Raskrinkavanje.ba

Manipulisanje podacima: mRNA vakcine ne povećavaju rizik od raka

Studija hrvatske patologinje Ivane Pavić, na osnovu čijih su nalaza protivnici/e vakcinacije izveli/e zaključak da vakcine protiv Covid-19 povećavaju rizik od raka, ima nedostatke koji utječu na valjanost rezultata, a time i ovog zaključka.

Foto: Snowing, Freepik  

Na portalu Logično je 12. marta 2024. godine objavljen tekst o navodnom otkriću hrvatske patologinje da rizik od obolijevanja od karcinoma raste za 52% kod onih koji su potpuno vakcinisani protiv Covid-19, i to u dobi od 15 do 59 godina.

Patologinja otkrila da među onima koji su ”potpuno cijepljeni”, u dobi između 15 do 59 godina rizik od raka raste za 52%

U tekstu se navodi da je hrvatska patologinja Ivana Pavić u intervjuu s “istražiteljem” Steveom Kirschom rekla da je 65% pacijenata u dobi od 15 do 59 godina koji su oboljeli od karcinoma bilo vakcinisano jednom ili više doza vakcine protiv “kineskog virusa”, odnosno Covid-19. Kirsch je iz analize Ivane Pavić izvukao zaključak da vakcinacija povećava rizik od malignih oboljenja za 52%. 

U tekstu je predstavljena i Kirschova računica kojom je na osnovu podataka Ivane Pavić došao do izračuna povećanja rizika od obolijevanja od karcinoma.

Kirsch voli objasniti kako radi svoje izračune. I u ovom slučaju, predstavio je jednostavan primjer, koji uključuje 100 ljudi, od kojih je 55 cijepljeno, a 45 nije. Ako je rizik od raka u obje skupine, recimo 10 posto, imali biste 5,5 i 4,5 s 55 posto cijepljenih.

“Kako bismo došli do omjera od 65 %, to bi značilo da je više oboljelih od raka dobilo 8.342 ljudi”, dalje objašnjava Kirsch. “Tada uzimate 8,342 / 5,5 = 1,517. Dakle, povećanje od 52 % u odnosu na osnovni rizik”. Iz toga je jasno zašto Ivana Pavić nije uzela niti jednu dozu cjepiva i zašto ih nikome ne preporučuje, bez obzira na navodnu opasnost od bolesti.

Nadovezujući se na nalaze doktorice Pavić, u tekstu se karcinomi navodno dobijeni usljed vakcinacije nazivaju “turbo rakovima” i tvrdi se da se javljaju i kod nevakcinisanih, što je “dokaz” da vakcinacija povećava rizik od raka za nevakcinisane. 

Osim na portalu Logično, tvrdnje o povećanju rizika od karcinoma kod vakcinisane populacije u Hrvatskoj objavio je i portal Cro24, kao i nekoliko Facebook profila (1, 2). 

Šta su činjenice? 

Steve Kirsch, američki poduzetnik koji često zagovara antivakcinacijske tvrdnje (iako je na početku pandemije ulagao novac u istraživanja za lijek protiv Covid-19), objavio je intervju s doktoricom Ivanom Pavić 5. marta 2024. godine na platformi Rumble. Tema razgovora bili su nalazi iz njene studije, koju je Pavić prvobitno predstavila na 4. multidisciplinarnom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem u Vukovaru u novembru 2023. godine. Simpozij je organizovalo Hrvatsko društvo za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatskog liječničkog zbora (HDPZZ HLZ).

Pavić je ključne nalaze objavila i na engleskom jeziku na svojoj Substack stranici 5. februara 2024. godine. Substack je platforma koja omogućava autorima/kama objavljivanje i monetizaciju svojih tekstova kroz sistem pretplate – ne radi se o platformi na kojoj se objavljuju studije koje su nužno prošle naučnu provjeru. Pavić je uspoređivala stopu vakcinacije u ukupnoj populaciji Hrvatske u dobi od 15 do 59 godina sa stopom vakcinacije kod onkoloških pacijenata/tica mlađih od 55 godina kojima je u dvije hrvatske bolnice u 2022. godini dijagnostikovan karcinom.

Njena osnovna hipoteza glasila je da ne bi trebalo biti razlike između stope vakcinacije u generalnoj populaciji (od 15 do 59 godina) i stope vakcinacije kod pacijenata/tica kod kojih je dijagnostikovan karcinom u 2022. godini. Prema njenoj analizi podataka, stopa vakcinacije (jedna ili više primljenih doza vakcine) u općoj populaciji u dobi od 15 do 59 godina iznosila je 55,34%, a u populaciji u dobi od 18 do 59 godina 61,32%. S druge strane, stopa vakcinacije (jedna ili više primljenih vakcina) kod pacijenata/tica s dijagnostikovanim karcinomom iznosila je 65%. 

Uočivši da je stopa vakcinisanih u grupi pacijenata/tica oboljelih od karcinoma veća u odnosu na stopu vakcinisanih u općoj populaciji (65% prema 61,32% ili 55,34%), Pavić je sugerisala da mRNA vakcine protiv Covid-19 mogu biti uzrok te razlike. Kirsch je potom uzeo ove podatke i izračunao da je došlo do povećanja rizika od karcinoma za 52% za osobe uzrasta od 15 do 59 godina koje su vakcinisane protiv Covid-19. Kirscheve tvrdnje zasnovane na studiji Ivane Pavić proširile su se na engleskom govornom području.

Prvi nedostatak studije: “Zbunjujuće” varijable

Detaljnom analizom studije Ivane Pavić bavio se zdravstveni fact-checking portal Health Feedback. Ovaj portal navodi da postoje razni propusti u studiji koji utječu na valjanost njenih zaključaka. 

Pavić je iz analize isključila pacijente/ice kojima je već bio dijagnostikovan karcinom prije 2020. godine, kako bi se izbjegli slučajevi pacijenata/tica kojima se karcinom vratio (recidiv bolesti). Međutim, bez objašnjenja su iz analize isključeni/e pacijenti/ce s karcinomom kože, melanomima, limfomima i leukemijom. 

Pored toga, Pavić u analizi nije uzela u razmatranje vjerovatnoću da i na stopu vakcinacije i na dijagnozu karcinoma može utjecati isti faktor – takozvana zbunjujuća varijabla ili faktor (eng. confounding factor) – koja ne mora biti očigledna istraživaču/ici, ali koja u značajnoj mjeri može utjecati na rezultate analize. Naprimjer, može se očekivati da je grupa oboljelih od karcinoma starija od opće populacije jer se rizik od raka povećava s godinama. S druge strane, veća je vjerovatnoća da će stariji ljudi biti vakcinisani. Prema tome, postoji šansa da razlog za veću stopu vakcinisanih u grupi oboljelih od karcinoma leži u tome da je riječ o starijoj populaciji – koja je sklonija karcinomima, ali i spremnija da se vakciniše. 

Još jedan faktor koji nije uzet u razmatranje jeste sklonost za odlazak ljekaru kod populacije koja je vakcinisana. Istraživač/ica bi mogao/la pretpostaviti da su osobe koje su spremne da se vakcinišu spremnije i da odu na pregled na kojem bi im mogao biti dijagnostikovan malignitet.

Drugi nedostatak studije: Medijan za izračun stope vakcinacije 

Health Feedback navodi da je okosnica analize Ivane Pavić upoređivanje stope vakcinacije kod pacijenata/tica s karcinomom sa stopom vakcinacije u općoj populaciji. Stoga bi izračun potonje stope vakcinacije trebao biti precizan. 

Pavić je u svojoj analizi za izračun stope vakcinacije za uzrast od 15 do 59 godina koristila podatke za Hrvatsku na servisu Our World in Data, odredivši njihov medijan. Medijan je pojam iz statistike koji određuje sredinu distribucije, tj. vrijednost koja dijeli niz podataka na dvije polovice. Ako u nizu postoji pet vrijednosti, medijan je treća vrijednost u tom nizu. Ukoliko niz ima parni broj vrijednosti, recimo šest, medijan se izračunava tako što se uzme aritmetička sredina 3. i 4. vrijednosti. 

Podaci o stopi vakcinacije su na servisu Our World in Data stratificirani za uzraste 15-17, 18-24, 25-49 i 50-59 godina. Sve ove grupe čine zbirnu posmatranu grupu u dobi od 15 do 59 godina. 

Povecanje 52 Posto 1

Slika: Prikaz stope vakcinacije za dobne grupe koje je u svojoj analizi koristila Pavić/Izvor: Science in lockdown - Substack 

Budući da je Pavić raspolagala parnim brojem u nizu, za izračun medijana korištena je aritmetička sredina procenata vakcinacije za dobne grupe 18-24 i 25-49 po formuli (49.36+61.32)/2=55.34.

Povecanje 52 Posto 2

Slika: Medijan stope vakcinisanosti u Hrvatskoj kako je izračunat u analizi Ivane Pavić. 

Ovakav podatak o stopi vakcinacije znači da polovina populacije u dobi od 15 do 59 godina ima stopu veću od 55,34%, a druga polovina ima stopu manju od 55,34%, navodi Health Feedback. 

Međutim, ovaj portal navodi da korištenje medijana ne predstavlja reprezentativan prikaz stope vakcinacije u grupama. Osim što korištenje ove statističke tehnike prikriva razlike u stopi vakcinacije (samo je 21,63% vakcinisanih u grupi od 15 do 17 godina, dok je u grupi 50-59 njih preko 73%), medijan implicira i da su sve grupe jednake veličine, to jest da je zastupljenost populacije u svakoj od grupa jednaka.

Međutim, Hrvatska ima više stanovnika/ca u dobi od 50 do 59 godina nego u dobi od 20 do 29 godina. 

Treći nedostatak studije: Vakcine su sigurne, “turbo rak” ne postoji  

U studiji se navodi da porast dijagnostikovanih karcinoma, kao i solidnih tumora s “galopirajućim ponašanjem”, ne bi trebao biti očekivan tokom pandemije, a ipak su prijavljeni “anegdotalni slučajevi” s novootkrivenim karcinomima koji su se za kratko vrijeme proširili tijelom (što ne bi trebao biti slučaj kod solidnih tumora). 

S obzirom na poziv da se podrobnije ispita efekat mRNa vakcina, kao i njihov potencijalni utjecaj na razvoj raznih bolesti, pa i karcinoma, kao i na rezultate o nesrazmjeru udjela vakcinisanih u općoj populaciji i u grupi oboljelih od karcinoma, studija na posredan način pravi asocijaciju između vakcina protiv Covid-19 i takozvanih turbo rakova. 

No, tvrdnje da su vakcine protiv Covid-19 povezane s “turbo rakovima” nisu utemeljene u činjenicama, o čemu je pisalo Raskrinkavanje, ali i niz svjetskih fact-checking portala, uključujući Health Feedback, Reuters i AFP. “Turbo rak” nije nešto što stvarno postoji. Izraz su izmislili/e protivnici/e vakcinacije početkom pandemije Covid-19, a odnosi se na navodno nedavnu pojavu karcinoma koji rastu velikom brzinom, brzo se šire po tijelu (metastaziraju) i otporni su na terapiju. 

Američki nacionalni institut za rak (US National Cancer Institute) navodi da “ne postoje podaci da vakcine protiv Covid-19 izazivaju karcinom, dovode do vraćanja bolesti ili do njene progresije”. Štaviše, ovaj institut preporučuje pacijentima/cama s karcinomom da se vakcinišu, budući da kod njih postoji veći rizik od ozbiljnog oblika Covid-19. 

Jednako tako, Evropsko društvo za medicinsku onkologiju preporučuje vakcinaciju protiv Covid-19 za pacijente/ice s karcinomom uz nalaz da su “vakcine sigurne i da ih pacijenti/ce s karcinomom dobro podnose”. 

Shodno navedenom, tvrdnja da vakcinacija protiv Covid-19 povećava rizik od raka za 52% dobija ocjene manipulisanje činjenicama i lažna vijest. Ovaj zaključak izveden je iz nalaza studije s brojnim manjkavostima koje ga dovode u pitanje. S druge strane, relevantna ispitivanja sigurnosti vakcina nisu pronašla dokaze za tvrdnje da uzrokuju rak ili da su opasne za onkološke pacijente/ice. 

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Manipulisanje činjenicama 12.03.2024

Logično: Patologinja otkrila da među onima koji su ”potpuno cijepljeni”, u dobi između 15 do 59 godina rizik od raka raste za 52%

Hrvatska patologinja Ivana Pavić nedavno je razgovarala s istražiteljem Steveom Kirschom o uznemirujućem fenomenu, koji se primjećuje kod ljudi koji s...

  • Manipulisanje činjenicama
  • Lažna vijest
Manipulisanje činjenicama 12.03.2024

Cro24: Patologinja otkrila da među onima koji su ”potpuno cijepljeni”, u dobi između 15 do 59 godina rizik od raka raste za 52%

Hrvatska patologinja Ivana Pavić nedavno je razgovarala s istražiteljem Steveom Kirschom o uznemirujućem fenomenu, koji se primjećuje kod ljudi koji s...

  • Manipulisanje činjenicama
  • Prenošenje lažnih vijesti