Raskrinkavanje.ba

Viralne tvrdnje nadriljekara: Vakcine protiv Covid-19 ne sadrže grafenov oksid ni parazite

Na Facebooku je viralan lažni spisak sastojaka vakcina protiv Covid-19 kompanija Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Bez obzira na to što se radi o starim i u više navrata opovrgnutim tvrdnjama, spisak su podijelili brojni korisnici ove društvene mreže.

Na Facebook profilu Georgia Vogt je 8. septembra 2021. godine objavljena slika bočica s naljepnicama na kojima piše da su u pitanju Pfizer/BioNTech i Moderna vakcine protiv Covid-19. Sliku prati poduži opis u kome su ispisani navodni sastojci ovih, ali i vakcina kompanija Johnson & Johnson i AstraZeneca. 

Navedeno je da je sastav ovih vakcina identifikovao dr. Robert O. Young. U svim pomenutim vakcinama, pored ostalog, navodno su pronađeni grafenoksid i razni metali. U statusu uz sliku poriče se postojanje virusa SARS-CoV-2 te se iznose tvrdnje da je svrha vakcinacije depopulacija.

CITAT NETAČNO:SASTAV VAKCINA

Zahvaljujući ultra sofisticiranoj opremi, Dr Robert Jang uspeo je da identifikuje sastav tečnosti u vakcinama protiv Kovida, koja se nalazi u bočicama 4 velike farmaceutske kompanije. Pre svega, sve 4 bočice sadrže grafen-oksid, jedinjenje koje je veoma otrovno za ljude. Nijedna bočica ne sadrži "virus" SARS-CoV-2 i nijedna nema spajk protein vezan za "virus". Postoje proteini ali oni su uzrokovani zračenjem i hemijskim trovanjem, a ne "virusom" koji ne postoji. Sastav bočica je zaista stvoren da uništi čoveka. U ovim bočicama nema ničeg što bi trebalo da leči.

1. SASTAV PFIZER

- Grafen-oksid, agregati sastavljeni od ugljenika, kiseonika, hroma, sumpora, aluminijuma, hlorida i azota.
- Parazit Trypanosomi
- Imamo još i nanočestice koje sadrže ugljenik, kiseonik, hrom, sumpor, aluminijum, hlorid i azot.
- Takođe, imamo i bele čestice sastavljene od bizmuta, ugljenika, kiseonika, aluminijuma, natrijuma, bakra i azota.
- Postoji i prisustvo čestica organskog ugljenika, kiseonika i azota sa agregatom ugrađenih nanočestica koje sadrže bizmut, titan, vanadijum, gvožđe, bakar, silicijum, aluminijum i etil alkohol.

2. SASTAV ASTRA ZENECA

- Grafen-oksid, agregat mikro i nanočestica, projektovano gvožđe, hrom i nikal takođe poznati kao nerđajući čelik, histidin, saharoza, polietilen glikol (PEG), etil alkohol.

3. SASTAV JOHNSON & JOHNSON

- Grafen-oksid, neorganski agregati od nerđajućeg čelika, ugljenika, kiseonika, gvožđa i nikla koji se drži zajedno sa lepkom na bazi grafen-oksida.

4. SASTAV MODERNA

- Grafen-oksid, supstrat redukovanog grafen-oksida na bazi ugljenika u koji su ugrađene određene nanočestice, koje se sastoje od ugljenika, azota, kiseonika, aluminijuma, bakra, gvožđa i hlora.
- Imamo i kvantne tačke kadmijum selenida koje su citotoksične i genotoksične.
- Postoji prisustvo čestica azota, silicijuma, fosfora, aluminijum silikata i hlora.

Ovo je bukvalno biohemijsko oružje za masovno uništenje (depopulacija). A za one vakcinisane, koji će nekako preživeti, njihov imunosistem će biti toliko srozan da svaka infekcija može biti kobna. Grafen oksid slabi naše zalihe glutationa i uzrokuje sve simptome nepostojeće infekcije Kovida. A grafen-oksid se nalazi u vazduhu, PCR testovima, maskama i vakcinama.

Ova objava zabilježila je 9.000 podjela na Facebooku, a identične tvrdnje o sastavu vakcina pronašli smo u grupama (1, 2, 3), kao i na dvadesetak privatnih profila na ovoj društvenoj mreži. 

Tvrdnje iz ove objave dijele se i kao screenshoti.

Facebook korisnik Miroslav Budimir je na svom profilu tvrdnje o opasnim sastojcima vakcine i nepostojećem virusu iskoristio kako bi reklamirao preparate za koje tvrdi da “koče” razmnožavanje virusa i da pospješuju imunitet.

 

Ko je Robert O. Young?
 

U analiziranim Facebook objavama navodi se i da je za “otkriće” sastava vakcina zaslužan dr. Robert Young.

Robert O. Young je poznat kao zagovornik pseudonaučne ideje da takozvana alkalna dijeta može da izliječi razne bolesti. Autor je serije knjiga pod nazivom “pH čudo” (pH Miracle), koje su prodane u milonima primjeraka širom svijeta. 

U članku iz 2017. godine, BBC je pisao o slučaju žene oboljele od tumora dojke koja je Youngu platila skoro 80.000 dolara za alkalni tretman. Ovaj tretman je podrazumijevao intravenozne infuzije sode bikarbone i nije joj pomogao. 

BBC navodi da je Young 2017. godine osuđen zbog bavljenja liječničkom djelatnošću bez dozvole.

Tokom pandemije Covid-19, Robert O. Young je iznosio “zavjerološke” tvrdnje o depopulaciji i vakcinama. Njegove tvrdnje da je Bill Gates rekao da tri milijarde ljudi treba umrijeti opovrglo je nekoliko fact-checking platformi (1, 2, 3). Takođe je u svojim izlaganjima iznosio i tvrdnje da virusi nisu stvarni i da su vakcine otrovne. 

 

Šta su činjenice o sastavu vakcina protiv Covid-19?
 

Tvrdnje da je Young otkrio parazite, metale i grafenov oksid u vakcinama protiv Covid-19 prethodno su se dijelile van našeg govornog područja. Njima se bavila platforma Bolivia Verifica u analizi objavljenoj 26. avgusta 2021. godine i ocijenila ih je kao netačne.

U analizi sličnih tvrdnji o grafenovom oksidu i parazitima u vakcinama, objavljenoj 15. oktobra 2021. godine, Health Feedback navodi da nema dokaza da vakcine protiv Covid-19 sadrže grafen, aluminijum, bor ili žive organizme bilo koje vrste.

Ova platforma za provjeru činjenica objašnjava da su glavni sastojci vakcina protiv Covid-19 lipidi i soli. Vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i Moderna takođe sadrže mRNA, dok Johnson & Johnson i AstraZeneca vakcine sadrže adenovirus koji eksprimira S protein virusa SARS-CoV-2.  

Sastojci svih odobrenih vakcina javno su dostupni i moguće ih je pronaći u brojnim dokumentima samih proizvođača, ali i regulatornih tijela koja su odobrila vakcine. Sadržaj vakcina Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson je sljedeći:

Johnson & Johnson: Rekombinantni adenovirus tip 26, koji je bez mogućnosti da se replikuje i koji eksprimira S protein, monohidrat limunske kiseline, tri-natrijev citrat dihidrat, etanol, 2-hidroksipropil-β-ciklodekstrin (HBCD), polisorbat-80 i natrijev hlorid.

 

Moderna: Glasnička ribonukleinska kiselina (mRNA), lipidi (SM-102, polietilen glikol [PEG] 2000 dimiristoil glicerol [DMG], holesterol i 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoholin [DSPC]), trometamin, trometamin hidrohlorid, sirćetna kiselina, natrijev acetat trihidrat i saharoza.

 

AstraZeneca: Rekombinantni adenovirus čimpanze vektor bez mogućnosti replikacije, koji kodira SARS-CoV-2 Spike glikoprotein, histidin, histidin hidroklorid monohidrat, magnezijum hlorid heksahidrat, polisorbat 80, etanol, saharoza, natrijum hlorid, dinatrijum edetat dihidrat, voda za injekcije.

 

Pfizer/BioNTech:  mRNA, lipidi: 4-hidroksibutil) azanediil) bis (heksan-6,1-diil) bis (2-heksildekanoat), 2[(polietilen glikol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamid, 1,2-distearoil-sn-glicero -3-fosfoholin, holesterol, kalijev hlorid, jednobazni kalijev fosfat, natrijev hlorid, dvobazni natrijev fosfat dihidrat i saharoza.

U tekstu objavljenom 9. januara 2021. godine na sajtu Vakcine.ba, biologinja i naučna novinarka Jelena Kalinić dala je tumačenje sastojaka vakcina Pfizer/BioNtech i Moderna, navodeći za svaki sastojak količinu, ali i ulogu koju ima. Slično pojašnjenje za vakcine AstraZeneca i Johnson & Johnson moguće je pronaći u njenim tekstovima od 18. marta 2021. i 1. jula 2021.

Dakle, iz navedenog je jasno da vakcine ne sadrže grafenov oksid, ali ni parazite i metale koji se pominju u objavama.

Tvrdnju da vakcine protiv Covid-19 sadrže grafenov oksid opovrgli smo u nekoliko prethodnih analiza (link,link link). Prvi su je u javnost plasirali članovi španjolske pseudonaučne grupe La quinta columna. Tvorci dokumenta na kojem su bazirane ove tvrdnje koristili su nepouzdanu metodu elektronske mikroskopije da bi testirali bočicu nepoznate tečnosti čijem se porijeklu ne može ući u trag, a za koju su tvrdili da je Pfizerova vakcina. Riječ je o dokumentu koji nije prošao stručnu recenziju i nije objavljen ni u jednom naučnom ili medicinskom časopisu.

U analiziranim Facebook objavama, kao jedan od sastojaka vakcine Pfizer/BioNTech pominje se parazit Trypanosomi. Tvrdnju da je u pomenutoj vakcini pronađen ovaj parazit PolitiFact je u analizi objavljenoj 10.10.2020. godine ocijenio kao netačnu. Pozivajući se na potpunu listu sastojaka vakcina dostupnih u SAD-u (Pfizer/BioNTech, Moderna i Johnson & Johnson), ovaj portal navodi i da one ne sadrže ni metale, kako se tvrdi u Facebook objavama.

Slika bočica objavljena na Facebook profilu Georgia Vogt je ilustracija čiji je autor Dado Ruvic i ne prikazuje stvarne bočice s vakcinama. 

 

Virus postoji, a cilj vakcinacije nije depopulacija
 

Virus SARS-CoV-2, koji izaziva bolest Covid-19, pojavio se u Kini krajem 2019. Svjetska zdravstvena organizacija je u martu 2020. godine zvanično proglasila pandemiju ovog novog koronavirusa. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 21.10.2021. je potvrđeno 241.886.635 slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a od posljedica bolesti Covid-19 preminulo je 4.919.755 osoba u svijetu. Ovi podaci govore da virus itekako postoji i da odnosi ljudske živote. O tvrdnji  da virus SARS-CoV-2 ne postoji pisali smo i u ranijim analizama (link, link).

Pored smrtnog ishoda, Covid-19 može izazvati i druge ozbiljne zdravstvene komplikacije. Vakcine ne samo da nisu sredstvo za depopulaciju, kako tvrde teoretičari zavjere, već su efikasan način da se izbjegnu smrtni ishodi i teže kliničke slike bolesti Covid-19, o čemu smo takođe pisali u našim ranijim analizama (link, link).

Budući da navedeni sastav vakcina kompanija Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson nije tačan, objava na Facebook profilu Georgia Vogt dobija ocjenu lažna vijest

Istu ocjenu dajemo i tvrdnji da virus SARS-CoV-2 ne postoji. 

Ostala pojavljivanja ovih tvrdnji ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti.

Tvrdnju da je sastav vakcina “stvoren da uništi čovjeka”  ocjenjujemo kao teoriju zavjere.

Pogledajte originalne članke
Teorija zavjere 08.10.2021

Facebook profili i stranice: Facebook profil Georgia Vogt: SASTAV VAKCINA

Zahvaljujući ultra sofisticiranoj opremi, Dr Robert Jang uspeo je da identifikuje sastav tečnosti u vakcinama protiv Kovida, koja se nalazi u bočicama...

  • Teorija zavjere
  • Lažna vijest
Teorija zavjere 12.10.2021

Facebook profili i stranice: Facebook grupa "STOP KORONA CIRKUSU": SASTAV VAKCINA

Zahvaljujući ultra sofisticiranoj opremi, Dr Robert Jang uspeo je da identifikuje sastav tečnosti u vakcinama protiv Kovida, koja se nalazi u bočicama...

  • Teorija zavjere
  • Prenošenje lažnih vijesti
Teorija zavjere 21.10.2021

Facebook profili i stranice: Facebook grupa "Poseban status za Srebrenicu": SASTAV VAKCINA

Zahvaljujući ultra sofisticiranoj opremi, Dr Robert Jang uspeo je da identifikuje sastav tečnosti u vakcinama protiv Kovida, koja se nalazi u bočicama...

  • Teorija zavjere
  • Prenošenje lažnih vijesti
Teorija zavjere 12.10.2021

Facebook profili i stranice: Facebook grupa "SRBIN BRE": SASTAV VAKCINA

ШИРИТЕ КО ХОЋЕ ! ОВО НИЈЕ МОЈЕ, НЕГО ПРОЧИТАЈТЕ,КО ЖЕЛИ!

  • Teorija zavjere
  • Prenošenje lažnih vijesti