Raskrinkavanje.ba

Je li “usvojen” zakon o zabrani pušenja u javnim zatvorenim objektima u FBiH?

Pojedini mediji su izglasavanje Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine označili kao “usvajanje” zakona. Ipak, da bi zakon bio konačno usvojen, neophodno je da ga, pored Predstavničkog doma, usvoji i Dom naroda.

Korišćenje ispravne terminologije, ali i potpunih i prezicnih naslova pri medijskom izvještavanju o djelovanju institucija, predstavlja imperativ u novinarstvu. To je očigledno i iz recentnog primjera izvještavanja o proceduri donošenja Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Na portalu Radio Slobodna Evropa je tako 26. maja objavljen članak sa naslovom u kom se navodi da je pomenuti zakon “usvojen”:

Usvojen zakon o zabrani pušenja u javnim zatvorenim objektima u FBiH

Ovakav naslov navodi na zaključak da je parlamentarna procedura usvajanja zakona završena, te da je zakon u konačnici i usvojen. Međutim, u samom tekstu se, za razliku od naslova, nigdje ne tvrdi da je zakon “usvojen”, nego se objašnjava da je izglasan u Predstavničkom domu, te da je za stupanje na snagu neophodno i da zakon dobije podršku Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) izglasao je u srijedu 26. maja, zakon kojim se zabranjuje konzumiranja duhana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prevozu, te u privatnim automobilima u kojima se nalaze djeca.
(...)
Da bi stupio na snagu, prijedlog ovog zakona potrebno je da dobije podršku i u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Nepotpune i neprecizne naslove u kojima se tvrdi da je zakon “usvojen”, bez konkretnijih informacija i objašnjenja, objavilo je još 11 portala. Pored naslova u kojima se tvrdi da je zakon usvojen, pojedini portali svoje tekstove su opremili naslovima u kojima se navodi da je zakon “izglasan”, što jednako pogrešno implicira da je ovaj zakon finalno usvojen u parlamentarnoj proceduri. Počevši sa portalom Sarajevska Sehara, ovakav naslov objavljen je na ukupno 12 portala. 

Izglasan zakon o zabrani pušenja u javnim objektima, prevozu i automobilima s djecom

Neki od medija su, među prvima Radio Sarajevo i Nezavisne novine, u svojim naslovima istakli da je Parlament FBiH taj koji je izglasao zakon, iako je riječ samo o jednom njegovom domu:

! / Parlament FBiH: Izglasana zabrana pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima (Radio Sarajevo)

Parlament FBiH izglasao zabranu pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima (Nezavisne novine)

Ovakvim naslovom opremljen je i članak objavljen na portalu Radio-televizije Bosne i Hercegovine

Pojedini portali su vijest o izglasavanju Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine senzacionalistički prenijeli uz netačne naslove u kojima se tvrdi da je već “zabranjeno pušenje”:

BiH: Zabranjeno pušenje u kafićima i zatvorenim objektima (Nova)

Usvojen dosad najstroži zakon: U zatvorenim javnim prostorima što se pušilo – pušilo (Raport)

U Federaciji BiH nema više pušenja unutra, usvojen Zakon (Press)

Portali ViPromo i Faktor u svojim naslovima tvrdnju da je zakon “usvojen” upotpunili su navodom da je “na potezu Dom naroda”. 

Usvojen zakon o zabrani pušenja, na potezu Dom naroda (Faktor)

Sličan naslov našao se i na portalu Slobodna Bosna, ali ga je učinila senzacionalističkim i nepotpunim, budući da je izostavljeno ko je na potezu, a naslov završen sa tri tačke. 

NO SMOKING ORCHESTRA: Usvojen Zakon o zabrani pušenja, na potezu...

Kreiranjem ovakvih nepotpunih i nepreciznih naslova, koji govore o tome da je zakon “usvojen” ili “izglasan”, bez informacija o kojem se od dva parlamentarna doma radi, a koji u nekim slučajevima sadrže i netačne tvrdnje o tome da je pušenje već zabranjeno, pomenuti mediji čitaoce su naveli na pogrešan zaključak.

A da su čitatelji/ke ovakve naslove doživjeli/e kao finalnu odluku o donošenju zakona, te njegovom skorom stupanju na snagu, čime će se zabraniti pušenje u javnim zatvorenim objektima, pokazuju i komentari ispod objava ovih članaka na društvenoj mreži Facebook.

Pojedini portali elemente ove teme neadekvatno su predstavljali i nakon pomenutih inicijalnih članaka. Tako je, počevši sa portalom Avaz, šest domaćih portala objavilo članke o tome kakve propise podrazumijeva ovaj zakon u slučaju da se finalno usvoji i u Domu naroda PFBiH i stupi na snagu. To, ipak, iz naslova kojima su ovi članci opremljeni nije sasvim jasno, već se čitatelji/ke ponovno navode na zaključak da je riječ o novim pravilima koja su već donesena i koja su stupila na snagu.

Nova pravila: 100 KM kazne ako zapalite u kafiću, gazdi i do 2.500 KM

Šta su činjenice?

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, prema Ustavu ovog entiteta, ima dvodomnu strukturu, te je sastavljen od Predstavničkog doma i Doma naroda. 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatrao je 26. maja 2021. godine Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje. Kako su i svi pomenuti mediji istakli, Predstavnički dom izglasao je pomenuti prijedlog sa 63 glasa “za”, tri “protiv” i dva suzdržana.

Ipak, činjenica da je Predstavnički dom izglasao zakon ne znači da je i zakon donesen ili konačno usvojen, odnosno da stupa na snagu. Naime, kako se navodi u priručniku “Procedure usvajanja i izmjene zakona i propisa”, koji je 2005. godine izdao Transparency International BiH, da bi zakon konačno bio donesen, neophodno je da dobije podršku oba doma:

Zakon se smatra donesenim kada ga oba doma usvoje u identičnom tekstu. Ako to nije slučaj, osniva se zajednička komisija za usaglašavanje koja nastoji postići sporazum o identičnom tekstu. Ako jedan od domova ne usvoji izvještaj zajedničke komisije, prijedlog zakona smatra se odbijenim

Dakle, ukoliko neki zakon bude usvojen u Predstavničkom domu, ali ne i u Domu naroda, on se ne smatra usvojenim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stoga su naslovi u kojima se navodi da je zakon “usvojen” ili “izglasan”, bez dodatnih informacija i pojašnjenja, nepotpuni i neprecizni, te navode na pogrešan zaključak. 

Također, netačni su i naslovi u kojima se tvrdi da je “Parlament FBiH usvojio zakon” - s obzirom na to da je za sada zakon usvojio jedino Predstavnički dom ovog parlamenta. Da bi navod da je “Parlament FBiH usvojio zakon” bio potpuno tačan, to bi podrazumijevalo da je usvojen i u drugom, Domu naroda Parlamenta FBiH.

Iako je tačno da je Predstavnički dom PFBiH dao podršku ovom zakonu, to ne znači da će on i konačno biti donesen u parlamentarnoj proceduri i da će stupiti na snagu. Situacije u kojima jedan dom da podršku nekom zakonu, a drugi dom donese drugačiju odluku u praksi nisu rijetke. Kako se može vidjeti na stranici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u Pregledu zakona i drugih akata usvojenih u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH za mandatni period 2014 - 2018. godina, navodi se čitava oblast - Akti koje je usvojio Predstavnički dom, a Dom naroda nije razmatrao. U ovoj kategoriji je za pomenuti mandatni period pobrojano šest prijedloga zakona koji su usvojeni u Predstavničkom domu, ali ih Dom naroda nije razmatrao. 

Stoga, nepotpune i neprecizne naslove članaka u kojima se navodi da je Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje “usvojen” ili “izglasan”, bez isticanja da je riječ o izglasavanju samo u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ocjenjujemo kao manipulisanje činjenicama.

Naslov portala Nova, u kom se navodi da je “zabranjeno pušenje”, ocjenjujemo kao dezinformaciju i klikbejt, budući da pušenje nije zabranjeno sve dok zakon ne dobije podršku i drugog doma, niti se u samom članku igdje pominje da je pušenje zabranjeno. Iste ocjene dobijaju i naslovi portala Raport i Press.

Ocjenu klikbejt dobija i naslov kojim je opremljen članak na portalu Slobodna Bosna, budući da je nepotpun, te se završava sa tri tačke. 

Naslove članaka o propisima koje će zakon podrazumijevati ukoliko se usvoji, a u kojima se navodi na zaključak da je riječ o pravilima koja su već donesena, ocjenjujemo kao manipulisanje činjenicama

Napomena:

1.6.2021: Nakon objavljivanja ove analize portal Press ispravio je netačne navode u svom članku, te dobija i ocjenu ispravljeno. 

3.6.2021: Nakon objavljivanja ove analize portal Raport ispravio je netačne navode u svom članku, te dobija i ocjenu ispravljeno. 

10.6.2021: Nakon objavljivanja ove analize portal Nezavisne ispravio je netačne navode u svom članku, te dobija i ocjenu ispravljeno. 

11.6.2021: Nakon objavljivanja ove analize portal Crna hronika ispravio je netačne navode u svom članku, te dobija i ocjenu ispravljeno. 

28.11.2022: Portal Nova ispravio je netačne navode u svom članku, te dobija i ocjenu ispravljeno. 

5.10.2023. Članak portala Radio Sarajevo koji je ocijenjen u ovoj analizi naknadno je povezan sa analizom zbog tehničkih razloga.

(Marija Ćosić i Emir Zulejhić, Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Radio Slobodna Evropa: Usvojen zakon o zabrani pušenja u javnim zatvorenim objektima u FBiH

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Sarajevska Sehara: Izglasan zakon o zabrani pušenja u javnim objektima, prevozu i automobilima s djecom

Zastupnički dom Parlamenta FBiH izglasao je zakon kojim se zabranjuje konzumiranja duhana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prijevozu, ali i...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Nezavisne: Parlament FBiH izglasao zabranu pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima

 • Manipulisanje činjenicama
 • Ispravljeno
Klikbejt 26.05.2021

Nova.rs: BiH: Zabranjeno pušenje u kafićima i zatvorenim objektima

Zastupnički dom Parlamenta FBiH danas je izglasao zakon kojim se zabranjuje konzumiranje duvana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prevozu, al...

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Klikbejt 26.05.2021

PressMedia: U Federaciji BiH nema više pušenja unutra, usvojen Zakon

 • Klikbejt
 • Dezinformacija
 • Ispravljeno
Manipulisanje činjenicama 28.05.2021

Avaz: Nova pravila: 100 KM kazne ako zapalite u kafiću, gazdi i do 2.500 KM

Provođenje zabrane pušenja obavezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

BHRT: Parlament FBiH izglasao zabranu pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima

Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas je izglasao zakon kojim se zabranjuje konzumiranja duvana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prevozu,...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 28.05.2021

BH novosti: Nova pravila: 100 KM kazne ako zapalite u kafiću, gazdi i do 2.500 KM

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje usvojen je prekjučer na sjednici Predstavničkog doma Parlamen...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 29.05.2021

Sandžak PRESS: Nova pravila: 100 KM kazne ako zapalite u kafiću, gazdi i do 2.500 KM

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje usvojen je prekjučer na sjednici Predstavničkog doma Parlamen...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 28.05.2021

Breza Info: Nova pravila: 100 KM kazne ako zapalite u kafiću, gazdi i do 2.500 KM

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje usvojen je prekjučer na sjednici Predstavničkog doma Parlamen...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 28.05.2021

Refresh news: Nova pravila: 100 KM kazne ako zapalite u kafiću, gazdi i do 2.500 KM

..

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 28.05.2021

Radio Balkan Seher Mahala: Nova pravila: 100 KM kazne ako zapalite u kafiću, gazdi i do 2.500 KM SEARCH

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje usvojen je prekjučer na sjednici Predstavničkog doma Parlamen...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Avaz: Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Federaciji BiH!

Zakon predviđa zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, te privatnim automobilima...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Velkaton: Parlament FBiH izglasao zabranu pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima

Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas je izglasao zakon kojim se zabranjuje konzumiranja duvana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prevozu,...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 27.05.2021

Radio Ilijaš: Parlament FBiH izglasao zabranu pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima

Predstavnički dom Parlamenta FBiH  je izglasao zakon kojim se zabranjuje konzumiranje duhana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prevozu, ali i...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 27.05.2021

Tuzlanski info portal: Izglasan zakon o zabrani pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima u FBiH

U Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvaćen je Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proi...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 27.05.2021

Tomislav News: PARLAMENT FBIH Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Federaciji BiH!

Zakon predviđa zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, te privatnim automobilima...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Tuzlanski: Usvojen zakon o zabrani pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sa 63 glasa za, tri protiv i dva suzdržana usvojio je predloženi zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi d...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

072 Info: Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Federaciji BiH!

Većinom glasova zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prihvaćen je Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih pro...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Zdici Info: Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Federaciji BiH!

Većinom glasova zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prihvaćen je Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih pro...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Vijesti: Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u FBiH

Većinom glasova zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prihvaćen je Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih pro...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Depo: Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Federaciji BiH!

Zakon predviđa zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, te privatnim automobilima...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Moj Teslić: Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Federaciji BiH

Zakon predviđa zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, te privatnim automobilima...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Čitaj (ba): Izglasan zakon o zabrani pušenja u javnim objektima, prevozu i automobilima s djecom

Prijedlog zakona sada ide na Dom naroda Parlamenta FBiH gdje treba dovoljnu podršku da bi stupio na snagu

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Jabuka TV: Izglasana zabrana pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima u FBiH

Zastupnički dom Parlamenta FBiH u srijedu je izglasao zakon kojim se zabranjuje konzumiranja duhana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prijevo...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

N1: Izglasan zakon o zabrani pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima u FBiH

U Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvaćen je Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proi...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Crna Hronika: U FBIH IZGLASAN ZAKON O ZABRANI PUŠENJA U SVIM ZATVORENIM MJESTIMA

Zastupnički dom Parlamenta FBiH danas je izglasao zakon kojim se zabranjuje konzumiranja duhana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prijevozu,...

 • Manipulisanje činjenicama
 • Ispravljeno
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Hercegovina.in: Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Federaciji BiH!

Većinom glasova zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH prihvaćen je Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proiz...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Bljesak: Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Federaciji BiH!

Federalni kooridinator za kontrolu duhana Aida Ramić-Čatak naglasila je da osam milijuna ljudi svake godine umre od posljedica pušenja.

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Dnevnik.ba: Usvojen zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Federaciji BiH!

Većinom glasova zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prihvaćen je Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih pro...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

Blic: Poslanici izglasali ZABRANU PUŠENJE u kafićima i svim zatvorenim objektima u Federaciji BiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojili su posle burne rasprave Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duvana, duvanskih pro...

 • Manipulisanje činjenicama
Manipulisanje činjenicama 26.05.2021

N1.RS: Izglasan zakon o zabrani pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima u FBiH

U Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvaćen je Predlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duvana, duvanskih proizv...

 • Manipulisanje činjenicama