Raskrinkavanje.ba

Facebook profili i stranice → Nije lepo za Disneyland da se pita, ali...

09.02.2024
Tekst članka

Nije lepo za Disneyland da se pita, ali...
Da li znaš šta lepo dete dobija tokom prvih godina života?
•17,500 mcg 2-fenoksietanola (antifriz)
•5,700 mcg aluminijuma (neurotoksin)
• Nepoznate količine fetalnog telećeg seruma (krv pobačenih teladi)
•801,6 mcg formaldehida (kancerogen, sredstvo za balzamiranje)
•23,250 mcg želatina (mlevene iznutrice)
•500 mcg albumina (ljudske krvi)
•760 mcg mononatrijum L-glutamata (izaziva dijabetes i gojaznost)
• Nepoznate količine VI-38 ćelijskih ostataka (abortirane ćelijske linije devojčice embriona)
•više od 10 mcg neomicina (antibiotici)
•više od 0,075 mcg polimiksina B (antibiotici)
•više od 560 mcg polisorbata 80 (kancerogen)
• 116 mcg kalijum hlorida (koristi se u smrtonosnoj injekciji)
•188 mcg kalijum fosfata (tečno đubrivo)
•260 mcg natrijum bikarbonata (soda bikarbona) aj to nije štetno, dobro za gorušicu kod beba😂
•70 mcg natrijum tetraborata (boraks, koristi se kao insekticid)
•54,100 mcg natrijum hlorida (kuhinjska so)
• Nepoznate količine natrijum citrata (aditiv za hranu)
• Nepoznate količine natrijum hidroksida (opasno)
•2800 mcg natrijum fosfata (toksično za bilo koji organizam)
• Nepoznate količine monobaznog natrijum fosfata (toksičnog za bilo koji organizam)
•32.000 mcg sorbitola
•0,6 mcg streptomicina (antibiotici)
• Više od 40.000 mcg saharoze (šećer od trske)
•35.000 mcg proteina kvasca, da narastu😉
• 5.000 mcg uree (otpadni proizvod ljudskog urina)
Normalno, ne bih o gramaži, ali jasno je da sadrže i sledeće hemikalije, aditive, konzervanse i/ili punila:
* aluminijum hidroksid
* aluminijum fosfat
*amonijum sulfat
* amfotericin B
* životinjska tkiva kao što su: svinjska krv, konjska krv i/ili mozak zeca/majmuna
* arginin hidrohlorid
* bubreg psa i/ili bubreg majmuna
* dvobazni kalijum fosfat.
* pileći embrion, kokošje jaje i/ili pačje jaje.
* teleći (goveđi) serum
*betapropiolakton
*fetalni goveđi serum
* formaldehid
* formalin
* želatin
* gentamicin sulfat
* glicerol
* ljudske diploidne ćelije (proistekle iz abortiranog ljudskog fetalnog tkiva)
* hidrokortizon
* hidrolizovani želatin
* živa, timerosol/timersal, mertiolat(r)) kao konzervans
* mononatrijum glutamat = natrijum glutamat (MSG)
* monobazni kalijum fosfat
* neomicin
* neomicin sulfat
*nonilfenol etoksilat
* oktilfenol etoksilat
* oktoksinol 10
* fenol crveni indikator
* fenoksietanol (antifriz)
* kalijum hlorid
* kalijum difosfat
* kalijum monofosfat
* polimiksin B
* polisorbat 20
* polisorbat 80
*svinjski (svinjski) hidrolizat kazeina pankreasa
* ostaci MRC5 proteina (embrion dečak)
* natrijum deoksiholat
* sorbitol
* tri(n)butil fosfat
* VERO ćelije, u lozi ćelija bubrega majmuna i
* oprana crvena krvna zrnca ovaca.
I to sve do ni nenavršene 5 godine.
Članak indeksiran 22.02.2024. Zadnji put osvježen

Ocijenjeno u analizi