Raskrinkavanje.ba

SEF nije “naredio vladama da hapse” negatore klimatskih promjena

Nekoliko portala objavilo je navode da Svjetski ekonomski forum “naređuje vladama svijeta” da hapse one koji ne vjeruju u klimatske promjene. Riječ je o posve izmišljenim navodima.

Foto: World Economic Forum/Sikarin Fon Thanachaiary

Na portalu Nulta tačka 2.10.2023. godine objavljen je članak u kojem se tvrdi da postoji dopis Svjetskog ekonomskog foruma (SEF) kojim se traži od vlada svijeta da uhapse sve one koji ne vjeruju u klimatske promjene.

Svetski ekonomski forum (WEF) naredio je svetskim vladama da hapse građane koji odbijaju da veruju u klimatske promene koje je stvorio čovek.


U članku se precizira da je na stranici SEF-a objavljen “dopis” u kojem se klimatska neaktivnost, odnosno nepreduzimanje aktivnosti na smanjenju efekata klimatskih promjena, smatra kršenjem ljudskih prava.

U dopisu objavljenom na njihovoj veb stranici, WEF naziva „klimatsku neaktivnost“ „kršenjem ljudskih prava“. Autor memoranduma sugeriše da će u narednim godinama biti sve veći broj tužbi u vezi sa klimom.
„Tužbe u vezi sa klimom generalno izgledaju spremne za podnošenje“, navodi se u članku.

Potom se u članku navodi da je šestero aktivista iz Portugala tužilo 32 zemlje pred Evropskim sudom za ljudska prava jer nisu uspjele da se “pozabave klimatskom krizom”. Ističe se i da bi ovaj slučaj mogao izazvati niz novih tužbi u narednim godinama.

Članak je objavljen i na portalu Srbin (.info).

Šta su činjenice?

Članak portala Nulta tačka zapravo je prevod članka koji je 30.9.2023. godine objavljen na stranici The People’s Voice. Riječ je o stranici koja redovno plasira dezinformacije i teorije zavjere i koja je više puta mijenjala ime – donedavno je nosila naziv News Punch, a originalno se zvala Your News Wire (link, link, link). 

Članak s ove stranice poziva se na članak stranice Activist post. Na toj stranici je 29.9.2023. godine objavljen članak na engleskom jeziku pod naslovom “WEF zagovara kriminalizaciju ‘klimatskog nečinjenja’” (eng. WEF Pushes Criminalizing “climate inaction”). U ovom se članku ne navodi da je SEF naredio vladama da hapse građane/ke koji/e negiraju klimatske promjene.


Šta je SEF objavio?

U analiziranim člancima navodi se da je na stranici SEF-a objavljen “dopis” u kojem se klimatska neaktivnost naziva kršenjem ljudskih prava te da je to naređenje vladama svijeta da hapse sve one koji ne vjeruju u klimatske promjene. Link “dopisa” nije objavljen u analiziranim člancima. Objavljen je u članku stranice The People’s Voice. 

Taj link vodi ka zvaničnoj stranici Svjetskog ekonomskog foruma, gdje je objavljen članak  27.9.2023. godine pod naslovom “Je li klimatsko nečinjenje kršenje ljudskih prava?” (eng. Is climate inaction a human rights violation?). Ovaj članak, kojeg potpisuju uposlenici SEF-a John Letzing i Minji Sung, tematizira pitanje da li je klimatsko nečinjenje, odnosno izostanak aktivnosti država širom svijeta da se smanje efekti klimatskih promjena, kršenje ljudskih prava. Dakle, nije riječ ni o kakvom “dopisu”.

U njemu je navedeno da se pred Evropskim sudom za ljudska prava našao slučaj “bez presedana”. Grupa iz Portugala optužila je 33 zemlje da nisu učinile dovoljno da se spriječi globalno zagrijavanje te da će takvo nečinjenje najviše škoditi današnjim, ali i budućim generacijama. Kako se navodi na zvaničnoj stranici Evropskog suda za ljudska prava, saslušanje je održano 27.9.2023. godine te se presuda tek očekuje.

Evropski sud za ljudska prava nadležan je da ”razmatra navode o kršenju odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima i u tom pogledu zaprima pojedinačne ili međudržavne predstavke”. Predstavke moraju nužno biti podnesene protiv jedne ili više država koje su ratifikovale Konvenciju. Detaljnije o Sudu možete čitati na linku ovdje.

Presuda u slučaju koji su pokrenuli/e aktivisti/kinje iz Portugala, ukoliko Sud proglasi države, odnosno tužene vlade krivim, odnosila bi se, dakle, na vlade, a ne na građane/ke tih država. Hapšenja građana/ki koji/e “ne vjeruju u klimatske promjene” ne bi bila posljedica takve ili bilo koje druge presude ovog suda. 

Dodatno, u članku sa stranice SEF-a nema nikakvih navoda o takvim hapšenjima niti se “nevjerovanje u klimatske promjene” spominje kao prekršaj ili krivično djelo zbog kojeg bi građani/ke bili/e hapšeni/e.

Dakle, pred Evropskim sudom za ljudska prava postoji proces u kojem grupa građana/ki tuži vlade 33 zemlje zbog toga što vjeruju da vlade nisu učinile dovoljno da se spriječi globalno zagrijavanje. U vezi s tim slučajem, na stranici SEF-a objavljen je članak u kojem se tematizira pitanje odgovornosti vlada u toj oblasti. 

Taj članak netačno je u analiziranim objavama predstavljen kao dopis SEF-a kojim se naređuje svjetskim vladama da hapse “građane koji odbijaju da veruju u klimatske promene koje je stvorio čovek”. 

Svjetski ekonomski forum je međunarodna neprofitna organizacija koju je osnovao Klaus Schwab. Ova organizacija naprosto nema moć niti ovlaštenja da bilo šta zahtijeva ili naredi vladam širom svijeta. SEF i njen osnivač i predsjednik godinama su meta raznih teorija zavjere, kojima se Raskrinkavanje bavilo u brojnim analizama, a neke od njih možete čitati ovdje, ovdje, ovdje i ovdje.

Shodno navedenim činjenicama, tvrdnju da je SEF “naredio svetskim vladama da hapse građane koji odbijaju da veruju u klimatske promene koje je stvorio čovek”, objavljenu na portalu Nulta tačka, ocjenjujemo kao lažnu vijest i teoriju zavjere. Sve kasnije objave ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti i teoriju zavjere.

 

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Teorija zavjere 03.10.2023

Nulta tačka: Svetski ekonomski forum naređuje svetskoj vladi da počne da hapsi sve koji „negiraju klimatske promene“

Svetski ekonomski forum (WEF) naredio je svetskim vladama da hapse građane koji odbijaju da veruju u klimatske promene koje je stvorio čovek.

  • Teorija zavjere
  • Lažna vijest
Teorija zavjere 03.10.2023

Srbin: Svetski ekonomski forum naredio hapšenje svih koji „negiraju klimatske promene“

Svetski ekonomski forum (WEF) naredio je svetskim vladama da hapse građane koji odbijaju da veruju u klimatske promene koje je stvorio čovek.

  • Teorija zavjere
  • Prenošenje lažnih vijesti