Raskrinkavanje.ba

Ni Bešlić, ni Bešlagić, ni Merlin ne promovišu “magične” preparate

Na Facebook stranici navodne medicinske ustanove “Specijalna bolnica CroMedic” učestalo se objavljuju fotografije i potpuno izmišljene izjave poznatih ličnosti u kojima oni promovišu neke medicinske preparate.

Foto: Raskrinkavanje.ba

Manipulativno reklamiranje različitih biljnih preparata kao “lijekova” česta je praksa na društvenim mrežama, o kojoj je Raskrinkavanje pisalo u više navrata (1, 2, 3, 4). U jednom od takvih primjera, na Facebook stranici Specijalna bolnica "CroMedic" učestalo se objavljulju fotografije i navodne izjave poznatih ličnosti, uz linkove na promotivne “članke” određenih medicinskih preparata.

Facebook stranica Specijalna bolnica "CroMedic" broji više od 2.300 pratitelja/ki. Na njoj se nalazi link koji vodi na navodnu web stranicu “bolnice” istog naziva, kao i e-mail adresa. Facebook stranica je kreirana 11. juna 2023. godine, a prema podacima iz sekcije “Page transparency”, do 15. septembra 2023. godine nosila je naziv Specijalna bolnica "dr.Lidija Bardek".

Šta znamo o navodnoj bolnici "dr.Lidija Bardek"?

Pričom o navodnoj Specijalnoj bolnici dr. Lidija Bardek, Raskrinkavanje se bavilo u analizi objavljenoj 5.9.2023. godine, koju možete pročitati ovdje. U ovoj analizi je ustanovljeno da takva bolnica najvjerovatnije ne postoji.

Kako se u ovoj analizi detaljno objašnjava, ni na jednoj od adresa koje se na web stranicama navodne bolnice nalaze, nije zgrada koja bi upućivala na to da se u njoj nalazi neka ustanova te vrste. Fotografije navodnih ljekara/ki “zaposlenih” u ovoj bolnici nisu autentične i koriste se naširoko kao ilustracije na različitim stranicama. Iako se tvrdi da je smještena u Hrvatskoj, “Specijalna bolnica dr. Lidija Bardek” ne nalazi se na spisku zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj niti se nalazi u bazi podataka poslovnih subjekata servisa hrvatske Finansijske agencije (Fina). 

Na profilnoj fotografiji koja se nalazila na Facebook stranici Specijalna bolnica "CroMedic" u vrijeme pisanja ove analize vidi se veliki objekat koji korisnike/ce navodi na pomisao da prikazuje pomenutu bolnicu. Ipak, obrnuta pretraga ove fotografije pokazuje da je na njoj ustanova St. Josefskrankenhaus u Freiburgu u Njemačkoj. 

Naslovna fotografija na ovoj Facebook stranici u vrijeme pisanja ove analize prikazivala je grupu doktora/ki. Ova fotografija dostupna je na stranici medicinske ustanove St. Josefs-Krankenhaus, koja se takođe nalazi u Njemačkoj, te očito ne prikazuje doktore/ice Specijalne bolnice "CroMedic".

Ista naslovna i profilna fotografija nalazile su se na ovoj stranici i dok je ona nosila raniji naziv - Specijalna bolnica "dr.Lidija Bardek" (1, 2). 

Izmišljene izjave poznatih ličnosti

Na Facebook stranici Specijalna bolnica "CroMedic" pronašli smo niz objava u kojima se zloupotrebljavaju identiteti različitih poznatih ličnosti. Naime, ova stranica u svojim objavama dijeli fotografije poznatih uz njihove navodne izjave u kojima promovišu neki preparat, zajedno sa linkovima članaka u kojima je te proizvode moguće naručiti.

Tako je 31. avgusta 2023. godine na ovoj stranici objavljena fotografija glumca Nikole Koje, uz ispisanu izjavu koja glasi: “Česta mokrenja i upale, dovode do ludila po 4 puta sam u WC išao u toku noći, ali sada nakon ovoga više nemam tih problema”. 

U objavi je naveden i link “članka” u kom se preporučuje preparat ProstaClean. Isti link naveden je i u objavi od 8.9.2023, koja korisnike/ce navodi na zaključak da je sličnu izjavu dao i pjevač Dino Merlin. 

U istom maniru, 3. septembra je na ovoj stranici objavljena fotografija glumca Enisa Bešlagića, izjava koju je navodno dao, kao i link “članka” u kom se promoviše preparat PotentClean. 

U dvije objave od 6.9.2023. zloupotrijebljene su fotografije voditelja Senada Hadžifejzovića i pjevača Halida Bešlića. Uz fotografiju i navodnu izjavu Hadžifejzovića objavljen je link promotivnog članka za preparat HeartClean, dok je u slučaju Bešlića u pitanju preparat DiaClean

I identitet pjevačice Selme Bajrami zloupotrijebljen je na ovoj Facebook stranici. U objavi od 9.9.2023. godine i njoj je pripisana slična izjava te link “članka” u kom se promoviše proizvod SlimClean

Ne postoje nikakvi dokazi da je ijedna od ovih poznatih ličnosti dala navedene izjave niti da je promovisala preparate koji se preporučuju u objavljenim linkovima. 

Pretraga imena Nikole Koje i navedene izjave, kao i njegovog imena i naziva preparata koji se pominje u objavljenom linku, ne daje rezultate koji bi potvrdili da je on dao takvu izjavu ili promovisao ovaj preparat (1, 2). Isto je i u slučajevima Dine Merlina (1, 2), Enisa Bešlagića (1, 2), Senada Hadžifejzovića (1, 2), Halida Bešlića (1, 2) i Selme Bajrami (1, 2). 

U “člancima” čiji su linkovi navedeni u objavama sa njihovim navodnim izjavama ne pominju se imena ovih poznatih ličnosti niti se u njima navode ispisane izjave. U njima se, zapravo, promovišu i kao lijekovi predstavljaju preparati protiv različitih bolesti i stanja. 

Reklame kao skrivene objave

Objave sa lažnim izjavama poznatih nije moguće pronaći na samoj Facebook stranici Specijalna bolnica "CroMedic". Neke od njih se, zapravo, mogu pronaći tek u “Biblioteci oglasa”, u kojoj bi se trebale nalaziti sve reklame koje su postojale ili postoje na stranici. Tako je, recimo, moguće doći do objava u kojima se nalaze fotografije i navodne izjave Hadžifejzovića i Bešlagića. U slučaju reklame sa navodnom izjavom Bešlagića, još uvijek je bio vidljiv stari naziv Facebook stranice. 

Druge pomenute objave u vrijeme pisanja ove analize nisu bile dostupne ni u “Biblioteci oglasa”.  Do njih je moguće doći jedino ukoliko je njihov link spremljen dok su njihove reklame bile još aktivne. U “Biblioteci oglasa” ove stranice može se, pak, vidjeti i niz drugih, sličnih objava sa ovim i drugim poznatim ličnostima, a čije su reklame još uvijek aktivne.

Dakle, Facebook stranica Specijalna bolnica "CroMedic" u svojim objavama redovno zloupotrebljava identitet različitih poznatih ličnosti u svrhu promocije preparata koji se često predstavljaju kao lijekovi. 

Shodno navedenom, objave u kojima se, uz fotografije poznatih ličnosti, navode različite izjave te se korisnici/e navode na zaključak da su u pitanju njihove stvarne izjave ocjenjujemo kao lažnu vijest

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke