Raskrinkavanje.ba

AI kao dodatak teoriji zavjere o kontroli putem 5G mreže i čipova u vakcinama

U objavi na “zavjerološkom” Telegram kanalu, činjenice o mogućnostima vještačke inteligencije pomiješane su s besmislenim tvrdnjama o 5G mreži i čipovima u vakcinama.

Foto: Freepik

Na Telegramu kanalu iSTiNA 8.7.2023. godine objavljen je kratki videosnimak uz opis:

Veštačka inteligencija može da nam čita misli u realnom vremenu. Preduslov za to je naravno 5G mreža, baš kao što je to rekao predsednik Čilea Pinera! I ne samo to, komunikacija je dvosmerna, jer pomoću EMF talasa mogu da nam umeću misli i osećanja koja nisu naša! Naravno ovo ide mnogo lakše kod nano-čipovanih koji imaju C-19 "vakcinom" kreiranu sintetičku neuronsku mrežu.

Snimak prikazuje neimenovanog muškarca koji na nekoj konferenciji drži prezentaciju o mogućnosti vještačke inteligencije (artificial intelligence, AI) da “čita misli”, odnosno dešifruje ih i kreira sliku ili priču na osnovu njih.

Objavu na Telegram kanalu iSTiNA do datuma pisanja ove analize pogledalo je oko 9.500 ljudi, a tvrdnje iz nje objavljene su i na nizu Facebook profila i stranica.


Može li AI zaista čitati misli?

Snimak koji je objavljen na iSTiNi isječak je duže prezentacije koju su na konferenciji Summit 15. juna ove godine držali Tristan Harris i Aza Raskin. Njih dvojica su suosnivači organizacije Centar za humanu tehnologiju koja se zalaže za veću regulaciju društvenih mreža i online platformi kao sredstva u borbi protiv političkog ekstremizma i negativnih psiholoških posljedica korištenja interneta. U svojoj prezentaciji govorili su o potencijalnim opasnostima napredovanja vještačke inteligencije. Govorili su, između ostalog, i o mogućnosti vještačke inteligencije da dešifruje ljudske misli i generira slike i poruke na osnovu toga te o posljedicama po demokratiju i pravo na privatnost koju bi ona mogla imati.

Zaista je tačno da AI tehnologija može, u određenim prilikama i vremenskim intervalima, uglavnom uz pomoć podataka prikupljenih funkcionalnom magnetnom rezonancom (fMRI) dekodirati misli određenih osoba i izražavati ih kao slike ili tekst (1, 2, 3, 4, 5). Do tog postignuća došli su istraživači/ce s univerziteta u Japanu i SAD-u. Riječ je o nečemu što je i dalje u ranim fazama istraživanja i nema praktičnu primjenu.

Vještačka inteligencija trenutno nema mogućnost “umetanja” misli u um osoba, iako je moguće da će uređaji u budućnosti moći ostvariti dvosmjernu komunikaciju.

Mnogi/e stručnjaci/kinje i zabrinuti/e pojedinci/ke naglašavaju etičke probleme s razvijanjem ovakve tehnologije, primarno načine na koje bi se ona u budućnosti mogla zloupotrijebiti za narušavanje privatnosti i ograničavanje ljudskih prava, te pozivaju na pauzu u njenom daljem razvoju (1, 2, 3). 

Dakle, AI tehnologija zaista bi se mogla koristiti za čitanje ljudskih misli. Međutim, tvrdnje o povezanosti AI tehnologija s 5G mrežom i vakcinama protiv Covid-19 nemaju utemeljenje u činjenicama.


Fikcija: Umetnute misli, 5G i čipovi u vakcinama

Vještačka inteligencija (eng. artificial intelligence, AI) definiše se kao mogućnost digitalnog kompjutera da obavlja zadatke koji se inače povezuju s inteligentnim bićima. Termin se često odnosi na sisteme koji mogu obavljati intelektualne procese kao što su rasuđivanje, generalizacija, učenje iz iskustava i razumijevanje značenja.

Peta generacija telekomunikacijske tehnologije (5G) bežični je komunikacijski sistem koji, kao i njene prethodnice, koristi radiofrekvencije za prenos informacija kroz vazduh. Za razliku od prethodnih mreža, 5G koristi više radiofrekvencije koje su manje opterećene, što omogućava prenos više informacija mnogo većom brzinom.

Iako postoji mogućnost da uređaji koji se budu pravili u budućnosti koriste i 5G mrežu i vještačku inteligenciju, kao i da se AI iskoristi za dalje razvijanje 5G mreže, riječ je o dva potpuno odvojena pojma i koncepta. 

Vakcine protiv Covid-19, pak, nemaju veze ni s jednim ni s drugim. Teorije zavjere o umetanju mikročipova u ljude putem vakcina protiv Covid-19 prisutne su od samog početka masovne vakcinacije protiv ove bolesti. Kako je Raskrinkavanje pisalo već mnogo puta do sada, ona nema apsolutno nikakvo utemeljenje u činjenicama (1, 2, 3, 4). Vakcine u svom sastavu ne sadrže nikakve tehnološke uređaje niti bi se masovno “čipovanje” stanovništva moglo sakriti. 

Jedna od glavnih karakteristika vjerovanja u teorije zavjere jeste pronalaženje nepostojećih veza i uzoraka između stvari koje nisu međusobno povezane.

Shodno činjenicama, tvrdnju da umjetna inteligencija čita misli uz pomoć 5G mreže i nanočipova umetnutih putem vakcine protiv Covid-19 ocjenjujemo kao teoriju zavjere.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke