Niti su “pravi razlozi” tačni niti je Gadafi zbog njih ubijen

Na portalima i društvenim mrežama dijele se tvrdnje o navodnom blagostanju u Libiji za vrijeme vladavine Moamera Gadafija. Također se tvrdi i da su to pravi razlozi zbog kojih je on ubijen.

Na Facebook stranici Srbska Cast 11.3.2022. godine objavljen je status u kojem se predstavlja navodnih “16 pravih razloga” zbog kojih je ubijen bivši libijski predsjednik Moamer al-Gadafi.

Tako se, između ostalog, navodi da je u Libiji za vrijeme Gadafijeve vladavine električna energija bila besplatna, da nije bilo kamata za kredite, kao i da je “dio prodaje Libijske nafte bio spojen direktno na bankovne račune svih državljana”:

NJEGA SU UBILI ONI ZA KOJE JE ON GLADOVAO !!!

16 pravih razloga zašto je Gadafi ubijen
1. U Libiji nije bilo računa za struju, električna energija je bila besplatna za sve njene građane.
2. Nije bilo kamata za kredite, banke su bile drzavne i krediti za njene građane su bili 0% po zakonu.
3. Gadafi je obećao da njegovi roditelji nece dobiti kucu dok je svi u Libiji ne budu imali. Gadafijev otac umro je u satoru tokom njegove vladavine.
4. Svi mladenci u Libiji dobili su 60.000 dinara od vlade tako da kupe svoj stan i pokrenu obitelj.
5. Edukacija i medicinski tretmani su bili besplatni u Libiji . Prije Gadafija bilo je samo 25% pismeno, tijekom njegove vladavine 83%.
6. Ako su Libijci zeljeli zivjet na farmi dobili su besplatno kucu opremu sjeme i stoku.
7. Ako se nisu mogli liječiti u Libiji vlada bi im dala sredstva za odlazak u inozemstvo na liječenje +2300$ za smjestaj i put.
8. Kad bi libijac kupio auto vlada je financirala 50% cjene.
9. Cijena benzina bila je 0.14$ po litri.
10. Libija nije imala vanjski dug, a njezine rezerve iznosile su 150 milijardi dolara (sada smrznuto globalno)
11. Dio Libijaca nije se mogao zaposliti nakon skole pa bi drzava isplaćivala prosječnu placu struke kao da je zaposlen dok ne nade posao.
12. Dio prodaje Libijske nafte je bio spojen direktno na bankovne račune svih državljana.
13. Majka koja je rodila dijete dobila bi 5000$.
14. 40 kruhova je kostalo 0.15$
15. 25% Libijaca imalo je sveu ilisnu diplomu.
16. Gadafi je proveo najveci svjetski projekt navodnjavanja poznat kao "PROJEKT VELIKOG COVJEKA", kako bi omogućio vodu u cijeloj pustinjskoj zemlji.
Ako se ovo zove "DIKTATURA" pitam se sta je to demokracija?
Neka se Bog smiluje duši jednog velikog sina Afrike!!!

 

Identične tvrdnje objavljene su i na brojnim Facebook stranicama, grupama i profilima. O viralnosti tvrdnji o navodnom blagostanju u Libiji za vrijeme vladavine Gadafija najviše govori činjenica da je od jula 2021. do pisanja ove analize na Facebooku objavljeno više od 400 objava identičnog sadržaja koje su imale skoro 80.000 interakcija.

 

Najstarija trenutno dostupna objava ove verzije teksta može se pronaći na Facebook stranici Teorija istine, gdje je objavljena 23.7.2021. godine. Međutim, ista se priča godinama unazad dijeli u različitim oblicima. Tako je, recimo, 2019. bio popularan video s istim tvrdnjama, a 2020. godine fotografija. Tokom 2021. godine objavljivana je i drugačija verzija tekstualnih objava od onih spomenutih na početku ove analize, a u 2022. se ponovo dijelila fotografija, dok su i u jednom i u drugom slučaju suštinske tvrdnje iste.. 

 

Osim u objavama na društvenim mrežama, tvrdnje o blagostanju u ovoj zemlji za vrijeme Gadafijeve vladavine objavljivane su i na portalima. Tako je na portalu Akter 2.1.2022. objavljen članak pod naslovom: 

Zašto je Gadafi ubijen: Električna energija je bila besplatna za sve njene građane

Kao izvor u članku navedena je jedna od ranije spomenutih Facebook objava. 

Na portalu Mondo (.rs) objavljen je 2011. trenutno najstariji dostupan članak, objavljen pod naslovom “Kako se živjelo pod Gadafijem'', a u kojem su također objavljeni identični navodi o blagostanju u Libiji, ovaj put bez tvrdnji o tome da je Gadafi zbog toga ubijen. 

Neki od portala koji su u godinama koje su uslijedile također objavili članke s ovim tvrdnjama jesu 24 sata, Novi, Nezavisne novine, Ebrcko, RTV BN, Infosvijet, Smisao života, Kurir, Balkanpress i drugi.

Šta su činjenice?

Moamer Gadafi, rođen u Libiji 1942. godine, bio je de facto vladar ove države od 1969. do 2011. godine, kada je svrgnut s vlasti tokom Arapskog proljeća, odnosno masovnih protesta u arapskom svijetu 2010. i 2011. Ubile su ga pobunjeničke snage 20.10.2011. godine u Bitci za Sirt, inače Gadafijev rodni grad. 

Iako su neke tvrdnje o životu u Libiji za vrijeme njegove vlasti tačne, poput one da su obrazovanje i zdravstvena zaštita bili besplatni za građane/ke, većina njih ipak nema uporište u činjenicama.

Besplatno obrazovanje, zdravstvo i projekat navodnjavanja su postojali, ali su imali nedostatke

Kako se navodi u članku objavljenom 29.10.2017. godine na web stranici The Borgen Project, tačno je da je obrazovanje tokom Gadafijevog režima bilo obavezno i potpuno besplatno. Također je tačno da se stopa pismenosti u toku 42 godine njegove vladavine povećala sa 25% na 87%. Ipak, u članku se ističu i značajni nedostaci obrazovnog sistema u ovoj zemlji:

 Libijski režim pod Gadafijem centralizovao je obrazovanje. To je značilo da su učenici učili iskrivljenu geografiju, koristili simbole i mjerne jedinice koji ne odgovaraju međunarodnim normama, a nastavni plan i program bili su strogo kontrolisani u svrhu indoktrinacije.
(...)
Obrazovni stručnjaci sada su u poziciji da isprave posljedice Gadafijevog utjecaja. Libijski školarci sada koriste tačne karte i standardizovane simbole. Od kulturnog značaja, djeca Libije mogu otvoreno razgovarati o historiji svoje zemlje, uključujući događaje koji su doveli do Gadafijevog dolaska na vlast i kasnijeg pada.

Portal Faktograf je također pisao o netačnim tvrdnjama o blagostanju u Libiji pod vladavinom Moamera Gadafija. Kako navodi, viralne objave vrve informacijama koje su djelimično tačne ili izvučene iz konteksta. 

Točno je i da su obrazovanje i zdravstvena skrb bili besplatni, međutim Gadafijeva Libija borila se s visokom nezaposlenošću, lošim zdravstvenim sustavom i emigracijom stanovništva.
Točno je i da je Gadafi pokrenuo veliki projekt umjetnog vodotoka pod nazivom Velika umjetna rijeka, veliku mrežu podzemnih cjevovoda i akvadukta čiji je cilj bio opskrba vodom obale Libije. Međutim, kako nam je rekao izvor iz Libije, ljudi su iz svojih plaća izdvajali sredstva, tj. plaćali su porez iz kojega se projekt financirao.

Besplatna struja, novac za stanove mladencima, stanovi za sve građane i beskamatni krediti nisu postojali.

Kako Faktograf navodi, tvrdnje o besplatnoj struji i novcu koji su mladenci navodno dobijali za stanove nisu tačne:

“Radilo se o socijalnoj državi i većina stvari koje se ovdje navode izvučena je iz konteksta”, kazao je. Recimo, nije točno da u Libiji “nije bilo računa za struju”. Prema izvješću Međunarodnog monetarnog fonda, cijene električne energije bile su ispod troškova proizvodnje, međutim, građani su ipak plaćali za električnu energiju, iako su cijene bile jako niske. Cijene su se kretale od 1,5 američkih centi za kilovatsat za potrošače do 5,2 američkih centi za javne ustanove i komercijalne potrošače.

Nije postojalo nešto slično onome što se navodi pod brojem četiri, da si svi mladenci u Libiji dobili 60,000 dinara (50,000 američkih dolara) od vlade da bi kupili prvi stan. “Postojali su neki programi koji su mlađe generacije poticali da stupe u brak. Ili, recimo, ovo pod brojem 3. je nejasno. Postojala je ideja da dom bude ljudsko pravo, ali veliki broj ljudi u Libiji živi s roditeljima prije braka”, kazao je naš sugovornik, referirajući se na ideju iznesenu u Gadafijevoj Zelenoj knjizi u kojoj je on napisao da je stanovanje potreba svake osobe i obitelji.

Naš izvor je kazao i da je točka pod brojem dva, ona koja se tiče beskamatnih zajmova, također izvučena iz konteksta. Postojale su kamate na zajmove, ali postojali su i beskamatni zajmovi kao dio programa pomoći stanovništvu, kao što su postojali programi subvencije kupnje automobila (točka broj 8) i poticaji za one koji su se htjeli baviti poljoprivredom (točka broj 6).

Demokratija i diktatura

Na kraju viralnih statusa o utopiji koju je Gadafi navodno napravio u Libiji postavlja se pitanje šta je to demokratija ako je Gadafijev režim bio diktatura.

U Hrvatskoj enciklopediji leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” demokratija se definiše na sljedeći način:

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi zajednice (narod), izravnim odlučivanjem ili posredno putem izabranih predstavnika. Demokracija je politički poredak u kojem vlada većina, uz osiguranje prava manjine, te individualnih prava svakoga građanina i time je protivna onim oblicima vladavine u kojima narod nema vrhovnu vlast, nego njime upravlja neki pojedinac ili skupina (monarhija, tiranija, despocija, aristokracija, oligarhija).

 

Režim koji je uspostavio i vodio Gadafi, po svemu sudeći, nije se uklapao u ovu političku ideju.

Kako se navodi u članku objavljenom u New York Timesu 20.10.2011. godine, Gadafi je, nakon što je izvršio državni udar 1969. godine, vladao Libijom 42 godine, eliminišući sve kritičare režima na vrlo okrutan način, ukidajući privatne biznise i uspostavljajući oštru cenzuru. Štrajkovi ili neodobrene medijske reportaže rezultirali su zatvorskim kaznama, a ilegalna politička aktivnost bila je kažnjiva smrću. 

Prema podacima s web stranice Loc (Library of Congress), pod Gadafijevim režimom 1972. godine donesen je zakon koji je zabranio formiranje političkih partija, a prvi demokratski izbori u Libiji održani su 2012. godine, nakon pada njegovog režima.

Faktograf navodi da “treba imati na umu činjenicu da se radilo o brutalnoj diktaturi koja se vjerojatno ne bi urušila da nije bilo pobune libijskog naroda”. 

Kompleksne fenomene nezahvalno je svoditi na jednostavna objašnjenja pa i lista navodnih “stvarnih razloga” Gadafijevog ubojstva tako predstavlja pretjeranu simplifikaciju novije povijesti Libije.

Shodno činjenicama, tvrdnje da je Gadafi navodno ubijen zbog navedenih “pravih razloga”, od kojih neki nisu tačni, neki su predstavljeni manipulativno i bez konteksta, dok je dio i istinit, ocjenjujemo kao dezinformaciju i manipulisanje činjenicama. Iste ocjene dobijaju i objave u kojima se navedeni aspekti navodnog blagostanja u Libiji predstavljaju kao činjenice, bez navoda o razlozima Gadafijevog ubistva. 

Napomene

3.3.2023: Portal Mondo (.rs) je ispravio netačne navode u članku pa im dodajemo i ocjenu ispravljeno. 

2.3.2023: Članak objavljen na portalu Mondo (.rs) greškom je bio arhiviran kao članak portala Mondo (.ba).

28.9.2022: Portal Oaza znanja je ispravio netačne tvrdnje u članku stoga im dodajemo i ocjenu ispravljeno.

6. 6. 2022: Tvrdnje o navodnom blagostanju u Libiji za vrijeme vladavine Moamera Gadafija objavljene su na Facebook stranci Neka to bude 100% Jezerski 17. maja 2022. Shodno činjenicama navedenim u analizi, ove tvrdnje ocjenjujemo kao dezinformaciju i manipulisanje činjenicama.

29.4. 2022: Portal RTV BN je ispravio netačne navode, stoga je članku dodana i ocjena ispravljeno.

28.4. 2022:  Portal Kurir je ispravio netačne tvrdnje, pa je članku dodana i ocjena Ispravljeno.

28.4.2022: Ponovljenom pretragom smo netačne tvrdnje ocijenjene u ovoj analizi pronašli u članku na portala Ljepota islama. Članak je pridružen ovoj analizi, te ga također ocjenjujemo kao dezinformaciju i manipulisanje činjenicama. 

(Raskrinkavanje.ba)

Autorica: Alena Beširević Objavljeno: 25. 04. 2022 | Zadnji put osvježeno: prije 2 sedmicu

Posljednje objavljene analize

Lažna vijest
Elektromagnetna polja niske frekvencije ne izazivaju rak niti je orgonit zaštita protiv njih

Na Facebooku se za prodaju orgonita koriste neutemeljene tvrdnje da zračenj...

Lažna vijest Prenošenje lažnih vijesti Manipulisanje činjenicama Pseudonauka
Lažna vijest
Šta je Reuters “potvrdio” u vezi s adrenohromom?

"Zavjerološki” portali netačno tvrde da je Reuters “priznao” da su teorije...

Lažna vijest Prenošenje lažnih vijesti Manipulisanje činjenicama Teorija zavjere
Prenošenje lažnih vijesti
Put dezinformacija Valerija Vrčeka od štampe do Facebooka

Društvenim mrežama šire se slike članka u kom hemičar Valerije Vrček, pozna...

Prenošenje lažnih vijesti Teorija zavjere
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me