Raskrinkavanje.ba

Besprizorno poigravanje osjećajima ljudi: U Sarajevu nisu “prekopani srpski grobovi” - niti bilo čiji drugi

Vijest iz jula 2017. godine, o postavljanju naljepnica na grobljima Vlakovo i Bare, par mjeseci kasnije predstavljena je kao vijest o “prekopavanju srpskih grobova u Sarajevu”.

U julu 2017. godine, portal “Faktor” objavio je članak naslovljen “Naljepnice s upozorenjem u Vlakovu i na Barama: Šta su iz Pokopa poručili Sarajlijama”. U tekstu se navodi da su grobna mjesta za koja godinama nije plaćena naknada označena naljepnicama, sa namjerom da upozore srodnike na neizmirene obaveze:

[1]Na groblju Bare na brojne nišane i spomenike postavljene su naljepnice na kojima se upozorava da srodnici već godinama ne plaćaju naknadu za grobno mjesto i da bi trebali što prije izmiriti dugove.
(...)
Iako ovo javno komunalno preduzeće po zakonu ima pravo da se za grobno mjesto za koje se ne plaća naknada za održavanje uklone ostaci umrlog, to nikada nisu učinili.
- Plaćanje naknade je zakonska obaveza srodnika umrlog i u skladu sa odlukom o uređivanju i održavanju gradskih grobalja. Zahvaljujući ovoj naknadi, trudimo se da groblja ostanu čista i uredna, i ovim putem molimo građane da se jave u neki od naših grobnih ureda, kako bi u bazi podataka umrle osobe ili rezervacije izvršili provjeru o plaćenoj naknadi – izjavila je za Faktor Najda Beširević-Vranić, glasnogovorinica Pokopa.

Mjesec dana kasnije, o istoj temi pisalo je i “Oslobođenje”, u članku pod naslovom “Građani dužni preduzeću Pokop milione KM”. Sagovornica “Oslobođenja” ponovo je bila Najda Beširević-Vranić, koja je i ovog puta navela da “Pokop” želi izbjeći prekopavanje grobnih mjesta koja nisu plaćena, iako neke naknade nisu plaćene još od šezdesetih godina prošlog vijeka. Beširević je i ovog puta pozvala građane/ke da izmire dugove za održavanje grobnih mjesta:

[2]Prema analizama, 50 do 60 posto građana plaća taksu. U Pokopu su zabilježeni slučajevi da se niko od srodnika nije pojavio kako bi je uplatio još od samih početaka, od 1967. godine. Najveća dugovanja su zabilježena 70-ih i 80-tih godina.
- Koristimo svaku priliku da pozovemo građane da shvate značaj plaćanja takse i da nam na taj način pomognu. Zakonsku osnovu za prekopavanje grobnih mjesta nakon 10 godina neplaćanja imamo. To je praksa u svijetu već odavno. No, mi to do sada nismo nikada učinili. Voljeli bismo da do toga nikada ne dođe. Stoga, još jednom pozivamo građane da svoja dugovanja za održavanje grobalja izmire, zaključila je Vranić-Beširević.

Iako u izvornim tekstovima nije bilo riječi ni o čemu sličnom, vijest o naljepnicama postavljenim na sarajevska groblja mjesec dana kasnije predstavljena je kao - nacionalno pitanje.  

U septembru je na RTRS emitovan prilog o postavljenim naljepnicama, koji je na stranici ove televizije objavljen pod naslovom “Sarajevo- Nema mjesta na groblju Bare, ali za koga!?”. Na pitanje iz naslova u tekstu je odgovoreno na sljedeći način:

[3]Ni riječi, niti alternative međutim, za ratno i poratno srpsko sarajevsko "beskuće", za postradale cijele porodice ili širom svijeta protjerane srodnike davno upokojenih! Pa iako uprava "Pokopa" o nacionalnoj strukturi "napuštenih" grobnica ne želi da govori, uvjerili smo se mnogo ih je na pravoslavnoj parceli.
(...)
Buldožeri nad srpskim grobovima, slika je već viđena u Hrvatskoj ili u dijelovima Kosmeta! Hoće li njihovim stopama i grad na obalama Miljacke?
Dušan Šehovac, iz DIS-a, smatra da je to potreba da se Sarajevo "očisti" od svih znakova drugih naroda koji su živjeli na ovim prostorima.
(...)
Sarajevo je ekshumaciju žrtava posljednjeg rata sa svoje kaldrme, odavno zaustavilo! A da li će buldožere umjesto Kazana, deponije, Alipašinog mosta... preusmjeriti na groblje Bare!? I hoće li davno upokojeni postati "bezgrobna" braća u ratu ubijenih? Odgovor zna samo Sarajevo.

RTRS je u prilogu prenio i izjavu Asmira Hodžića, v.d. izvršnog direktora “Pokopa”, koja glasi:

Najvjerovatnije da će se desiti onaj jedan dio koji se ne javi, da će se ekshumirati. To nećemo reći da će se desiti ni 2018. ni 2020. već, eventualno, ako se ukaže nekad neka potreba da se ekshumira, a nama to zakon dozvoljava, odnosno odluka grada Sarajeva.

Novinarka RTRS-a dalje navodi da se radi o “spornoj odluci koju je donijela kantonalna vlada Besima Mehmedića 2010. godine". U prilogu je uz ovu tvrdnju prikazan i dokument - Uredba o upravljanju i održavanju grobalja i obavljanju pogrebnih djelatnosti, te članovi uredbe kojima se propisuje vremenski rok za ekshumaciju.

Navedena uredba, međutim, nikada nije stupila na snagu. Ista je izrađena samo u prednacrtu, a kantonalna vlada je do danas nije usvojila.

Koja uredba je trenutno na snazi?

“Odluka grada Sarajeva” koja je spomenuta u izjavi zapravo se odnosi na Odluku o uređivanju i održavanju gradskih grobalja, koja je prvi put usvojena 1984. godine, a dopunjena 1985. i 1990. godine (Službene novne grada Sarajevo 27/84, 14/85, 13/90).

Kako nam je rečeno iz “Pokopa”, odluka se primjenjuje kao kantonalni propis, a u toku je “izrada novog propisa koji će se prilagoditi današnjem vremenu”. Iz “Pokopa” su takođe naglasili da ovaj član navedenog propisa nikada nije u primjenjen u praksi, to jest da prekopavanje nikada nije vršeno.

Priča se, međutim, nije zaustavila na sugestivnim pitanjima i interpretacijama.

U novembru 2017. godine, ponovo se pojavila u “Glasu Srpske”, ovog puta sa naslovom “Prekopavaju grobove Srba u Sarajevu”. U tekstu se tvrdi da je već izdat “nalog za prekopavanje”, pa čak i da su zabilježene prve takve aktivnosti. I u ovom tekstu se spominje fantomska “odluka” - no, sada je ista predstavljena kao odluka gradske skupštine.

[4]Sarajevo - Radnici sarajevskih grobalja dobili su nalog da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer njihova rodbina rasijana po svijetu poslije progona iz Sarajeva ne plaća naknadu za održavanje groblja.
Malobrojni Srbi u Sarajevu ističu da u tome prednjače u gradskom i najvećem groblju "Bare". Ti postupci zasnovani su na odluci o uređenju i održavanju gradskih grobalja, koju je donijela Skupština grada Sarajeva. Odlukom je definisano da se grobno mjesto ili grobnica mogu prekopati deset godina poslije sahrane u slučaju da nisu održavani i da se za njih ne plaća naknada.
Odluka najviše pogađa srpsku populaciju, jer je iz Sarajeva tokom rata i poslije njega protjerano oko 150.000 Srba. Oni su danas raseljeni po svijetu i mnogi od njih rijetko svraćaju u Sarajevo i ne znaju za odluku koju je donijela sarajevska Skupština.

Za početak, uvidom u odluke Gradskog vijeća Grada Sarajevo koje su usvojene u aktuelnom sazivu, vidi se da skupština grada nije usvojila nikakvu odluku koja bi odgovarala onome što je u članku navedeno. Štaviše, pregledom usvojenih odluka uspjeli smo pronaći samo jednu koja se na bilo koji način odnosi na obavljanje komunalnih djelatnosti (Odluka o davanju saglasnosti na Statut javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa grada Sarajeva (JP „Sarajevo" d.o.o.)). Odluka je usvojena u martu 2017. godine, ali se ne bavi održavanjem grobalja, niti reguliše takva pitanja.

Odluka o prekopavanju grobnih mjesta nije, dakle, donesena u skupštini grada. Pitanje je, doduše, ko bi mogao donijeti takvu odluku, s obzirom na pravnu nedorečenost koja je prisutna u ovoj oblasti otkada je Ustavni sud Federacije BiH 2015. godine presudio da je tada važeći Zakon o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo bio u neskladu sa ovlaštenjima lokalne samouprave, te da bi upravljanje grobljima trebalo prepustiti opštinama i gradu. Novi zakon usvojen je 2016, a skupština kantona je 2017. godine odlučila da produži njegovu primjenu još dvije godine, dok se ne usvoji kantonalni Zakon o lokalnoj samoupravi.

Dakle, preduzeće “Pokop” je i dalje jedino koje se bavi održavanjem grobalja u Sarajevu. Kako se radi o kantonalnom javnom preduzeću, isto nije u nadležnosti grada, već u nadležnosti Kantona Sarajevo. Kako je već rečeno, ni Vlada KS ni skupština kantona nisu donijele nikakve “odluke o prekopavanju grobova” - štaviše, još uvijek nisu uredile samu oblast komunalnih djelatnosti, koja čeka usvajanje zakona o lokalnoj samoupravi.

Članak koji je objavljen u “Glasu Srpske” sadrži i izjavu neimenovanog izvora, koji je predstavljen samo kao “bivši Sarajlija”, a koja govori o tome da je prekopavanje grobova već započelo:

[5]“Bivši Sarajlija koji danas živi u Srbiji kaže za "Glas Srpske" da je prekopan grob njegovog oca u groblju "Bare".
- Za tu strašnu vijest sam saznao od poznanika. Kada mi je javio da je grob prekopan otišao sam i jedva došao do posmrtnih ostataka oca koji su bili sklonjeni. Otac je tu sahranjen osamdesetih godina prošlog vijeka, a moja porodica i ja smo tokom rata i etničkog čišćenja istjerani iz tog grada. Zbog daljine nisam mogao redovno da idem na grob ocu, a valjda bi trebalo da bude razumijevanja za situaciju u kojoj su se našli sarajevski Srbi, a ne da oni budu najčešće na meti odluke za koju mnogi i ne znaju. Šta će biti sa posmrtnim ostacima preminulih čije su porodice rasute širom svijeta - kaže naš sagovornik, koji zbog straha od novih neprijatnosti u Sarajevu nije želio da mu otkrivamo identitet.”

Izjava je dva dana kasnije prenijeta i na portalu “Informer”, u članku koji je objavljen na temelju teksta iz “Glasa Srpske”.
"Informer" je anonimnom izvoru dodijelio i ime, te izjavi dodao nekoliko detalja kojih u originalnom članku nije bilo. U verziji koju je objavio “Informer”, izjava glasi ovako:

[6]“Naš čitalac, rođeni Sarajlija Nenad K, koji je devedesetih godina proteran iz svog grada, kaže da se lično uverio da su posmrtni ostaci njegovog oca iskopani sa groblja Bare.
- Ovu užasnu vest mi je javio jedan moj stari drug iz Sarajeva. Nisam mogao da verujem šta slušam, pa sam brže-bolje otišao u Sarajevo. Kada sam došao na groblje Bare, rekli su mi da su kosti mog oca u kosturnici. Da sam stigao nedelju dana kasnije, bile bi spaljene. Oni tvrde da je to po zakonu jer nisam plaćao grobno mesto, ali meni niko nije ni javio šta i koliko treba da platim, jer bih to sigurno učinio. Još uvek sam u šoku, pošto mi je otac sahranjen osamdesetih godina, a moja porodica i ja smo oterani iz Sarajeva - ispričao nam je Nenad.”

Povodom izvora ovih tvrdnji kontaktirali smo “Glas Srpske” sa upitom o preciznijim podacima o prekopanoj grobnici, kako bismo provjerili da li se i kada ovakav događaj odigrao. Autor članka nam je u telefonskom razgovoru rekao da ne može otkriti anonimni izvor i da informaciju "možemo sami provjeriti jer se nalazimo u Sarajevu”. Budući da nismo dobili nikakav iole konkretan podatak o tome kako bismo mogli identifikovati grobno mjesto koje je navodno prekopano na groblju “Bare”, izjava koja je objavljena ipak ostaje neprovjerena - i neprovjerljiva.

Sa druge strane, iz preduzeća “Pokop” su nam rekli da nikada do sada nije vršeno prekopavanje grobova ni na jednom sarajevskom groblju. U vezi sa izjavom v.d. izvršnog direktora koja je emitovana u prilogu RTRS-a, rečeno nam je da je ista izvučena iz konteksta i tendenciozno odabrana iz razgovora koji je trajao 15 minuta, te da ne postoji nikakav plan da se “prekopavaju grobovi” - ni pravoslavni, ni bilo čiji drugi.

Odgovor "Pokopa"

Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće „Pokop“ d.o.o. Sarajevo, održava, upravlja i gazduje sa devet komunalnih grobalja. Nažalost, tokom ratnih godina, dio naše dokumentacije je uništen, pogotovo kada je riječ o gradskom groblju „Bare“. Evidentirano je izmedju 12.000 i 13.000 pretežno muslimanskih grobnih mjesta, za koje ne znamo ko su vlasnici ili najbliži srodnici i ko se za njih brine, ili nam je dokumentacija nepotpuna. Većina tih grobnih mjesta je zapuštena i devastirana, te u velikoj mjeri narušava i izgled i bezbjednost groblja.

Iz tog razloga, KJKP „Pokop“ poziva građane da se jave, kako bi u skladu sa evropskim standardima, obnovili i modernizirali našu arhivu, odnosnu bazu podataka. Stoga su priče o prekopavanju grobova potpuno neutemeljene i netačne.

Dakle, ne rade se nikakva prekopavanja grobova, već se, još jednom ponavljamo, pozivaju građani da nam pomognu obnoviti uništenu dokumentaciju, obzirom da se uvodi geografska informaciona evidencija grobnih mjesta (GIS).

Istina je da imamo zakonsku osnovu za prekopavanje grobnih mjesta nakon deset godina neplaćanja i to je praksa svuda u svijetu. No, mi to nikada nismo učinili. Samim tim, jasno je da ni na koji način ne želimo oštetiti niti povrijediti građane, i voljeli bi smo da do toga nikada i ne dođe.

Pored toga što je proširio i promijenio navedenu izjavu, “Informer” je intervenisao i u prenošenju izjave Najde Beširević-Vranić, portarolke preduzeća “Pokop”. Njena izjava u “Glasu Srpske” objavljena je kako slijedi:

Portparol kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" Najda Vranić-Beširević je kazala da je evidentirano između 12.000 i 13.000 grobnih mjesta kojima se ne znaju vlasnici ili najbliži srodnici, ko se za njih brine ili je za njih nepotpuna dokumentacija. "Pokop" upravlja s devet grobalja na području Kantona Sarajevo - "Bare", "Lav", "Stadion", "Sveti Josip", "Sveti Marko", "Sveti arhangeli Georgije i Gavrilo", "Sveti Mihovil", "Obad" i "Vlakovo".
- Nažalost tokom ratnih godina dio naše dokumentacije je uništen, pogotovo kada je riječ o gradskom groblju "Bare". Većina tih grobnih mjesta je zapuštena i devastirana i u velikoj mjeri narušava i izgled i bezbjednost groblja. Imamo zakonsku osnovu za prekopavanje grobnih mjesta nakon deset godina neplaćanja naknade, ali ni na koji način ne želimo da oštetimo niti povrijedimo građane. Pozivamo građane da se jave u neku od grobnih kancelarija da bi upotpunili dokumentaciju, jer uvodimo geografsku informacionu evidenciju grobnih mjesta - navela je Vranić-Beširević i dodala da godišnja taksa za održavanje grobnih mjesta iznosi 8,5 KM i da dugovanja zbog njenog neplaćanja iznose nekoliko miliona maraka.

U “Informerovoj” verziji, izjava je skraćena i objavljena uz sljedeću intervenciju:

Portparolka Javnog komunalnog preduzeća "Pokop", koje upravlja s devet grobalja na području Kantona Sarajevo, Najda Vranić Beširević rekla je da će biti uništeno oko 13.000 gotovo isključivo pravoslavnih grobova o čijem se održavanju niko ne brine.

Glasnogovornica "Pokopa" nam je potvrdila da nikada nije izjavila da će biti prekopani “isključivo pravoslavni grobovi”, niti je tako nešto učinio bilo ko iz ovog preduzeća. 

Najda Vranić Beširević:

Na račun preduzeća, koje izaziva poštovanje od samog svog osnivanja, iznesen je čitav niz neistina.

U spornim tekstovima, također se navodi da je „portparolka Javnog komunalnog preduzeca „Pokop“ koje upravlja s devet grobalja na području Kantona Sarajevo, Najda Vranić Beširević rekla, da će biti unisteno oko 13.000 gotovo isključivo pravoslavnih grobova o čijem održavanju niko ne brine“.

Ovo su apsolutno netačni navodi, jer nikakve izjave o „prekopavanju 13.000 srpskih grobova“, predstavnici KJKP „Pokop“ nisu dali.

Respektabilno preduzeće kakvo je KJKP „Pokop“, sa svojim profesionalnim odnosom prema poslu, ima visoke standarde i kodekse koji krase svaku profesiju i teško nam je shvatiti ovakav odnos. Etičke vrijednosti su zapravo osnovna pravila kojima se rukovodimo, i koje jesu načelo naše firme.

Informer” je, dalje, na osnovu potpuno netačnih tvrdnji članak “opremio” ovakvim naslovom i uvodom:

SKANDAL: U SARAJEVU PREKOPAVAJU 13.000 srpskih grobova! Federalnim vlastima u prestonici BiH SMETAJU ČAK I MRTVI SRBI!

Vlasti u Sarajevu počele su da prekopavaju čak 13.000 srpskih grobova u ovom gradu, a posmrtne ostatke smeštaju u kosturnicu i potom spaljuju! Kao jedan od razloga za ovako skandalozan potez navodi se tvrdnja da "srpski nadgrobni spomenici narušavaju izgled groblja"?!
Takođe, povod za uništavanje srpskih grobova jeste i činjenica da deset godina nije plaćana naknada za njihovo održavanje. Pritom, nigde se ne navodi da je reč o posmrtnim ostacima rodbine proteranih Srba, koji sve i da su hteli, nisu mogli da se vrate u Sarajevo i reše problem sa spomenicima svojih predaka.
Stručnjaci i analitičari tvrde da je ovo samo još jedan u nizu gestova mržnje prema Srbima i da vlasti u Bosni i Hercegovini spaljivanjem pokojnika žele da izbrišu svaki dokaz o postojanju našeg naroda na tim prostorima.

Ove huškačke tvrdnje dodatno su “potkrijepljene” izjavama sagovornika - Anđelka Kozomare, koji je rekao da “vlasti u Sarajevu žele da zatru svaki trag postojanja Srba u tom gradu”; te Ivana Kostića, poslanika "Dveri" i predsjednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije, koji ih je interpretirao kao “politiku vlasti u Bosni i Hercegovini koja neminovno vodi u nove sukobe“.

Ni “Glas Srpske” nije bio mnogo objektivniji u svom odabiru sagovornika i prenošenju njihovih izjava.

Tako je, recimo, izjava koju je Vranić-Beširević više puta ponovila - da “Pokop” ima zakonski osnov za prekopavanja grobnih mjesta, ali to nije činio, niti to planira raditi u budućnosti - u originalnom članku osporena opštim tonom teksta i tvrdnjama, iznesenim već u naslovu, da se već "prekopavaju grobovi Srba u Sarajevu".

Nasuprot tome, skoro identična izjava koju je autor dobio iz banjalučkog gradskog groblja, prenesena je u cjelosti i bez bilo kakvog osporavanja - iako ovo preduzeće radi po identičnom zakonskom propisu i o njemu je iznijelo identičan stav kao i glasnogovornica “Pokopa”:

U Gradskom groblju Banjaluka kažu da ne posežu za prekopavanjem grobnih mjesta, iako ima mnogo grobnica za koje više od deset godina nije plaćena naknada.
- Takvih radnji do sada nismo imali - rekli su u tom preduzeću.
Prekopavanje grobnih mjesta reguliše Zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti RS. U tom zakonu je navedeno da se grobno mjesto, odnosno grob koji nije održavan i za koji nisu plaćani troškovi održavanja groblja najmanje deset godina smatra napuštenim, ali pogrebna preduzeća zbog osjetljivosti tih slučajeva izbjegavaju da ga primjenjuju.

Pored “Informera”, tekst objavljen na stranici “Glasa Srpske” preuzela je i agencija “Tanjug”, koja ga je istog dana objavila je u skraćenoj verziji, bez ikakve provjere istinitosti navedenih tvrdnji:

GS: U Sarajevu prekopavaju grobove Srba
BANJALUKA - Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer njihova rodbina rasejana po svetu posle prgona tokom proteklog rata ne plaćaju redovno naknadu za održavanje grobova, piše banjalučki Glas Srpske.
Malobrojni Srbi u Sarajevu ističu da u tome prednjače u gradskom i najvećem groblju "Bare".

Tanjugovu” verziju je zatim preuzeo niz medija iz Srbije, uključujući “Politiku”, "RTS", "B92", "Pink", “Sputnik” i druge.  

Tako je vijest o postavljanju naljepnica na gradska groblja u roku od par mjeseci prešla put od priče o neplaćenim naknadama i uspostavljanju geografske informacione evidencije grobnih mjesta, do tvrdnji da je već u toku “prekopavanje 13.000 srpskih grobova u Sarajevu", uz podnaslove poput "Strašna mržnja" i "Ovo vodi u nove sukobe".

S obzirom na niz netačnih navoda koji su objavljeni u ovim člancima, te na huškački ton i tendenciozno prenošenje informacija, ove članke ocjenjujemo kao lažnu vijest i pristrasno izvještavanje.  

Napomena 

14.5.2018: Dobili smo novu prijavu čitatelja/ke koja se odnosila na novo prenošenje ove vijesti. Poral "Nacionalist" je ovu priču objavio 8. maja te dobio iste ocjene kao i drugi portali koji su ocijenjeni u ovoj analizi. 

14.2.2020: Članci sa tvrdnjama o "prekopavanju srpskih grobova" su se nastavili dijeliti nakon objavljivanja naše analize. Portali Srbija danas i Veseljenka su članke objavili još 2018. godine. Četvrtog februara 2020. godine portal Naša borba objavio je isti članak, koji su onda prenijeli portali Zločini nad srbima i Opozicija na jednom mjestu. Članke svih navedenih portala ocjenjujemo kao prenošenje lažne vijesti i pristrasno izvještavanje. 

24.12.2020: Nakon objavljivanja naše analize, portal Kurir objavio je ispravku u članku zbog čega dobija i ocjenu ispravljeno. 

17.03.2023: Portal Kurir objavio je ispravku još jednog članka, pa je i taj članak dobio ocjenu ispravljeno. 

17.08.2023: Portal Telegraf je ispravio članak ocijenjen u ovoj analizi, pa je članku dodana i ocjena ispravljeno.

24.8.2023: Članak portala Espreso koji je ocijenjen u ovoj analizi naknadno je povezan sa analizom zbog tehničkih razloga. Ovaj portal je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno. 

1.9.2023: Članci portala Srna, RTRS, Informer, Pravda, Glas Srpske, Kurir, B92, Alo, Tanjug, Politika, Nezavisne i drugi, su ocijenjeni i naknadno povezani sa analizom zbog tehničkih razloga

12.10.2023: Članci portala Mondo i Mondo.rs koji su ocijenjeni u ovoj analizi naknadno su povezani sa analizom zbog tehničkih razloga. Ovim je člancima nakon ispravljenih netačnih tvrdnji, dodana i ocjena ispravljeno.

(raskrinkavanje.ba)

Footnotes

 1. ^ CITAT: "Faktor"
 2. ^ CITAT: "Oslobođenje"
 3. ^ CITAT: "RTRS"
 4. ^ CITAT: "Glas Srpske"
 5. ^ CITAT: "Glas Srpske"
 6. ^ CITAT: "Informer"
Pogledajte originalne članke
Pristrasno izvještavanje 13.11.2017

Srbi na okup: Са сарајевских гробаља уклањају 13 000 српских гробова, а кости спаљују

Власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихова родбина...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Sputnik: U Sarajevu su grobovi Srba iskopani

Vlasti federalnog Sarajeva naložile su djelatnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer nj...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Višegrad Live: Sarajevska vlast „proteruje” i mrtve Srbe

Sarajevo – Staru priču o prekopavanju oko 13.000 grobova, većinom srpskih, na devet gradskih grobalja na području kantona Sarajevo aktuelizovala je na...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Mondo.rs: Sarajevo proteruje i MRTVE SRBE?

Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti, zbog neplaćanja nakna...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Pristrasno izvještavanje 15.11.2017

Srpska istorija: Са сарајевских гробаља уклањају 13 000 српских гробова, а кости спаљују

Власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихова родбина...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Tanjug: Sarajevska vlast "proteruje" i mrtve Srbe?

Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti, zbog neplaćanja nakna...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 16.02.2020

Espreso.rs: SARAJEVO SPREMNO ZA POSMRTNI GENOCID NAD SRBIMA: Prekopavaju više od 12.000 pravoslavnih grobova!

Prema poslednjem predratnom popisu stanovnika, u Sarajevu je živelo oko 150.000 Srba

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 02.02.2020

Srna: Pokop grobova u Sarajevu - čin istrebljenja Srba

ISTOČNO SARAJEVO, 8. VELJAČA / SRNA / - Pokop između 12.000 i 13.000 grobnica u Sarajevu, od kojih je većina srpska, jasan je čin progona i istrebljen...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Pink: UŽAS! U Sarajevu PREKOPAVAJU grobove Srba?

Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer njiho...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 09.11.2017

Dnevnik.rs: Глас Српске: У Сарајеву прекопавају гробове Срба

БАЊАЛУКА: Власти федералног Сарајева наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба,...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 16.02.2020

Srpska cafe: Uništavanjem srpskih grobova, Sarajevo želi da dokaže da Srbi tu nisu ni živjeli

Predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić ocijenio je da sarajevske vlasti uništavanjem srpskih grobova žele d...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Glas Srpske: Politika: Sarajevske vlasti "protjeraju" i mrtve Srbe

SARAJEVO - Kantonalna uprava Sarajeva objavila je zakon po kojem može iskopati posmrtne ostatke oko 13.000 ljudi, uglavnom Srba, zbog neplaćanja nakna...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 11.05.2018

Srbija Danas (.net): На Сарајевским гробљима нема мјеста за Србе, 13 000 гробова прекопавају а кости шаљу на спаљивање

Власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихова родбина...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Mondo: Sarajevo proteruje i mrtve Srbe?

Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti, zbog neplaćanja nakna...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 08.02.2020

Srpska info: ČIN ISTREBLJENJA SRBA Prekopavanje grobova u Sarajevu sporno i sa pravnog i sa etičkog aspekta

Prekopavanje između 12.000 i 13.000 grobova u Sarajevu, od kojih su većina srpski, za Ujedinjenu Srpsku predstavlja očigledan čin progona i istrebljen...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 04.02.2020

Nasa borba: Sa sarajevskih grobalja uklanjaju 13 000 srpskih grobova, a kosti spaljuju

Vlasti u Sarajevu naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer njihova rodbin...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

B 92: Mediji: Sarajevska vlast "proteruje" i mrtve Srbe

Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 16.02.2020

Pravda: SARAJEVO SPREMNO ZA "POSMRTNI GENOCID" NAD SRBIMA: Prekopavaju više od 12.000 pravoslavnih grobova!

Svoju, pre nekoliko godina obznanjenu nameru da prekopaju između 12.000 i 13.000 grobova, mahom pravoslavnih, na sedam sarajevskih grobalja, vlasti ka...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 16.02.2020

Informer: SPREMA SE "POSMRTNI GENOCID" NAD SRBIMA! Vlasti u Sarajevu planiraju prekopavanje više od 12.000 pravoslavnih grobova!

Svoju, pre nekoliko godina obznanjenu nameru da prekopaju između 12.000 i 13.000 grobova, mahom pravoslavnih, na sedam sarajevskih grobalja, vlasti ka...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 13.11.2017

Rasen: Са сарајевских гробаља уклањају 13 000 српских гробова, а кости спаљују

Власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихова родбина...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 17.02.2020

Srna: DODIK: POKUŠAJ ZATIRANjA SVAKOG TRAGA SARAJEVSKIH SRBA

BANjALUKA, 17. FEBRUARA /SRNA/ - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da je zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, prema kojem b...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 16.02.2020

Info Srpska: SARAJEVO SPREMNO ZA „POSMRTNI GENOCID“ NAD SRBIMA: PREKOPAVAJU VIŠE OD 12.000 PRAVOSLAVNIH GROBOVA

Svoju, pre nekoliko godina obznanjenu nameru da prekopaju između 12.000 i 13.000 grobova, mahom pravoslavnih, na sedam sarajevskih grobalja, vlasti ka...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 16.02.2020

Sputnik: Sarajevo spremno za „posmrtni genocid“ nad Srbima: Prekopavaju više od 12.000 pravoslavnih grobova

Svoju, pre nekoliko godina obznanjenu nameru da prekopaju između 12.000 i 13.000 grobova, mahom pravoslavnih, na sedam sarajevskih grobalja, vlasti ka...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

B 92: Glas Srpske: U Sarajevu prekopavaju grobove Srba

Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

NS Reporter: Sarajevska vlast “proteruje” i mrtve Srbe

SARAJEVO – Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti, zbog nepla...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 05.02.2020

Zločini nad Srbima: Са сарајевских гробаља уклањају 13 000 српских гробова, а кости спаљују

Муслиманске власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њих...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 09.11.2017

Radio-televizija Vojvodine: U Sarajevu prekopavaju grobove Srba

BANJALUKA - Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srb...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.02.2020

Info Srpska: STEVANDIĆ: NA DJELU ETNIČKO ČIŠĆENJE MRTVIH SRBA

U Kantonu Sarajevo pripremljen je zakon o lokalnoj samoupravi koji će poslužiti bošnjačkoj eliti kao pravni osnov da se prekopa i uništi oko 13.000 gr...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 09.02.2020

Opozicija na jednom mestu: SR: Ovako se brišu tragovi postojanja nekog naroda. Sa sarajevskih grobalja uklanjaju 13 000 srpskih grobova, a kosti spaljuju…

Dosta je bilo – Ovako se brišu tragovi postojanja nekog naroda na nekim prostorima. Za par generacija više neće biti nikoga ko će se sećati da je tu i...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 13.11.2017

Vidovdan: Са сарајевских гробаља уклањају 13 000 српских гробова, а кости спаљују

Власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихова родбина...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.11.2017

Srbin: Skandalozna odluka SARAJEVO-a: Preko 13.000 srbijanskih grobnica ...

Federalnim vlastima u prijestolnici SMETAJU ČAK MRTVI SRBI! Vlasti u Sarajevu odlučile posmrtne ostatke rodbine protjeranih Srba iskopaju iz grobova,...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 13.02.2020

Radio-televizija Vojvodine: Сарајевска власт "протерује" и мртве Србе

САРАЈЕВО -  Кантонална управа Сарајево најављује закон на основу којег може да ископа остатке око 13.000 особа, махом српске националности, због не...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 12.05.2018

Vaseljenska: На Сарајевским гробљима нема места за Србе, 13 000 гробова прекопавају а кости шаљу на спаљивање

Сарајево – Власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихо...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

24online.info: SRBI UZNEMIRENI: U SARAJEVU NAJAVILI DA ĆE MRTVI BITI ISKOPANI AKO SE NIJE PLATILA GROBARINA!

Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti, zbog neplaćanja nakna...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Politika: Sarajevske vlasti "protjeraju" i mrtve Srbe

Kantonalna uprava najavila je zakon po kojem može iskopati posmrtne ostatke oko 13.000 ljudi, većinom Srba, zbog neplaćanja grobne naknade za održavan...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.11.2017

Srpski Glas: Sa sarajevskih grobalja uklanjaju 13 000 srpskih grobova, a kosti spaljuju

Vlasti u Sarajevu naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer njihova rodbin...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.11.2017

Sarajevo Grad: SKANDALOZNA ODLUKA SARAJEVA: Prekopavaju 13.000 srpskih grobova jer narušavaju izgled groblja!

Stručnjaci i analitičari tvrde da je ovo samo još jedan u nizu gestova mržnje prema Srbima i da vlasti u Bosni i Hercegovini spaljivanjem pokojnika že...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Krstarica: Skandalozno: u Sarajevu prekopavaju grobove Srba

Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer njiho...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Vesti-online: Glas Srpske: U Sarajevu prekopavaju grobove Srba

Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 14.11.2017

Srpska dijaspora: Са сарајевских гробаља уклањају 13 000 српских гробова, а кости спаљују

Власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихова родбина...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

RTRS: Uništavanjem srpskih grobova, Sarajevo želi da dokaže da Srbi tu nisu ni živjeli

Predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić ocijenio je da sarajevske vlasti uništavanjem srpskih grobova žele d...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 16.02.2020

Iskra: SARAJEVO HITNO ZA "posmrtni genocid" nad Srbima: Pokopano je više od 12 000 pravoslavnih grobova

Prije nekoliko godina najavili su namjeru da na sedam sarajevskih grobalja pokopaju između 12.000 i 13.000 grobova, uglavnom pravoslavnih, koje će pri...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 08.05.2018

Nacionalist: Са сарајевских гробаља уклањају 13 000 српских гробова, а кости спаљују

Власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихова родбина...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Srbija danas (.com): SKANDALOZNA odluka nadležnih u Sarajevu ponovo UBIJA srpske žrtve: Prekopavaju GROBOVE, razlog SRAMOTAN

Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba!

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 09.11.2017

Glas Srpske: Prekopavaju grobove Srba u Sarajevu

Sarajevo - Radnici sarajevskih grobalja dobili su nalog da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer njihova rodbina ras...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Lažna vijest
Pristrasno izvještavanje 09.11.2017

Vaseljenska: У Сарајеву прекопавају гробове Срба

Бањалука – Власти федералног Сарајева наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба,...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Srpska dijaspora: Politika: Sarajevske vlasti "protjeraju" i mrtve Srbe

Vlasti Kantona Sarajevo najavljuju donošenje zakona o ukopu oko 13.000 grobnica, uglavnom srpskih, na devet gradskih groblja.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.02.2020

Novosti: Izbacuju li mrtve Srbe nakon živih? U Sarajevu je pripremljen zakon o lokalnoj samoupravi za nastavak etničkog čišćenja

Plan je pokopati 13.000 grobova i izbrisati svaki trag postojanja naše nacije, kaže Stevandić

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.11.2017

Telegraf: SKANDALOZNA ODLUKA SARAJEVA: Prekopavaju 13.000 srpskih grobova jer narušavaju izgled groblja!

Stručnjaci i analitičari tvrde da je ovo samo još jedan u nizu gestova mržnje prema Srbima i da vlasti u Bosni i Hercegovini spaljivanjem pokojnika že...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Radio Televizija Srbije: Glas Srpske: U Sarajevu prekopavaju grobove Srba zbog neredovnog plaćanja

Vlasti u Sarajevu naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer njihova rodbin...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Blic: PRAKSA POGREBNIKA VAN OSTATKA EVROPE Prekopavaju grobove Srba u Sarajevu

Radnici sarajevskih grobalja dobili su nalog da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba, jer njihova rodbina rasejana po sv...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Kurir: NI MRTVIMA NE DAJU MIRA? SRBI U SARAJEVU UZNEMIRENI: Za kog nije plaćena grobarina, biće iskopan?!

SARAJEVO - Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti, zbog nepla...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Istinito: U Sarajevu prekopavaju grobove Srba

Odlukom je definisano da se grobno mesto ili grobnica mogu prekopati deset godina posle sahrane u slučaju da nisu održavani i da se za njih ne plaća n...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Nezavisne: Politika: Sarajevska vlast "protjeruje" i mrtve Srbe

SARAJEVO - Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti, zbog nepla...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 08.02.2020

Princip: PREKOPAVANJE GROBOVA U SARAJEVU - ČIN ISTREBLJENJA SRBA

Prekopavanje između 12.000 i 13.000 grobova u Sarajevu, od kojih su većina srpski, za Ujedinjenu Srpsku predstavlja očigledan čin progona i istrebljen...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Kurir: PREKOPAVAJU SRPSKE GROBOVE U SARAJEVU: Rodbina koja je pobegla od rata zaboravila na kosti predaka!

SARAJEVO - Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 15.02.2020

Kurir: NEDOPUSTIVA NAMERA VLASTI U SARAJEVU: Ni mrtvim Srbima ne daju mira IZBACUJU LEŠEVE IZ GROBOVA!

Nadležni u BiH donose propis kojim se udara na pripadnike srpske nacionalnosti. Ovim žele da izbrišu sve tragove njihovog vekovnog postojanja u tom gr...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Pristrasno izvještavanje 04.09.2017

RTRS: Sarajevo- Nema mjesta na groblju Bare, ali za koga!? (VIDEO)

Na groblju Bare u Sarajevu, na hiljade spomenika postavljene su naljepnice sa upozorenjima da srodnici već godinama ne plaćaju naknade za održavanje g...

 • Pristrasno izvještavanje
Prenošenje lažnih vijesti 08.02.2020

TV K3: Ujedinjena Srpska o najavi rušenja groblja sarajevskih Srba (VIDEO)

Informacija o planiranom prekopavanju između 12 i 3 000 grobnihmjesta u Sarajevu od koji je većina pravoslavnih uznemirila je građane, a praćena je ni...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 11.11.2017

Informer: SKANDAL: U SARAJEVU PREKOPAVAJU 13.000 srpskih grobova! Federalnim vlastima u prestonici BiH SMETAJU ČAK I MRTVI SRBI!

Vlasti u Sarajevu odlučile da posmrtne ostatke rodbine proteranih Srba iskopaju iz grobova, smeste u kosturnicu i potom spale. U lokalnom komunalnom p...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Lažna vijest
14.02.2020

Srbija danas (.com): IZ SARAJEVA PROGONE I MRTVE SRBE "Uništavanjem naših grobova želi da se pokaže da nikad nismo živeli u BiH"

Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti.

Pristrasno izvještavanje 09.11.2017

Telegraf: U Sarajevu prekopavaju grobove Srba! Očajni građani u šoku

Odlukom je definisano da se grobno mesto ili grobnica mogu prekopati deset godina posle sahrane u slučaju da nisu održavani i da se za njih ne plaća n...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 13.02.2020

Alo: KRVAVI SKANDAL TRESE BOSNU Sarajevska vlast proteruje i mrtve Srbe

Kantonalna uprava Sarajevo najavljuje zakon na osnovu kojeg može da iskopa ostatke oko 13.000 osoba, mahom srpske nacionalnosti, zbog neplaćanja nakna...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2017

Politika: U Sarajevu prekopavaju grobove Srba

BANjALUKA - Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srb...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 12.11.2017

Facebook reporter: САРАЈЕВО: Прекопавају 13.000 српских гробова јер „нарушавају изглед гробља“!

Власти федералног Сарајева наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихова...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 09.11.2017

Alo: GDE ĆE IM DUŠA? U Sarajevu prekopavaju grobove Srba

Vlasti federalnog Sarajeva naložile su radnicima grobalja u tom gradu da prekopavaju grobove davno umrlih, među kojima je najveći broj Srba.

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Pristrasno izvještavanje 10.11.2017

NSPM: Глас Српске: У Сарајеву прекопавају гробове Срба "због нередовног плаћања"

Власти у Сарајеву наложиле су радницима гробаља у том граду да прекопавају гробове давно умрлих, међу којима је највећи број Срба, јер њихова родбина...

 • Pristrasno izvještavanje
 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.02.2020

Srna: Uništavanjem srpskih grobova, Sarajevo želi dokazati da Srbi tamo nisu živjeli

BEOGRAD, 14.februara / SRNA / - Predsjednik Udruženja nestalih porodica Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić rekao je da uništavanjem srpskih gro...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.11.2017

Alo: BRUKA! Prekopavaju srpske grobove u Sarajevu

Srpske kosti ne mogu da počivaju u miru!

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.11.2017

Republika.rs: SKANDAL U SARAJEVU: Vlasti prekopavaju 13.000 SRPSKIH GROBOVA!

Vlasti u Sarajevu počele su da prekopavaju čak 13.000 srpskih grobova u ovom gradu, a posmrtne ostake smeštaju u kosturnicu i potom spaljuju. Kao jeda...

 • Prenošenje lažnih vijesti