Raskrinkavanje.ba

Dugotrajni tragovi iza aviona nisu “chemtrailsi” jer oni ne postoje

Uprkos brojnim objašnjenjima da trovanje “chemtrailsima” nije stvarno, poklonici ove teorije zavjere i dalje pokušavaju “dokazati” suprotno. Sada su pronašli “objašnjenje” navodne razlike između “chemtrailsa” i “contrailsa”, kako se tragovi iza aviona i zovu, u dužini trajanja ovih tragova.

Foto: Shutterstock

Na Facebooku je 10. oktobra 2022. godine objavljena kompilacija snimaka na kojima se vide tragovi na nebu koji ostaju iza aviona. Činjenica da se neki od njih zadržavaju duže na nebu predstavljena je kao dokaz postojanja “chemtrailsa”, to jeste zavjere da se stanovništvo truje otrovima i teškim metalima koji se ispuštaju iz aviona. U opisu ove objave također se ismijavaju utvrđene činjenice o uticaju uzgoja stoke na globalno zagrijavanje.

Кad smo već kod letećih krava koje prde🐮 i zagrijavaju zemlju 😂...

Da vas naučim razliku između kondenzacionih tragova i  hemiskih,kontrail je trag koji ostaje iza aviona maksimalno do 5 minuta,dok hemiski tragovi ostaju čitav dan na nebu zbog svog sastava i teških metala u njima...ko misli da su tragovi iznad nas kondenzovana voda je obična BUDALA bez grama mozga!!!

 

Ovu objavu podijelilo je više od 760 korisnika/ca Facebooka. Iste tvrdnje dijelile su se i bez kompilacije snimaka.


Šta su činjenice?
 

Tvrdnje iznesene u viralnoj objavi dio su popularne teorije zavjere o “chemtrailsima” (skraćeno od “chemical trails”= hemijski tragovi), o kojoj smo pisali u više navrata (link, link, link).

Prema ovom “zavjerološkom” narativu, tragovi koji na nebu ostaju iza aviona zapravo su hemikalije kojima se “zaprašuje” stanovništvo. 

Suprotno ovim tvrdnjama, “chemtrailsi” ne postoje. Analizirana kompilacija snimaka na Facebooku, kao i mnogi slični snimci koji su se ranije dijelili,  prikazuje “contrailse” ili kondenzacijske tragove. “Contrailsi”, odnosno kondenzacijski tragovi, nastaju kao rezultat susreta toplog i vlažnog vazduha s hladnim. Naučni portal Scientific American ovu je pojavu u članku objavljenom još 2001. godine objasnio na sljedeći način:

Mlazni avioni ostavljaju bijele tragove, to jest “contrails”, iz istog razloga iz kojeg ponekad možete vidjeti svoj dah. Vruć vlažni ispuh mlaznih motora miješa se s atmosferom, koja na velikoj nadmorskoj visini ima dosta niži pritisak i temperaturu od ispušnih gasova. Vodena para sadržana u ispuhu mlaza kondenzira se i može se smrznuti, a ovaj postupak miješanja stvara oblak vrlo sličan onome koji vrući dah stvara kada je vani hladno.

(...)

Ispuh mlaznog motora sadrži ugljendioksid, okside sumpora i azota, neizgoreno gorivo, čađ i metalne čestice, kao i vodenu paru. Na česticama čađi kondenzuje se vodena para. Para se kondenzuje i na ostalim prisutnim česticama u zraku.

U članku se također navodi da tragovi mogu varirati u debljini, opsegu i trajanju, zavisno od visine na kojoj avion leti, te temperaturi i vlažnosti vazduha. 

U analiziranoj viralnoj objavi “objašnjava” se da kondenzacijski tragovi traju do pet minuta, dok navodni hemijski tragovi traju duže. 

Krajem prošlog i početkom ovog vijeka došlo je do porasta korištenja mlaznih aviona koji iza sebe ostavljaju kondenzacijske tragove. Kao odgovor na brojne upite o ovom fenomenu američka Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA), NASA i Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) sastavili su dokument u kojem se objašnjava ova pojava. U dokumentu je, između ostalog, jasno navedeno da kondenzacijski tragovi mogu trajati i satima.

Nakon početnog stvaranja leda, “contrail” se razvija na jedan od dva načina, opet zavisno od vlažnosti okolne atmosfere. Ako je vlažnost niska (ispod uslova za kondenzaciju leda), bit će kratkotrajan. Novoformirane čestice leda brzo će ispariti jer se izduvni gasovi u potpunosti miješaju s okolnom atmosferom. Dobijeni kondenzacijski trag u obliku linije protezat će se samo kratko iza aviona (vidi sliku 2).

Ako je vlažnost visoka (veća od one potrebne za kondenzaciju leda), kondenzacijski trag bit će postojan. Novoformirane čestice leda nastavit će rasti uzimajući vodu iz okolne atmosfere. Dobijeni trag u obliku linije protezat će se na velikoj udaljenosti iza aviona (vidi slike 2 i 3). Dugotrajni tragovi mogu trajati satima i narasti do nekoliko kilometara u širinu i 200 do 400 metara u visinu.

Slične tvrdnje o navodnoj razlici između “chemtrailsa” i “contrailsa” ranije su se širile i na drugim jezicima, o čemu je pisao Full Fact u analizi objavljenoj u julu ove godine.

U opisu analizirane kompilacije snimaka Facebook korisnik ismijava činjenice o uticaju uzgoja životinja na globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Klimatske promjene su stvarne, a ljudski uticaj na globalno zagrijavanje neosporan. Značajan dio aktivnosti kojima čovjek utiče na klimatske promjene odnosi se upravo na uzgoj stoke. Kako navodi Guardian u članku iz 2021. godine, otprilike trećina emisije metana uzrokovane ljudskim djelovanjem dolazi od stoke. 

Krave i druge domaće životinje proizvode oko 14% emisija gasova koje nastaju zbog ljudskog faktora i utiču na klimu, a metan iz njihovog podrigivanja i đubriva smatra se najvećim problemom i najboljom prilikom za borbu protiv globalnog zagrijavanja.  

Dakle, “chemtrailsi” ne postoje. Postoje samo kondenzacijski tragovi čija postojanost varira, te mogu trajati i po nekoliko sati. Koliko će biti vidljivi na nebu nema veze s “teškim metalima”, već s temperaturom i vlažnošću vazduha.

Shodno navedenom, tvrdnju da su kondenzacijski tragovi koji traju duže od pet minuta zapravo “chemtrailsi”, objavljenu 10. oktobra na Facebooku, ocjenjujemo kao lažnu vijest i teoriju zavjere. Ostale objave ove tvrdnje ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti i teoriju zavjere.

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke