Raskrinkavanje.ba

BiH još uvijek nema 5G mrežu, a tornjevi se ne postavljaju “kasno u noć dok ljudi spavaju”

Na jednoj Facebook stranici objavljeno je nekoliko fotografija predajnika na zgradama u Tuzli, uz tvrdnje da je “Tuzla već pokrivena 5G mrežom”, da se tornjevi postavljaju “krišom kasno u noć dok ljudi spavaju”, te uz poziv da “ako ovo vidite na kućama svojih krovova obavezno skidajte”. Niti je tačno da u BiH postoji 5G tehnologija, niti da su predajnici sa fotografija postavljeni “krišom tokom noći” za vrijeme pandemije COVID-19, kao što nije tačno ni to da 5G ima ikakve veze sa novim koronavirusom SARS-Cov-2.

Anti 5G histerija nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu, pa su korisnici društvenih mreža već danima izloženi brojnim kampanjama koje propagiraju ideje koje 5G tehnologiju dovode u vezu sa pojavom novog koronavirusa SARS-Cov-2.

Da je upravo 5G tehnologija “kriva” za koronavirus SARS-Cov-2 vjeruje značajan broj ljudi, te su ovakvi iracionalni strahovi nedavno doveli i do napada na 5G bazne stanice u Velikoj Britaniji. Stubovi sa baznim stanicama su zapaljeni u Birmingamu i Liverpulu, a policija još istražuje ove incidente. Pored stvarnih napada, širile su se i lažne vijesti o napadima na 5G bazne stanice na Nepalu, koji se zapravo nije desio, a o čemu smo pisali ranije.

Slični pozivi na rušenje navodnih tornjeva 5G mreže, pojavili su se nakon toga i u Bosni i Hercegovini. U srijedu 15. aprila, na Facebook stranici pod nazivom Džennểtski Napitak objavljeno je nekoliko fotografija predajnika na zgradama u Tuzli, uz tvrdnju da je “Tuzla već pokrivena 5G mrežom”, te poziv da “ako ovo vidite na kućama svojih krovova obavezno skidajte”:

Ovo morate vidjeti. Tuzla je već pokrivena sa 5 G mrežom. Ako nije štetno i nije tajna što onda postavljaju krišom kasno u noć dok ljudi spavaju i što su dali tolko restrektivne mjere da su ljude skroz izolovali od grada. A dovoljna vam je i sama ta činjenica da će uništiti pčele koje su važan faktor u čitavom životnom sistemu. Pa vi i dalje sjedite u kući dok nam ostali rade na uništenju. Mogu neke druge da levate ali jaro mene ne mogu. To je ta pandemije preko ćega će oni izazivati svake sezone koju oni već najavljuju opet u januaru. Kako već unaprijed znaju? Ni je li to sve malo brutalno i ofirno? Ovo ako vidite na kućama svojih krovova obavezno skidajte. Otkud im pravo da stavljaju na krovove tuđih kuća. Vrijeme je za revoluciju. Dijeli dalje.

Na istoj stranici, samo nešto kasnije, podijeljena je još jedna fotografija navodnog tornja 5G mreže nedaleko od Tuzle, uz direktan poziv na njegovo rušenje: 

Eno gore u šumi fin toranj za srušit. Prvi je meta. Tuzla - Nalazi se u blizini Ilinćice

Naknadno je na istoj stranici objavljen još jedan status u kojem se tvrdi da je “5G davno ušla u Bosnu”. 

Postoji li 5G mreža u Bosni i Hercegovini?

Bosna i Hercegovina je tek u 2019. godini počela sa uvođenjem 4G mobilne mreže, a o tome da je BiH još uvijek daleko od uvođenja mreže sljedeće generacije, svjedoči i izjava savjetnika generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH, Aleksandra Mastilovića, iz decembra 2018. godine, odnosno iz vremena prije uvođenja 4G mreže u BiH. 

Bosna i Hercegovina je trenutno posljednja zemlja Evrope bez četvrte generacije mobilne telefonije (4G), dok se uvođenje pete generacije mobilne telefonije (5G) širom Evrope očekuje 2023. godine. Ako pretpostavimo da BiH neće kasniti, i ako bi u 2019. krenuli sa 4G mrežom, to bi značilo da bh. telekom operateri imaju period od maksimalno pet godina da vrate uloženu investiciju i započnu nova ulaganja u infrastrukturu za 5G mrežu.

Iz navedene izjave je jasno da BiH u najboljem slučaju neće početi sa uvođenjem 5G mobilne mreže do 2024. godine.  Više o kašnjenju BiH kada se govori o uvođenju 4G mobilne mreže, ali i napretku BiH na Globalnom indeksu brzine interneta nakon uvođenja ove mreže, pisao je i portal Istinomjer.

Istinomjer je i 27. marta ove godine kontaktirao RAK kako bi provjerio dinamiku uvođenja 4G mreže, te je dobio odgovor da podaci o ostvarenom pokrivanju teritorije BiH 4G mrežom još uvijek ne postoje, ali je iz odgovora jasno da će ovaj proces trajati bar još nekoliko godina. 

Po osnovu Dozvole koju je izdala Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija), mobilni operatori u Bosni i Hercegovini su 08.05.2019. godine započeli sa komercijalnim pružanjem 4G usluga. Prema Dozvoli, prva obaveza operatora nastupa 08.05.2020. godine, nakon čega će Agencija provoditi monitoring i provjeravati ispunjenost tehničkog dijela Dozvole. U skladu sa Dozvolom, Agencija prati dinamiku razvoja mreža u periodima nakon 1., 3. i 5. godine od puštanja komercijalne 4G usluge, te vrši verifikaciju ostvarenog pokrivanja. U vezi sa navedenom dinamikom razvoja mreža, verifikovani podaci o ostvarenom pokrivanju još uvijek nisu raspoloživi.

Jesu li antene sa fotografija postavljene “preko noći” za vrijeme pandemije COVID-19?

U objavi na stranici Džennetski Napitak se tvrdi da se “na krovove tuđih kuća” 5G tornjevi navodno postavljaju “krišom kasno u noć dok ljudi spavaju”. Zbog činjenice da u BiH još uvijek ne postoji 5G tehnologija, jasno je da objavljene fotografije ne prikazuju 5G tornjeve, koji u BiH ne postoje. 

Građani Tuzle su i u komentarima na ovoj objavi koja je zabilježila blizu 3.000 dijeljenja za manje od 24 sata, ukazali da su prikazane antene postavljene prije više godina. Jedan od korisnika je prepoznao zgradu Vlade Tuzlanskog kantona, čija fotografija ne našla među 4 objavljene na stranici Dženeski Napitak, uz tvrdnju da se na njoj nalazi 5G toranj. 

O tome da antena na zgradi Vlade Tuzlanskog Kantona nije postavljena tokom pandemije COVID-19, svjedoče i fotografije ove zgrade objavljene u decembru 2019. godine na portalu Klix, a na kojima se vidi ista antena sa fotografije objavljene na Facebook stranici Džennểtski Napitak.

 

Druga fotografija koja se našla u objavi stranice Džennetski Napitak prikazuje zgradu Privredne komore Tuzlanskog kantona koja se nalazi na Trgu slobode. Na fotografiji koju smo pronašli na Google mapama a koja je objavljena još 2017. godine, vidljiva je antena za koju se tvrdi da je 5G toranj koji je postavljen za vrijeme pandemije COVID-19.  Činjenica da antena postoji od 2017. godine govori da nije istinita tvrdnja da je postavljena “preko noći” u vrijeme pandemije COVID-19.

U objavi koja je naknadno objavljena na stranici Džennetski Napitak, navedeno je da se “toranj nalazi u blizini Ilinčice”. Jednostavnom Google pretragom smo ubrzo došli do zaključka da se na lokalitetu Ilinčice nalazi RTV predajnik Radio televizije Tuzlanskog kantona, a koji koristi i Federalna televizija i koji je vrlo vjerovatno ono što fotografija prikazuje. Nije u pitanju dakle nikakav 5G toranj koji je, kako se tvrdi, “preko noći” postavljen za vrijeme pandemije COVID-19.

Ima li 5G veze sa koronavirusom?

Tvrdnje o vezi između 5G i COVID-19 spadaju u domen teorija zavjere i dosad su bile opovrgnute više puta. Ova tehnologija je i prije pandemije “optuživana” za štetne pojave, o čemu smo pisali ranije

Portali u regiji prenijeli su u proteklom mjesecu i tvrdnje američkog doktora Thomasa Cowana, poznatog po protivljenju vakcinama, o vezi između 5G tehnologije i COVID-19 pandemije, iako ni za jednu od njih nema dokaza. Snimak Cowanovog govora na skupu istomišljenika, održanom od 10. do 12. marta ove godine u američkom gradu Tusconu, na društvenim mrežama je zabilježio stotine hiljada pregleda. No, neke od njih, uključujući i YouTube, su počele uklanjati takve sadržaje u nastojanju da spriječe širenje lažnih vijesti. Cowan je na snimku tvrdio da su “virusi povezani sa elektromagnetnim poljima i da trenutna pandemija koronavirusa ima veze sa uvođenjem 5G tehnologije”. 

Međutim, o potencijalno štetnom uticaju 5G tehnologije na ljudsko zdravlje izjasnila se Svjetska zdravstvena organizacija na svojoj zvaničnoj stranici:

Do danas, i nakon obimnog istraživanja, nije utvrđena nikakva uzročno posledična veza između izlaganja bežičnim tehnologijama i negativnih posljedica po zdravlje. Zaključci vezani za zdravlje se izvlače iz studija koje su rađene na čitavom radio spektru, ali dosad je samo nekoliko studija izvedeno na frekvencijama koje će koristiti 5G. Zagrijavanje tkiva je glavni mehanizam interakcije između polja radio-frekvencije i ljudskog tijela. Izlaganje radio-frekvencijama sadašnjih tehnologija rezultira u zanemarivom podizanju temperature ljudskog tijela. Kako se frekvencija povećava, prodiranje u tjelesna tkiva se smanjuje i upijanje energije se više zadržava na površini tijela (koža i oko). Ukoliko izloženost ostaje ispod međunarodnih standarda, ne očekuju se posljedice po javno zdravlje. 

Virusi se ne mogu širiti radio talasima jer postoje u različitim formama koje se ne preklapaju - virus je biološki fenomen, dok radio talasi postoje u elektromagnetnom spektru, o čemu je pisao magazin Science alert u članku od 8. aprila ove godine.

Cowan je svoje tvrdnje potkrijepio “činjenicom” da je Wuhan prvi grad koji je pokriven 5G mrežom. Wuhan jeste bio jedan od prvih gradova u Kini koji je dobio 5G mrežu, u augustu 2019, ali puno kasnije nego gradovi u Južnoj Koreji, koja je pionir u toj oblasti. Također, London u Velikoj Britaniji je imao 5G mrežu godinu i po prije Kine. Osim toga, Iran, jedna od zemalja koje su teže pogođene pandemijom, nema 5G mrežu - kao uostalom ni Bosna i Hercegovina. 

Kompletnu analizu koju je Raskrinkavanje objavilo prije nekoliko dana, čitajte na linku ispod:

Ubija li 5G pčele?

Među tvrdnjama objavljeni na stranici Džennetski Napitak, nalazi se i ona da “5G ubija pčele”.

Da ne postoje dokazi da 5G mreža ubija pčele pisao je i naš partnerski portal Faktograf, koji se pozvao na American Bee Journal, najstariji pčelarski časopis na engleskom jeziku koji izlazi od 1861. godine. 

“Zašto se ne trebamo bojati 5G-a”, naslov je teksta koji je American Bee Journal objavio u izdanju od listopada 2019. godine. Napisala ga je biokemičarka i molekularna biologinja Alison McAfee, specijalizirana upravo za istraživanje pčela. “Mogu shvatiti zašto je ova priča toliko neodoljiva. Biologija pčela medarica do te nam je mjere strana da se ideja kako bi elektromagnetski valovi mogli uzrokovati gubitak pčela medarica i ne doima tako nategnutom”, piše McAfee da bi zatim ipak objasnila zašto je nategnuta i nerealna. Postoje, naime, dokazi da pčele mogu osjetiti statična magnetska polja, kao i da im te informacije služe za navigaciju, isto kao i osjetilo mirisa te položaj naspram Sunca. Ne postoje, međutim, dokazi da pčele mogu osjetiti prisutnost elektromagnetskih valova (kakvi se koriste za 5G mrežu), niti da takvi elektromagnetski valovi imaju utjecaj na ponašanje ili smrtnost pčela.

S obzirom na sve navedeno u ovoj analizi, objava sa stranice Džennểtski Napitak u kojoj se tvrdi da u Bosni i Hercegovini postoji 5G mreža, kao i da se u Tuzli tokom pandemije novog koronavirusa postavljaju ”tornjevi” za 5G mrežu, dobija ocjenu lažna vijest.  

Iz razloga što se u objavi tvrdi i da se tornjevi navodno “postavljaju krišom kasno u noć dok ljudi spavaju”, ista dobija i ocjenu teorija zavjere.

Sa druge strane, veoma eksplicitnim pozivima na nasumično rušenje antena u Tuzli, trebale bi se pozabaviti policijske strukture, s obzirom na jasne propisane mjere u FBiH kojima se zabranjuje širenje panike i izazivanje nereda putem društvenih mreža. 

(Dalio Sijah za Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Teorija zavjere 15.04.2020

Facebook profili i stranice: TUZLA POKRIVENA 5G MREŽOM

Ovo morate vidjeti. Tuzla je već pokrivena sa 5 G mrežom.

  • Teorija zavjere
  • Lažna vijest
Teorija zavjere 15.04.2020

Facebook profili i stranice: Eno gore u šumi fin toranj za srušit

Eno gore u šumi fin toranj za srušit. Prvi je meta. Tuzla - Nalazi se u blizini Ilinćice

  • Teorija zavjere
  • Lažna vijest