Raskrinkavanje.ba

Vlada Novog Zelanda nije “izuzela elitu” od vakcinacije protiv Covid-19

Informacija o broju odobrenih izuzeća od vakcinacije protiv Covid-19 na Novom Zelandu između 2021. i 2022. godine na “zavjerološkim” portalima predstavljena je kao “dokaz” da je povlašteni sloj društva u ovoj zemlji bio izuzet od vakcinacije, a da je ostatak stanovništva bio “primoran”.

Foto: Freepik

Na portalu Nulta tačka 6.10.2023. godine objavljen je članak pod naslovom:

Vlada Novog Zelanda izuzela je elitu od primanja eksperimentalnih vakcina protiv Covid-a, dok je primorala stanovništvo na vakcinisanje

U članku se navode informacije iz izvještaja izvjesnog Guyja Hatcharda, prema kojem je Ministarstvo zdravlja Novog Zelanda odobrilo izuzeće od vakcinisanja protiv Covid-19 za ključno osoblje, dok je istovremeno insistiralo da se građani vakcinišu i sprovodilo “najdrakonskije naloge o vakcinama na svijetu”. Izvještaj se dijelom poziva na zvanični dokument o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva za izuzeće od vakcinisanja u periodu od novembra 2021. do septembra 2022. druge. Svoje navode o “izuzeću za elitu” Hatchard dalje potkrepljuje navodnim svjedočanstvima od neimenovanih izvora:

Guy Hatchard izveštava: Raspitao sam se i našao neko osoblje spremno da oda informacije. Jedan izvor mi je rekao da je 95 konsultanata samo u regionu Dunedin imalo koristi od izuzeća od vakcine. Drugi izvor je ukazao na grupu lekara koji rade u Nortlendu koji su se međusobno dogovorili da ostanu nevakcinisani. Čini se da se ukupan broj kreće oko stotine, a možda i više.

Čini se da su ta odobrena izuzeća bila obuzdana naredbama. Drugim rečima, nikome nisu mogli da kažu da su im odobrena izuzeća — to je bio tajanstveni proces koji je Ministarstvo zdravlja želelo da sakrije od javnosti.

U svakom slučaju, svaki lekar koji je savetovao pacijenta da vakcinacija mRNA protiv Covid-a može biti rizična suočio se sa disciplinskim merama i mnogi su zapravo suspendovani.

Dakle, medicinsko osoblje je dozvolilo da bude izmanipulisano u poziciju da, ako su i sami nevakcinisani, od njih se i dalje traži da savetuju svoje pacijente da se vakcinišu – recept za široko rasprostranjeno licemerje u zdravstvenoj službi.

Identičan članak objavljen je 10. oktobra na portalu Epoha, a tvrdnje o izuzeću od vakcinacije za “elitu na Novom Zelandu” dijelile su se i na Facebooku. 


Šta su činjenice?

Novi Zeland imao je jedan od najstriktnijih odgovora na pandemiju Covid-19 na svijetu. S ciljem da dostignu stopu vakcinacije od preko 90% u populaciji koja je u mogućnosti da se vakciniše, vakcinacija protiv Covid-19 je u jesen 2021. godine bila obavezna za zdravstvene i obrazovne radnike, kao i za sve radnike koji imaju blizak kontakt s ljudima. 

Osobe koje iz zdravstvenih razloga nisu mogle da se vakcinišu imale su pravo da podnesu zahtjev za izuzeće od vakcinacije. Kako je objašnjeno u objavi Savjetodavnog centra za imunizaciju Novog Zelanda od 9.11.2021. godine, zahtjeve su u ime pacijenata Ministarstvu zdravstva trebali/e podnositi medicinski/e radnici/e, a da bi se zahtjev podnio, morali/e su se ispuniti strogi klinički kriteriji. Izuzeće bi trebalo biti odobreno ukoliko se osoba oporavlja od određenog kliničkog stanja, ukoliko je primanje prve doze uzrokovalo ozbiljne nuspojave, poput miokarditisa ili perikarditisa, ili ukoliko osoba pati od akutnog medicinskog problema zbog kojeg vakcinacija treba biti odgođena. Zahtjeve su pregledala šestočlana vijeća i izuzeće se odobravalo na najduže šest mjeseci, s mogućnošću ponovnog podnošenja zahtjeva nakon što taj period prođe.

Osim toga, prema Klauzuli 12a Naredbe u sklopu odgovora javnog zdravstva na Covid-19 iz 2021, poslodavci su imali mogućnost podnošenja zahtjeva za izuzeća od vakcinacije za svoje radnike Ministarstvu za sigurnost i odnose na radu kako bi se “spriječili značajni poremećaji u osnovnim lancima snabdijevanja”.

Guy Hatchard predstavlja se kao “međunarodni zagovornik sigurnosti hrane i prirodne medicine” koji živi na Novom Zelandu. Prema podacima iz njegove biografije, ima univerzitetsku diplomu iz oblasti logike i teoretske fizike i doktorat iz psihologije. I ranije je iznosio dezinformacije o vakcinama protiv Covid-19.

Dokument na koji se u svom izvještaju poziva Hatchard zapravo je odgovor na Zahtjev za pristup zvaničnim informacijama koje je u julu ove godine Ministarstvu zdravstva Novog Zelanda uputila izvjesna Erika Whittome. Ona je tražila podatak o tome koliko je zahtjeva za izuzeće od vakcinacije protiv Covid-19 zaprimljeno po Klauzuli 12a, a koliko je zahtjeva Ministarstvo odobrilo. U odgovoru 2.8.2023. godine privremeni direktor Nacionalne zdravstvene službe Matt Hannant naveo je da je u periodu od 13.11.2021. do 26.9.2022. pristiglo 478 zahtjeva za izuzeće po osnovu značajnog prekida u lancu usluge, od čega su 103 odobrena. U ta 103 zahtjeva, odobrena su izuzeća za oko 11.000 radnika. 

Hatchard nije potkrijepio bilo kakvim dokazima tvrdnje o konsultantima i doktorima koji su iskoristili pravo na izuzeće ili su se “dogovorili” da ostanu nevakcinisani.

Nejasno je zbog čega su odobrenja izuzeća od vakcinisanja “dokaz” da je Vlada Novog Zelanda izuzela “elitu” od vakcinisanja dok su prisiljavali javnost da se vakciniše. Odrednice o izuzeću od vakcine postoje praktično od kada i naredbe o obaveznoj vakcinaciji za određene grupe građana/ki, a zahtjeve za izuzeće mogli/e su podnijeti svi/e građani/ke te su odobrenje mogli/e dobiti oni koji su imali/e osnovan medicinski razlog za izuzeće.

Tvrdnja da su vakcine protiv Covid-19 “eksperimentalne” također je neutemeljena, o čemu je Raskrinkavanje već detaljno pisalo u analizi 29.3.2021.

I ranije su na društvenim mrežama i pojedinim portalima iznošene neutemeljene tvrdnje o “izuzećima od vakcinisanja” protiv Covid-19 za utjecajne ličnosti ili “posebnim vakcinama” za njih i uposlenike/ce farmaceutskih kompanija. Kako je Raskrinkavanje pisalo u analizama ovdje, ovdje i ovdje, te tvrdnje pokazale su se kao potpuno neutemeljene. Netačne tvrdnje o “izuzimanju elite” od imunizacije protiv Covid-19, dakle, koristile su se i ranije u pokušaju da se potkrijepi “zavjerološki” narativ da su vakcine opasne i štetne.

Vakcine protiv Covid-19 odobrene za masovno korištenje su, suprotno tvrdnjama teoretičara/ki zavjere, sigurne i efikasne.  

Shodno činjenicama, tvrdnju da je Vlada Novog Zelanda dozvolila “eliti” da se ne vakciniše protiv Covid-19 ocjenjujemo kao teoriju zavjere.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Teorija zavjere 06.10.2023

Epoha: Vlada Novog Zelanda izuzela je elitu od primanja eksperimentalnih cjepiva protiv Covid-a, dok je tjerala stanovništvo na cijepljenje

Ministarstvo zdravstva Novog Zelanda odobrilo je izuzeće od cjepiva ključnom osoblju dok je licemjerno provodilo najdrakonskije zahtjeve za cjepivo na...

  • Teorija zavjere
Teorija zavjere 06.10.2023

Nulta tačka: Vlada Novog Zelanda izuzela je elitu od primanja eksperimentalnih vakcina protiv Covid-a, dok je primorala stanovništvo na vakcinisanje

Ministarstvo zdravlja Novog Zelanda odobrilo je izuzeće od vakcine ključnom osoblju dok je licemerno sprovodilo najdrakonskije naloge o vakcinama na...

  • Teorija zavjere