Raskrinkavanje.ba

Teorija zavjere o prisilnoj vakcinaciji: Šta su zapravo ciljevi Imunizacijske Agende 2030?

Društvenim mrežama i pojedinim portalima šire se tvrdnje o navodnim ciljevima Imunizacijske Agende 2030, prema kojima ona podrazumijeva uvođenje 500 novih vakcina “za svaku živu osobu” i prisilnu vakcinaciju. To, ipak, nije tačno.

Foto: Freepik.com

Na portalu Epoha objavljen je 21. novembra 2022. članak o Imunizacijskog Agendi 2030. Članak je naslovljen: “Plan cijepljenja 2030.: Globalna strategija da se nitko ne izostavi”. U njemu se tvrdi da će, prema ovoj agendi, biti “uvedeno” još najmanje 500 vrsta novih vakcina do 2030. godine. 

Stravičan dokument o imunizaciji otkriva nam detaljno opisani plan da će do 2030. godine biti uvedeno još minimalno 500 vrsta novih cjepiva i da niti jedna živuća osoba na planeti zemlji neće i nesmije biti izuzeta iz procesa imunizacije (cijepljenja).

Nadalje se u članku navodi sadržaj dokumenta u kom je predstavljena Agenda te snimak u kom doktorica Rima Laibow govori o njenom navodnom sadržaju. Snimak doktorice Laibow u trajanju od 1:02 minuta pronašli smo na tri Facebook profila, gdje je objavljen 21. i 22. novembra. U jednoj od Facebook objava od 22.11.2022. tvrdi se da je riječ o planu “provođenja 500 novih ‘cijepljenja’ za svaku živu osobu do 2030”.

Laibow u snimku govori na engleskom, a naknadno je umetnut prevod na naš jezik. Između ostalog, navodi se: 

Imunizacijska Agenda 2030, ciljevi uticaja, indikatori i mete, kažu da će do 2030. biti uvedeno 500 novih vakcina. I pod imunizacijskom Agendom 2030, što je dio One Health, ni jedan muškarac, žena ili dijete neće imati izuzeće, naravno, elita će imati izuzeće jer oni ne bi to uradili svojim tijelima. Ali vi i ja, oni od nas koji su preživjeli do te tačke biti će prisilno vakcinisani. “Niko neće biti ostavljen” je ono što oni govore, što ustvari znači da niko neće biti ostavljen na miru.

Na snimku se prikazuju isječci iz stvarnog dokumenta u kom se navodi okvir za implementaciju Agende, ali i isječci iz dokumenta u kom se navode tvrdnje koje Laibow čita.

Šta su činjenice?

Rima Laibow je psihijatrica o čijim su dezinformacijama i teorijama zavjere već pisale brojne fact-checking platforme u svijetu (1, 2, 3). 

Imunizacijska Agenda 2030 (IA2030) je stvarna “globalna vizija i strategija” usmjerena na adresiranje izazova u imunizaciji u svijetu. Kako se navodi na zvaničnoj stranici Agende, zajedno su je kreirale “zemlje i razvojni partneri”. Agendu su 26. aprila 2021. godine zajednički objavili Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), UNICEF,  Gavi (Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju) i drugi partneri. 

“IA2030 zamišlja svijet u kome svi, svuda, u svakom uzrastu, u potpunosti imaju koristi od vakcina za poboljšanje zdravlja i blagostanja. Cilj joj je da održi teško stečene uspjehe u imunizaciji, oporavi se od poremećaja koje je izazvao Covid-19 i postigne još više – tako što neće izoostaviti nikoga, u bilo kojoj situaciji ili u bilo kojoj fazi života”, navodi se na stranici SZO. 

Da li se Agendom planira uvođenje 500 novih vakcina do 2030. godine?

Pored dokumenta u kom se navode detalji Agende, na stranici SZO objavljen je i dokument sa okvirom njene implementacije (IMPLEMENTACIJA AGENDE IMUNIZACIJE 2030: Okvir za akciju kroz koordinisano planiranje, praćenje i evaluaciju, vlasništvo i odgovornost te komunikacije i zastupanje). 

Screenshotima iz ovog dokumenta Laibow potkrepljuje tvrdnju da je Agendom planirano “uvođenje” 500 novih vakcina do 2030. godine. Ipak, takvo nešto ne navodi se u ovom, niti u drugim dokumentima povezanim sa Agendom. 

U dokumentu se, zaista, pominje uvođenje 500 vakcina do 2030. godine, ali ne u kontekstu koji je predstavljen u analiziranoj objavi. Ne radi se, zapravo, o uvođenju po 500 novih vakcina za svaku osobu na planeti.

Naime, kao jedan od indikatora kojima se mjeri ostvarenost cilja Agende na trećoj stranici dokumenta navodi se i “Uvođenje novih ili nedovoljno iskorištenih vakcina u zemljama niskih i srednjih prihoda”. Kao meta koju treba dostići do 2030. godine za ovaj indikator navedeno je uvođenje 500 vakcina. Ipak, to ne znači da je riječ o uvođenju “minimalno 500 vrsta novih cjepiva”, niti o “provođenju 500 novih ‘cijepljenja’ za svaku živu osobu do 2030”. 

Pojedinosti o ovom indikatoru i njegovoj meti detaljnije su objašnjene na desetoj stranici istog dokumenta. Radi se, zapravo, o uvođenju 500 vakcina u zemljama niskih i srednjih prihoda, što uključuje uvođenje “novih i nedovoljno korištenih vakcina”. Termin uvođenje, objašnjava se, odnosi se na “dodavanje vakcine u nacionalne rasporede imunizacije i upotreba vakcine tokom dužeg perioda, najmanje 12 mjeseci”. 

Činjenica da su ove vakcine označene kao “nove i nedovoljno korištene” ne znači da je riječ o novim vakcinama koje još nisu u upotrebi, već, kako se objašnjava, o “vakcinama koje još uvijek nisu uvedene u nacionalne rasporede imunizacije u svim zemljama gde ih je preporučila SZO”. One se, dakle, već koriste u nekim zemljama, a cilj Agende je da se uvedu i u “zemlje niskih i srednjih prihoda”. Ove zemlje, navodi se, definisane su prema klasifikaciji prihoda koju objavljuje Svjetska banka. U dokumentu se takođe ističe i da je u ovim zemljama tokom perioda od 2011. do 2020. godine uvedeno ukupno 519 takvih vakcina. 

Dakle, cilj za tekuću deceniju približan je ostvarenom rezultatu iz prethodne. Pregled zemalja članica SZO i “novih i nedovoljno korištenih” vakcina koje u tim zemljama jesu ili nisu uvedene dostupan je ovdje. Lista uključuje recimo HPV i Rotavirus vakcine koje nisu uvedene u nacionalne rasporede imunizacije u nekim zemljama. 

Da li Agenda podrazumijeva nepostojanje izuzeća i prisilnu vakcinaciju?

U Imunizacijskoj Agendi 2030, i u drugim propratnim dokumentima vezanim za nju, kao što je pomenuti okvir ili Globalni izvještaj 2021 o Agendi, ne pominju se vakcinalno izuzeće ili prisilna vakcinacija. 

U umetnutom prevodu navodi se da je Laibow rekla da se u Agendi koristi formulacija “Niko neće biti ostavljen” (originalno Laibow izgovara “No one left behind”). To se zaista navodi već na naslovnici Agende, gdje stoji “Globalna strategija da se niko ne izostavi” (A global strategy to leave no one behind). 

Foto: Cdn.who.int

Ova fraza ponavlja se nekoliko puta i u samom dokumentu, ali ne u značenju koje joj je Laibow pripisala. “Ne izostaviti nikoga, povećavajući pravičan pristup i korištenje novih i postojećih vakcina”, navodi se kao jedan od ciljeva Agende. 

Dakle, Agenda ne proklamuje nepostojanje izuzeća od vakcinacije ili prisilnu vakcinaciju. Njen cilj je osiguravanje jednakog pristupa vakcinama za sve. 

Shodno činjenicama, tvrdnju da će prema Imunizacijskoj Agendi 2030 “do 2030. biti uvedeno 500 novih vakcina” ocjenjujemo kao manipulisanje činjenicama

Prvu objavu tvrdnje da Agenda predstavlja “plan provođenja 500 novih ‘cijepljenja’ za svaku živu osobu do 2030” ocjenjujemo kao lažnu vijest. Druge objave iste tvrdnje dobijaju ocjenu prenošenje lažnih vijesti

Tvrdnji doktorice Laibow da, prema Agendi, niko neće “imati izuzeće” te da će svi biti prisilno vakcinisani, koja je na snimku na našem jeziku prvi put objavljena na portalu Epoha, dajemo ocjenu lažna vijest. Druge objave istog snimka i tvrdnje dobijaju ocjenu prenošenje lažnih vijesti.

Ovu tvrdnju ocjenjujemo i kao teoriju zavjere

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Teorija zavjere 21.11.2022

Epoha: Plan cijepljenja 2030.: Globalna strategija da se nitko ne izostavi

Stravičan dokument o imunizaciji otkriva nam detaljno opisani plan da će do 2030. godine biti uvedeno još minimalno 500 vrsta novih cjepiva i da niti...

  • Teorija zavjere
  • Manipulisanje činjenicama
  • Lažna vijest
Teorija zavjere 22.11.2022

Facebook profili i stranice: Facebook profili i stranice: Imunizacijska Agenda 2030

  • Teorija zavjere
  • Lažna vijest