ID2020: Niko ne planira da nas “čipira vakcinom” i pored svih strašnih priča

Savez ID2020, Bill Gates, mikročipovi, Ujedinjene nacije i vakcina za COVID-19: ovo su “sastojci” koji se, u različitim kombinacijama, spajaju u teorijama zavjere koje kruže po opskurnim portalima, Facebook stranicama i YouTube kanalima.

Pandemija COVID-19 pokazala je se kao plodno tlo za širenje lažnih vijesti, dezinformacija i teorija zavjere. Među njima su i neki stariji, anti-vakcinacijski narativi, koji su u novim okolnostima reciklirani na brojnim portalima u regiji. Jedan od takvih je i priča o “projektu ID2020”, koja je krajem marta dobila novi zamah.

Tvrdnje koje povezivuju program ID2020, vakcinaciju i mikročipove, počele su se širiti regionom i prije proglašenja pandemije, te prve “verzije” priče nisu sadržavale tvrdnje vezane za COVID-19. Sa širenjem epidemije i ova je priča dobijala nove elemente, pa se u njoj uskoro našla i (još nepostojeća) vakcina za novu bolest. 

Kako su ove teorije vrlo “šarolike”, ovu analizu ćemo, suprotno od uobičajenog pristupa, početi činjenicama o Savezu ID2020, te drugim pojomovima koji se “rekombinuju” u ovim pričama, kao što su “digitalni certifikati”, “kvantna tetovaža” i “mikročipovi”. Nakon toga ćemo preći na tvrdnje koje se o njima objavljuju po “zavjerološkim” kutovima interneta. 

Šta je Savez ID2020?

Savez ID2020 (ID2020 Alliance) predstavlja javno-privatno partnerstvo pokrenuto između Ureda za partnerstva Ujedinjenih nacija i niza privatnih kompanija u maju 2016. godine. Prema podacima dostupnim na web stranici ove inicijative, među organizacijama koje se vode kao partneri-osnivači nalaze se Accenture, Rockefeller Foundation, Microsoft, GAVI i IDEO, dok ostale partnere čine Mercy Corps, Care, CITRIS Policy Lab, i drugi.

Namjera inicijative je ispunjavanje jednog od ciljeva UN-ove Agende za održivi razvoj do 2030. godine, konkretno cilja 16.9 koji glasi “Do 2030. omogućiti svima legalan identitet, uključujući i registraciju rođenih”.

Iz sekcije za često postavljena pitanja na web stranici Saveza ID2020, može se zaključiti da ovaj Savez ne proizvodi nikakve konkretne tehnologije, već pruža savjetodavne usluge i/ili finansijsku podršku za implementaciju projekata vezanih za digitalni identitet (na stranici je dostupan i pregled tehničkih specifikacija za potencijalne partnere). Digitalni identitet je na ovoj stranici definiran kao “grupa digitalnih identifikatora” koje imaju svi/e korisnici/e digitalnih tehnologija. 

Savez 2020 dalje navodi da, sa jedne strane, kompanije kao što su Facebook, Google i Amazon ostvaruju profit tako što kroz svoje usluge skupljaju “digitalne identifikatore” korisnika/ca, zbog čega korisnici/e nemaju kontrolu nad sopstvenim podacima, to jest nad svojim digitalnim identitetom. Sa druge strane, navodi se, preko milijardu ljudi na svijetu nema pristup nikakvoj vrsti identifikacije (kao što je neposjedovanje ličnih isprava), pa ni digitalni identitet. U manifestu Saveza 2020 oba navedena problema se tretiraju kao područje interesovanja projekta, te se uspostavljanje “dobrog digitalnog identiteta” (koji omogućava legalno prepoznavanje osoba koje nemaju isprave/legalni identitet sa jedne strane, te kontrolu sopstvenih ličnih podataka sa druge strane), tretira kao osnovno i univerzalno ljudsko pravo.  

Šta je “kvantna tetovaža”?

Pored ID2020, u tvrdnjama kojima ćemo se baviti u ovoj analizi, o povezanosti Saveza ID2020 sa vakcinom protiv COVID-19 i mikročipovima, pominju se i termini “digitalni certifikat” i “kvantna tetovaža” - koji se često predstavljaju kao jedna ista stvar. No, spomenuta “kvantna tetovaža” ni u kojem smislu ne predstavlja “digitalni certifikat” niti “mikročip implantat”. 

Radi se o tehnologiji koja još uvijek nije razvijena, te se nalazi u fazi istraživanja. Ukratko, ova tehnologija bi trebala objediniti vakcinu i dokaz o vakcinaciji: osoba koja bi primila vakcinu putem razgradive mikroigle bi primila i “tintu” (zbog toga naziv “kvantna tetovaža”) koja bi se zadržavala u koži. Ta supstanca bi bila nevidljiva osim pod infracrvenim svjetlom, kojim bi se moglo provjeriti da li je osoba vakcinisana ili ne. 

Studija o “Quantum-dot-dye” (“Kvantna-tačka-boje”) objavljena je 18.9.2019. godine na stranici Američke asocijacije za unapređivanje nauke (American Association for the Advancement of Science - AAAS). Istraživanje je rađeno u saradnji Massachusettskog instituta za tehnologiju (MIT) i Rice Univerziteta, a finansirala ga je Fondacija Billa i Melinde Gates. 

Kako su ID2020 i “kvantna tetovaža” postali “čipovi u vakcinama”?

Tvrdnje o vezi projekta ID2020 sa vakcinom za COVID-19 datiraju iz marta 2020. godine, kada je Bill Gates odgovarao na pitanja korisnika/ca društvene mreže Reddit. U odgovoru na pitanje od 18.3.2020, Gates je rekao i sljedeće:

Najzad, imat ćemo neke digitalne certifikate koji će pokazati ko je se oporavio ili ko je nedavno bio testiran ili, kada budemo imali vakcinu, ko je istu primio.

Ova rečenica je na portalu Biohack sutradan (19.3.2020.) prerasla u članak naslovljen:

Bill Gates će koristiti mikročip implantate u borbi protiv koronavirusa

Članak spekuliše da su “digitalni certifikati” koje je Gates spomenuo u svom odgovoru zapravo “kvantne tetovaže” koje razvijaju naučnici sa MIT i Univerziteta Rice. Dalje se spominje da će “kvantne tetovaže” nadopuniti “Gatesov projekat digitalnog identiteta ID2020”. Razvijajući tezu koju je sam postavio, autor članka dalje navodi da je “trenutno najizvodljiviji način implementacije digitalnog identiteta putem smartphona ili RFID (Radio-Frequency Identification - radiofrekvencijska identifikacija) mikročip implantata”.  

Kevin McHugh, jedan od glavnih autora na istraživanju “kvantne tetovaže”, naveo je da ne postoje planovi da se ova tehnologija primjeni u pandemiji COVID-19 (Reuters, 31.3.2020.). No, članak objavljen na stranici Biohack svejedno je poslužio kao inspiracija za niz teorija zavjere o “čipu u vakcini”, koje su se i pored demantija nastavile širiti do danas. 

Ni spekulacija o RFID implantatima kao sredstvu za “implementaciju digitalnog identiteta” nije potvrđena bilo kakvim činjenicama. Sami RFID čipovi predstavljaju tehnologiju koja se ne može putem vakcine umetnuti u ljudski organizam, o čemu smo već pisali u analizi na linku ispod.

Pseudonauka
David Icke o pandemiji: Bajke o 5G mreži i “čipovima u vakcinama”

Bivši fudbaler i poznati teoretičar zavjere, David Icke, tvrdi da je pandem...

Pseudonauka Teorija zavjere Ispravljeno Demantirano 01.05.2020

“Kvantne tetovaže” zapravo još uvijek ne postoje, nema planova za njihovu primjenu u trenutnoj pandemiji ili u vakcini protiv COVID-19 (koja također još ne postoji), niti je ikada najavljeno da će iste “sadržavati digitalne certifikate” o kojima je govorio Bill Gates. 

Činjenice da je Gates fondacija finansirala istraživanje ove tehnologije; da je kompanija Microsoft jedan od partnera u osnivanju Saveza ID2020 i da Fondacija Billa i Melinde finansira i izgradnju proizvodnih kapaciteta za razvoj vakcine protiv COVID-19; naprosto su “spojene” i prikazane kao da su ove tri aktivnosti - u stvarnosti nepovezane jedna sa drugom - zapravo ista stvar. 

Šta zapravo radi Savez ID2020?

Kako je već rečeno, ID2020 je savez više javnih i privatnih organizacija, koje uglavnom finansijski podržavaju projekte za koje smatraju da vode ka ostvarivanju “dobrog digitalnog identiteta”. Kao i sve teme vezane za digitalna prava, i ova povlači niz pitanja vezanih za sigurnost i privatnost podataka, te moguću zloupotrebu istih - no, jasno je da se ne radi o projektima “čipiranja putem vakcina”. U nastavku slijedi par primjera stvarnih aktivnosti kojima se bavi, to jest podržava, Savez ID2020.

Jedan projekat prototipa digitalnog identiteta nalazimo na stranici Accenture-a, jednog od osnivača partnera Saveza ID2020. U transkriptu informativnog videa o ovom prototipu navodi se primjer digitalnog identiteta koji podrazumijeva da se od biometrijskih podataka osobe (otisak prsta, glas, lice i sken šarenice) napravi jedinstveni identifikator. Taj identifikator bi bio onda pohranjen u blockchain, što predstavlja savremenu tehnologiju koja omogućava veću sigurnost podataka na internetu. Dalje, korisnik bi putem mobilne aplikacije onda mogao pristupati i kontrolisati korištenje podataka. 

Na godišnjem samitu ovog Saveza u septembru 2018. godine, objavljena su prva dva pilot projekta digitalnog identiteta. Jedan od tih projekata, vođen od strane organizacije iRespond, podrazumijevao je korištenje digitalnog identiteta baziranog, također, na blockchain tehnologiji. Namjena projekta je da se kroz preciznu i sigurnu elektronsku medicinsku dokumentaciju olakša pristup izbjeglicama u Mae La Camp na Tajlandu medicinskim uslugama Međunarodnog komiteta za spašavanje (International Rescue Committee - IRC). Kao rezultat ovog projekta, preko 3,000 izbjeglica koje su primile medicinski tretman kroničnih oboljenja u ovom kampu iskusilo je unaprjeđenje u kontinuitetu medicinske njege, naveo je zamjenik predsjednika iRespond-a za Azijsko-Pacifičku regiju - Larry Dohrs, objavio je portal PR News Wire (19.9.2019.). 

Kako se razvijala priča o “ID2020 čipovima u vakcinama”?

Među najranijim objavama vezanim za teorije zavjere o ID2020, nalazi se članak objavljen na portalu Transformacija svijesti, sa sljedećim tvrdnjama:

ID2020 – Digitalna identifikacija isprava iliti mikročip
(...)
Digitalne isprave idu ruku pod ruku sa mikročipovima i takozvanim “društvenim kreditom” koji je uvelike zaživio u Kini, a najavljuje se u još nekim zemljama, kao i u izvješće o tehnologiji za ostvarenje globalnih ciljeva Svjetskog ekonomskog foruma (i UN-a)

Isti portal je 7.3.2020. objavio članak o navodnoj implementaciji programa ID2020 i ugradnje mikročipova kroz obaveznu vakcinaciju, također bez dovođenja u vezu sa širenjem virusa SARS-CoV-2:

Savez ID2020: Globalna obveza cijepljenja odraslih + Integracija biometrijskih digitalnih identifikacija. 
(...)
Slično kao što se stoku označava ušnim pločicama, ovaj globalistički-tehnokratski savez (ID2020 i GAVI) želi da se svi ljudi “cijepe” čipovima koji će stvoriti neprimjetan sustav praćenja i upravljanja populacijom
(...)
Digitalne identifikacije se planiraju uvesti zajedno sa obveznim cijepljenjem koje će financirati država

Kako je već navedeno, digitalna identifikacija nije mikročip, niti digitalne isprave idu “ruku pod ruku s mikročipovima”. Na ovom portalu nije naveden nikakav dokaz da bilo koja od navedenih tehnologija ili projekata podržanih od strane Saveza ID2020, na bilo koji način ima veze sa “društvenim kreditom” kakav postoji u Kini. Konačno, niko se ne može “cijepiti čipovima” budući da ne postoje čipovi koji bi mogli “stati u vakcinu”, o čemu smo pisali u gore pomenutoj analizi. 

Tvrdnje iznesene na ovom portalu objavljene su i prije nego što se internetom “zakotrljala” priča o Covid-19 vakcini koja će navodno sadržati mikročipove. Ove “rane” teorije zavjere počele su prošle godine, nakon što je Savez ID2020 19.9.2019. najavio partnerstvo sa vladom Bangladeša u sklopu projekta nazvanog Access to Information - a2i, Generalnim direktoratom zdravstvenog servisa (Directorate General of Health Services - DGHS) i asocijacijom GAVI (Gavi, the Vaccine Alliance - Gavi, savez za vakcinaciju). U najavi se navodi da program koristi postojeće aktivnosti vakcinisanja i registracije novorođenčadi kako bi im omogućio “postojan i prenosiv digitalni identitet”. 

Informacija da ID2020, do tada relativno nepoznata incijativa, ozvaničuje saradnju sa GAVI Savezom u nekoj zemlji, bila je dovoljan povod za rane teorije o planu Saveza ID2020 da “mikročipovima kroz vakcine ostvari digitalni identitet”. Prvi tekst koji “obrađuje” tu teoriju zavjere nalazimo na portalu Now The End Begins, gdje je objavljen 24.10.2019. Ova verzija teorije se našim govornim područjem počela dijeliti u februaru 2020. godine. 

O neutemeljenim tvrdnjama u vezi sa Agendom UN za održivi razvoj do 2030. godine već smo pisali u analizi na linku ispod. 

Lažna vijest
Viralna objava o UN Agendi 21/2030 ipak jeste teorija zavjere

Na različitim Facebook stranicama objavljuju se navodni “ciljevi misije uje...

Lažna vijest Prenošenje lažnih vijesti Teorija zavjere 20.05.2020

Nakon proglašenja pandemije Covid-19, priča je dobila nove verzije. Portal Biblija i znanost je, tako, 22.3.2020. godine, objavio članak u kom se spekuliše o brojnim zavjerama u vezi sa pandemijom Covid-19:

Ako ne primite Krista, primit ćete žig Zvijeri!
(...)
U pozadini svega stoji projekt kojeg su nazvali ID2020 ili digitalni identitet, koji će također uključivati implantat u obliku kapsule za vođenje evidencije o cijepljenju, odnosno koji će pokazati tko je testiran na koronavirus i tko je cijepljen. Bill Gates već šest godina radi na projektu ugrađivanja mikročipova, a pored poznatih tvrtki za tehnološki i digitalni razvoj, te tvrtki za cjepiva, kao što su Accenture, IDEO, Gavi i Rockefellerova zaklada, podržali su ga i Ujedinjeni narodi.

Slične tvrdnje ovaj je portal objavio i 9.4.2020. godine u članku u kom se spekuliše i o vrsti “implantata” koji će, navodno, projekat ID2020 podrazumijevati:  

Mikročip u borbi protiv koronavirusa?

Ono što se navodno priprema zadnjih 10-tak godina je tzv. digitalni identitet ID2020. Radi se o implantatima u obliku kapsula koje sadrže digitalni certifikat koji će pokazivati tko se testirao na koronavirus i primio cjepivo.
(...)
Je li koronavirus korak do RFID čipiranja, i naposlijetku žiga Zvijeri, bez kojeg nećete moći apsolutno ništa, ni poslovati, ni trgovati, ni funkcionirati u ovome svijetu?

Portal Nova Zora je 23.3.2020, objavio sljedeći članak:  

Bill Gates će upotrijebit mikročip implantate za borbu protiv koronavirusa
(...)
Microsoftov suosnivač Bill Gates lansirat će implantacijski mikročip za čovjeka koji sadrži  “digitalne certifikate” koji mogu pokazati ko je testiran na koronavirus i ko je protiv njega cijepljen.
(...)
Kvantne tetovaže vjerojatno će biti dopunjene s drugim poduhvatom Billa Gatesa nazvanim ID2020, što je ambiciozni projekat Microsofta, da riješi problem više od milijardu ljudi koji žive bez službeno priznatog identiteta.
(...)
ID2020 ovaj problem otklanja uvodeći digitalni identitet. Trenutno je najprihvatljiviji način uvođenja digitalnog identiteta je putem pametnih telefona ili RFID implantata

Tvrdnja da postoje “implantati u obliku kapsula koje sadrže digitalni certifikat koji će pokazivati tko se testirao na koronavirus i primio cjepivo”, ili da se tako nešto priprema u okviru ID2020, u potpunosti je izmišljena, kao i “projekat ugrađivanja mikročipova”. Isto važi i za tvrdnje iznesene u tekstu portala Nova Zora, a o kojima je već bilo riječi u prethodnim pasusima. U oba pomenuta članka portala Biblija i znanost nalaze se netačne tvrdnje (uglavnom vezane za Billa Gatesa) o kojima smo već pisali u ranijim analizama.  

Dezinformacija
Bill Gates nije predvidio koronavirus SARS-Cov-2

Događaj 201 nije “predvidio” pandemiju koronavirusa SARS-Cov-2, nego je u p...

Dezinformacija Manipulisanje činjenicama Klikbejt Ispravljeno Demantirano 27.04.2020

Lažna vijest
Bill Gates nije "najavio depopulaciju", niti ga je Indija "tužila zbog vakcina" - i to se već godinama zna

Ranije objavljivani netačni navodi o Billu Gatesu ponovo su počeli cirkulis...

Lažna vijest Prenošenje lažnih vijesti Manipulisanje činjenicama Teorija zavjere Demantirano Ispravljeno 25.04.2020

Portal Vestinet je svoj članak o ID2020 objavio 12.4.2020. godine i opremio ga sljedećim naslovom:

SADA I ZVANIČNO ČIP U VAKCINI ZA SIROTINJU! – Bill Gates pokrenuo program ID2020 u 2019. godini, forsirajući digitalni identitet sa vakcinama!

Ove tvrdnje se ne mogu naći u tekstu članka, ali je u njemu priloženi video sa naslovom “ID2020 Novi ustav digitalnog sveta”, objavljen 8.4.2020. godine na YouTube kanalu FES TV

Kroz video autor iznosi nekoliko pogrešnih interpretacija vezanih za Savez ID2020, navodeći da je ista uključena u proces “globalističkog preuzmanja svijeta” kojeg će voditi “simbol digitalnog svijeta”, Bill Gates. Autor video zaključuje konstatacijom da je digitalni identitet kompanija “koja lupa pečate” koji potvrđuju da li su ljudi dovoljno dobri i spremni da nose digitalni ID, a jedini način da se to izvede, kako navodi, je “da imate neku vrstu čipa ili informacije da ste zaista primili vakcinu ili niste”. 

Slične tvrdnje objavio je i srbijanski portal Republika u članku od 17. aprila

Vakcinaši, Rokfeler i Bil Gejts udruženi u nameri da čipuju ljude: Epidemija koronavirusom prilika da se čovečanstvo stavi pod kontrolu

Vakcinaški lobi, Rokfeler fondacija i Bil Gejts udružili su se u savez pod nazivom "ID2020" kako bi sproveli masovno čipovanje ljudi koristeći pod izgovorom da je to najbolji način zaštite čovečanstva od pandemije koronavirusom.
(...)
Ideja o ugradnji mikročipova kod ljudi pomoću kojih bi se svi lični podaci držali na jednom mestu prilično je stara, ali iz organizacije "ID2020" otišli su korak dalje i usred pandemije koronavirusom pripremili konkretan plan kako čipovanje ljudi nametnuti kao obavezu čitavom svetu.
(...)
Ciljevi održivog razvoja 2030. godine, koje su objavile Ujedninjene nacije, između ostalog, predviđa i obezbeđivanje validnog identiteta svim ljudima na planeti zemlji što će u jednom trenutku verovatno postati obaveza svih nas, da zarad "bezbednosti" moramo da primimo malu električnu napravu u naše telo.
(...)
Usled sve većeg broja obolelih od koronavirusa ova ideja sve više dobija na snazi, a Bil Gejts sve agresivinije promoviše ideju o čipovanju ljudi kao najefikasniju odbranu od širenja COVID-19. 

Novi list je, potom, 19.4.2020. objavio tekst “Kamo nas vodi ‘Agenda ID 2020’" u kojem autor Drago Kraljević navodi:

Program digitalnog identiteta, naziv je projekta koji bi praktički mogao dovesti do identifikacije svake osobe na planetu.
To vjerojatno predmnijeva umetanje mikročipa u ljudsko tijelo koji sadrži sve osobne podatke građana. Je li puka slučajnost što je ID2020 pokrenut upravo u trenutku kada je Svjetska zdravstvena organizacija donijela odluku o proglašenju pandemije?
(...)
Program »Agenda ID2020« koristi registar rodnih listova i zalaže se za uvođenje zakona o obaveznom cijepljenju, kako bi se ljudima ubrizgao trajni biometrički digitalni identitet

Da sumiramo, tvrdnje da je” digitalni identitet ID2020 implantat u obliku kapsula koje sadrže digitalni certifikat”; da “Agenda ID2020” podrazumijeva “ubrizgavanje trajnog biometričkog digitalnog identiteta” te da “ID2020 predmnijeva umetanje mikročipa u ljudsko tijelo” nisu utemeljene u činjenicama. Savez ID2020 ne predstavlja nikakav specifičan “projekat digitalnog identiteta”, niti ima veze sa tehnologijama koje uključuju ugrađivanje mikročipova. 

Tvrdnje da ”digitalne isprave idu ruku pod ruku sa mikročipovima”; da ”globalistički-tehnokratski savez (ID2020 i GAVI) želi da se ljudi cijepe čipovima” ali i tvrdnju da su se “vakcinaški lobi, Rockfeller i Bill Gates udružili u savez ID2020 da bi sproveli masovno čipovanje” pojavljuju se, kao i niz sličnih, u ovakvim tekstovima i “video-radovima” bez ikakvih dokaza. 

Dalje, činjenično neutemeljene su i tvrdnje o obaveznoj vakcinaciji u vezi s ovom Savezom, poput one u Novom listu da se “Agenda ID2020 zalaže za uvođenje zakona o obaveznom cijepljenju”; u članku Transformacije svijesti da se“ digitalne identifikacije planiraju uvesti zajedno sa obveznim cijepljenjem koje će financirati država” ili u članku Republike da su iz organizacije ID2020 “ usred pandemije koronavirusom pripremili konkretan plan kako čipovanje ljudi nametnuti kao obavezu čitavom svetu”. U manifestu Saveza ID2020 se ne nalazi niti jedan podatak koji sugeriše da se isti zalaže za uvođenje zakona o obaveznoj vakcinaciji. S druge strane, digitalni identitet, onako kako ga definira ID2020, se većinom implementira kroz projekte koji nemaju dodirnih tačaka sa vakcinacijom. 

Što se tiče tvrdnje iznesene u naslovu portala Vestinet, da je ID2020 pokrenut 2019. godine, kao i tvrdnje u članku Novog lista da je pokrenut u trenutku proglašenja pandemije novog koronavirusa, obje su netačne, budući da je Savez ID2020 nastao još 2016. godine. 

U skladu sa gore navedenim činjenicama, ocjenu lažna vijest dajemo tvrdnjama o tome da ID2020 predstavlja “digitalni identitet, koji će također uključivati implantat u obliku kapsule za vođenje evidencije o cijepljenju” (Biblija i znanost); da Gates “agresivno promoviše čipovanje ljudi”u sklopu “plan da se čipovanje nametne kao obaveza čitavom svijetu” (Republika); to jest da “lansira implantacijski mikročip sa “digitalnim certifikatima” o testiranju/cijepljenju na koronavirus” (Biblija i znanost, Nova Zora), iliti “čip u vakcini za sirotinju” (Vestinet); 

Ovu ocjenu dajemo i netačnim tvrdnjama portala Vestinet i Novi list, da je Savez ID2020 pokrenut 2019. odnosno 2020. godine. 

Tvrdnje navedenih portala o tome da će se “čipovanje” svih ili većine ljudi na svijetu obaviti kako bi se uspostavila njihova “kontrola”, “praćenje”, itd, koje se u različitim verzijama pojavljuju u svim navedenim izvorima, ocjenjujemo i kao teoriju zavjere.  

Napomena 23.3.2021.

Portal Republika je ocijenjeni članak ispravila tako da sada sadrži i tačne informacije. U skladu s tim, članku ovog portala dodjeljujemo i ocjenu ispravljeno.

Napomena

2.10.2023. Članak portala Zajedno Hrvatska koji je ocijenjen u ovoj analizi naknadno je povezan sa analizom zbog tehničkih razloga. Jedna od YouTube objava (link) koja je ocijenjena u ovoj analizi naknadno je povezana sa analizom zbog tehničkih razloga.

(Amar Karađuz i Tijana Cvjetićanin za raskinkavanje.ba)

Autorica: Redakcija Objavljeno: 04. 06. 2020 | Zadnji put osvježeno: prije 2 mjeseca

Posljednje objavljene analize

Lažna vijest
Na viralnom snimku nije Ronaldo sa palestinskom zastavom

Videosnimak koji se na Facebooku dijeli uz implikacije da prikazuje nogomet...

Lažna vijest
Prenošenje lažnih vijesti
Citat pripisan Hitleru nije autentičan

Izmišljeni citat Adolfa Hitlera kojim se odobravaju holokaust i antisemitiz...

Prenošenje lažnih vijesti
Lažna vijest
Island nije “zabranio” vakcine protiv Covid-19

Nekoliko portala objavilo je članke u kojima se netačno tvrdi da je Island...

Lažna vijest Prenošenje lažnih vijesti
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me