva vašim ćelijama da proizvode šiljasti protein, a zatim vaš imuni sistem proizvodi antitela i seća se da ih upotrebi kasnije ako ponovo naiđete na šiljasti deo virusa Covid-19.

Ali vakcina se ne zadržava nakon što završi početnu obuku, već ostavlja vašem imunološkom sistemu da se pobrine za ostalo. Dakle, kada vlasti navode da efikasnost vakcina vremenom slabi, ono što zapravo misle je da učinak vašeg imunološkog sistema vremenom slabi.

Problem koji ovde vidimo je taj što se imuni sistem ne vraća u prvobitno i prirodno stanje. Da je to bilo tada, ishodi infekcije Covid-19 bili bi slični ishodima među nevakcinisanom populacijom.

Umesto toga, nastavlja da opada brzinom koja znači da nevakcinisana populacija ima bolji imuni sistem, tako da to znači da injekcije Covid-19 desetkuju imuni sistem potpuno vakcinisanih.

Sledeći grafikon pokazuje učinak dvostruko vakcinisanog i trostruko vakcinisanog imunološkog sistema širom Kanade u odnosu na performanse prirodnog imunog sistema nevakcinisane populacije –

Učinak imunog sistema se izračunava korišćenjem malo drugačijeg proračuna od onog koji se koristi za izjednačavanje efikasnosti vakcine, a to je kako sledi –

Stopa nevakcinisanih slučajeva 

– Stopa vakcinisanih slučajeva / NAJVEĆA OD ILI Stopa nevakcinisanih slučajeva ILI Stopa vakcinisanih slučajeva x 100 = Performanse imunog sistema %
na primer. 

–Trostruko vakcinisano od 21. do 27. februara = 22,83 – 84,44 / 84,44 x 100 = -72,96%

Ove brojke pokazuju da je prosečan dvostruko vakcinisani Kanađanin izgubio 73,42% sposobnosti svog imunog sistema, što znači da je smanjen na poslednjih 26,58% svog imunog sistema za borbu protiv određenih klasa virusa i određenih karcinoma itd.

Međutim, brojke koje je dala Vlada Kanade nisu razdvojene po starosnoj grupi, već daju ukupne brojke za celokupno stanovništvo. A kao što znamo, efikasnost vakcine (što je zaista učinak imunog sistema) opada iz nedelje u nedelju.
Stoga je sasvim uverljivo pretpostaviti da će oni koji su prvi primili vakcinu sada trpeti mnogo ozbiljniju degradaciju imunog sistema od onih koji su tek primili drugu ili treću dozu. A na osnovu sledećih zvaničnih podataka o smrti, predlažemo da su mnogi dvostruko i trostruko vakcinisani Kanađani premašili barijeru učinka imunog sistema od minus-90% do minus-100%, što znači da su u suštini razvili neki novi oblik vakcine izazvane Covid-19 Sindrom stečene imunodeficijencije.
Sledeći grafikon prikazuje ukupan broj smrtnih slučajeva od Covid-19 nedeljno prema statusu vakcinacije širom Kanade između 31. januara 2022. i 27. februara 2022–

Morali smo da grupišemo poslednje dve nedelje zajedno jer je izveštaj od 27. februara pokazao manje smrtnih slučajeva u svim grupama vakcinacija od izveštaja od 20. februara, sa izuzetkom trostruko vakcinisanih koji su zabeležili porast. Dakle, zaključili smo broj smrtnih slučajeva između izveštaja od 14. februara i izveštaja od 27. februara.

Kao što vidite, kao i kod slučajeva, bilo je daleko više smrtnih slučajeva i među dvostruko i trostruko vakcinisanim, ali posebnu pažnju treba obratiti na poslednje dve nedelje.
Sledeći grafikon prikazuje veličinu populacije prema statusu vakcinacije širom Kanade između 31. januara i 27. februara 2022 –

Sledeći grafikon prikazuje stopu smrtnosti od Covid-19 na 100.000 pojedinaca prema statusu vakcinacije širom Kanade sedmično između 31. januara i 27. februara 22. na osnovu podataka o smrti i broju stanovnika iznad –

Kao što vidite, stopa smrtnosti je najniža među nevakcinisanim od najmanje 31. januara 2022, a najveća među trostruko vakcinisanom populacijom. Ali stope smrtnosti prikazane od 14. do 27. februara su duboko zabrinjavajuće.
Sledeći grafikon pokazuje efektivnost vakcine protiv virusa Covid-19 u stvarnom svetu protiv smrti širom Kanade među dvostruko vakcinisanom i trostruko vakcinisanom populacijom na osnovu stope smrtnosti iznad

U nedelji koja se završava 6. februara, efektivnost vakcine u stvarnom svetu među dvostruko vakcinisanim je bila zabrinjavajućih minus -10,79%. Ali do nedelje koja se završava 27. februara ovo je palo na apsolutno šokantnih minus-228,52%.
Ali stvari su daleko gore za trostruko vakcinisane. U nedelji koja se završava 6. februara, efektivnost vakcine u stvarnom svetu među trostruko vakcinisanim je bila uznemirujućih minus-57,25%. Ali do nedelje koja se završava 27. februara ovo je palo na razornih minus-414,49%.


To znači da je u proseku 3,3 puta veća verovatnoća da će dvostruko vakcinisana populacija umreti od Covid-19 nego nevakcinisana, ali je kod trostruko vakcinisane populacije šokantnih 5,1 puta veća verovatnoća da će umreti od Covid-19 nego kod nevakcinisanih.
Ali ne zaboravite da efikasnost vakcine zapravo nije mera vakcine, ona je mera učinka imunog sistema primaoca vakcine u poređenju sa performansama imunog sistema nevakcinisane osobe.
Sledeći grafikon prikazuje učinak dvostruko vakcinisanog i trostruko vakcinisanog imunološkog sistema protiv smrti širom Kanade u odnosu na performanse prirodnog imunog sistema nevakcinisane populacije –

Dvostruko vakcinisane osobe širom Kanade imale su učinak imunološkog sistema od minus-69,56% do 27. februara, ali su trostruko vakcinisane osobe širom Kanade imale učinak imunog sistema od minus-80,56%. Ovo je ono što je vakcinacija protiv Covid-19 učinila ljudima u Kanadi.
SIDA (sindrom stečene imunodeficijencije) je naziv koji se koristi da opiše niz potencijalno opasnih po život infekcija i bolesti koje se dešavaju kada je vaš imuni sistem ozbiljno oštećen.
Ljudi sa sindromom stečene imunodeficijencije su pod povećanim rizikom od razvoja određenih karcinoma i infekcija koje se obično javljaju samo kod osoba sa slabim imunološkim sistemom.
Nažalost, zvanični podaci Vlade Kanade pokazuju da je veliki deo duplo vakcinisane i trostruko vakcinisane populacije sada razvio sindrom stečene imunodeficijencije (SIDA) ili novo stanje sa sličnim atributima koje se može opisati samo kao stečeno vakcinom izazvano Covid-19 Sindrom imunodeficijencije (VAIDS).

Nulta Tačka/ExposeNews

Članak indeksiran 12.12.2023. Zadnji put osvježen 12.12.2023.