Dnevnik.hr - Raskrinkavanje
Dnevnik.hr
Impressum

Portal je povezan sa istoimenom Facebook stranicom koja broji preko 640.000 pratioca.

 

Impressum dostupan na portalu:

Impressum
Nikica Škunca, direktor odjela Novih medija

Darija Livaić, glavna urednica

Uredništvo
Daniela Delale Nađ
Dina Šiljeg

Prodaja oglasnog prostora
Đuro Vitković, voditelj internetske prodaje

[email protected] trgovačkog društva:    NOVA TV d.d.
Matični broj trgovačkog društva:    MB: 1417398
OIB trgovačkog društva:    OIB: 75399377119
Odgovorna osoba trgovačkog društva:    predsjednik Uprave Dražen Mavrić i članica Uprave Diana Roginić
Glavni urednik:     Zrinka Jankov
Sjedište 
(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):    Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb
Telefon i faks:    Tel: 003851 6008300
Faks: 003851 6008333
e-mail adresa:    [email protected]
 


podaci o vlasničkoj strukturi:
naziv pravne osobe:    CME Media Enterprises B.V.
OIB:    52541180014
Sjedište 
(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):    Dam 5B, 1012JS Amsterdam Nizozemska
Postotak u udjelu vlasništva:    ukupno: 100
Temeljni kapital:    786.676.000,00 kn podijeljen na 4.200 redovnih dionica
/220 redovnih dionica serije „A“, nominalne vrijednosti 500,00 kn, i 1780 dionica serije „B“ svaka nominalnog iznosa 194.700,00 kn, i 2200 dionica serije „C“ svaka nominalnog iznosa 200.000,00 kn, što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva NOVA TV d.d./

Ocjene
  • Manipulisanje činjenicama 1
  • Dezinformacija 1
  • Pseudonauka 1
  • Prenošenje lažnih vijesti 2
  • Pristrasno izvještavanje 2
  • Lažna vijest 2
  • Demantirano 2
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me