Raskrinkavanje.ba

Nošenje zaštitnih maski je korisno i nije nikakav “inicijacijski ritual”

Društvenim mrežama dijeli se snimak iz 2020. u kom se iznosi niz netačnosti o zaštitnim maskama za lice za koje se, između ostalog, tvrdi i da predstavljaju “inicijacijski ritual”. Maske su, ipak, dokazano efikasna mjera zaštite.

Na Facebook profilu Marko Kraljevic - treci, 25. januara 2022. godine objavljen je videosnimak o zaštitnim maskama za lice. Snimak je objavljen uz opis u kom se, između ostalog, navodi:

👉👉 ZAŠTO insistiraju da se NOSE BRNJICE.....❓❓

Čak i oni što su primili TRI DOZE i njima savetuju da nose BRNJICE....
ZAŠTO IM JE TO TOLIKO BITNO....❓❓

U snimku se iznosi niz netačnih tvrdnji o zaštitnim maskama i njihovoj učinkovitosti, te se nošenje maske naziva “inicijacijskim ritualom”. Snimak je izvorno na engleskom jeziku, te mu je naknadno umetnut prevod na naš jezik sa mnoštvom gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka. 

Između ostalog, u snimku se navodi:

Prvo su nam rekli da nam nošenje maski pravi više štete nego koristi. I znanost to još uvijek također tvrdi. Ali iako se pokazalo da je COVID19 “pandemija” manje opasna od sezonske gripe, opet nam govore da nosimo MASKE. 
(...)
Znasnos tvrdi da nam ove maske ništa ne pomažu,nego nam uništavaju naš prirodni imunološki sistem. Zašto im je onda toliko bitno da nosimo MASKE?  Ukratko ovo možemo opisati kao jedan OGROMNI INICIJACIJSKI RITUAL. 
(...)
Ovaj svjetski “rasprostranjen”inicijaciski ritual stvara masovnu podijelu unutar čovječanstva. Poslušni i “prkosni “ su razdvojeni poput kemijskog experimenta. I vidimo da su ovi “poslušni” inicirani u “NEŠTO” U “novo normalno”, “novo doba” “NOVI SVJETSKI POREDAK”. U svijetu u kojemu “znanost”više nije ni bitna.

Snimak je na profilu Marko Kraljevic - treci do vremena pisanja ove analize pogledalo više od 2.000 korisnika/ca Facebooka. Isti snimak pronašli smo objavljen na Facebook profilu Budjenje Naroda, gdje je pregledan gotovo 1.000 puta. 

Odakle snimak potiče?

Pomenuti videosnimak je originalno objavljen u julu 2020. godine, a njegov autor je desničarska internet-stranica InfoWars. Portal InfoWars svoj sadržaj bazira na teorijama zavjere i dezinformacijama. Raskrinkavanje je o dezinformacijama sa ove platforme pisalo u više navrata (1, 2).

Šta su “dokazi” za iznesene tvrdnje?

Kao “dokaz” za tvrdnju da nauka “tvrdi da nam ove maske ništa ne pomažu, nego nam uništavaju naš prirodni imunološki sistem” u snimku se koristi citat članka objavljenog na stranici Science daily. 

Slika: Facebook profil Marko Kraljevic - treci

Ovaj članak je na pomenutoj stranici objavljen 22. aprila 2015. godine, te se odnosi na platnene maske. Članak se referira na studiju koja nosi naziv “Grupno nasumično ispitivanje platnenih maski u poređenju sa medicinskim maskama kod zdravstvenih radnika/ca”, objavljenu u medicinskom časopisu British Medical Journal (BMJ). Studija zaista jeste pokazala da “zadržavanje vlage, ponovna upotreba platnenih maski i loša filtracija mogu dovesti do povećanog rizika od infekcije”. 

Ipak, studija je rađena 2015. godine u drugačijim okolnostima, kada globalna pandemija i problem nedostatka zaštitne opreme nisu bili dio konteksta. Autori/ke pomenute studije objavili/e su 30. marta 2020. godine svojevrstan odgovor vezan za njihov rad i kontekst pandemije bolesti Covid-19. Odgovor nosi naziv “Covid-19, nedostatak maski i upotreba platnenih maski kao posljednje sredstvo”, te se takođe može pronaći na stranici BMJ-a. U odgovoru se, između ostalog, navodi:

Kritični nedostatak lične zaštitne opreme (Personal protective equipment - PPE) doveo je do toga da su američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti smanjili svoje preporuke za zdravstvene radnike/ce koji/e liječe pacijente/kinje sa Covid-19 sa respiratora na hirurške maske i na kraju na maske od platna domaće izrade. Kao autori/ke jedinog objavljenog randomizovanog kontrolisanog kliničkog ispitivanja platnenih maski, svakodnevno dobijamo e-mailove o tome od zdravstvenih radnika/ca zabrinutih zbog upotrebe platnenih maski.
(...)
Zdravstveni/e radnici/e nas pitaju da li uopšte treba da nose maske, ako su platnene jedina opcija. Naše istraživanje ne odobrava nezaštićeni rad zdravstvenih radnika/ca. Preporučujemo da zdravstveni/e radnici/e ne bi trebali/e da rade tokom pandemije Covid-19 bez zaštite disajnih puteva zbog zdravlja i bezbjednosti na radu. 
(...)
Neki/e zdravstveni/e radnici/e možda ipak odluče da rade u neadekvatnoj zaštitnoj opremi. U ovom slučaju, fizička barijera koju pruža platnena maska može pružiti određenu zaštitu, ali vjerovatno mnogo manju od hirurške maske ili respiratora.

Dakle, nalazi ove studije odnosili su se na zaštitne maske od platna, a ne na hirurške maske koje su preporučivane u pandemiji Covid-19. Neke zaštitne maske, svakako, imaju veću, a neke manju efikasnost. U nedostatku adekvatne zaštitne opreme, u ovom slučaju hirurških maski, zaštita koju pružaju platnene, kako navode autori/ke studije, jeste manja, ali je bolja od nikakve. 

Šta nauka stvarno tvrdi?

Kako Univerzitet “Johns Hopkins” Medicine navodi, zaštitne maske doprinose sprečavanju širenja zaraze bolešću Covid-19. Isto se navodi i na stranici medicinske institucije Mayo Clinic.

Tvrdnja da “znanost još uvijek tvrdi da nošenje maski pravi više štete nego koristi” posve je neutemeljena. Tačno je, naime, da na početku pandemije bolesti Covid-19 jeste postojala određena nesigurnost vezana za neophodnost nošenja maski među pojedinima. Razvojem naučnih saznanja razvijano je i mišljenje o ovoj temi. Međutim, naučna zajednica nije tada, a ni sada, tvrdila da maske donose štetu umjesto koristi. 

Raskrinkavanje je o različitim neutemeljenim tvrdnjama vezanim za navodnu opasnost nošenja zaštitnih maski pisalo u nizu analiza (1, 2, 3, 4, 5, 6). Kako je u ovim analizama utvrđeno, tvrdnje da nošenje zaštitnih maski može izazvati različite bolesti, poput hipoksije, hiperkapnije i bakterijske upale pluća, nemaju utemeljenje. 

Tvrdnja da zaštitne maske “uništavaju naš prirodni imunološki sistem” takođe nema uporište u nauci. Činjenicu da za ovakve navode ne postoje nikakvi kredibilni dokazi objasnio je i USA Today u analizi iz maja 2020. godine te magazin Forbes, takođe u maju 2020. Ne postoje kredibilne naučne studije koje dovode u vezu “uništenje” imunog sistema i nošenje zaštitnih maski za lice. 

Reuters u analizi činjenica vezanih za tvrdnje o efikasnosti zaštitnih maski iz marta 2021. godine navodi sljedeće:

Studija u Kansasu koja je upoređivala okruge sa obavezom nošenja maske sa okruzima u kojima ova obaveza ne postoji, između 1. juna i 23. avgusta 2020. godine, pokazala je da je stopa infekcije Covid-19 opala u okruzima u kojima je nošenje maske obavezno.

Studija objavljena u Zborniku radova Nacionalne akademije nauka SAD-a (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA - PNAS) otkrila je da su se trendovi infekcije dramatično promijenili kada su mjere nošenja maski uvedene 6. aprila u sjevernoj Italiji i 17. aprila u New Yorku – u to vrijeme među najteže pogođenim područjima svijeta zdravstvenom krizom. (ovdje).

Jasno je, dakle, da je njihova uloga u suzbijanju pandemije značajna, te da nije riječ ni o kakvom “ritualu”, već o epidemiološkoj mjeri zaštite. 

Da li je Covid-19 manje opasan od sezonske gripe?

Ni tvrdnja da se “pokazalo da je COVID19 ‘pandemija’ manje opasna od sezonske gripe” nema utemeljenje u činjenicama. Iako među simptomima ove dvije bolesti ima određenih sličnosti, među njima postoje i značajne razlike, navodi Univerzitet “Johns Hopkins” Medicine. Kako se ističe, procjenjuje se da je smrtnost od bolesti Covid-19 značajno veća (vjerovatno 10 i više puta) od smrtnosti uzrokovane gripom. 

Američka organizacija Porodice u borbi protiv gripe (Families Fighting Flu) u objavi od 27. decembra 2022. godine navodi:

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 290.000 do 650.000 ljudi umre svake godine širom svijeta od gripe. Covid-19 je ubio preko pet miliona ljudi širom svijeta za samo dvije godine.

Shodno činjenicama, tvrdnju da je nauka potvrdila da zaštitne maske donose više štete nego koristi ocjenjujemo kao lažnu vijest

Ocjenu lažna vijest dobija i tvrdnja da je Covid-19 pandemija manje opasna od sezonske gripe.

Tvrdnju da “znasnos tvrdi da nam ove maske ništa ne pomažu, nego nam uništavaju naš prirodni imunološki sistem” takođe ocjenjujemo kao lažnu vijest, budući da nauka takvo nešto ne tvrdi niti za to postoje bilo kakvi kredibilni dokazi. 

Ocjenu teorija zavjere dobija tvrdnja da nošenje zaštitnih maski za lice predstavlja “inicijacijski ritual”. 

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Teorija zavjere 25.01.2022

Facebook profili i stranice: Marko Kraljevic - treci: Inicijacijski ritual

  • Teorija zavjere
  • Lažna vijest