SZO nije priznala da je pandemija proglašena sa lažiranim podacima

Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za pravilnu upotrebu PCR testova iz januara, na portalu Borba su predstavljene kao dokaz da su postojeći podaci o broju zaraženih virusom SARS-CoV-2 i oboljelih od Covid-19 netačni.

Na portalu Borba 12.3.2021. godine objavljen je članak sa naslovom:

Šok priznanje “Svetske zdravstvene organizacije”: Pandemija proglašena sa lažiranim podacima – SVI SMO PREVARENI

U uvodu članka, neimenovani autor “propituje” da li su tačni brojevi zaraženih i brojevi umrlih od Covid-19, koje su vlade širom svijeta objavile tokom posljednjih 12 mjeseci. U prilog tezi da nisu se navodi  “priznanje” Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

I sama Svetska zdravstvena organizacija (SZO) priznala je da je celokupna osnova za prikupljanje brojeva „slučajeva“ od početka ove „globalne pandemije“ zapravo ništavna.

U svojoj direktivi, objavljenoj krajem januara, organizacija je navela da medicinski radnici ne bi trebalo da koriste PCR testiranje kao jedini pokazatelj za dijagnozu i da treba da bude praćen profesionalnom kliničkom dijagnozom.

Drugim rečima: PCR test se ne može s pravom koristiti kao medicinsko dijagnostičko sredstvo zbog veštački podignutog broja cilusa koji daje lažne rezultate, a opet, kao takav se široko koristi poslednjih 12 meseci.

U nastavku teksta objavljeni su i dijelovi navodne “direktive SZO”. Riječ je zapravo o dokumentu Svjetske zdravstvene organizacije, koji je objavljen 20.1.2021. i namijenjen je laboratorijskom osoblju koje radi sa PCR testovima.

Opis problema: SZO traži od korisnika da slede uputstva za upotrebu (IFU) prilikom tumačenja rezultata za uzorke testirane primenom PCR metodologije.

Korisnici IVD-a moraju pažljivo pročitati i pratiti IFU da bi utvrdili da li proizvođač preporučuje ručno podešavanje praga pozitivnosti PCR-a.

SZO podseća korisnike IVD da prevalencija bolesti menja prediktivnu vrednost rezultata testa; kako se prevalencija bolesti smanjuje, povećava se rizik od lažno pozitivnih.

To znači da se verovatnoća da je osoba koja ima pozitivan rezultat (otkriven SARS-CoV-2) zaista zaražena SARS-CoV-2 smanjuje kako se prevalencija smanjuje, bez obzira na tvrđenu specifičnost. 

Većina PCR testova naznačena je kao pomoć za dijagnozu, stoga zdravstveni radnici moraju uzeti u obzir bilo koji rezultat u kombinaciji sa vremenom uzimanja uzoraka, vrstom uzorka, specifičnostima testa, kliničkim zapažanjima, istorijom pacijenta, potvrđenim statusom bilo kakvih kontakata i epidemiološkim informacijama.

Na kraju teksta se na dijelove dokumenta SZO nadovezuju tvrdnje autora/ke članka da su podsticane “proizvoljne” i “široke” smjernice za dijagnozu simptoma za COVID, što je sve navodno povezano sa “potpunim nestankom  sezonskog gripa”.

Pored toga, od početka „pandemije“ podsticane su proizvoljne i široke smernice za dijagnozu simptoma za COVID i nije iznenađujuće da je ovo odgovaralo potpunom nestanku sezonskog gripa.

Drugim rečima: Grip koji postoji vekovima je nestao a pojavio se niotkuda kovid i to samo zato što lekari po naredbi umesto gripa upisiju koronu.

Prema podacima Facebookovog alata CrowdTangle, ovaj članak je na ovoj društvenoj mreži zabilježio oko 25.000 interakcija, a podijeljen je 6.354 puta. Članak se i dalje dijeli u antivakserskim grupama i stranicama (1, 2, 3).

Slične tvrdnje o nepouzdanosti PCR testova objavljene su i u aprilu na portalu Logično. Pozivajući se na pomenuti dokument Svjetske zdravstvene organizacije, ovaj portal je objavio da je SZO priznala grešku, te da testovi nisu valjani. Kraću verziju ovog članka objavio je portal PCNEN.

 

Šta pomenute smjernice stvarno znače?

 

Dijelovi teksta objavljeni na portalu Borba su dio smjernica Svjetske zdravstvene organizacije, koje su objavljene 20.1.2021. godine, i namijenjene su laboratorijskom osoblju koje radi sa PCR testovima. No, one ni na koji način da ne dokazuju tvrdnju iz naslova članka da je SZO priznala da PCR testovi nisu validni.

Manipulativnim i netačnim tumačenjima navedenih smjernica bavile su se brojne fact-checking platforme (1, 2, 3). U analizi objavljenoj 8.4.2021, Reuters je prenio i objašnjenje SZO povodom smjernica i problema povezanim sa PCR testovima. U odgovoru ovom mediju, SZO je naveo da je od početka 2021. organizacija primila 10 izvještaja o problemima povezanim s PCR testovima za otkrivanje SARS-CoV-2, uključujući neke proizvode koje je SZO odobrila za hitnu upotrebu, te da su se ti izvještaji odnosili na pogrešno dijagnostifikovanje, lažno pozitivne i lažno negativne rezultate.

 “Nakon temeljite istrage, SZO je potvrdio da se testovi nisu uvijek koristili na odgovarajući način i u skladu s uputama proizvođača. Konkretno, korisnici u laboratorijima naišli su na probleme s ovim testovima kada nisu primijenili preporučeni prag pozitivnosti - to može rezultirati ili lažno negativnim rezultatima (ako je primijenjeni prag niži) ili lažno pozitivnim rezultatima (ako je prag veći)”.

SZO je dodatno objasnila da je zabilježen mali broj slučajeva kada korisnici nisu slijedili upute, ali da su milioni PCR testova provedeni pravilno sa tačnim rezultatima. 

Raskrinkavanje se i ranije bavilo manipulativnim tumačenjem ovog dokumenta. U analizi objavljenoj 3.3.2021. godine, pozvali smo se na IFLScience koji je  27.1.2021. objavio tekst, u kojem objašnjava šta ove smjernice SZO znače, kroz tumačenje dva pasusa koja se nalaze u dokumentu a koja su bila povod za dezinformacije objavljene na brojnim jezicima. 

“Dijagnostičko ispitivanje SARS-CoV-2 prema SZO navodi da je potrebno pažljivo tumačenje slabih pozitivnih rezultata (1). Prag ciklusa (Ct) potreban za otkrivanje virusa obrnuto je proporcionalan virusnom opterećenju pacijenta. Tamo gdje rezultati ispitivanja ne odgovaraju kliničkoj prezentaciji, treba uzeti novi uzorak i ponovo ga testirati koristeći istu ili drugu NAT tehnologiju”.

Ovaj pasus jednostavno traži da se pažljivo ispitaju svi pozitivni rezultati ispitivanja koji daju slab signal kako bi se osiguralo da je rezultat istinski pozitivan, a ne lažno pozitivan, a ako pacijent ima simptome Covid-19, da se test ponovi kako bi rezultati bili potpuno sigurni. Vjerovatno napisan kao podsjetnik ili nadopuna službenog protokola, ovaj postupak se već radi na mnogim mjestima gdje se testira na Covid-19, i nikako ne navodi da je PCR test netačan.

Takođe se govori o pragu ciklusa (Ct), što je broj PCR ciklusa potrebnih da bi signal bio dovoljno jak da se registruje. Neki ljudi tvrde da će veliki broj ciklusa dati pozitivan rezultat za bilo šta - to nije istina, potrebno je više ciklusa kada je koncentracija genetskog materijala vrlo niska, kao što je to slučaj u ispitivanju Covid-19. Više ciklusa ne može naglasiti prisustvo nečega čega nema.

Drugi pasus navodi da:

“SZO podsjeća korisnike IVD-a da prevalencija bolesti mijenja prediktivnu vrijednost rezultata ispitivanja; kako se prevalencija bolesti smanjuje, rizik od lažno pozitivnih rezultata raste (2). To znači da se vjerovatnoća da je osoba koja ima pozitivan rezultat (otkriven SARS-CoV-2) istinski zaražena SARS-CoV-2 smanjuje  kako se prevalencija smanjuje, bez obzira na navodnu specifičnost”.

Ovaj dio objašnjava da je vjerovatnoća da je osoba pozitivna na Covid-19 manja kada je Covid-19 rjeđi u populaciji. Ovo je vjerovatno objavljeno kao podsjetnik da se pozitivni slučajevi posebno ispitaju u područjima gdje je broj pacijenata s Covid-19 mali, a ne kao izjava da je PCR (test) netačan.

 

Šta je prag pozitivnosti? 

 

Tvrdnju o nepouzdanim rezultatima portal Borba obrazlaže navodima da pomenuti dokument potvrđuje da se PCR test ne može s pravom koristiti kao medicinsko dijagnostičko sredstvo “zbog veštački podignutog broja ciklusa” koji daje lažne rezultate. To, također, nije tačno.

Šta su amplifikacijski ciklusi, i kako PCR test u suštini funkcioniše, platforma FactCheckNI je pojasnila u analizi objavljenoj 13.10.2020. 

Da bi otkrili virus poput ovog koji uzrokuje Covid-19, naučnici trebaju prvo pretvoriti RNK u DNK pomoću postupka nazvanog "reverzna transkripcija". To je zato što se samo DNK može kopirati (ili „pojačati“), što je ključni dio načina na koji RT-PCR postupak u stvarnom vremenu funkcionira. (...) RT-PCR mašina će ciklično zagrijavati i hladiti uzorak kako bi pokrenula hemijske reakcije koje će uzrokovati da ciljana virusna DNK, ako postoji, stvori svoju identičnu kopiju. Svaki će ciklus dovesti do udvostručenja količine virusne DNK, pa će drugi ciklus stvoriti četiri puta veću količinu virusne DNA, treći ciklus osam puta više, i tako dalje.

Proces obično prolazi kroz 40 ciklusa, što će stvoriti milijarde kopija bilo kojeg lanca virusne DNK u uzorku. Kako se stvaraju nove kopije virusne DNA, one će oslobađati fluorescentnu boju koju osoba koja provodi test može nadzirati u stvarnom vremenu.  Kad je zadovoljen određeni nivo fluorescencije, to naučniku koji provodi test otkriva da je virusna RNK bila prisutna u izvornom uzorku. Broj ciklusa potrebnih prije nego što se virus može identificirati poznat je kao prag ciklusa (Ct).

U istoj analizi, FactCheckNI se osvrnuo i na tvrdnje slične onim objavljenim na portalu Borba, da se pozitivan test može generisati pojačavanjem broja ciklusa.

Tvrdilo se da bilo ko može generisati pozitivan test izvođenjem 60/65 ciklusa pojačanja, umjesto 40 kao i obično. To nije tačno. Sažetak prikaza raspoloživih protokola dostupnih kod Svjetske zdravstvene organizacije sadrži ispitivanja RT-PCR protokolima iz Kine, Francuske, SAD-a, Japana, Hong Konga i Njemačke.

Ovi protokoli navode da je maksimalan broj ciklusa 40, dok mnogi također predviđaju da Ct od 38, 39 ili 40 daje dvosmislen rezultat. Testovi koje je NHS provela u Velikoj Britaniji gdje je Ct preko 40 se zadržavaju i ne prijavljuju. Kako će pozitivan test biti prijavljen samo tamo gdje je Ct 40 ili niži, ne bi moglo doći do situacije gdje bi bila izvršena amplifikacija do 60 ciklusa, niti bi se to podrazumijevalo kao pozitivan test u Velikoj Britaniji ili bilo gdje drugo.

O ovome je Raskrinkavanje pisalo u analizi objavljenoj 9.12.2020.

Citat iz dokumenta SZO u kome se navodi da je zdravstveni radnici moraju uzeti u obzir bilo koji rezultat testa u kombinaciji sa drugim relevantnim informacijama, kao što su vrijeme uzimanja uzorka, specifičnosti testa, potvrđeni kontakti i sl, nije nikakva potvrda o njegovoj nepouzdanosti, već je riječ o preporukama koje treba imati na umu prilikom postavljanja dijagnoze. Test samo detektuje prisustvo virusa i jedan je od pokazatelja koji su relevantni za utvrđivanje dijagnoze da li neko ima Covid 19 - ali ne jedini.   

O tome da je PCR test dokazano najpouzdanije sredstvo za otkrivanje zaraze virusom SARS-CoV-2, Raskrinkavanje je  već pisalo u analizama koje možete pročitati ovdje i ovdje

 

Virus SARS-CoV-2 i sezonski grip 
 

Na bazi manipulativnog tumačenja smjernica SZO, Borba izvodi zaključak da su podaci koje govore o broju zaraženih virusom SARS-CoV-2 i umrlih od Covid-19 netačni. Kao jedan od dokaza na kraju teksta navodi i “nestajanje” sezonske gripe. 

Činjenica je da je stopa uobičajene sezonske gripe u vrijeme pandemije bila izrazito niska, no to ne znači da je gripa nestala, kako se navodi u članku portala Borba.  

U članku objavljenom 11.2.2021, Healthline navodi podatak da je u Sjedinjenim Američkim Državama, između 1. oktobra i 30. januara, samo 155 osoba hospitalizovano zbog gripe, što je pad za 98 posto u odnosu na isti vremenski period prethodne godine. Niske stope sezonske gripe zabilježene su i u drugim krajevima svijeta (1, 2).

Portal Healthline navodi da razlog za nisku stopu sezonske gripe treba tražiti u mjerama koje se sprovode radi suzbijanja virusa SARS-CoV-2.

Obje su respiratorne infekcije koje se šire kapljicama aerosoli.

„Svaka mjera opreza koju primjenjujete kako biste izbjegli COVID također će smanjiti rizik od zaraze virusom gripe. Pranje ruku, socijalno distanciranje i nošenje maski zasigurno sprečava slučajeve gripe”, rekla je dr. Casey Kelley,  doktorica porodične medicine i osnivač i medicinski direktor Case Integrative Health u Chicagu.

Dakle, može se na određeni način smanjenje stope sezonske gripe povezati sa SARS-CoV-2, ali svakako ne na način na koji se to sugeriše u članku portala Borba, gdje se na kraju teksta kaže da se to dešava zato što ljekari “po naredbi umesto gripa upisiju koronu”.

Tvrdnje da je Svjetska zdravstvena organizacija priznala da je pandemija proglašena sa lažiranim podacima, i da je osnova za prikupljanje brojeva  slučajeva “ništavna”, dobija ocjenu lažna vijest.

Ocjenu dezinformacija dobija tvrdnja da se PCR test ne može koristiti kao medicinsko dijagnostičko sredstvo zbog vještački podignutog broja ciklusa koji daje lažne rezultate.

Tvrdnju da je grip nestao zato što ljekari po naredbi “umjesto gripa upisiju koronu”, ocjenjujemo kao teoriju zavjere.

Budući da se u naslovu implicira da je SZO eksplicitno “priznala” da su podaci o pandemiji lažni, što se u samom tekstu ne tvrdi, članak portala Borba dobija i ocjenu klikbejt.

Kako se ni u člancima objavljenim na portalima Logično i PCNEN ne navodi da je SZO potvrdila ili diskretno priznala da PCR test nije valjan, istu ocjenu dajemo i naslovima ovih članaka.

Napomena

5.10.2023. Članci portala Logično i PCNEN koji su ocijenjeni u ovoj analizi naknadno su povezani sa analizom zbog tehničkih razloga.

(Raskrinkavanje.ba)

Autorica: Marija Manojlović Objavljeno: 28. 05. 2021 | Zadnji put osvježeno: prije 1 mjesec

Posljednje objavljene analize

Analiza
Pregled sedmice: Negiranje državnosti, rat u Gazi i porijeklo “crnog petka”

U posljednjoj sedmici novembra bavili smo se netačnim navodima u vezi s Dan...

Teorija zavjere
Nema medikamenata za sterilizaciju u brzoj hrani

Teoretičari/ke zavjere koji šire izmišljene priče o “planovima elite” da dr...

Teorija zavjere
Dezinformacija
Protest ispred francuskog McDonald’sa nema veze s Gazom

Farmeri su nedavno istresli kamion stajskog đubriva ispred restorana McDona...

Dezinformacija
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me