Raskrinkavanje.ba

Elektromagnetna polja niske frekvencije ne izazivaju rak niti je orgonit zaštita protiv njih

Na Facebooku se za prodaju orgonita koriste neutemeljene tvrdnje da zračenje mobilnih uređaja, Wi-Fi rutera i sličnih aparata iz domaćinstva izaziva maligna oboljenja.

Foto: Freepik

Na Facebook stranici Orgonit A Glass Piramide, Drvca života, Kristaloterapija 21. februara 2023. podijeljena je reklama za prodaju orgonita u kojoj je navedeno da su američko Ministarstvo zdravlja (HHS) i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saglasni u tome da mobiteli i drugi uređaji koji stvaraju električna polja uzrokuju maligne bolesti: 

Američko Ministarstvo zdravstva i UN-ova svjetska zdravstvena organizacija slažu se u jednome – mobilni telefoni, električni vodovi i drugi električni uređaji koji stvaraju električna polja oko sebe stvarno uzrokuju maligne bolesti – leukemiju kod djece, depresiju kod odraslih, pobačaje i rak. Krivi su i za alergije kod mnogih ljudi.

Navodi se da je po mišljenju ekspertske grupe Ministarstva zdravstva i američke “Agencije za zaštitu zdravlja” električni smog jedan od najčešćih i najbrže rastućih uticaja u okolišu. Razni električni uređaji navodno ometaju normalno funkcionisanje organizma, a prema sličnom izvještaju SZO-a, električni smog utiče i na električne struje nužne za prirodne procese u organizmu: 

Prema mišljenju ekspertne grupe koja je radila za američko Ministarstvo zdravstva i Agenciju za zaštitu zdravlja, električni smog je jedan od najčešćih i najbrže rastućih utjecaja u okolišu i po svoj će prilici sve više rasti s napretkom tehnologije. Od električnih vodova, preko radijskih i TV uređaja, fen za kosu i električnih aparata za brijanje – sve to utječe na ljudski organizam i ometa njegovo normalno funkcioniranje. Prema sličnom izvještaja Svjetske zdravstvene organizacije, električni smog utječe na sićušne električne struje u tijelu koje stvara sam organizam a nužne su za prirodne procese. 

U “prošlogodišnjoj” studiji “američkog” Nacionalnog odbora za radiološku zaštitu (NRPB), navodi se, zaključeno je da djeca koja žive pored dalekovoda imaju veću vjerovatnoću da obole od leukemije:

Prošlogodišnja studija američkog National Radiological Protection Boarda zaključila je da djeca koja žive kraj dalekovoda imaju veću vjerojatnost da obole od leukemije, a razmatra se i mogućnost zabrane gradnje domova u njihovoj blizini. 

Orgonit je opisan kao djelotvorna zaštita od ovih navodno negativnih zračenja iz okoline: 

Djelotvorna zaštita je u svojoj blizini posjedovati ORGONIT koji štiti od negativnog zračenja iz okoline. NEGATIVNO #zračenje OKO NAS...

Do kraja objave navodi se da su zračenja mobilnih telefona, prenosnih kućnih telefona, Wi-Fi rutera i bluetooth tehnologije štetna za ljude, bez preciziranja u kojem obliku. Navodi se da se orgonit može koristiti pored uređaja kako bi se umanjili negativni efekti zračenja, ali i da može energetski “oživjeti” vodu iz vodovoda, poboljšati ukus i rok trajanja hrane, kao i pospješiti rast biljaka. 

Najraniju objavu koja sadrži tvrdnje o saglasnosti institucija oko toga da elektromagnetno zračenje izaziva maligna oboljenja pronašli smo u ovoj Facebook grupi, a datira od 8.4.2012. godine. Na samoj stranici Orgonit A Glass Piramide, Drvca života, Kristaloterapija pronašli smo nekoliko ranijih objava (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) u kojima se uporedo s promocijom orgonita nalaze i tvrdnje iz citirane objave. U objavama su zadržane iste vremenske odrednice (naprimjer, “prošlogodišnja studija”). 

 

Šta su činjenice?

Facebook stranica Orgonit A Glass Piramide, Drvca života, Kristaloterapija pokrenuta je u maju 2012. godine i od samog pokretanja njena svrha je prodaja orgonita. Osim što je “djelotvorna zaštita od opisanih negativnih zračenja iz okoline”, orgonit je, prema opisu iz jedne objave s navedene Facebook stranice, i piramidalni “mali generator pozitivne energije, smjesa koja se sastoji od metalne piljevine i smole uz dodatak nekoliko kristala”. 

Orgonit se povezuje s “orgonskom energijom” – pseudonaučnim konceptom austrijskog doktora medicine i psihoanalitičara Wilhelma Reicha. Prema objašnjenju Britannice, Reich je počeo vjerovati u postojanje energetske životne sile koju je nazvao “orgonska energija”. Nju proizvode “bioni”, energetske vezikule u stanju prijelaza između neživog i živog. Na osnovu svoje teorije Reich je konstruisao “akumulatore orgona” kojim je “liječio” ljude čak i od karcinoma. Takav uređaj ne liječi, jer orgon sam po sebi ne postoji. 

Orgonit se na stranici promoviše i prodaje kao zaštita od navodno štetnih efekata elektromagnetnog zračenja uređaja iz domaćinstva. 

Prema definiciji američkog Nacionalnog instituta za karcinom, električna i magnetna polja su nevidljiva područja energije (koja se zove još i radijacija), koja proizvodi elektricitet, što je kretanje elektrona ili struje kroz žicu.

Električna i magnetna polja zajedno se nazivaju elektromagnetskim poljima (EMP). Električne i magnetske sile u elektromagnetskim poljima uzrokovane su elektromagnetnom radijacijom, i postoje dvije vrste takvih polja: visokofrekventna EMP (koja emituju jonizirajuće zračenje) i nisko i srednjefrekventna EMP (koju emituju nejonizirajuće zračenje). Jonizirajuće zračenje (naprimjer, rendgenske i gama zrake) razara ljudsku DNK, predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje i može izazvati karcinom.

Nije poznato da izloženost nisko i srednjefrekventnom elektromagnetnom polju, odnosno nejonizirajućem zračenju, uzrokuje oštećenja DNK. 

Niskofrekventna magnetna polja stvaraju dalekovodi, električno ožičenje te električni uređaji poput brijača, fenova za kosu i električnih prekrivača. Izvori srednjefrekventnih magnetnih polja (radiofrekvencione radijacije) su bežični telekomunikacijski uređaji i oprema, uključujući mobilne telefone, “pametne” mjerače i prenosive bežične uređaje poput tableta i laptopa. 

Ove informacije objavljene su na stranici američkog Nacionalnog instituta za karcinom, koji djeluje u sklopu američkog Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi:

EMP niske do srednje frekvencije uključuju statička polja (električna ili magnetska polja koja se ne mijenjaju vremenom), magnetska polja električnih vodova i uređaja, radiovalove, mikrovalove, infracrveno zračenje i vidljivu svjetlost. Ta su elektromagnetska polja u dijelu elektromagnetskog spektra nejonizirajućeg zračenja i nije poznato da izravno oštećuju DNK ili ćelije. 

Dakle, svi uređaji i oprema za koje se u objavi na Facebooku tvrdi da izazivaju maligna oboljenja emituju elektromagnetno nejonizirajuće zračenje koje ne uzrokuje promjene DNK. 

Iako se na stranici Svjetske zdravstvene organizacije navodi da rezultati provedenih studija na temu opasnosti niskofrekventnog elektromagnetnog polja imaju dosta nedosljednosti, nije uočen značajan porast rizika od karcinoma ni kod djece ni kod odraslih. 

Uprkos mnogim studijama, dokazi o bilo kakvom učinku i dalje su vrlo kontroverzni. Međutim, jasno je da ukoliko elektromagnetska polja imaju učinak na rak, tada će svako povećanje rizika biti ekstremno malo. Dosadašnji rezultati sadrže mnoge nedosljednosti, ali nisu pronađena velika povećanja rizika za bilo koji rak kod djece ili odraslih.

Može se zaključiti da je netačna tvrdnja o saglasnosti ove dvije institucije da nabrojani uređaji (koji emituju nisko i srednjefrekventno zračenje) mogu izazvati maligne bolesti. 

 

Istraživanja o dugoročnoj izloženosti EMP-ima

Međutim, potencijalni negativni efekti dugotrajne izloženosti nisko i srednjefrekventnim elektromagnetnim poljima (radiofrekvencijama) na ljudsko zdravlje se istražuju. SZO (preciznije IARC) je 2002. godine u knjizi procjena kancerogenih rizika ocijenila ekstremno niskofrekventna magnetna polja kao potencijalno kancerogena, a istu ocjenu su 2011. godine dobile i radiofrekvencije, uz napomenu da je ocjena donesena na osnovu ograničenih dokaza.  

Dalje, u objavi se spominje “električni smog”, koji se definiše kao “onečišćenje uzrokovano električnim i magnetskim poljima koje stvaraju dalekovodi, električna oprema, mobilni i bežični telefoni, radari, električni kućanski uređaji, mikrovalne pećnice, radiouređaji, računala, električni satovi itd”. U objavi se nejasno tvrdi da su eksperti američkog Ministarstva zdravlja i američke “Agencije za zaštitu zdravlja” zaključili da je električni smog jedno od najčešćih i najbrže rastućih uticaja u okolišu. Međutim, navedena agencija ne postoji. U sklopu američkog Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi djeluje više agencija, no nijedna ne nosi naziv “Agencija za zaštitu zdravlja”. 

Nismo uspjeli pronaći “sličan izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije” u kojem se opisuje da “elektrosmog” može da poremeti prirodne električne signale u tijelu. Na stranici SZO-a, međutim, navedeno je da niskofrekventna magnetna polja mogu proizvesti “kružne struje” u ljudskom tijelu, no da jačina ovih struja zavisi od jačine magnetskog polja – ukoliko su one dovoljno jake, te struje mogu izazvati stimulacije nerava i mišića ili uticati na druge biološke procese. 

Netačno je da je Nacionalni odbor za radiološku zaštitu američka institucija. Riječ je o bivšoj vladinoj instituciji Ujedinjenog Kraljevstva. S obzirom na to da se u objavama od 2012. godine navodi da je studija ovog odbora o efektima električnog smoga objavljena prošle godine, nemoguće je sa sigurnošću utvrditi o kojoj je studiji riječ. Odbor je pod ovim imenom prestao da postoji 2005. godine. 

U izvještaju koji je Odbor objavio 2004. godine navedeno je da su polja s frekvencijom od 50-60 Hz (koja odgovara frekvenciji električne struje u dalekovodima) od interesa zbog implikacija za razvoj dječije leukemije. Međutim, Odbor je tada zaključio (paragraf 51) da epidemiološki dokazi nisu dovoljno jaki da bi se donio zaključak kako ova polja izazivaju dječiju leukemiju, budući da drugi faktori mogu biti uključeni. 

Ni danas ne postoje konzistentni naučni dokazi koji potvrđuju tezu o povećanju rizika dječije leukemije kod onih koji žive u blizini dalekovoda. Provedeno je više studija, navodi se na stranici Nacionalnog instituta za karcinom, i u većini njih nije pronađena povezanost između života u blizini dalekovoda i povećanja rizika od leukemije kod djece ili je pronađena povezanost kod djece u domaćinstvima s jako visokim nivoom magnetskih polja, koji su, pak, prisutni u malom broju naselja:

Većina ovih studija nije pronašla povezanost ili ju je pronašla samo za onu djecu koja su živjela u domovima s vrlo visokim nivoima magnetskih polja, koja su prisutna u nekoliko stanova.

Shodno navedenom, najraniju objavu tvrdnje da se američko Ministarstvo zdravlja i Svjetska zdravstvena organizacija slažu da mobilni telefoni i ostali uređaji iz domaćinstva zračenjem izazivaju maligna oboljenja ocjenjujemo kao lažnu vijest. Kasnije objave s ovom tvrdnjom dobijaju ocjenu prenošenje lažnih vijesti

Tvrdnje o uticaju “električnog smoga” na funkcije organizma i o tome da je SZO objavila da “električni smog” utiče na električne struje u organizmu ocjenjujemo kao manipulisanje činjenicama. Istu ocjenu dobijaju tvrdnje da je Nacionalni odbor za radiološku zaštitu objavio da postoji povećan rizik od leukemije kod djece koja žive u blizini dalekovoda.   

Tvrdnje da orgonit štiti od “negativnog zračenja iz okoline” ocjenjujemo kao pseudonauku

 

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Pseudonauka 08.04.2012

Facebook profili i stranice: Facebook profil: Orgonit grupa o samozaštiti od negativnog zračenja

  • Pseudonauka
  • Manipulisanje činjenicama
  • Lažna vijest
Pseudonauka 21.02.2023

Facebook profili i stranice: Facebook stranica: Orgonit A Glass Piramide, Drvca života, Kristaloterapija

  • Pseudonauka
  • Manipulisanje činjenicama
  • Prenošenje lažnih vijesti